“затверджую” “узгоджено” icon

“затверджую” “узгоджено”
Скачати 191.73 Kb.
Назва“затверджую” “узгоджено”
Дата03.08.2012
Розмір191.73 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

“ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”


В.о. Декана фармацевтичного факультету Голова ЦМК з фармацевтичних дисциплін ДЗ « ЛугДМУ»,

д.мед.н., доц._________Бибик О.Ю. д.фарм.н., проф.__________Гудзенко О.П. Затверджено на засіданні ЦМК

____” __________________2011 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «КОЛОЇДНА ХІМІЯ»

на V (осінній) семестр для студентів III курсу фармацевтичного факультету


2011-2012н.р.

Т е м а

З м і с т

К-ть годин

Дата

ПІБ

лектора

1

2

3

4

5

1.

Поверхневі явища та їх практичне значення.

Сорбційні процеси та їх теоретичне обґрунтування.

Адсорбція на межі поділу рідина – газ.

ПАР.


Поверхневі явища та їх практичне значення.

Поверхневі явища та їх практичне значення у фармації. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Самочинні процеси на межі поділу фаз. Саочинні процеси на межі поділу фаз. Крайовий кут, коефіцієнт гідрофільності. Інверсія змочування. Практичне значення явища змочування.

Сорбційні процеси та їх теоретичне обґрунтування.

Сорбційні процеси та їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення. Термодинамічне рівняння адсорбції Гіббса. Теорія молекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра, його виведення і аналіз. Будова мономолекулярного поверхневого шару. Визначення розмірів молекули ПАР. Теорія полімолекулярної адсорбції (БЕТ, Поляні).


2

14.09.11

доц. Акімова З.І.


2.

Адсорбенти, їх класифікація та застосування.

Адсорбція на межі поділу рідина - газ. ПАР.

Поверхневий натяг розчинів. Поверхнево-активні і поверхнево-інактивні речовини.

Визначення поверхневого натягу розчинів.

Ізотерма поверхневого натягу розчинів ПАР. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність, її визначення. Правило Дюкло Траубе.

Адсорбція на тверде тіло із газу та розчину.

Адсорбції на межі поділу тверде тіло-газ і тверде тіло-розчин. Експериментальне визначення адсорбції на цих межах поділу. Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха, його практичне застосування у фармації. Фактори, що впливають на адсорбцію газів і розчинених речовин.

Адсорбенти, їх класифікація та застосування.

Правило зрівнювання полярності (П.О. Ребіндер). Гідрофільні і гідрофобні адсорбенти. Поняття про гемосорбцію.


2

28.09.11

доц. Акімова З.І.


3.

Адсорбція електролітів, йонообмінна адсорбція.

Класифікація хроматографічних методів.


Адсорбція електролітів.

Адсорбція іонів на твердій поверхні. Правило Паннета-Фаянса. Йонообмінна адсорбція. Йоніти, їх класифікація і застосування у фармації.

Класифікація хроматографічних методів.

Поняття про хроматографію (М.С.Цвет). Класифікація хроматографічних методів за технікою виконання механізмом процесу. Застосування хроматографії для одержання, аналізу та очищення лікарських речовин. Гель-фільтрація.


2

12.10.11

доц. Акімова З.І.


4.

Дисперсні системи, їх класифікація та методи одержання.

Предмет колоїдної хімії та її значення в фармації. Дисперсні системи. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище. Ступінь дисперсності. Класифікація дисперсних систем за ступенем дисперсності, за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища, за відсутності чи наявності взаємодії дисперсної фази з дисперсійним середовищем. Методи одержання колоїдних систем (диспергаційні, конденсаційні, методи пептизації).

2

26.10.11

доц. Акімова З.І.


5.

Будова міцели та ПЕШ. Електричні властивості лізолів.

Будова міцели та ПЕШ.

Будова міцели. Механізм виникнення електролітичного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Електротермодинамічний та електрокінетичний потенціали.

Електричні властивості лізолів.

Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал зсідання. Зв’язок між електрокінетичним потенціалом і електрофоретичною швидкістю колоїдних частинок (рівняння Гельмгольца – Смолуховського). Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрофоретичний і електроосмотичний методи визначення електрокінетичного потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у фармації, біології, медицині та ін..

2

9.11.11

доц. Акімова З.І.


6.

Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. Стійкість і коагуляція колоїдних систем та методи їх очищення.

Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем.

Броунівський рух (рівняння Ейнштейна), дифузія (рівняння Фіка), осмотичний тиск (рівняння Вант-Гоффа). В’язкість ліофобних золів. Ультрацентрифугування, застосування для дослідження колоїдних систем. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея). Ультрамікроскоп і електронна мікроскопія колоїдних систем. Визначення форми, розмірів та міцелярної маси колоїдних частинок.

Стійкість і коагуляція колоїдних систем та методи їх очищення.

Стійкість колоїдних розчинів та її види. Коагуляція і фактори, що викликають, Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО. Нейтралізаційна та концентраційна коагуляції. Коагуляція золів сумішшю електролітів. Взаємна коагуляція. Явище звикання. Колоїдний захист. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків. Пептизація. Методи очищення золів: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, електроультрафільтрація.

2

23.11.11

доц. Акімова З.І.

доц. Акімова З.І.


7.

Аерозолі та порошки. Суспензії.

Аерозолі та порошки.

Аерозолі: класифікація, одержання, властивості. Агрегативна стійкість і фактори, що її визначають. Методи руйнування аерозолів. Застосування аерозолів у фармації. Порошки та їх властивості. Злежування, грануляція та розпилювання порошків.

Суспензії.

Суспензії: одержання та властивості. Стійкість суспензій. Седиментаційна рівновага. Седиментаційний аналіз суспензій (М.А.Фігуровський). Пасти.


2

30.11.11


доц. Акімова З.І.


8.

Емульсії. Колоїдні поверхнево-активні речовини.

Емульсії.

Емульсії: методи одержання і властивості. Типи емульсій. Емульгатори і механізм їх дій. Обернення фаз емульсій. Застосування емульсій та суспензій у фармації. Значення фізико-хімічної механіки (П.О.Ребіндер) для виготовлення лікарських форм (емульсій) з заданими властивостями.

Колоїдні поверхнево-активні речовини.

Колоїдні ПАР: мила, детергенти, дубільні речовини, барвники. Міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення та її визначення. Солюбілізація та її значення у фармації. Колоїдні ПАР у фармації.

2

07.12.11

доц. Акімова З.І.


9.

Основні поняття про ВМР.

Утворення та властивості розчинів ВМР.


Основні поняття про ВМР.

Поняття про ВМР, методи їх одержання і класифікація. Структура і форма макромолекул, типи зв’язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМР. Пружно-твердий, високо еластичний та пластичний стан полімерів. Зв’язок між будовою і механічними властивостями полімерів.

Утворення та властивості розчинів ВМР.

Набрякання і розчинення ВМР. Влив різних факторів на величину набрякання. Ліотропні ряди. Кінетика набрякання.

2

21.12.11


доц. Акімова З.І.


10.

В’язкість розчинів ВМР. Поліелектроліти.

Властивості гелів.


В’язкість розчинів ВМР. Поліелектроліти.

В’язкість розчинів ВМР. Відхилення властивостей розчинів ВМР від законів Ньютону і Пуазейля. Аномальна і структурна в’язкість. Методи визначення в’язкості. Рівняння Ейнштейна, Бінгама, Штаудінгера. Віскозі метричний метод визначення молекулярної маси полімерів. Осмотичний тиск розчинів ВМР. Рівняння Галлера. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка і методи її визначення. Мембранна рівновага Доннана. Значення цього процесу для визначення транспорту лікарських речовин у клітини організму.

Властивості гелів.

Драглі (гелі) та їх властивості. Драглювання (желатинування): швидц\кість, механізм. Тиксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях.


2

04.01.12

доц. Акімова З.І.

Всього:
20 годинЗавідувач кафедрою фармацевтичної хімії


та фармакогнозії, д.біол.н., професор О.А. Орлова

Затверджено на засіданні кафедри

"___"________________2011р. , протокол № ___


“ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”


В.о. Декана фармацевтичного факультету Голова ЦМК з фармацевтичних дисциплін ДЗ «ЛугДМУ»,

д.мед.н., доцент__________Бибик О.Ю. д.фарм.н., професор__________Гудзенко О.П. Затверджено на засіданні ЦМК

____” __________________2011р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З «КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ»

на V (осінній) семестр для студентів III курсу фармацевтичного факультету


2011-2012 н.р.Т е м а

З м і с т

К-ть годин

Дата

ПІБ

лектора

1-2.

Поверхневі явища та їх практичне значення. Сорбційні процеси та їх теоретичне обґрунтування. Адсорбція на межі поділу рідина-газ ПАР. Визначення поверхневого натягу розчинів.

I. Теоретичні питання.

Поверхневі явища, їх значення в біології, медицині та фармації.

Класифікація поверхневих явищ. Поверхнева енергія.

Процеси на межі поділу фаз багатокомпонентних систем. Визначення адсорбції.

Насичений мономолекулярний поверхневий шар.

Рівняння адсорбції Гіббса та його аналіз.

Правило Дюкло-Траубе. Визначення розмірів молекул ПАР.

II. Семінарське заняття.

Рішення задач, вправ на визначення розмірів молекул ПАР.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

01.09.11

07.09 – 08.09.11

доц. Акімова З.І.


3-4.

Адсорбція на межі поділу тверде тіло – газ, тверде тіло – розчин. Адсорбція електролітів, йонообмінна адсорбція. Адсорбенти.

I.Теоретичні питання.

1. Механізм адсорбції на межі поділу рідина - тверда речовина, газ- рідина. Фактори, що впливають на адсорбцію.

2. Рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха і Ленгмюра та їх аналіз.

3. Особливості адсорбції електролітів і не електролітів.

4. Полі молекулярна теорія адсорбції.

5. Адсорбенти. Їх застосування в медицині та фармації.

6. Роль йонного обміну для організму.

II. Лабораторна робота.

1.Вивчення адсорбції оцтової кислоти на активованому вугіллі.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

14.09 – 15.09.11

21.09 – 23.09.11

доц. Акімова З.І.
5-6.

Хроматографія.

Класифікація хроматографічних методів.

I.Теоретичні питання.

1. Суть хроматографії.

2. Класифікація хроматографічних методів дослідження.

3. Поняття про теоретичні основи розподільної осадової і іонообмінної хроматографії.

4. Тверді носії, розчинники, проявлювачі, що використовують в хроматографічному аналізі амінокислот, білків, вуглеводів.

Коефіцієнти швидкості Rf (коефіцієнт розподілу).

5. Застосування хроматографії в біології, медицині та фармації.

II. Лабораторна робота.

1.Розподільна кругова хроматографія на папері (суміш амінокислот).

2. Тонкослойна хроматографія (розподіл суміші).

3. Осадова хроматографія. (суміш йонів).

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

28.09 – 29.09.11

05.10 – 06.10.11

доц. Акімова З.І.


7-8.

Фізико – хімія дисперсних систем.

I.Теоретичні питання.

1. Класифікація дисперсних систем. Будова міцели ліофобних золів та вплив факторів на величину дзетта-потенціалу колоїдної частинки

2. Методи одержання дисперсних систем.

3. Методи очищення колоїдних розчинів.

II. Лабораторна робота.

 1. Одержання гідрозолів сірки, парафіну, Fe(OH)3, AgCI, крохмалю, желатини, берлінської лазури, MnO2.

 2. Дослідження діалізу золю Fe(OH)3, AgCI.

 3. Визначення знака заряду золів, барвників.4.

 4. Визначення порога коагуляції Fe(OH)3.

III. Тестовий контроль за темою заняття

4

12.10 – 13.10.11

19.10 – 20.10.11

доц. Акімова З.І.


9-10.

Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості колоїдно - дисперсних систем.

I.Теоретичні питання.

1. Суть броунівського руху, дифузії, осмосу, седиментації.

2. Фактори, що впливають на молекулярно-кінетичні властивості колоїдних розчинів.

3. Оптичні властивості дисперсних систем. Оптичні методи дослідження.

4. Електричні властивості дисперсних систем.

5. Стійкість колоїдних розчинів.

6. Коагуляція. Правила коагуляції. Кінетика коагуляції електролітами. Пептизація.

7. Захист колоїдного розчину.

8. Явище сенсибілізації та його значення.

II. Лабораторна робота.

1. Дослідження коагуляції золя Fe(OH)3. Визначення порога коагуляції.

2. Дослідження коагуляції дією електролітів.

3. Дослідження взаємної коагуляції.

4. Дослідження колоїдного захисту (захисна дія желатини).

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

27.10. - 28.10.11

02.11 – 03.11.11

доц. Акімова З.І.


11-12

Високомолекулярні сполуки та їх розчини.

I.Теоретичні питання.

1. ВМР. Загальні властивості. Класифікація. Взаємозв’язок між особливостями будови та механічними властивостями полімерів.

2. Явище набухання і розчинення ВМР. Фактори, що впливають на ці процеси.

3.ІЕТ полімерів.

4. Ліотропні ряди Гофмейстера (аніонів та катіонів).

5. Захисна дія ВМР.

6. Стійкість та інші властивості ВМР.

II. Лабораторна робота.

 1. Визначення ІЕТ желатини.

 2. Визначення залежності набухання білка, желатини від pH розчину.

 3. Висолювання білка концентрованим розчином (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCI. Ліотропні ряди висолювання.

 4. Вплив на висолювання органічних розчинників (ацетону, спирту).

III. Рішення задач.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

4

09.11 – 10.11.11

16.11 – 17.11.11

доц. Акімова З.І.


13-14

В’язкість розчинів полімерів. Поліелектроліти

I.Теоретичні питання.

 1. В’язкість розчинів в ВМР. Відхилення властивостей ВМР від законів Пуазейля і Ньютона.

 2. Аномальна і структурна в’язкість.

 3. Методи визначення в’язкості. Рівняння розрахунку відносної молекулярної маси ВМР.

 4. Вікозіметричний метод визначення молекулярної маси полімера. Візкозіметр Освальда. Поліелектроліти

II. Лабораторна робота.

1. Визначення відносної молекулярної маси полімерів (крохмалю, желатини), Fe(OH)3.

III. Рішення задач, вправ.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

4

23.11 – 24.11.11

30.11 – 01.12.11

доц. Акімова З.І.


15-16

Драглі. Одержання і їх властивості.


I.Теоретичні питання.

1. Дисперсні системи- гелі або драглі. Їх класифікація. Властивості.

2. Утворення гелів.

3. Ліотропні ряди набухання і желатинування.

4. Особливості процесу набухання і біологічне значення.

5. Синерезис. Біологічне значення цього явища. Тіксотропія. Висолювання.

II. Лабораторна робота.

Вимірювання набухання гуми в органічному розчиннику (метод нитки).

Виділення тепла при набуханні у водному розчину крохмалю.

Дифузія в гелях (кільця Лізеганга).

Дія аніонів на швидкість желатинування.

Захисна дія ВМР желатини і крохмалю.

III. Контрольна робота за темою заняття.

4

07.12 – 08.12.11

14.12 – 15.12.11

доц. Акімова З.І.


17-18

Мікрогетерогенні системи. Колоїдні поверхнево-активні речовини.

I.Теоретичні питання.

1. Аерозолі. Порошки. Емульсії. Піни. Класифікація.

2. Способи одержання. Властивості (оптичні, молекулярно-кінетичні, електричні, коагуляція, методи руйнування, стійкість).

3. Значення.

4. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Властивості. Будова міцел. Критична концентрація міцелоутворення. Емульгатори і механізм їх дії.

II. Лабораторна робота.

Одержання емульсій, пін, суспензій.

Вивчення стійкості пін.

Емульгатори і механізм їх дії.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

21.12 – 22.12.11

28.12– 29.12.11доц. Акімова З.І.


19-20

Підсумковий контроль засвоєння модуля №2 „Колоїдна хімія”
4

04.01 – 05.01.12

11.01 – 12.01.12

Всього годин

40

Завідувач кафедрою фармацевтичної хімії


та фармакогнозії, д.біол.н., професор О.А. Орлова

Затверджено на засіданні кафедри

"___"________________2011р., протокол № ___
“ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”


В.о. Декана фармацевтичного факультету, Голова ЦМК з фармацевтичних дисциплін ДЗ «ЛугДМУ»,

д.мед.н., доц._________Бибик О.Ю. д.фарм.н., проф.__________Гудзенко О.П. Затверджено на засіданні ЦМК

____” __________________2011 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З «КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ»

на І семестр для студентів IІІ курсу фармацевтичного факультету


2011-2012 н.р.п/п

Тема

Зміст

Кількість годин

1.Поверхневі явища та їх значення у фармації.

Зробіть дослід.1. Яку роль відіграють такі поверхневі явища, як адсорбція, змочування, адгезії при виготовленні лікарських речовин. Змочування. Крайовий кут. Коефіцієнт гідрофільності. Інверсія змочування. Практичне значення явища змочування.

Наведіть приклади та їх використання.

2. Поверхневі явища. Адсорбція: покладіть грудочку воску (парафіну або баранячого жиру) на чисту поверхню гарячої води. Віск при цьому розплавиться і розтечеться на поверхні. Після спокійного охолодження віск набере вигляду тонкої платівки. Обережно вийміть платівку, покладіть на горизонтальну поверхню, розділіть на дві половинки і одну половину переверніть. Потім на кожну половину капніть по дві краплі води. При цьому на перевернутій половині платівки крапля води розтечеться, а на не перевернутій не розтечеться. Поясніть причини змочування і незмочування кожної з половин платівки водою.

2

2.

Гідрофільні і гідрофобні адсорбенти..

1. Наведіть приклади різноманітних сорбентів.

2. Моделювання сорбційних процесів на селективних хемосорбентах Поняття про гемосорбцію

2

3.Йонообмінна адсорбція. Йоніти, їх класифікація і застосування у фармації.

 1. Класифікація методів аналізу фракцій. Навести приклади.
2

4.

Застосування хроматографії для одержання, аналізу, очищення лікарських речовин.

Гель-фільтрація

1. Структура геля. Його властивості.

2. Наведіть приклади застосування хроматографічних методів аналізу.

3

5.Методи очищення золів: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, електрофільтрація.

 1. Наведіть приклади очищення золів.

 2. Чому необхідне очищення колоїдних систем?

 3. Що таке діаліз і ультрафільтрація? На яких явищах засновані ці методи?
3

6.


Практичне застосування електрокінетичних явищ у фармації, біології, медицині та ін.

1. Що таке гемодіаліз? Наведіть схему гемодіалізатора. На якому принципі діє „штучна нирка” («искусственная почка»)

2. Назвіть принципи компенсаційного діалізу і вівідіалізу.

3. Якими методами можна очистити білки та їх розділити.


3

Стійкість і коагуляція колоїдних систем.

7.

Колоїдний захист. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків.

 1. Чим пояснюється захист ліофобних колоїдів розчинами ліофільних полімерів?

 2. Миюча дія мила. Твердість води.

 3. У чому полягає суть явища сенсибілізації. Наведіть приклади.

3

Аерозолі та порошки.

8.

Застосування аерозолів у фармації.

 1. Чому аерозолі застосовуються для створення димових завіс?

 2. Яка причина агрегативної аерозольної нестійкості.

 3. Назвіть приклади застосування аерозолів в фармації.

3

Суспензії та емульсії.

9.

Застосування емульсій та суспензій у фармації.

1. Назвіть приклади застосування емульсій і суспензій в фармації.

2. Яка причина агрегативної стійкості емульсій та суспензій.


3

Фізико-хімія високомолекулярних речовин (ВМР)

10.Поняття про ВМР. Будова і властивості високомолекулярних сполук.

 1. Зробіть перелік загальних властивостей ВМР.

 2. Явище сольватації (гідратації).

 3. Іммобілізація рідини.

 4. Осмотичний тиск.

 5. Явище набухання і розчинення полімерів. Ступінь набухання.

 6. В’язкість.311.

Мембранна рівновага Доннана. Значення цього процесу для вивчення транспорту лікарських речовин у клітині організму

1. Навести приклади використання мембранної рівноваги Доннана.

3
Всього
30


Завідувач кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, д.біол.н., професор О.А. Орлова

Затверджено на засіданні кафедри

"___"________________2011р., протокол № ___

Схожі:

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” icon«Затверджую» «Узгоджено»

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” icon«Затверджую» «Узгоджено»

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

“затверджую” “узгоджено” iconУзгоджено затверджую

“затверджую” “узгоджено” iconУзгоджено затверджую

“затверджую” “узгоджено” icon"узгоджено" "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи