Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни icon

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
Скачати 81.38 Kb.
НазваПерелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
Дата03.08.2012
Розмір81.38 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни:

 1. Предмет, задачі та методи аналітичної хімії. Аналітичні реакції. Вимоги до них. Специфічні та неспецифічні реакції. Чутливість аналітичних реакцій, відкриваємий мінімум, гранично допустима концентрація, зв’язок між ними.

 2. Типи класифікації іонів. Аналітичні групи катіонів, аніонів. Загальні, групові та специфічні реагенти. Дрібний аналіз та систематичний хід аналізу.

 3. Теорія розчинів електролітів. Характеристика сильних і слабких електролітів. Основні положення теорії сильних електролітів. Загальна та активна концентрації іонів, коефіцієнт активності, зв’язок між ними. Іонна сила розчину, її залежність від різних факторів.

 4. Характеристика слабких електролітів. Закон діючих мас, його застосування в аналітичній хімії. Константа та ступінь іонізації слабких електролітів, зв’язок між ними. Іонний добуток води, його залежність від температури. рН та рОН водних розчинів, зв’язок між ними.

 5. Розчини насичені, ненасичені та перенасичені. Застосування закону діючих мас до рівноваг у гетерогенних системах. Іонний добуток, добуток розчинності (ДР). Правило добутку розчинності. Розчинність малорозчинних сполук (S). Розрахунок розчинності (S) за значенням ДР.

 6. Рівноваги у водних розчинах різних типів солей, що гідролізуються. Ступінь та константа гідролізу, рН, їх розрахунок у розчинах солей різного типу. Умови посилення та приглушення гідролізу. Використання процесу гідролізу в аналізі.

 7. Протолітичні рівноваги у буферних системах, розрахунки рН у буферних розчинах, буферна місткість. Використання їх в аналітичній хімії.

 8. Рівноваги у розчинах комплексних сполук. Константа стійкості комплексних сполук, її вираження. Розрахунки рівноважних концентрацій у розчинах комплексних сполук. Вплив різних факторів на зміщення рівноваги у цих розчинах. Комплексні сполуки з органічними та неорганічними лігандами, що використовуються в аналітичній хімії, вимоги до них, застосування в аналізі.

 9. Амфотерність. Рівноваги у розчинах амфотерних сполук. Використання амфотерності в аналізі.

 10. Окислювально-відновні системи. Рівняння Нернста. Фактори, що впливають на окислювально-відновний потенціал системи. Стандартний потенціал. Електрорушійна сила реакції. Їх використання для визначення напрямку та повноти перебігу реакції.

 11. Найбільш важливі окисники та відновники, що використовуються в аналітичній хімії. Застосування окислювально-відновних реакцій в аналітичній хімії.

 12. Протолітичні рівноваги у неводних розчинах. Константа автопротолізу. Диференцююча та невелююча дія розчинників на силу кислот та основ у неводних розчинах. Застосування неводних розчинників в аналізі.

 13. Основи методів виділення, розділення, концентрування та їх використання в якісному аналізі.

 14. Аналітична кислотно-основна класифікація катіонів. Групові реагенти в аналізі катіонів, їх призначення. Реакції виявлення катіонів І аналітичної групи: NH4+, Na+, K+. Умови їх виконання.

 15. Груповий реагент на ІІ аналітичну групу катіонів, особливості його застосування. Реакції виявлення катіонів ІІ аналітичної групи: Ag+, Pb2+, Hg22+. Умови їх виконання.

 16. Груповий реагент на ІІІ аналітичну групу катіонів, особливості його застосування. Реакції виявлення катіонів ІІІ аналітичної групи: Ba2+, Ca2+, Sr2+. Умови їх виконання.

 17. Груповий реагент на ІV аналітичну групу катіонів, особливості його застосування. Реакції виявлення катіонів ІV аналітичної групи: Al3+, Zn2+, Cr3+, As (III,V), Sn (II,IV). Умови їх виконання.

 18. Груповий реагент на V аналітичну групу катіонів, особливості його застосування. Реакції виявлення катіонів V аналітичної групи: Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Sb (III,V), Bi3+. Умови їх виконання.

 19. Груповий реагент на VI аналітичну групу катіонів, особливості його застосування. Реакції виявлення катіонів VI аналітичної групи: Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+. Умови їх виконання.

 20. Групові реагенти в аналізі аніонів та їх призначення. Класифікація аніонів. Груповий реагент на І аналітичну групу. Реакції виявлення аніонів: SO42-, SO32-, S2O32-, CrO42- (Cr2O72-), BO2- (B4O72-), CO32-, AsO33-, AsO43-, HCO3-, C2O42-, F-, SiO32-, PO43- та умови їх виконання.

 21. Груповий реагент на аніони ІІ групи, умови його застосування. Реакції виявлення аніонів Cl-, Br-, I-, S2- та умови їх виконання.

 22. Реакції виявлення аніонів ІІІ аналітичної групи: NO3-, NO2-, CH3COO- та умови їх виконання.

 23. Особливі випадки в аналізі аніонів.

 24. Аналіз суміші катіонів. Попередні випробування. Дробний та систематичний хід аналізу катіонів І-VI аналітичних груп.

 25. "Содова витяжка", її призначення в аналізі сумішей катіонів та аніонів, умови виконання.

 26. Дрібний та систематичний хід аналізу сумішей аніонів.

 27. Особливості аналізу сумішей речовин відомого та невідомого складу.

 28. Сутність методу гравіметрії, його класифікація. Сутність та використання методу прямої та непрямої відгонки. Гравіметричний метод осадження. Вибір осаджувача і умови осадження кристалічних та аморфних осадів. Осаджена та вагова форми осаду, вимоги до них. Розрахунки у гравіметричному аналізі.

 29. Сутність титриметричного методу аналізу, класифікація, вимоги до реакцій. Приготування титрантів, вихідні речовини та вимоги до них. Стандартизація титрантів за стандартними речовинами та стандартними розчинами. Методи титрування: прямого, непрямого, метод заміщення. Розрахунки у титриметричному аналізі.

 30. Сутність методу кислотно-основного титрування. Титранти, їх приготування та стандартизація. Стандартні речовини, які використовуються для стандартизації кислот та основ.

 31. Індикатори методу кислотно-основного титрування, способи вибору індикатора. Розрахунок, побудова та аналіз кривих титрування. Фактори, які впливають на величину стрибка титрування. Інтервал переходу забарвлення індикатора, показник титрування індикатора (рТ). Основне рівняння теорії індикаторів. Індикаторні помилки титрування. Причини їх виникнення, засоби зменшення.

 32. Застосування методу кислотно-основного титрування для визначення: кислот, основ та солей, що гідролізуються. Визначення масової частки сумішей: кислот, основ, солей, солей та лугів та інш.

 33. Сутність та класифікація методів осаджувального титрування. Побудова кривих титрування. Вимоги до реакцій, що застосовують в осаджувальному титруванні.

 34. Аргентометрія. Класифікація аргентометричних методів аналізу. Метод Мора. Приготування та стандартизація срібла нітрату, індикатор, умови визначення, можливості методу.

 35. Аргентометрія. Метод Фольгарда. Сутність та можливості прямого та зворотнього титрування. Приготування та стандартизація амонію тіоціанату, індикатори, умови визначення, можливості методу.

 36. Аргентометрія. Адсорбційні індикатори в аргентометрії. Метод Фаянса-Ходакова, його сутність, умови титрування, застосування в аналізі.

 37. Меркурометрія. Сутність та умови меркурометричного метода аналізу. Приготування титранту, його стандартизація, умови визначення. Можливості методу, застосування в аналізі.

 38. Сутність та класифікація комплексиметричних методів аналізу. Вимоги до реакцій в комплексиметрії.

 39. Меркуриметричний метод аналізу. Сутність методу, титрант, його приготування, стандартизація, індикатори методу, умови титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

 40. Комплексонометрія. Сутність методу, титрант, його стандартизація. Металохромні індикатори, механізм їх дії. Умови комплексонометричних визначень. Можливості методу, застосування в аналізі. Визначення масової частки солей лужно-земельних металів, твердості води.

 41. Сутність, класифікація методів окислювально-відновного титрування, вимоги до реакцій. Класифікація та характеристика індикаторів, що використовуються в редоксметрії. Безіндикаторні методи аналізу. Використання органічних розчинників для фіксування кінцевої точки титрування. Побудова та аналіз кривих титрування в редоксметрії. Обчислення інтервалу переходу редокс-індикатора.

 42. Поняття індуктор, актор, акцептор на прикладі перманганатометричного визначення Fe (II).

 43. Способи окислювально-відновного титрування – пряме, зворотнє, спосіб заміщення.

 44. Перманганатометрія. Сутність методу. Приготування та стандартизація титранту. Умови перманганатометричних визначень, можливості методу, застосування в аналізі.

 45. Сутність йодометричного визначення окисників різної сили. Приготування та стандартизація натрію тіосульфату. Визначення кінцевої точки титрування, умови визначення, можливості методу.

 46. Сутність йодометричного визначення відновників. Приготування та стандартизація розчину йоду, індикатори методу. Умови визначення, можливості методу. Джерела помилок в йодиметрії та засоби їх зменшення.

 47. Броматометрія. Сутність методу. Приготування титранту, його стандартизація, індикатори методу. Умови броматометричних визначень, застосування в аналізі неорганічних та органічних сполук.

 48. Нітритометрія. Приготування, стандартизація та зберігання натрія нітриту, індикатори методу. Умови нітритометричних визначень, застосування в аналізі неорганічних та органічних сполук.

 49. Церіметрія. Сутність методу. Приготування та стандартизація титранту, визначення кінцевої точки титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

 50. Йодхлориметрія. Приготування та стандартизація титранту, визначення кінцевої точки титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

 51. Дихроматометрія. Сутність методу. Приготування титранту, визначення кінцевої точки титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

 52. Електрохімічні методи аналізу. Їх класифікація.

 53. Кондуктометрія, теоретичні основи методу. Пряма кондуктометрія. Метод кондуктометрічного титрування, його характеристика. Види кривих конуктометричного титрування, визначення кінцевої точки титрування, застосування в аналізі.

 54. Потенціометрія. Теоретичні основи методу. Пряма потенціометрія. Способи визначення концентрації речовин у методі прямої потенціометрії. Потенціометричне титрування. Індикаторні електроди, їх вибір. Приклади. Види кривих титрування, визначення кінцевої точки титрування, застосування в аналізі.

 55. Вольтамперометричні методи аналізу. Класифікація методів. Сутність полярографічного методу аналізу. Полярографічна хвиля, її характеристики. Фактори, які впливають на величину потенціалу напівхвили. Якісний полярографічний аналіз, його застосування для ідентифікації лікарських речовин. Кількісний полярографічний аналіз. Способи визначення концентрації речовин. Умови полярографічних визначень, застосування в аналізі.

 56. Сутність методу амперометричного титрування. Види кривих титрування, визначення кінцевої точки титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

 57. Кулонометрія. Теоретичні основи методу. Метод прямої кондуктометрії та кулонометричне титрування. Застосування в аналізі.

 58. Оптичні методи аналізу. Їх класифікація. Об’єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера. Причини відхилення від основного закону поглинання світла. Оптична густина розчину і пропускання. Молярний і питомий коефіцієнти поглинання світла, їх фізичний зміст та взаємозв’язок.

 59. Фотоколориметрія. Сутність методу. Способи визначення концентрації речовин у фотоколориметрії. Вибір оптимальних умов фотометричних визначень, можливості методу, застосування в аналізі.

 60. Спектрофотометрія. Сутність методу. Види спектрофотометричних визначень, визначення концентрації, переваги перед фотоколориметрією, можливості методу, застосування в аналізі.

 61. Рефрактометричний метод аналізу. Сутність методу. Способи визначення концентрацій речовин, можливості методу, застосування в аналізі.

 62. Поляриметричний метод аналізу. Сутність методу. Способи визначення концентрацій оптично-активних сполук, можливості методу, застосування в аналізі.

 63. Люмінесцентний метод аналізу. Флюориметрія. Сутність методу. Способи визначення концентрації, можливості методу, застосування в аналізі.

 64. Класифікація хроматографічних методів аналізу. Іонообмінна хроматографія. Іонообмінні смоли. Застосування методу для розділення речовин і кількісних визначень компонентів в суміші. Тонкошарова хроматографія. Сутність методу, застосування в аналізі. Паперова хроматографія. Сутність методу, можливості, застосування в аналізі. Газова хроматографія. Сутність методу, можливості, застосування в аналізі. Рідинна хроматографія. Сутність методу, можливості, застосування в якісному і кількісному аналізі.

Схожі:

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю засвоєння модулю 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»
Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та лікування
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю засвоєння модуля 4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»
Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом. Існуючі стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та...
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни ооп

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни Операційні системи

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Етика та естетика" для студентів усіх спеціальностей заочної
Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних...
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Етика та естетика" для студентів усіх спеціальностей заочної
Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних...
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань, які виділені для самостійного вивчення
Перелік питань, які виділені для самостійного вивчення з фармацевтичного та медичного товарознавства для студентів ІV курсів (спеціальність...
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconУ сироватці крові
Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни “Клініко-лабораторна діагностика”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи