«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму icon

«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Скачати 302.46 Kb.
Назва«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Дата03.08.2012
Розмір302.46 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

«Затверджую» «УЗГОДЖЕНО»

в.о. декану фармацевтичного факультету Голова ЦМК фармацевтичного факультету ЛДМУ,

д.мед.н., доцент_____________Бибик О. Ю. д.фарм.н.___________________Гудзенко О.П.

Затверджено на засіданні ЦМК

"____"__________2011 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ МОДУЛЯ 1 «ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ»

для студентів І курсу фармацевтичного факультету на

2011-2012н.р.


Змістовий модуль 1. Атомно - молекулярне вчення і основні закони хімії.
Тема

Зміст

К-ть годин Дата

ПІБ

лектора

1

2

3

4

5

1.

Атомно -

молекулярне

вчення і основні

закони хімії.

Поняття

еквівалента

речовини.

Предмет і завдання та методи хімії.' Місце неорганічної хімії в системі природничих наук та фармацевтичної освіти. Значення хімії для розвитку медицини і фармації.

Атомно - молекулярне вчення. Основні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу та його сучасне трактування, закон Авогадро. Рівняння Клапейрона - Менделєєва. Поняття еквівалента речовини.

2

8.09.11

доц. Акімова 3.1.
2.

Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва.

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон

2

12.09.11

доц. Акімова 3.1.Д.І. Менделєєва.

Основні етапи і діалектики розвитку вчення про будову атома. Рівняння де Бройля, принципи невизначеності Гейзенберга. Квантові числа. Форма S-, р-, d-орбіталей атома. Принципи і правила, що визначають послідовність заповнення атомних орбіта лей: принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правило Клечковського, правило симетрії. Електронні та електронно-графічні формули атомів елементів. Природна й штучна радіоактивність. Радіометричні препарати (кобальту, фосфору, йоду) для лікування та діагностики (препарати К, Р). Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі сучасної теорії будови атомів. Структура періодичної системи елементів: періоди, групи, родини. Вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні властивості елементів. Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гідридів, оксидів.3.

Природа хімічного зв'язку і будова хімічних сполук.

Механізм утворення хімічного зв'язку (хз) між атомами. Типи хз (йонний, ковалентний полярний, неполярний, б і я - зв'язки. Металічний зв'язок. Основні положення методу молекулярних орбіталей (МО). Міжмолекулярні взаємодії (орієнтацій ні, індукційні, дисперсні). Водневий зв'язок і його біологічна роль.

2

26.09.11

доц. Акімова 3.1.
4.

Вчення про

розчини. Способи

виразу складу

розчинів.

Колігативні

властивості

розчинів.

Змістовий модуль 3. Розчини. Влостивості розчинів.

Вчення про розчини. Суть основних положень: розчини, розчинник, розчинена речовина. Розчинність. Вода як один з найпоширеніших розчинників в біосфері і хімічної технології. Процес розчинення (Д.І. Менделєєв, М.С. Курнаков). Розчинність газів (закон Генрі, Генрі Дальтона) закон Сеченова. Способи вираження складу розчинів. Масова, об'ємна та масово - об'ємна частка розчиненої речовини. Молярна концентрація. Молярна концентрація еквівалента. Моляльність розчину. Мольна частка розчиненої речовини. Титр розчину. Приготування розчинів із заданим складом.

Колігативні властивості розчинів. Поняття про колігативні властивості розчинів. Закон Рауля і Вант - Гоффа. Осмос і осмотичний тиск. Осмолярність розчинів. Ізотонічний коефіцінт. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини. Плазмоліз, гемоліз, тургор. Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія та їх застосування.

2

10.10.11

доц. Акімова 3.1.

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах електролітів.

5.

Хімічна

термодинаміка.

Термохімія.

Направленість

хімічних

процесів.

Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Стандартні умови і стандартні ентальпії утворення і згоряння речовин. Термохімічні рівняння та обчислення на їх основі. Закон Гесса. Наслідки із нього. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію (рівняння Больцмана). Енергія Гіббса, як критерій самочинного перебігу хімічних реакцій. Використання для визначеності перебігу процесу.

2

24.10.11

доц. Акімова 3.1.
6.

Хімічна кінетика та рівновага.

Швидкість та механізм хімічних реакцій. Середня та миттєва швидкість реакції. Поняття про механізм реакцій. Прості і складні реакції. Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій у гомогенних та гетерогенних системах. Закон дії мас. Константа швидкості реакції, її фізичний зміст. Порядок та молекулярність реакції. Рівняння константи швидкості реакції першого порядку. Залежність швидкості реакції від температури (рівняння та правило Вант - Гоффа). Енергія активації. Залежність Еакт Від механізму перебігу реакції. Теорія активних зіткнень молекул та перехідного стану. Каталіз. Енергія активації каталітичних реакцій та механізм дії каталізаторів. Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах. Хімічна рівновага. Оборотні й необоротні хімічні реакції та стан хімічної рівноваги. Кількісна характеристика стану хімічної рівноваги та її зв'язок зі стандартною зміною енергії Гіббса. Принцип Ле Шательє - Брауна.

2

7.11.11

доц. Акімова З.-І.

7.

Теорія сильних і

слабких

електролітів.

Рівноваго в

розчинах

малорозчинних

електролітів.

Теорія сильних і слабких електролітів. Розвиток І.М. каблуковим теорії електролітичної дисоціації С. Арреніуса. Поняття про сильні і слабкі електроліти. Теорія розчинів сильних електролітів. Ионна сила розчинів, коефіцієнт активності та активність йонів сильних електролітів в розчинах. Розчини слабких електролітів. Ступінь дисоціації. Закон розведення Оствальда. Константа дисоціації. Ступінчатий характер дисоціації.

Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. Рівновага між розчином та осадом малорозчинних електролітів. Добуток розчинності (ДР). Умови утворення і розчинення осадів.

2

21.11.11

доц. Акімова 3.1.

8.

Теорія кислот і

основ.

Дисоціація води.

рН.

Протеолітичні

процеси.

Теорія кислот і основ (Арреніуса, Бренстеда - Лоурі, Льюїса). Амфотерні електроліти (амфоліти). Кількісна характеристика сили кислот і основ. Дисоціація води. Йонний добуток води. Характеристика кислотності середовища. Водневий та гідроксильний показник (рН та рОН) розчинів слабких та сильних кислот і основ. Протолітичні процеси. Протолітичні процеси. Гідроліз катіонів, аніонів і сумісний гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Зміщення рівноваги протолітичних реакцій при метаболізмі ліків та в аналізі лікарських препаратів. Хімічна несумісність лікарських речовиню

2

5.12.11

доц. Акімова 3.1.
9.

Реакції і

перенесенням

електронів.

Електронна теорія окисно-відновних реакцій (ОВР). Окисно-відновпі властивості елементів та їх сполук у залежності від положення в періодичній системі. Ступінь окиснення атомів елементів у сполуках і правилах розрахунку. Зміна ступеня окиснення в окисно-відновних реакціях. Поєднані пари окисно-відновних реакцій. Окисно-відновна двоїстість. Поняття про вплив середовища (рН) та характер продуктів та напрямленість ОВР. Окисно-відновні потенціали, стандартна зміна енергії Гіббса. Роль окисно-відновних процесів у метаболізмі.

2

19.12.11

доц. Акімова 3.1.

10.

Реакції

комплексоутворе

ння.

Координаційні

сполуки.

Сучасний зміст поняття комплексні сполуки (КС). Будова КС за Вернером: центральний атом, ліганди, координаційне число, внутрішня і зовнішня сфери КС. Природа хімічного зв'язку в КС (метод ВЗ і теорія кристалічного поля). Спектри в магнітні властивості КС.

Умови перебігу реакцій комплексоутворення. Утворення і дисоціація КС в розчинах. Константа стійкості і константа нестійкості комплексних йонів (ступінчасті та загальні). Класифікація, номенклатура і ізомерія КС. Комплексні кислоти, основи, солі. Карбоніли металів, халатні і макроциклічні КС. Кластерні і клатратні сполуки. Біологічна роль КС. Метало ферменти, поняття про будову їхніх активних центрів. Утворення комплексів між неорганічними і біологічними сполуками. Металолігандний гомеостаз. Хімічні основи використання КС у фармацевтичному аналізі і медицині.

2

2.01.12

доц. Акімова 3.1.
Всього:
20 годин


Зав.кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, д.біол.наук, професор Е.А.Орлова


Затверджено на засіданні кафедри

31" серпня 2011 р. , протокол № 1


«Затверджую» «УЗГОДЖЕНО»

в.о. декану фармацевтичного факультету Голова ЦМК фармацевтичного факультету ЛДМУ,

д.мед.н., доцент_____________Бибик О. Ю. д.фарм.н.___________________Гудзенко О.П.

Затверджено на засіданні ЦМК

"____"__________2011 р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МОДУЛЯ 1 «ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ»

на І (осінній ) семестр для студентів І курсу фармацевтичного факультету на

2011-2012 н.р.
Тема

Зміст

К-ть годин Дата

ПІБ

лектора

1

2

3

4

5

1-3.

Атомно -

молекулярне

вчення.

Класифікація та

номенклатура

неорганічних

сполук. Основні

стехіометричні

закони хімії.

Поняття

еквівалента

речовини.

і. Теоретичні питання

1. Ознайомити студентів з метою та організацією проведення підсумкового контролю засвоєння модуля 1 «загальна хімія».

2. Визначення вихідного рівня знань студентів з хімії. Правила роботи в хімічній лабораторії та правила техніки безпеки.

3. Основні способи очищення неорганічних речовин.

4. Основні стехіометричні закони хімії.

5. Закон еквівалентів.

6. Поняття еквівалента речовин, розрахунки еквівалента елементів, речовин різних класів сполук, еквівалента окисників та відновників.

II. Лабораторна робота.

1. Провести очищення речовин: а) перегонка; б) возгонка (І2, NH4CI)

III. Рішення задач і вправ.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

12

5.09.11-19.09.11

доц. Акімова

3.1.
4.

Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва.

і. Теоретичні питання

Електронні, енергетичні рівні атома. Квантові числа. Електронні формули та

електронно-структурні схеми атомів.

Структура періодичної системи елементів. Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

s,p,d,f- елементи.

Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гібридів, оксидів.

Валентні електрони.

Нормальний та збуджений стан атомів.

//. Рішення вправ.

НІ. Тестовий контроль за темою заняття.

4

21.09.11

доц. Акімова

3.1.


5.

Природа хімічного зв'язку і будова хімічних сполук.

I. Теоретичні питання

Основні етапи розвитку уявлень про природу хімічного зв'язку, будова речовин. Ковалентний зв'язок та його описання методами ВЗ та МО, насиченість, направленість і полярність ковалентного зв'язку. Утворення 8- і я- зв'язків. Метод валентних зв'язків (ВЗ). Визначення кратності і ковалентності за методом ВЗ. Донорно - акцепторний зв'язок. Просторова будова молекул. Основні положення атомних орбіталей (МО). Кратність зв'язку в методі МО. Міжмолекулярні взаємодії. Водневий зв'язок та його біологічна роль.

II. Рішення вправ.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

26.09.11

доц. Акімова

3.1.


6.

Розчини.

Способи

вираження

концентрації

розчинів.

I. Теоретичні питання.

Поняття про дисперсні системи, їх класифікація. Розчини. Хімічна теорія Д.І. Менделєєва. Сучасна теорія розчинів. Тепловий ефект процесу розчинення. Явище сольватації. Розчинність. Криві розчинності. Способи вираження концентрації розчинів: масова частка речовини в розчині, молярна, еквівалентна (нормальна), моляльна концентрація та титр. Розчини в хімічній практиці та біологічних процесах.

II. Рішення задач.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

4

3.10.11

доц. Акімова

3.1.

7.

Приготування

І. Лабораторна робота.

4

доц. Акімова
розчину заданої масової частки.

1. Приготування розчинів із заданою масовою часткою (Nad)

2. Приготування розчинів із заданою масовою часткою змішуванням двох розчинів.

3. Приготування 0,1М або 0,1Н розчину кальцію розчиненням кристалогідрату.

4. Приготування 0,1 М або 0,1Н розчину H2SO4 розведенням концентрованого розчину.

II. Рішення задач.

III. Тестовий контроль за темою заняття.

10.10.11

З.І.

8.

Коллігативні

7. Теоретичні питання.

4

доц. Акімова
властивості розчинів.

Поняття про коллігативні властивості розчинів. Закон Рауля і Вант - Гоффа. Осмос і осмотичний тиск. Осмомолярність розчинів. Ізотонічний коефіцієнт. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини. Плазмоліз, гемоліз, тургор. Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія та їх застосування.

II. Рішення задач.

III. Лабораторна робота.

1. Приготування розчинів: гіпо-, гіпер- та ізотонічного розчину NaCl.

2. Гемоліз, плазмоліз еритроцитів.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

17.10.11

З.І.
9.

Основні поняття

хімічної

термодинаміки.

Перший і другий

закони

термодинаміки.

Термохімія.

Напрямленість

хімічних процесів.

/. Теоретичні питання.

Поглинання та виділення різних видів енергії при хімічних перетвореннях.

Внутрішня енергія. Робота. Закон збереження енергії. Тепловий ефект

ізохорного та ізобарного процесів. Ентальпія. Термохімічні рівняння. Закон

Гесса, наслідки з нього. Стандартні ентальпії. Ентропія. Енергія Гіббса як

критерій самоплинного перебігу процесу та термодинамічної стійкості хімічних

сполук.

//. Рішення задач.

III. Лабораторна робота

Визначення теплового ефекту реакцій нейтралізації:

1. Визначення теплоти нейтралізації розчином НС1.

2. Визначення теплоти нейтралізації NaOH розчином СНзСООН .

3. Визначення теплоти нейтралізації H2SO4 розчином NaOH.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

4

24.10.11

доц. Акімова

3.1.


ІО-ll.

Швидкість та механізм хімічних реакцій. Хімічна рівновага.

I. Теоретичні питання.

Хімічна кінетика. Поняття про залежність швидкості хімічної реакції від концентрації. Закон діючих мас. Константа швидкості. Енергія активації. Поняття про активований комплекс. Вплив температури на швидкість хімічних процесів. Правило Вант - Гоффа. Каталіз. Ферменти. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

II. Рішення задач.

III. Лабораторна робота

1. Залежність швидкості хімічної реакції від концентрації.

2. Вплив температури на швидкість реакції.

3. Вплив концентрації реагуючих речовин на хімічну рівновагу.

4. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

8

31.10.11,

7.11.11

доц. Акімова

3.1.

12-13.

Теорія сильних і

слабких

електролітів.

Рівновага в

розчинах

малорозчинних

електролітів.

/. Теоретичні питання.

14.11.11,

21.11.11


доц. Акімова

3.1.

Електроліти та неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації Арреніуса. Ступінь і константа дисоціації. Закон розведення Освальда. Основні положення теорії сильних електролітів. Активність йонів, коефіцієнт активності. Розчинність та добуток (ДР). Умови осадження і розчинення електролітів. II. Рішення задач.

III. Лабораторна робота

1. Ионні реакції.

2. Зміщення рівноваги реакції слабкого електроліту.

3. Умови випадання осадів.

4. Умови розчинення осадів.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

14.

Теорії кислот і основ Арреніуса, Бренстеда - Лоурі, Льюїса. Йонний добуток води.

І. Теоретичні питання.

Теорії кислот і основ. Амфотерні електроліти (амфоліти). Кількісні характеристики сили кислот та основ. Йонізація води. Йонний добуток води. Водневий показник (рН) розчинів слабких і сильних кислот і основ. і/. Рішення задач.

III. Лабораторна робота

1. Визначення рН розчинів кислот, основ, солей.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

4

23.11.11


доц. Акімова

3.1.

15.

Протолітичні процеси.

I. Теоретичні питання.

Протолітичні процеси. Гідроліз катіонів, аніонів і сумісний гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Зміщення рівноваги протеолітичних реакцій. Хімічна несумісність лікарських речовин.

II. Рішення задач.

III. Лабораторна робота

4

5.12.11

доц. Акімова

3.1.


1. Гідроліз солей, утворених сильними кислотами та сильними основами.

2. Гідроліз солей, утворених сильними основами та слабкими кислотами.

3. Солі, утворені слабкими основами та сильними кислотами.

4. Сумісний гідроліз солей.

5. Залежність ступеня гідролізу від температури.

6. Особливі випадки гідролізу.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.
16.

Реакції з

перенесенням

електронів.

I. Теоретичні питання.

Основні поняття окисно-відновних процесів. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій: метод електронного балансу, електронно-йонний метод (метод напівреакції). Основні типи окисно-відновних реакцій. Окисно-відновні потенціали та визначення напрямку окисно-відновних реакцій. Еквіваленти та еквівалентні маси речовин у реакціях окиснення-відновлення.

II. Лабораторна робота

1. Відновні властивості металів.

2. Окисні властивості хлорної води.

3. Окисні властивості КМп04 залежно від рН середовища.

4. Відновні та окисні властивості нітратної кислоти.

5. Диспропорціювання йоду в лужному середовищі.

III. Рішення задач, вправ.

4

12.12.11

доц.Акімова 3.1.

17.

Експериментальне вивчення окисно-відновних реакцій.

I. Семінар за темою заняття.

II. Лабораторна робота.

1. Потенціометричне визначення редокс-потенціалів системи Fe +/ Fe +; Cr3+/ Cr2072"; Mn047Mn2+.

2. Визначити вплив концентрації окисника чи відновника на величину редокс-потенціалу системи.

IV. Тестовий контроль за темою заняття.

4

19.12.11

доц.Акімова 3.1.
18-

Координаційні

І. Теоретичні питання.

8

доц.Акімова

19.

сполуки. Реакції комплексоутворення

Комплексні сполуки як вищий ступінь організації матерії. Класифікація, номенклатура. Одержання комплексних сполук. Використання комплексів в аналізі неорганічних сполук та медицині. //. Лабораторна робота

1. Одержання сполук з комплексним аніоном та катіоном.

2. Одержання халатної або циклічної комплексної сполуки.

3. Обмінні реакції в розчинах комплексних сполук.

4. Комплексні сполуки в окисно-відновних реакціях.

5. Дослідження стійкості комплексних йонів.

6. Гідратна ізомерія аквакомплексів.

7. Вплив концентрації розчину на комплексоутворення. ///. Тестовий контроль за темою заняття.

26.12.11,

2.01.12

3.1.

20.

Підсумковий контроль засвоєння

Перелік питань до підсумкового контролю знань з модуля 1.

4

9.01.12

доц.Акімова 3.1.


модуля 1 «Загальна хімія».

Всього:
80 годин


Зав.кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, д.біол.наук, професор Е.А.Орлова


Затверджено на засіданні кафедри

31" серпня 2011 р. , протокол № 1


“ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”

В.о. Декана фармацевтичного факультету Голова ЦМК з фармацевтичних дисциплін ДЗ «ЛугДМУ»,

д.мед.н., доцент ______________Бибик О.Ю. д.фарм.н., професор _____________О.П.Гудзенко


Затверджено на засіданні ЦМК

___”___________________ 2011 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

на осінній семестр 2011-2012 н.р.


Т е м а Питання, на які необхідно дати відповідь

К-ть годин


1

2

3

4Змістовий модуль 1. Атомно – молекулярне вчення і основні закони хімії.
1.

Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно – молекулярне вчення.
 1. Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних задач.

 2. Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови.

 3. Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою хімічних реакцій.

 4. Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук на конкретних прикладах.

2

2.

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.

2

3.

Тема 3. Основні закони хімії.

2

4.

Тема 4. Поняття еквівалента речовин.

2

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І. Менделєєва

5.

Тема 5. Будова атома

 1. Засвоїти основні положення сучасної квантово – механічної теорії будови атома.

 2. Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність заповнення електронами атомних орбіталей, для зображення електронних і електроно – графічних формул атомів та йонів елементів.

3


6.

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва

 1. Засвоїти сучасне визначення періодичного закону.

 2. Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів.

1

7.

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук.

 1. Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку.

 2. Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин в залежності від типу зв’язку у молекулі.

 3. У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних агрегатних станах.

2


Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів

8.

Тема 8. Вчення про розчини

 1. Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти.

 2. Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин.

 3. Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у рідинах.

 4. Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосовувати його на практиці.

Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа.

1

9.

Тема 9. Способи вираження складу розчинів

 1. Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника.

 2. Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або титром.

2

10.

Тема 10. Колігативні властивості розчинів.

 1. Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосовувати його на практиці.

 2. Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа.

2

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах електролітів.


11.

Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

 1. Розрахувати, користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення речовини, дисоціації кислоти та основ.

 2. Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії Гіббса.

 3. Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин та наявності каталізатора.

 4. Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій.

 5. Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів.

 6. Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє.

 7. Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації.

 8. Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для визначення концентрації відповідних іонів.

 9. Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність середовища.

 10. Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки.

 11. Трактувати основні положення теорії сильних електролітів.
1

12.

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів.

1

13.

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.

1

14.


Тема 14. Хімічна рівновага.

1

15.

Тема 15. Теорія сильних і слабких електролітів.

2

16.

Тема 16. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів.

2

17.

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН.

2

Змістовий модуль 5.Основні типи хімічних реакцій

18.

Тема 18. Протолітичні процеси.

 1. Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, кислих солей і солей, утворених багатозарядним аніоном або катіоном і запропонувати для них вираз для константи гідролізу та формулу для її розрахунку.

 2. Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та кислотність середовища.

 3. Аналізувати чинники, які впливають на зміщення рівноваги реакцій гідролізу.

 4. Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів.

 5. Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук елементів залежно від їх положення у періодичній системі та ступеня окиснення.

 6. Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод для знаходження коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій.

 7. Визначити тип окисно-відновної реакції.

 8. Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника.

 9. Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначити напрямок перебігу ОВР.

 10. Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і складу комплексних сполук.

 11. Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення їх здатності до комплексоутворення.

 12. Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного іону, природою ліганду, кислотністю водного розчину та кількістю і характером атомів комплексоутворювача.

 13. Називати комплексні сполуки.

 14. Визначити вид ізомерії комплексних сполук.

 15. Застосувати метод ВЗ для пояснення механізму утворення хімічного зв’язку в комплексних сполуках.

 16. Запропонувати вираз для Кнест. комплексної сполуки. За значеннями цієї величини трактувати її поведінку в розчині.

 17. Наводити приклади використання комплексних сполук у фармацевтичному аналізі та медицині.

2

19.

Тема 19. Реакції з перенесенням електронів.

2

20.

Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки

3
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 «Загальна хімія»
8
Всього

44

Примітка: виконання самостійної роботи зараховується за результатами складання комп'ютерного тестування по питанням «КРОК-1 Неорганічна хімія»

Завідувач кафедрою фармацевтичної хімії


та фармакогнозії, д.біол.н., професор О.А. Орлова Затверджено на засіданні кафедри

"___"________________2011р., протокол № ___

Схожі:

«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconДекан фармацевтичного факультету
...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКурсу фармацевтичного факультету 2011-2012 навчального року
...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКурсів фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація”
Перелiк лiкарських засобiв, клiнiчну фармакологiю яких повиннi знати студенти 4-5 курсів фармацевтичного факультету
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconГо курсу фармацевтичного факультету на державному випускному іспиті з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму icon«затверджую»
Декан фармацевтичного факультету доц. Бухтіярова І. П. «23» cічня 2012 р
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconОсновна мета викладання фармацевтичної опіки студентам 5-го курсу фармацевтичного факультету
Ої терапії, починаючи з моменту відпуска ліків до повного закінчення його дії. Викладання фармацевтичної опіки студентам фармацевтичного...
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКалендарний план практичних занять з предмету «Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення» для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету на II семестр
Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи