Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» icon

Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
Скачати 406.85 Kb.
НазваДержавний Заклад «Луганський державний медичний університет»
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір406.85 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”


Міністерство охорони здоров’я

Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»

Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Проф. Сімрок В.В.__________

«____»_____________2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАММА

з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність: 7.110202 «Фармація»

Кваліфікація – провізор


Фізична хімія

Курс ІІ, семестр IV

Лекцій 20 годин

Лабораторні та практичні заняття 40×4=160 годин

Самостійна робота 48 годин

Вихідний контроль: підсумковий тестовий контроль модуля 1


Колоїдна хімія

Курс ІІІ, семестр V

Лекцій 20 годин

Лабораторні та практичні заняття 40×4=160 годин

Самостійна робота 30 годин

Вихідний контроль: підсумковий контроль модуля 2


Кафедра не є опорною


Опорна кафедра: кафедра неорганічної, фізичної та колоїдної хімії Національного Львівського медичного університету імені Данила Галицького


2011р

Робоча програма підготовлена на підставі: «Програми с дисципліни «фізична та колоїдна хімія» для вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України IV рівня акредитації», 2010р., завідуючим кафедрою фармацевтичної хімії та фармакогнозії д. біол. н., професором Орловою О.А. та доцентом Акімовою З. І.

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії ЛДМУ (протокол №___ від «___»_____________2011р.).


Завідувач кафедри

фармацевтичної хімії та фармакогнозії

д. біол. н., професор Орлова О.А.


Узгоджена на ЦМК з фармацевтичних дисциплін, протокол №___

«___»____________2011р.


Голова ЦМК,

д. фарм. н., професор Гудзенко О.П. 1. Вступ.

Фізична та колоїдна хімія – одна із фундаментальних дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти, яка продовжує хімічну підготовку провізора. Знання теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії необхідне для глибокого вивчення аналітичної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії, фармакогнозії і технології ліків.

Вивчення курсу фізичної та колоїдної хімії дозволить майбутньому фахівцю оволодіти певним мінімумом знань у галузі виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації в організм людини.

Фізична та колоїдна хімія закладає розуміння фізико – хімічних основ здорового способу життя, напрямів профілактики порушення функцій організму у процесі життєдіяльності, а також формує розв’язувати проблеми екології навколишнього середовища.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно – модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму дисципліни «фізична та колоїдна хімія» поділино на 2 модулі, які в свою чергу поділяються на 6 змістових модулів.


Модуль 1. Фізична хімія

Змістові модулі:

 1. Термодинаміка хімічної та фазової рівноваги.

 2. Кінетика хімічних реакцій та каталіз.

 3. Електрохімія.


Модуль 2. Колоїдна хімія

Змістові модулі:

 1. Фізико – хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія.

 2. Дисперсні системи та їх властивості.

 3. Фізико – хімія ВМР.


Перелік дисциплін з вказанням розділів (тем), засвоєння яких необхідне для вивчення даної дисципліни.


Загальна і неорганічна хімія


 1. Основні закони і поняття хімії.

 2. Сучасна номенклатура неорганічних сполук.

 3. Хімічні властивості елементів та їх сполук.

 4. Складання рівнянь реакцій неорганічних речовин.

 5. Основні властивості розчинів електролітів, засоби вираження їх концентрацій.

 6. Правила роботи в хімічній лабораторії і техніка виконання основних хімічних операцій.

 7. Вміння користуватись довідковою літературою з хімії.


Органічна хімія


 1. Сучасна номенклатура органічних сполук.

 2. Складання рівнянь реакцій за участю органічних речовин.

 3. Методи досліджень органічних сполук.


Біохімія і математика


 1. Основні характеристики електромагнітного випромінювання, види взаємодії зі світлом, закон поглинання світла.

 2. Поняття спектрального аналізу.

 3. Зважування на техніко – хімічних і аналітичних терезах.

 4. Принципи роботи фізичних (оптичних, електричних та ін.) приладів.

 5. Елементи математичного аналізу (перша і друга похідні), математичної статистики.

 6. Біологічна термодинаміка. Термодинаміка живих організмів. Соборна енергія та електрохімічний потенціал.


Біохімія


 1. Потенціометричні, електрометричні та полярографічні методи дослідження.

 2. Електрофорез.

 3. Хроматографічні методи дослідження.


Ботаніка


 1. Будова і правила роботи з мікроскопом.Навчальний план з дисципліни «фізична та колоїдна хімія» для студентів 2 і 3 курсів фармацевтичного факультету за спеціальністю 7.110201 «фармація», кваліфікація – провізор.

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

Практичні заняття

198

40

80

78

2,3

Кредитів ESTC

5,5
Заліковий кредит модуль №1

108/3,0 кредитів ESTC

20

40

48

2

Підсумковий контроль

Змістових модулів – 3
Контроль практичних навичок і тестові завдання

В тому числі підсумковий тестовий контроль з засвоєння модуля №1

2
2


Заліковий кредит модуль №2

90 год/2,5 кредитів ESTC

20

40

30

3

Підсумковий тестовий контроль

Змістових модулів – 3
Контроль практичних навичок, тестові завдання

В тому числі підсумком тестовий контроль з засвоєння модуля №2

2
2


Тижневе навантаження

5,7 годин – 0,15 кредита
Примітка: 1 кредит ESTC – 36 годин


2. Мета вивчення навчальної дисципліни – фізична та колоїдна хімія.


Мета вивчення фізичної та колоїдної хімії – кінцеві цілі встановлюються на основі АПП підготовки провізора за фахом відповідно до блоку її змістового модулю ( природничо – наукова, медико – біологічна, фармацевтична підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.


Кінцеві цілі дисципліни:

Інтерпретувати з точки зору хімічної термодинаміки та класифікувати основні хімічні та фазові рівноваги та хімічні процеси для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів.

Трактувати загальні закономірності перебігу хімічних реакцій.

Трактувати загальні закономірності процесів сорбції.

Класифікувати властивості розчинів не електролітів, електролітів та ВМР.

Класифікувати різні типи дисперсних систем їх стійкість.

Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення.


3. Зміст програми

Модуль 1. Фізична хімія

Змістовий модуль 1. Основи хімічної термодинаміки, термодинаміка фазових рівноваг та розчинів

Конкретні цілі:

 • Засвоїти, інтерпретувати перший закон термодинаміки і застосовувати його для вираження теплового ефекту процесу через зміну внутрішньої енергії, зміну ентальпії та теплоємність при сталому тиску або об'ємі.

 • Аналізувати закон Гесса та розраховувати на його підставі і на підставі наслідків із нього теплові ефекти різноманітних процесів.

 • Розраховувати теплові ефекти різноманітних процесів при будь-яких температурах із застосування рівняння Кірхгофа.

 • З'ясувати і засвоїти сутність другого закону термодинаміки, статистичну. і термодинамічну природу ентропії.

 • Трактувати перебіг процесів у ізольованих системах за допомогою ентропії, а в неізольованих системах шляхом уведення понять про енергію Гіббса та енергію Гельмгольца.

 • Застосовувати енергію Гіббса та енергію Гельмгольца як крітерій перебігу спонтанних і рівноважних процесів.

 • Визначати максимальну роботу у ізобарно-ізотермічних і ізохорно-ізотермічних процесах.

 • Інтерпретувати постулат Планка та теплову теорему Нернста, які характеризують третій закон термодинаміки.

 • Розраховувати зміну ентропії різноманітних процесів на підставі третього закону термодинаміки.

 • За відомими парціальними тисками, концентраціями і активностями вихідних речовин та продуктів реакції розраховувати константи рівноваги, які кількісно характеризують стан рівноваги системи.

 • Визначати напрямок хімічної реакції за умов, які відрізняються від рівноважних, при сталій температурі за допомогою рівняння ізотерми реакції Вант-Гоффа; при зміні температури - за рівняннями ізобари і ізохори реакцій Вант-Гоффа.

 • Розраховувати тепловий ефект реакції із використанням рівняння ізобари та ізохори хімічної реакції.

 • Визначати на підставі поняття про хімічну спорідненість зв'язок між константою рівноваги і енергією Гіббса (енергією Гельмгольца).

 • Визначати умови фазових переходів за правилом фаз Гіббса та фазовий склад системи.

 • Розраховувати теплові ефекти фазових переходів за допомогою рівняння Клапейрона-Клаузіуса.

 • Аналізувати найбільш уживані у фармації діаграми стану одно- та двокомпанентних систем.

 • Розраховувати константи рівноваги за допомогою таблиць стандартних термодинамічних величин.

 • Розраховувати концентрації речовини в двох рідинах, що не змішуються, на підставі закону розподілу.

 • Аналізувати процес добування речовини шляхом екстракції.

 • Пояснювати принципи термічного анапіза та побудови фазових діаграм за кривими охолодження і візуальним методом.

 • Трактувати процес утворення розчинів із використанням термодинамічного методу.

 • Класифікувати розчини за різними ознаками.

 • Розраховувати концентрацію розчинів, може бути виражена різними способами.

 • Інтепретувати зміну тиску насиченої пари над розчином порівняно з чистим розчинником (закон Рауля), загального та парціального тиску від вмісту розчинених речовин для ідеальних і неідеальних розчинів.

 • Пояснювати причини підвищення температури кипіння і зниження температури замерзання (ебуліоскопія, кріоскопія).

 • Засвоїти значення осмоса і осмотичного тиску для життєдіяльності рослин і живих організмів, а також для фармації (технології ліків і парфумерно-косметичних засобів).

 • Аналізувати взаємозв'язок між колігативними властивостями розчинів.

 • Пояснювати суть законів Коновалова та технологічних процесів розділення рідких розчинів (дистиляція, ректифікація), які базуються на застосуванні цих законів.

 • Аналізувати діаграми взаємної розчинності рідин.Змістовий модуль 2. Електрохімія та хімічна кінетика.

Конкретні цілі:

 • Трактувати явище електролітичної дисоціації і кількісно характеризувати його ступенем дисоціації.

 • Розраховувати ізотонічний коефіцієнт, який відбиває колігативні властивості розчинів електролітів.

 • Пояснювати і кількісно оцінювати здатність розчинів електролітів проводити електричний струм.

 • Розраховувати ступінь та константу дисоціації, добуток розчинності на підставі даних про електричну провідність розчинів електролітів.

 • Пояснювати причини виникнення електричного потенціала на межі поділу таких фаз: метал-метал, метал-розчин електроліта, розчинів двох електролітів.

 • Пояснювати умови пертворення хімічної енергії у електричну, принцип роботи гальванічного елемента і розраховувати його електрорушійну силу ЕРС (на прикладі гальванічного елемента Якобі-Даніеля).

 • Класифікувати електроди та електрохімічні кола, пояснювати принцип їх дії, розраховувати значення електродних потенціалів і ЕРС (по відношенню до стандартного водневого електрода, потенціал якого умовно прийнятий за нуль).

 • Пояснювати значення хімічної кінетики для фармації та технології парфумерно-косметичних засобів.

 • Класифікувати реакції за різними ознаками.

 • Пояснювати причини неспівпадання молекулярності та порядку реакції.

 • Виводити вирази для швидкості реакції нульового, першого, другого і третього порядків; розраховувати швидкість та константи швидкості реакцій різних порядків на підставі виведенних рівнянь.

 • Розраховувати різними способами порядок реакції за експериментальними даними.

 • Пояснювати вплив температури та їнших факторів на швидкість реакції.

 • Виводити рівняння Арреніуса і розраховувати на його підставі константи швидкості.

 • Пояснювати сутність енергії активації, потенціального бар'єру, стеричного фактора і вплив їх на швидкість реакції.

 • Пояснювати кінетичні особливості оборотніх, паралельних, послідовних, спряжених реакцій.

 • Пояснювати кінетичні особливості та механізм ланцюгових реакцій.

 • Пояснювати механізм фотохімічних реакцій, особливості поглинання світла середовищем, поняття про квантовий вихід реакції.

 • Пояснювати особливості каталітичних реакцій, їх види та механізм.Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії.

Тематичний план лекцій з модуля 1 «Фізична хімія»Тема лекцій

Кількість годин

1

Вступ. Основні положення хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

2

2

Основні положення хімічної термодинаміки. Другий та третій закони термодинаміки. Термодинамічний потенціали. Термодинаміка хімічної рівноваги.

2

3

Фазова рівновага в однокомпонентних та бінарних системах.

2

4

Розчини

2

5

Властивості сильних електролітів. Буферні розчини.

2

6

Електрохімія та електрохімічні методи дослідження в біофармації

2

7-8

Властивості розчинів електролітів. Електрохімічна провідність розчинів електролітів.

4

9

Хімічна кінетика. Основи теорій хімічної кінетики.

2

10

Каталіз і каталізатори. Біокаталізатори . основні положення теорій каталізу.

2

Разом:

20Тематичний план лабораторно – практичних занять з модуля 1.

«Фізична хімія»Тема практичного заняття

Кількість годин

1- 2

Хімічна термодинаміка та біоенергетика. Калориметрія.

5

3

Хімічна рівновага та фізико – хімічний аналіз бінарних сумішей лікарських речовин. Фазові рівноваги.

2

4

Однокомпонентні системи.

3

5

Фазові рівноваги. Двокомпонентні системи.

2

6

Визначення коефіцієнту розподілу речовини між двома рідкими фазами.

3

7-8

Колігативні властивості розчинів. Кріометрія.

5

9

Буферні розчини.

2

10-11

Електрохімія. Електропровідність розчинів електролітів. Електродні потенціали та ЕРС гальванічних елементів.

5

12-13

Потенціометрія. Потенціометричне титрування.

5

14-15

Хімічна кінетика. Визначення константи швидкості реакції окиснення.

5

16

Підсумковий модуль

3

Разом:

40
  1   2   3

Схожі:

Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
move to 0-22132013
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» icon«Прийнято» «Затверджую» На засіданні студетської ради Ректор дз «Луганський державний дз «Луганський державний медичний університет»
Цільове призначення гуртожитків полягає в тимчасовому задоволенні потреби в житлі студентів або працівників на період навчання або...
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconЗ однієї сторони (надалі Замовник) та Державний вищий навчальний заклад „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Державний вищий навчальний заклад „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” в особі ректора університету,...
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconЗ однієї сторони (надалі Замовник) та Державний вищий навчальний заклад „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Державний вищий навчальний заклад „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” в особі ректора університету,...
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» iconФілатова Ірина Іванівна, Антонова Катерина Володимирівна дз «Луганський державний медичний університет»
move to 1143-74793
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» icon“Затверджую”
Графік навчального процесу в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» на 2011-2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи