Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії icon

Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Скачати 79.58 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Дата03.08.2012
Розмір79.58 Kb.
ТипЗакон
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

Екзаменаційні питання з фізичної і колоїдної хімії


 1. Предмет і методи фізичної хімії.

 2. Основні етапи розвитку фізичної хімії. Значення фізичної хімії для фармації.

 3. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термоди-намічні зміни.

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. Математичний вираз першого закону термодинаміки.

 5. Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів.

 6. Ентальпія. Зв’язок між теплотами ізохорного та ізобарного процесів.

 7. Закон Гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення закону Гесса.

 8. Стандартні ентальпії утворення та згоряння, застосування їх для виз-начення теплових ефектів реакцій.

 9. Калориметрія. Значення термохімічних вимірів для складення теплових балансів хімічних та фармацевтичних виробництв.

 10. Залежність теплового ефекту реакції від температури. Рівняння Кірхгофа та його практичне значення.

 11. Другий закону термодинаміки. Ентропія, фізичний смисл і розмірність.

 12. Обчислення зміни ентропії в різних процесах.

 13. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Зв’язок між ентропією і термодинамічною ймовірністю стану системи.

 14. Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали і їх застосування для визначення можливості, напрямку і границі проходження спонтанних фізико-хімічних процесів.

 15. Рівняння Гіббса-Гельмгольца, його аналіз і практичне застосування.

 16. Хімічна рівновага, її ознаки. Закон діяння мас. Константа хімічної рівноваги і способи її вираження.

 17. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і засто-сування.

 18. Вплив температури на зміщення рівноваги. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа, їх практичне застосування.

 19. Розрахунок константи хімічної рівноваги за допомогою таблиць термодинамічних величин. Значення цього методу для фармацевтичної практики.

 20. Поняття про фазу, число компонентів і число незалежних компонентів, число свободи (варіантність) системи.

 21. Правило фаз Гіббса, його аналіз і практичне застосування.

 22. Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за допомогою правила фаз Гіббса.

 23. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. Розрахунок теплових ефектів фазового переходу за експериментальними даними.

 24. Фазові діаграми двокомпонентних систем, їх аналіз із застосуванням правила фаз.

 25. Поняття про фізіко-хімічний аналіз. Термічний аналіз (теорія і практика), застосування для дослідження фармацевтичних об’єктів.

 26. Трьохкомпонентні системи. Розподіл речовин між дома рідкими фазами. Коефіцієнт розподілу. Різноманітні форми рівнянь закону розподілу.

 27. Екстрагування. Рівняння однократної і багатократної екстракції (виве-дення).

 28. Поняття про розчини (загальна характеристика, способи вираження складу).Практичне значення розчинів для фармації і медицини.

 29. Тиск насиченої пари – одна із найважливіших властивостей рідин і рідких розчинів. Закон Рауля для ідеальних розчинів.

 30. Реальні розчини. Відхилення від закону Рауля. Приклади.

 31. Поняття про активність. Узагальнене рівняння закону Рауля.

 32. Залежність між складом рідкого розчину та рівноважної з ним пари. Ізотерми і ізобари Коновалова. Закони Коновалова.

 33. Практичне значення законів Коновалова. Дистиляція сумішей. Фракційна перегонка, пояснення цього процесу за допомогою кривих Коновалова.

 34. Ректифікація. Принцип роботи ректифікаційної колони. Практичне застосування рефракаційних процесів.

 35. Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Верхня та нижня критичні температури розчинності. Типи діаграм, застосування до них правила важеля.

 36. Взаємно нерозчинні рідини. Перегонка з водяною парою. Принцип одержання рідких лікарських форм (ароматичних вод).

 37. Колігативні властивості розбавлених розчинів (зниження тиску насиченої пари, зниження температури кристалізації та підвищення температури кипіння, осмотичний тиск), їх застосування для визначення молекулярних мас розчинених речовин (неелектролітів).

 38. Осмотичні властивості розчинів неелектролітів. Осмотичний тиск. Ізотонічні розчини.

 39. Кріоскопія, ебуліоскопія і осмометрія для розчинів електролітів.

 40. Електрична провідність розчинів електролітів. Питома електрична провідність, залежність її від різних факторів.

 41. Молярна електрична провідність, залежність її від розведення для сильних і слабких електролітів. Закон Кольрауша.

 42. Кондуктометричне визначення добутку розчинності, ступеня і константи дисоціації слабкого електроліту.

 43. Кондуктометричне титрування, застосування його у фарманалізі.

 44. Електродний потенціал. Мезанізм виникнення. Рівняння Нернста.

 45. Електроди першого роду, рівняння потенціалу. Стандартний електродний потенціал, фізичний смисл.

 46. Водневий електрод, достоїнства і недоліки. Ряд стандартних елект-родних потенціалів.

 47. Електроди другого роду, рівняння потенціалу. Хлорсрібний, кало-мельний електроди як електроди порівняння.

 48. Окисно-відновні електроди, рівняння потенціалу, прості та складні редокс-електроди.

 49. Іоноселективні електроди (ІСЕ). Механізм виникнення потенціалу. Коефіцієнт селективності.

 50. Скляний електрод, рівняння потенціалу. Воднева функція скляного електроду. Визначення рН.

 51. Застосування іоноселективних електродів у фармацевтичному аналізі.

 52. Гальванічні елементи. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Рівняння для розрахунку ЕРС оборотного елементу.

 53. Електрохімічні кола з переносом і без переносу. Приклади.

 54. Концентраційні гальванічні елементи. Дифузійний потенціал, механізм виникнення, способи елімінування дифузійного потенціалу.

 55. Потенціометрія. Визначення термодинамічних характеристик реакцій.

 56. Визначення іонного показника (водневого, металевого, аніонного) за допомогою іоноселективних електродів. Методика роботи з ІСЕ. Застосування ІСЕ у фармації.

 57. Потенціометричне титрування. Перевага потенціометричного титру-вання. Застосування у фармацевтичному аналізі.

 58. Потенціометричне титрування сумішей електролітів та багато-основних електролітів. Диференціююча дія розчинників. Неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 59. Визначення константи дисоціації методом потенціометричного тит-рування. Використання величин рК для дослідження біологічно активних речовин.

 60. Предмет хімічної кінетики, її значення для фармацевтичної науки і практики.

 61. Швидкість реакції та методи її експериментального вимірювання.

 62. Залежність швидкості реакції від різних факторів. Закон діючих мас. Константа швидкості реакції, її фізичний смисл.

 63. Класифікація хімічних реакцій.

 64. Молекулярність і порядок реакції. Приклади збігання і незбігання молекулярності та порядку реакції. Псевдомономолекулярні реакції.

 65. Кінетичне рівняння реакцій першого порядку (виведення, приклади).

 66. Кінетичне рівняння реакцій другого порядку (виведення, приклади).

 67. Інтегральні та диференціальні методи визначення порядку реакцій.

 68. Залежність константи швидкості від температури. Правило Вант-Гоффа. Використання його для визначення термінів зберігання ліків.

 69. Основні положення теорії активних співударів Арреніуса. Рівняння Арреніуса. Енергія активації, її фізичний смисл, способи визначення.

 70. Недоліки теорії Арреніуса. Поняття про теорію перехідного стану. Рівняння для розрахунку абсолютної швидкості реакцій. Сферичний фактор, його фізичний смисл.

 71. Складні реакції: паралельні, послідовні, спряжені та зворотні.

 72. Ланцюгові реакції.

 73. Фотохімічні реакції.

 74. Особливості гетерогенних реакцій. Швидкість гетерогенних реакцій і фактори, що ї визначають.

 75. Каталіз. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Значення каталізу для фармації.

 76. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг. Поверхневі явища та їх значення для фармації.

 77. Визначення поверхневого натягу за методом П.А.Ребіндера (сутність методу, визначення розрахункової формули).

 78. Поверхнево-активні й поверхнево-неактивні речовини. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність. Методи її визначення.

 79. Адсорбція. Рівняння адсорбції Гіббса. Зв’язок між адсорбцією та поверхневою активністю. Рівняння адсорбції Ленгмюра. Фізичний смисл констант рівняння Ленгмюра. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.

 80. Застосування адсорбції Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 81. Визначення площі молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря. Етапи експерименту та розрахунки.

 82. Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення констант рівняння Фрейндліха графічним і алгебраїчним методами.

 83. Зв’язок між рівняннями Фрейндліха і Нернста-Шилова для розподілу речовин між двома фазами. Перехід від рівняння Фрейндліха до рівняння Нернста-Шилова.

 84. Явище змочування. Крайовий кут змочування. Рівняння Юнга. Вибіркове змочування. Теплота змочування.

 85. Еквівалентна та вибіркова адсорбція електролітів. Правило Панета-Фаянса.

 86. Іонообмінна адсорбція. Застосування іонітів у техніці та фармації.

 87. Хроматографія, сутність явища. Використання хроматографії для одержання аналізу лікарських речовин.

 88. Предмет колоїдної хімії, її значення для фармації.

 89. Класифікація дисперсних систем. Зв’язок питомої поверхні із розміром частинок.

 90. Методи одержання дисперсних систем і їх очищення (діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація).

 91. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, його кількісні характеристики.

 92. Дифузія в дисперсних системах. Закон Фіка. Рівняння Енштейна і його застосування для визначення розмірів колоїдних частинок.

 93. Осмотичний тиск у дисперсних системах.

 94. Седиментаційно-дифузійна рівновага в дисперсних системах. Рівняння Лапласа. Седиментаційна стабільність. Ультрацентрифуга, її застосування для дослідження колоїдних систем.

 95. Седиментаційний аналіз дисперсних систем.

 96. Оптичні властивості колоїдних розчинів. Ефект Тиндаля. Рівняння Релєя. Оптичні методи визначення форми і розмірів частинок у дисперсних системах.

 97. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова колоїдної міцели гідрофобного золя.

 98. Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання. Практичне застосування цих явищ у техниці, медицині і фармації.

 99. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.

 100. Коагуляція і фактори, що її викликають. Поріг коагуляції, його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО.

 101. Складні випадки коагуляції. Колоїдний захист. Застосування цього явища при виготовлені лікарських форм.

 102. Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензії, емульсії). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 103. Дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 104. Колоїдні ПАР, класифікація, застосування у фармації та побуті. Міцелоутворення у розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення, методи експериментального визначення. Солюбілізація.

 105. Поняття про ВМР. Класифікація ВМР, застосування ВМР у медицині та фармації.

 106. Фізичний та фазовий стан ВМР. Зв’язок між будовою та механічними властивостями ВМР.

 107. Набрякання і розчинення ВМР. Механізм набрякання. Стадії набрякання. Вплив різних факторів на величину набрякання.

 108. Рівняння Ньютона і Пуазейля. Можливість застосування цих рівнянь для розчинів ВМР. В’язкість розчинів ВМР (питома, приведена, характеристична).

 109. Віскозіметричний метод визначення молекулярної маси ВМР.

 110. Схожість і відмінність у властивостях ліофобних золів і розчинів ВМР.

 111. Поліелектроліти: будова, класифікація. Ізоелектрична точка. Вплив рН на набрякання і в’язкість розчинів поліелектролітів.

 112. Гелі (драглі). Умови утворення і вплив різних факторів (температури, рН, концентрації електролітів). Застосування драглів у фармації.

Схожі:

Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconНауково-методичних семінарів кафедри фізичної та колоїдної хімії
...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconРозклад занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р

Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconНауково-методичних семінарів кафедри фізичної та колоїдної хімії
Наукові основи одержання епоксидвмісних мономерів рідиннофазним гетероген-но-каталітичним окислен-ням олефінів
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconТематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії
Модуль Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії
Методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092601 – „Водопостачання...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconПерелік питань до іспиту з фізичної і колоїдної хімії
Предмет хімічної термодинаміки. Основні положення хімічної термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconЗа напрямом: 04010101 «Хімія» 04010101 «Хімія»
В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, фізичної, аналітичної, органічної І біологічної хімії, а також з основ...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconЕкзаменаційні вимоги до кандидатського іспиту зі спеціальності 24. 00. 03 – «Фізична реабілітація» Основи фізичної реабілітації
Нормативно-правова, матеріально-технічна та організаційно-методична база фізичної реабілітації як галузі науки
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії iconЗакон термодинаміки Предмет, розділи та методи фізичної хімії
Кожен розділ має свою внутрішню структуру і досить часто розглядається окремо. Наприклад, у хімічній термодинаміці виокремлюються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи