Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії icon

Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
Скачати 93.51 Kb.
НазваПитань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
Дата03.08.2012
Розмір93.51 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”


Перелік

питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії

 1. Напиші'ть електронну формулу атому азоту з позицій методу ВЗ. Дайте визначення δ та π-зв'язків. Вкажіть, який зв'язок сильніший.

 2. На основі відносної електронегативності елементів вкажіть тип хімічного зв'язку в молекулі ВеСl2 Надайте схеми перекриття електронних орбіталей. Вкажіть який тип гібридизації Ао берилію.

 3. Дайте визначення понять: атомний радіус, енергія іонізації, спорідненність до електрона, електронегативність. Вкажіть, як змінюються ці величини при зростанні порядкового номера по періоду і по групі.

 4. Сформулюйте закон Мозлі і напишіть його математичний вираз. Дайте сучасне формулювання періодичного закону і порівняйте його з тим, яке запропонував Д.1.Менделєєв.

 5. Поясніть фізичне значення головного, орбітального, магнітного і спинового квантових чисел. Вкажіть які значення вони приймають.

 6. Сформулюйте принцип Паулі, правіью Хунда. Наведіть приклади.

 7. Користуючись правилом Клечковського. визначте послідовність заповнення електронних орбіталей атомів калію, ска.чдію. галію. Напишіть їх електронні формули. До якого електронного сімейства належать ці елементи?

 8. Напишіть електронно-графічні формули атомів бору та хлору. З позицій методч ВЗ вкажіть тип зв'язку в молекулі BCl3 Яким типом гібридизації атомних орбіталей бору описується утворення цієї молекули і яка її геометрична конфігурація?

 9. Основні положення методу валентних зв'язків (ВЗ) і теорії гібридизації атомних орбіталей. Недоліки методу ВЗ. Вкажіть тип гібридизації Ао азоту в молекулі аміаку. Яка геометрична конфігурація цієї молекули? Чому рівна ступінь окислення і валентність азоту в аміаку?

 1. Фізичне значення головного квантового числа. Наведіть значення орбітального квантового числа для значень п 2 і п 4. Напишіть електронні формули атомів елементів з порядковим номером 26 і 34.

 2. Елементи підгрупи цинку. Електронна формула, валентні електрони. Можливі ступені окислення і приклади з'єднань, в яких вони реалізуються.

 3. З позиції методу ВЗ опишіть механізм утворення молекул SiH4 та SiF4 із відповідних атомів. Яким типом гібридизації атомних орбіталей кремнію описуються ці молекули. Вкажіть геометричну конфігурацію молекул.

 4. Елементи сімейства заліза. Електронна формула. Можливі ступені окислення і приклади сполук, в яких вказана ступінь реалізується.

 5. d-елементи. Розташування в періодичній системі. Особливості електронної будови. Валентні електрони. Можливі супіні окислення в з'єднанні хрому і марганцю.

 6. Елементи V-A групи. Загальна електронна формула, можливі ступені окислення і приклади сполук, в яких вона ' реалізовується для азоту. Максимальна валентність азоту і фосфору.

 7. Вкажіть число валентних d-орбіталей та число неспарених електронів в атомах фосфору, сірки та хлору в збудженому стані. Вкажіть, до якого електронного сімейства належать ці елементи.

 8. Напишіть електронні формули іонів: Fe3+; F-; Zn2+

 9. Вкажіть тип гібридизації Ао в молекулах вуглецю: алмаз, графіт, карбін. Поясніть причину твердості алмазу.

 10. З позицій методу ВЗ вкажіть тип гібридизації Ао карбону в молекулі метану, в молекулі хлориду берилію, а також геометричну формулу молекул.

 11. Напишіть електронно-графічні формули атомів калію і міді. Вкажіть чому вони розміщуються в різних підгрупах і відрізняються по хімічних властивостях. Підтвердити рівняннями реакцій.

21.3 позицій методу МО опишіть електронну будову молекули кисню. Визначте порядок зв'язку і охарактеризуйте магнітні властивості цієї молекули. Визначте ступінь окислення кисню в молекулі О2.

 1. З позицій методу ВЗ вкажіть тип гібридизації Ао азоту в молекулі аміаку, кисню, молекулі води, а також геометричну форму молекул.

 2. Іонний зв'язок. Механізм його утворення. Властивості іонного зв'язку і його відмінності від ковалентного зв'язку. Приклади іонних з'єднань. Рівняння перетворення атомів у відповідні іони на прикладі магнію, алюмінію.

 3. Механізм електролітичної дисоціації молекул з іонним і ковалентним зв'язком. Напишіть вираз констант дисоціації для оцтової кислоти і гідрата аміаку.

 4. Водневий зв'язок. Чому молекули Н2О і HF мають меншу молекулярну масу, а речовини киплять і плавляться при білієш високих температурах, ніж H2S і НС1.

 5. Напишіть рівняння дисоціації води, вираз добутку води, водневого і гідроксильного показників.

 6. Ковалентний зв'язок. Властивості ковалентного зв'язку: насиченість, спрямованність, поляризованність. Відповідь підтвердить прикладами.

 7. Поясніть схожість хімічних властивостей берилію та алюмінію.

 8. Напишіть рівняння реакцій взаємодії сірки з хлорною водою та концентрованою сірчаною кислотою.

 9. Перманганат калію. Отримання, стійкість при нагріванні.

 10. Напишіть рівняння реакцій, що протікають при насиченні розчину гідроксиду наїрію наступними газоподібними речовинами: СО2 SO2 H2S Сl2 .

 11. Вкажіть, як змінюється кислотно-основний характер оксидів в ряду: СrO, Сr2Оз, СrО3, Sb2O3, Sb2O5.

 12. Дихромат калію-окислювач, який використовується в титрометрії для визначення солей заліза (II) та іодидів.

 13. За допомогою рівнянь хімічних реакцій охарактеризуйте амфотерні властивості алюмінію, оксиду олова(ІІ).

 14. Підтвердить рівнянням реакції, що у зовнішній сфері хлориду гексааммін кобальту (II) міститься два хлорид-іону.

 15. Напишіть вираз, який визначає умови розчинення осадків: гідроксиду заліза (III) у воді та сульфіду заліза (II) в соляній кислоті.

 1. На прикладі КМnО4 визначте роль середи в окислювально-відновлювальних реакціях. Наведіть приклади.

 1. Каталіз, механізм каталізу. Класифікація каталізу.

 2. Комплексні сполуки. Класифікація їх. Назвіть складові частини і напишіть вираз для загальних констант нестійкості [Сu(NНз)4](ОН)2 та Nа3[Сr(ОН)6].

 3. Галогени. Загально електронна формула. Можливі ступіні окислення і приклади з'єднань, в яких реалізуються ступіні окислення.

 4. Закінчить рівняння реакції і підберіть коефіцієнт електронно-іонним методом:
  КІ + КІОз + H2SO4 -> обчисліть еквівалентну масу окислювача і відновника.

 5. Гідроліз солей цинку, зміцнення рівноваги в гідролізуємих системах.

 6. Напишіть формули можливих оксокислот хлора. Дайте їм систематичну і традиційну назву. Визначте порядок зміни окислювальних і відновлювальних властивостей.

 7. Катіонні, аніонні та нейтральні комплекси на прикладі комплексних сполук хрому.

 8. Поясніть чому реакція розчину гідросульфіду натрію - лужна, а розчину гідросульфіту натрію - кисла.

 9. Сформулюйте основні положення теорії сильних електролітів. Дайте визначення поняття активність іонів, іонна сила розчину.

 10. Закон Гесса. Його формулювання відносно теплового ефекту реакції нейтралізації сірчаної кислоти гідроксидом натрію.

 11. Напишіть рівняння реакцій взаємодії миш'яку з концентрированою і розбавленою азотною кислотою. Підберіть коефіцієнти електронно-іонним методом.

 12. Дайте визначення еквівалента і еквівалентної маси: оксиду, кислоти, основи і солей. Наведіть приклади.

 13. Перерахуйте види ізомерії комплексних сполук.

 14. Напишіть емпірічні та графічні формули кислот, утворених фосфором.

 15. Дайте визначення розчинам і назвіть складові частини. Засоби виразу концентрації розчинів. Наведіть приклади.

 1. Гідратна ізометрія комплексних сполук хрому на прикладі сполук СrСl3 • 6Н2О. Характер взаємодії цих сполук з нітратом срібла.

 2. Напишіть молекулярне і іонне рівняння гідролізу АІ2(SO4)з та AI2S3.

 3. Визначити ступінь окислення, координаційне число комплексоутворювача в Nа3[Аg(S2O3)2]. Напишіть рівняння дисоціації комплексного іона і вираз константи нестійкості.

 4. Гідроліз. Механізм гідролізу катіонів і аніонів. Ступінь і константа гідролізу. Навести приклади.

 5. Суть хімічної теорії розчинів Д.ІМенделєєва. Поняття про сольвати та гідрати.

 6. Хроміти, хромати, дихромати. Окислювальні властивості сполук хрому (VI). Використайте метод електронно-іонного балансу при підборі коефіцієнтів в рівняннях реакцій.

 7. Принцип Лє-Шательє. Напишіть вираз константи хімічної рівноваги для процесів

а) Н22 = 2О + 483,6 кДж;

б) N2(г)+ О2(г) = NO(г) + 180 кДж.

Вкажіть в якому напрямі зміститься рівновага при збільшенні температури та тиску.

60. Отримайте комплексні сполуки і назвіть їх;
a)KI + HgI2;

б) Со(ОН)2 + NH3

 1. Вкажіть основні типи окислювально-відновлювальних реакцій. Наведіть приклади.

 2. Напишіть рівняння реакцій отримання хлороводороду трьома різними засобами. Препарати елементів VII групи А в медичній практиці.

 3. Напишіть формули оксидів і гідроксидів елементів III періоду періодичної системи, які відповідають їх вищому ступіню окислення. Вкажіть, як змінюється хімічний характер цих сполук від наїрію до хлору.

 4. До розчинів, що містять SbCl3 і ВiСІ3 додали надлишок КОН. Напишіть іонні і молекулярні рівняння.протікаючих реакцій. Яка річовина знаходиться в осаді? 1. Назвіть атом окислювач у концентрованій сірчаній кислоті. Закінчить рівняння реакцій; Zn + H2S04(к) = С + H2SO4(к). Підберіть коефіцієнти методом півреакції.

 2. Напишіть рівняння відкриття мишьяку у AS2O3 за методом Марша.


Схожі:

Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «магістр» містить...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconІванищук Світлана Миколаївна завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії хду, доцент кафедри хімії, кандидат фізико-математичних наук
...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування»
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «магістр» містить...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування»
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconValentine's day
Тексти до третього завдання екзаменаційних білетів, згідно з програмою фахового вступного випробування з англійської мови
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconЗа напрямом: 04010101 «Хімія» 04010101 «Хімія»
В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, фізичної, аналітичної, органічної І біологічної хімії, а також з основ...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconПитання екзаменаційних білетів з курсу “Психологія” (для заочної форми навчання)
Предмет та методи психології. Основні відмінності житейських (буденних) та наукових психологічних уявлень
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconПрограма розроблена: Речицьким Олександром Наумовичем доцентом, кандидатом хімічних наук
Хімія* організується на базі кафедр органічної та біологічної хімії і загальної та неорганічної хімії, а також науково-дослідних...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconXimija gruntiv sem plan
Предмет, зміст і методи хімії ґрунтів. Сучасна структура хімії ґрунтів. Значення хімії ґрунтів у вирішенні питань ґенези, функціонування,...
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії iconПленарне засідання наукової конференції 19 травня, 1000 актовий зал головного корпусу університету порядок денний
Радіо С. В., в о завідувача ндч, н с кафедри неорганічної хімії, хімічний факультет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи