Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет icon

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет
Сторінка1/6
Дата03.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/KTP_EN.doc
2. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/KTP_RU.doc
3. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/KTP_UA.doc
4. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/MVOPR-EN.doc
5. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/MVOPR-RU.doc
6. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/MVOPR-UA.doc
7. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/TIME-EN.doc
9. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/TIME-RU.doc
10. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/TIME-UA.doc
11. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/VOPR-EN.doc
12. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/VOPR-RU.doc
13. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Pharmakology/VOPR_UA.doc
14. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/KTP_EN.doc
15. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/KTP_RU.doc
16. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/KTP_UA.doc
17. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/MVOPR_EN.doc
18. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/MVOPR_RU.doc
19. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/TIME_EN.doc
22. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/TIME_RU.doc
23. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/TIME_UA.doc
24. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/VOPR_EN.doc
25. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/VOPR_RU.doc
26. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/Stomatology/VOPR_UA.doc
27. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/KTP_EN.doc
28. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/KTP_RU.doc
29. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/KTP_UA.doc
30. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/MVOPR_EN.doc
31. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/MVOPR_RU.doc
32. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/MVOPR_UA.doc
33. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/PROGRAM.doc
34. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/TIME_EN.doc
35. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/TIME_RU.doc
36. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/TIME_UA.doc
37. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/VOPR_EN.doc
38. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/VOPR_RU.doc
39. /КрфхфЁр ьіъЁюсіюыюуії/general medicine&pediatric/VOPR_UA.doc
Thematic schedule of lectures on microbiology, virology and immunology for the students pharmacological facalty of 2nd year at IV (spring) semester of 2011-2012 study year
Календарно-тематический план лекций для студентов фармацевтического факультета на 4-й (весенний) семестр 20102012 учебного года
Календарно-тематичний план лекцій для студентів фармацевтичного факультету 2-го курсу на IV (весняний) семестр 2011-2012 навчального року
The first final module control card for the first final module control # 1
Модульный контроль №1 (общая микробиология) билет №1 Определение бактерий. Отличие прокариотов от эукариотов. 2
Модульний контроль №1 (загальна мікробіологія) білет №1 Визначення бактерій. Відмінності прокаріотів від еукаріотів. 2
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет
Schedule of consultations and reworks for 2
Консультаций и отработок для студентов 2-3 курсов
Консультацій та відробок для студентів 2-3 курсів
Practical training # 1
Список вопросов, выносящихся на рассмотрение каждого практического занятия по микробиологии в 4-м и 5-м семестрах практическое занятие №1
Список питаннь, що вівчаються на практичних заняттях з мікробіології в 4-му и 5-му семестрах практичне заняття №1
Thematic schedule of lectures on microbiology, virology and immunology for the students of 2nd year at III (autumn) semester of 2011-2012 study year
Календарно-тематический план лекций для студентов стоматологического факультета на 3-й (осенний) семестр 2011-2012 учебного года
Тематичний план лекцій для студентів стоматологічного факультету на 3-й (осінній) семестр 2011-2012 учбового року
The first final module control card for the first final module control # 1
Модульный контроль №1 (общая микробиология) билет №1 Определение бактерий. Отличие прокариотов от эукариотов. 2
Модульний контроль №1 (загальна мікробіологія) білет №1 Визначення бактерій. Відмінності прокаріотів від еукаріотів. 2
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет
Schedule of consultations and reworks for 2
Консультаций и отработок для студентов 2-3 курсов
Консультацій та відробок для студентів 2-3 курсів
Practical training # 1
Список вопросов, выносящихся на рассмотрение каждого практического занятия по микробиологии в 3-м, 4-м и 5-м семестрах практическое занятие №1
Список питаннь, що вівчаються на практичних заняттях з мікробіології в 3-му, 4-му и 5-му семестрах практичне заняття №1
Thematic schedule of lectures on microbiology, virology and immunology for the students of 2nd year at III (autumn) semester of 2011-2012 study year
С. М. Смирнов проф. С. А. Кащенко " " 2011 г. " " 2011 г. Календарно-тематический план
Питання, які вивчаються
The first final module control card for the first final module control # 1
Модульный контроль №1 (общая микробиология) билет №1 Определение бактерий. Отличие прокариотов от эукариотов. 2
Модульний контроль №1 (загальна мікробіологія) білет №1 Визначення бактерій. Відмінності прокаріотів від еукаріотів. 2
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет
Schedule of consultations and reworks for 2
Консультаций и отработок для студентов 2-3 курсов
Консультацій та відробок для студентів 2-3 курсів
Practical training # 1
Список вопросов, выносящихся на рассмотрение каждого практического занятия по микробиологии в 3-м, 4-м и 5-м семестрах практическое занятие №1
Список питаннь, що вівчаються на практичних заняттях з мікробіології в 3-му, 4-му и 5-му семестрах практичне заняття №1


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор з науково-

педагогічної роботи

проф. _____________ В.В. Сімрок

«____» ___________ 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

З МІКРОБІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “ЛІКУАВЛЬНА СПРАВА” ТА “ПЕДІАТРІЯ” 2-3 КУРСІВ


Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри

29” серпня 2011 року, протокол № 1


Завідувач кафедри, професор __________ І.С. Гайдаш


Програму перезатверджено:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

___”_______ 2010 року, протокол №____________

Голова циклової методичної комісії, професор ______ С.А. Кащенко


ЛУГАНСЬК – 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з мікробіології для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальності “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-квалікафікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239., навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 31.03.2005 № 52. Термін навчання за спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові для названих спеціальностей. Тому складена єдина програма з мікробіології для зазначених спеціальностей.

Згідно з навчальним планом вивчення мікробіології здійснюється в III – V семестрах.

Мікробіологія, як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, хімії, гістології, цитології і ембріології, біофізики, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи для вивчення студентами інфекційних хвороб, епідеміології, дерматовенерології, фтизіатрії, клінічних дисциплін терапевтичного і хірургічного профілю та формування умінь застосовувати знання з мікробіології в процесі подальшого вивчення усіх клінічних дисциплін і в майбутній професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Курс мікробіології поділено на 3 модулі відповідно до 3 навчальних семестрів.


Модуль 1. Загальна мікробіологія (3-й семестр)


Модуль 2. Спеціальна бактеріологія (4-й семестр)


Модуль 3. Загальна і спеціальна вірусологія (5-й семестр)


Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів;

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів мікробіології.

Практичні заняття передбачають:

  • знання студентами будови мікроорганізмів, їх біологічних властивостей, резервуару інфекції, механізму та шляхів передачі збудників хвороб, патогенезу інфекційних хвороб, їх лабораторної діагностики, профілактики та принципів етіотропного лікування;

  • засвоєння практичних навичок лабораторної діагностики інфекційних захворювань;

  • вирішення ситуаційних задач , що мають клініко-мікробіологічне обґрунтування.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок при проведенні мікробіологічних досліджень, з наступним аналізом і оцінюванням їх результатів.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS , кінцевий контроль підготовки студентів з дисципліни здійснюється додатково по завершенню вивчення дисципліни під час іспиту комісійно у відповідності з кінцевими і конкретними цілями з дисципліни.


ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

з дисципліни “Мікробіологія” для студентів медичного факультету за спеціальностями “Лікувальна справа”, та “Педіатрія” кваліфікація - лікар

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2011-2012 Н.Р.


Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, з них

Рік навчан-ня

Вид контролю
Всього

Аудиторних

СРС

Лек-цій

Практичних занять
240

50

120

70

2, 3
Кредитів ECTS

8,0
Заліковий кредит:

Модуль 1

Загальна мікробіологія

90=3,0 кр.


20


40

30
Підсумковий контроль

Заліковий кредит:

Модуль 2

Спеціальна бактеріологія

90 =3,0 кр.

20

50

20
Підсумковий контроль

За 1-й рік навчання
(III-IV семестри)


180

40

90

50Заліковий кредит:

Модуль 3

Загальна та спеціальна вірусологія

60=2,0 кр.

10

30

20
Підсумковий контроль

За 2-й рік навчання
(V семестр)


60

10

30

20Тижневе навантаження

І рік навчання- 4,5

ІІ рік навчання- 3,0
* 1 кредит ECTS = 30 год.

Аудиторне навантаження - 70,8%


СРС – 29,2%

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення мікробіології – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку модулів (природничо – наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети навчання дисципліни.

Відповідно до реформи вищої медичної освіти та навчального плану, запропонованого Міністерством охорони здоров’я України, загальною метою вивчення мікробіології є формування у студентів наукового світогляду про екологічне значення мікроорганізмів, значення мікробів в інфекційній та неінфекційній патології людини, про принципи мікробіологічної діагностики, специфічної терапії та профілактики інфекційних захворювань.


Кінцеві цілі дисципліни:

При вивченні дисципліни студент повинний:

  1. Знати збудників досліджуваних інфекційних захворювань, властивості збудників; джерело, механізм і шляхи передачі збудника; патогенез інфекційного захворювання.

  2. Знати принципи мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб; правильно інтерпретувати результати мікробіологічного дослідження.

  3. Вміти самостійно проводити базисні мікробіологічні, вірусологічні і імунологічні дослідження в межах дисципліни, яка вивчається.

  4. Знати основні принципи профілактики інфекційних хвороб, уміти використовувати їх на практиці.

  5. Правильно застосовувати теоретичні знання з мікробіології, вірусології й імунології при проведенні лікування інфекційних хворих.3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль 1. Загальна мікробіологія
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний універсітет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи