Перелік питань, що виносяться на іспит icon

Перелік питань, що виносяться на іспит
Скачати 88.01 Kb.
НазваПерелік питань, що виносяться на іспит
Дата03.08.2012
Розмір88.01 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

Перелік питань, що виносяться на іспит

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ


1. Предмет, завдання та основні розділи токсикологічної хімії, її зв'язок з то­ксикологією та іншими медико-біологічними, фармацевтичними, фундаментальними дисциплінами.

2. Основні етапи розвитку токсикологічної хімії.

3. Особливості хіміко-токсикологічного аналізу. Загальний та цілеспрямова­ний хіміко-токсикологічний аналіз.

4. Галузі використання методів хіміко-токсикологічного аналізу.

5. Порядок проведення та документація судово-токсикологічних (хіміко-токсикологічних) експертиз.

6. Організація спеціалізованої допомоги при гострих отруєннях.

7. Визначення понять "отруєння" і "отрута". Класифікація отруєнь і отрут.

8. Токсикокінетика. Шляхи проникнення отрут в організм, транспортні ме­ханізми всмоктування у зв'язку з їх фізичними і хімічними властивостями.

9. Вплив природи, концентрації та шляхів всмоктування отрути на динаміку росту її концентрації в крові і розподілу в органах.

10.Метаболізм отрут (перша і друга фази). Летальний синтез.

11. Залежність метаболізму отрут від видової, вікової, статевої чутливості, присутності інших ксенобіотиків та інших факторів.

12. Основні токсикокінетичні константи та їх використання для інтерпретації

результатів хіміко-токсикологічного аналізу.

13 .Гниття біологічного матеріалу та основні реакції вторинного метаболізму. 14.Вплив процесів метаболізму на результати хіміко-токсикологічного дослі­дження.

15. Об'єкти хіміко-токсикологічного дослідження, їх характеристика, способи консервування.

16. Правила відбору, направлення, прийому об'єктів на судово-хімічну експе­ртизу. Порядок зберігання проб.

17. Особливості аналізу окремих об'єктів у залежності від їх природи, стану, хімічних властивостей отруйних речовин.

18.Методи детоксикації організму при гострих отруєннях.

19. Особливості судово-хімічної експертизи трупа у випадку смерті після

проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії. 20.Загальні принципи інтерпретації результатів судово-хімічних досліджень.

21. Наркоманія і медикаментозна залежність.

22. Загальна характеристика методів, які використовуються для виявлення та кількісного визначення отрут у хіміко-токсикологічному аналізі (хімічні, фізико-хімічні, біохімічні, фармакологічні методи), їх порівняльна оцінка (чутливість, специфічність).

23.Основні вимоги до методів хіміко-токсикологічного аналізу.

24. Застосування хроматографічних методів у хіміко-токсикологічному аналі­зі (ТШХ, ГРХ).

25. Попередні випробування біологічного матеріалу та їх значення для скла­дання плану хіміко-токсикологічного дослідження.

26. ТШХ-скринінг витяжок з біологічного матеріалу.

27. Методи абсорбційної спектроскопії у видимій, УФ- та ІЧ-областях спект­ру та їх використання в хіміко-токсикологічному аналізі.

28. Використання екстракційно-фотометричних методів у хіміко-токсикологічному аналізі.

29. Мікрокристалоскопія та її використання у хіміко-токсикологічному аналі­зі.

30. Кольорові реакції та їх застосування у хіміко-токсикологічному аналізі.

31. Фармакологічні проби та їх значення для хіміко-токсикологічного аналізу.

32. Застосування ензимних методів у хіміко-токсикологічному аналізі.

33. Класифікація отрут у токсикологічній хімії.

34.Методи ізолювання "летких" отрут з біологічних об'єктів (дистиляція з водяною парою і сухоповітряна відгонка). Теоретичне обґрунтування ме­тодів.

35. Підготовка біологічного матеріалу до дистиляції з водяною парою. Вибір методів та умов дистиляції в залежності від об'єкту та фізико-хімічних властивостей досліджуваної отрути.

36. Методи очищення і концентрування "летких" отрут у дистилятах.

37. Хімічні методи дослідження "летких" отрут у дистилятах, їх чутливість та специфічність.

38. Застосування ГРХ для аналізу "летких" отрут. Типи детекторів, які вико­ристовуються а аналізі "летких" отрут методом ГРХ.

39. Застосування ГРХ для аналізу спиртів. Значення відносного коефіцієнту етанолу в сечі і крові для діагностики алкогольної коми.

40. Групова та індивідуальна ідентифікація "летких" отрут методом ГРХ.

41. Принципова схема дослідження біологічних об'єктів на "леткі" отрути при загальному та цілеспрямованому аналізі за допомогою комбінації ме­тодів.

42. Окремі представники групи "летких" отрут: синильна кислота, аліфатичні одноатомні спирти (С1-С3), етиленгліколь, алкілгалогеніди (хлороформ, хлоралгідрат, 1,2-дихлоретан, чотирьоххлористий вуглець); формальдегід, ацетальдегід, фенол, крезоли, ацетон, оцтова кислота. Знати відповіді на запитання згідно зі схемою вивчення груп і окремих сполук у токсиколо­гічній хімії.

43.Окремі представники групи речовин, які ізолюються полярними розчин­никами: похідні саліцилової кислоти, барбітурової кислоти (барбітал, фе­нобарбітал, бензонал, барбаміл, етамінал натрію. Алкалоїди: пурину (ко­феїн, теофілін, теобромін); індолу (стрихнін, бруцин, резерпін); піридину (нікотин, анабазин, пахікарпін); тропану (атропін, скополамін, кокаїн); хі­ноліну (хінін, хінідін); фенантренізохіноліну (морфін, кодеїн), алкалоїди опію та синтетичні аналоги і замінники морфіну (папаверин, наркотин, нарцеїн, етилморфін, героїн, промедол); ациклічні алкалоїди (ефедрин). Синтетичні лікарські речовини основного характеру: похідні піразолону (анальгін, антипірин), похідні 4-амінобензойної кислоти (новокаїн, ново-каїнамід), похідні гідразиду ізонікотинової кислоти (ізоніазид, фтивазид), похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, етмозин, левомепромазин, тіоридазин), похідні 1,4-бенздіазепіну (хлордіазепоксид, діазепам, оксазепам, мезапам, феназепам, нітразепам, клоназепам), похідні імідазолу (клофе-лін). Загальна характеристика деяких інших груп речовин, які мають знач­ний інтерес у хіміко-токсикологічному відношенні: антихолінестеразні речовини, проти судомні речовини. Знати відповіді на запитання згідно зі схемою вивчення груп і окремих сполук у токсикологічній хімії.

44. Сучасні загальні та особисті методи ізолювання полярними розчинниками (підкисленим спиртом, підкисленою водою, В.П.Крамаренка, Валова, В. І.Попової). Вплив різних факторів на ефективність ізолювання дослі­джуваних речовин на різних стадіях цього процесу.

45.Методи очищення витяжок з біологічного матеріалу від супутніх домішок. Вибір методу залежно від стану, виду об'єкта дослідження та способу ізо­лювання отрути з біологічного матеріалу.

46.Способи концентрування отруйних речовин у витяжках з біологічного ма­теріалу.

47.Хімічні (кольорові, осадові) реакції та фізико-хімічні методи (ТШХ, ГРХ, ВЕРХ, спектрофотометрія у видимій, УФ- та ІЧ-областях спектра, мікро-кристалоскопія, флюориметрія, хромато-масспектрометрія) дослідження речовин, які ізолюються полярними розчинниками. Фармакологічні про­би. (Порівняльна характеристика методів).

48. Методи виділення, виявлення та кількісного визначення отруйних речо­вин (лікарські отрути) з біологічних рідин при діагностиці гострих отру­єнь.

49. Застосування імуноферментного методу для діагностики гострих отруєнь опіатами (гетерогенний імуноферментний метод).

50. Роль ТШХ-скринінгу в діагностиці гострих отруєнь "лікарськими" отру­тами.

51. Значення результатів кількісного визначення "лікарських" отрут у біоло­гічних рідинах для оцінки тяжкості стану потерпілого і вибору методів те­рапії.

52. Пестициди. Визначення, застосування, класифікація.

53. Негативні сторони використання пестицидів для людини і навколишнього середовища. Проблема залишкових кількостей пестицидів. Способи про­філактики отруєнь пестицидами.

54. Окремі представники пестицидів. Похідні фосфорних кислот: хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос. Похідні хлорорганічних сполук: гексахло­ретан, гептахлор. Похідні карбамінової кислоти - карбарид. Піретроїди:

перметрин, декаметрин, циперметрин. Ртутьорганічні пестициди: етилме-ркурхлорид, етилмеркурфосфат. Знати відповіді на запитання згідно зі схемою вивчення груп і окремих сполук у токсикологічній хімії.

55. Методи ізолювання ФОС з органів трупа, біологічних рідин і продуктів харчування. Вибір розчинника для ізолювання в залежності від стану, природи об'єкту і отрути. Методи очищення витяжок.

56.Хімічні, ензимні і хроматографічні (ГРХ, ТШХ) методи аналізу ФОС. Роль ензимного і хроматографічних методів у діагностиці гострих і хроні­чних отруєнь ФОС. Оцінка результатів аналізу.

57.Методи виділення етилмеркурхлориду і етилмеркурфосфату з біологічних об'єктів. Методи їх виявлення та визначення за нативними речовинами та за ртуттю (II). Оцінка результатів аналізу.

58.Група речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу методом мінера­лізації ("металеві" отрути), сполуки барію, свинцю, марганцю, хрому, срі­бла, міді, вісмуту, цинку, миш'яку, талію і ртуті. Знати відповіді на запи­тання згідно зі схемою вивчення груп і окремих сполук у токсикологічній хімії.

59. Характеристика загальних І особистих методів мінералізації, які викорис­товуються при аналізі біологічного матеріалу на. "металеві" отрути. Вибір методу мінералізації залежно від характеру отрути.

60. Методи денітрації мінералізату.

61. Дробний метод аналізу "металевих" отрут, його теоретичне обґрунтування та схема за О.М.Криловою.

62. Характеристика реагентів, які використовуються у дробному методі аналі­зу для маскування іонів, виділення, виявлення та кількісного визначення "металевих" отрут.

63 .Результати кількісного визначення "металевих" отрут та їх значення для судово-хімічної оцінки результатів дослідження.

64. Відмінність у дослідженні біологічного матеріалу при аналізі на неоргані­чні та ртутьорганічні сполуки.

65. Група речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу шляхом настою­вання з водою. Неорганічні кислоти: азотна, сірчана хлористоводнева. Солі азотної і азотистої кислот (нітрати, нітрити). Їдкі луги; гідроксиди натрію, калію, кальцію, амонію. Особливості ізолювання і поділу. Виявлення та кількісне визначення. Оцінка результатів аналізу.

66. Група речовин, які визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі або потребують особливих методів ізолювання. Оксид вуглецю (II), фто­риди, бром, йод, органічні сполуки фтору (фреони).

67. Визначення карбоксигемоглобіну в крові хімічними, спектроскопічними та спектрофотометричними методами. Оцінка результатів аналізу.

68. Особливості ізолювання з біологічного матеріалу, виявлення та визначен­ня сполук фтору, брому, йоду.

69. Особливості та завдання лабораторного експрес-аналізу гострих отруєнь.

70. Головні напрямки лабораторного експрес-аналізу біологічних рідин. Хіміко-токсикологічний аналіз в діагностиці гострих отруєнь.

71. Організація спеціалізованої допомоги при гострих отруєннях.

72. Класифікація отруєнь та вплив різних факторів на розвиток отруєнь.

73. Характеристика та правила відбору біологічних рідин для лабораторного екс­прес-аналізу гострих отруєнь.

74. Природні методи детоксикації організму при гострих отруєннях,
75. Методи штучної детоксикації організму при гострих отруєннях.

76. Антидотна терапія.

77. Характеристика методів виявлення та визначення в хіміко-токсикологічному аналізі біологічних рідин.

78. Використання кольорових реакцій у лабораторному експрес-аналізі біологіч­них рідин.

79. Застосування осадових реакцій у лабораторному експрес-аналізі гострих отру­єнь.

80. Застосування хроматографічних методів у лабораторному експрес-аналізі біо­логічних рідин.

81. Використання ТШХ-скринінгу у лабораторному експрес-аналізі гострих отру­єнь.

82. Методи абсорбційної спектроскопії у видимій та УФ-областях спектру та їх використання у експрес-аналізі біологічних рідин.

83. Використання екстракційно-фотометричних методів в лабораторному екс­прес-аналізі гострих інтоксикацій.

84. Застосування ГРХ для аналізу отрут. Типи детекторів, які використовуються в аналізі отрут методом ГРХ.

85. Застосування ВЕРХ в експрес-аналізі наркотичних та сильнодіючих речовин.

86. Класифікація імунохімічних методів аналізу.

87. Застосування імуноферментного методу для діагностики гострих отруєнь опіатами (гетерогенний імуноферментний метод).

88. Принципова схема дослідження біологічних рідин при лабораторному екс­прес-аналізі за допомогою комбінації методів.

89. Кількісні методи визначення лікарських отрут в біологічних рідинах та їх роль в оцінці стану хворого при гострих отруєннях.

90. Медичні, правові та соціальні аспекти наркоманії та токсикоманії.

91. Класифікація наркотичних та одурманюючих речовин. 92.3агальна схема скринінгу наркотичних та одурманюючих речовин.

93. Способи профілактики отруєнь наркотичними та одурманюючими речовина­ми.

94. Роль ензимного і хроматографічних методів у діагностиці гострих отруєнь ФОС. Оцінка результатів аналізу.

95. Гострі отруєння монооксидом вуглецю. Фактори впливу на розвиток отруєн­ня.

96. Виявлення карбоксигемоглобіну в крові хімічними та спектроскопічними ме­тодами.

97. Кількісне визначення карбоксигемоглобіну в крові спектрофотометричним

методом.
98. Вплив ендогенних речовин та продуктів метаболізму екзогенних сполук на результати аналітичних тестів.Завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії,

Д-р.біол.н., професор
Орлова О.А.

Схожі:

Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”

Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік програмних питань, що виносяться на іспит (підсумковий модульний контроль)

Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”
Стратегічна сегментація: “стратегічні одиниці бізнесу”, “стратегічні зони господарювання”
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу
Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних стандартів, державних соціальних гарантій
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит у 2011-2012 н р. з с/к «Організація роботи прокуратури»
Зв’язок спецкурсу “Організація роботи прокуратури” з іншими юридичними дисциплінами
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит з с/к „Організація роботи прокуратури” у 2012/13н р
Зв’язок спецкурсу “Організація роботи прокуратури” з іншими юридичними дисциплінами
Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік тем, що виносяться на державний іспит з дисципліни «операційні системи»

Перелік питань, що виносяться на іспит iconПерелік тем, що виносяться на іспит з французької мови для студентів ІІ курсу, спеціальність “Фармація бакалавр ”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи