«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму icon

«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Скачати 240.08 Kb.
Назва«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Дата03.08.2012
Розмір240.08 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/TIME_UA.doc
2. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/KTP_UA.doc
3. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/MVOPR_UA.doc
4. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_analitycal chemistry/PROGRAM.doc
5. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/KTP_UA.doc
6. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/MVOPR_UA.doc
7. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_neorganic chemistry/PROGRAM.doc
8. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/KTP_UA.doc
9. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/MVOPR_UA.doc
10. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_organik chemistry/PROGRAM.doc
11. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/KTP_UA.doc
12. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/MVOPR_UA.doc
13. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmacognosy/PROGRAM.doc
14. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 3_UA.doc
15. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/KTP 4_UA.doc
16. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/MVOPR_UA.doc
17. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_pharmchaceutical chemistry/PROGRAM.doc
18. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/KTP_UA.doc
19. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/MVOPR_UA.doc
20. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_phisical chemistry/PROGRAM.doc
21. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/KTP_UA.doc
22. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/MVOPR_UA.doc
23. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_resursovedenie/PROGRAM.doc
24. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/KTP_UA.doc
25. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/MVOPR_UA.doc
26. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_specialysacia/PROGRAM.doc
27. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/KTP_UA.doc
28. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/MVOPR_UA.doc
29. /КрфхфЁр фрЁьрцхтЄшчэюї хіьії Єр фрЁьръюуэючії/pharmaceutical chemistry and pharmacognosy_toxycological chemistry/PROGRAM.doc
Графік відробок та консультацій на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії на I семестр 2011-2012 навчального року
Затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що необхідні для засвоєння дисципліни
«затверджую»
«Затверджую» «узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Питань до екзаменаційних білетів з неорганічної хімії
“затверджую”
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Орієнтовні теоретичні питання
Міністерство охорони здоров’я України
“затверджую” “узгоджено”
Контрольні питання
Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
«затверджую» В. о декану фармацевтичного факультету дз «Луганський державний медичний університет»
Затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання до державного іспиту з фармацевтичної хімії
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Екзаменаційні питання з фізичної І колоїдної хімії
Державний Заклад «Луганський державний медичний університет»
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
Перелік лікарських рослин, які застосовують в медицині
Перший проректор з науково-педагогічної роботи Лугдму
В. о декану фармацевтичного факультету лдму, Голова цмк фармацевтичного факультету лдму
1. Физико-хімічні методи аналізу (тонкошарова, газова, рідинна хроматографія)
“затверджую”
“затверджую” “узгоджено”
Перелік питань, що виносяться на іспит
“затверджую”

«Затверджую» «Узгоджено»

в.о. декану фармацевтичного факультету Голова ЦМК фармацевтичного факультету ЛДМУ,

д.мед.н., доцент_____________Бибик О. Ю. д.фарм.н.___________________Гудзенко О.П.

Затверджено на засіданні ЦМК "____"__________2011 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

на III семестр 2011-2012 н. р.


Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні.Т е м а

З м і с т

К-ть годин

Дата

П.І.Б. лектора

1

2

3

4
1.


Вступ до органічної хімії.

Класифікація і номенкла-тура органічних сполук.


Електронна будова хімічних зв’язків в органічних молекулах.


Взаємний вплив атомів в органічних сполуках.

Предмет органічної хімії. Органічна хімія як базова дисципліна в системі фармацевтичної освіти.

Класифікація органічних сполук за будовою вуглецевого скелету та природою функціональних груп. Основні принципи будови назв органічних сполук за номенклатурою ІЮПАК.

Електронна будова хімічних зв’язків. Типи хімічних зв’язків в органічних сполуках. Види гібридизації атомних орбіталей вуглецю. Важливі характеристики - та - зв’язків (довжина, енергія, помірність, здатність до поляризації).

Взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Індуктивний ефект. Супряжені системи з відкритими та замкненими ланцюгами, види супряжень Електронодонорні і електроноакцепторні замісники. Загальна характеристика реакцій органічних сполук.

2


07.09.11.

Доц. Чернікова Є. М.

2.

Просторова будова органічних молекул.


Кислотність та основність органічних сполук.


Алкани. Циклоалкани

Ізомерія органічних сполук. Стереоізомери та їх класифікація. Моделі молекул та стереохімічні формули, проекції Н’юмена. Конфігурація і конформація. Конформаційні ізомери. Енергетична характеристика різних конформацій. Бар’єр обертання. Оптична ізомерія.

Кислотність та основність по теорії Бренстеда. Типи органічних кислот (OH-, SH-, NH-, CH-кислоти). Типи органічних основ (амонієві, оксонієві, сульфонієві). Фактори, що впливають на протонодонорні та протоноакцепторні властивості органічних сполук.

Гомологічний ряд. Номенклатура. Ізомерія. Хімічні властивості. Реакції радикального заміщення. Механізм галогенування, нітрування, сульфохлорування. Регіоселективність радикального заміщення. Поняття про ланцюгові процеси. Окислення алканів. Крекінг алканів. Вазелінове масло. Вазелін. Парафін. Озокерит.

Класифікація циклоалканів за розміром циклу. Номенклатура. Ізомерія. Будова циклопропану, циклобутану, циклопентану і циклогексану. Конформації циклопентану та циклогексану. Хімічні властивості.

2


13.09.11

Доц. Чернікова Є. М.

3.

Алкени.


Алкадієни. Алкіни.

Номенклатура, ізомерія. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання. Механізм галогенування, гідро галогенування, гідратації. Роль кислотного каталізу. Правило Марковнікова та його сучасна інтерпретація. Алільне галогенування алкенів. Окислення алкенів. Каталітичне гідрування. Полімеризація алкенів. Поліетилен.

Типи дієнів. Будова Номенклатура. Способи добування. Спряженні дієни. Особливості реакцій електрофільного приєднання. Дієновий синтез. Полімерізація 1,3-дієнів. Синтетичні каучуку.

Алкіни. Номенклатура, ізомерія, хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання : галогенування, гідрогалогенуваня, гідратації. Реакція заміщення. СН- Кислотний характер алкінів. Окислення та відновлення алкінів. Димеризація (вінілацетилен) і циклотримеризація (бензол) ацетилену.

2


27.09.11

Доц. Чернікова Є. М.

4

Моноядерні арени.


Багатоядерні арени.

Номенклатура. Будова бензолу. Ароматичні властивості. Загальні критерії ароматичності. Хімічні властивості. Реакції електрофільного заміщення. Механізм галогенування, нітрування, сульфування, алкілування, ацилювання. Роль каталізатора. Правила орієнтації в бензольному ядрі. Вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на напрям та швидкість реакцій електрофільного заміщення. Реакції приєднання. Окислення аренів. Бензол. Толуол. Ксилоли. Стирол. Кумол.

Нафталін. Будова, ароматичні властивості. Реакції електрофільного заміщення: нітрування, сульфування, галогенування. Правила орієнтації в нафталіновому ядрі. Відновлення та окислення. Антрацен. Фенатрен. Стеран. Многоядерні арени с ізольованими бензольними циклами. Дифеніл. Дифенілметан. Трифенілметан. Трифенілкарбінол.

2


11.10.11

Доц. Чернікова Є. М.

5

Галогенопохідні вуглеводнів.


Нітросполуки

Реакційна здатність галогеннопохідних вуглеводнів у взаємозв’язку з їх електронною будовою. Реакція нуклеофільного заміщення. Вплив різних факторів на швидкість заміщення галогенів у сполуках. Механізм реакцій SN1, SN2. Реакції елімінування (відщеплення). Правило Зайцева.

Класифікація та номенклатура. Засоби здобуття та хімічні властивості. Ацинітро-таутомерія; взаємодія з лугами. Взаємодія нітросполук з азотистою кислотою, альдегідами і кетонами. Відновлення нітроаренів. Реакції електрофільного заміщення в ряду нітроаренів. Вплив нітрогрупи на реакційну здатність вуглеводневого радикалу.

2


25.10.11

Доц. Чернікова Є. М.

6

Аміни.


Діазо-, азосполуки. Азобарвники. Теорія кольоровості.

Класифікація, номенклатура, ізомерія. Способи добування аліфатичних та ароматичних амінів. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Основність амінів. Реакції алкілування, ацилювання, утворення основ Шиффа, іонітрильна реакція. Взаємодія амінів з азотистою кислотою. Окислення амінів. Вплив аміногрупи в ароматичних амінах на проходження реакцій електрофільного заміщення. Сульфанілова кислота. Синтез стрептоциду. Сульфаніламідні препарати, способи здобування і хімічні властивості діамінів. Метиламін, диметиламін, триметиламін, анілін, толуїдини, фенамін.

Класифікація. Номенклатура. Реакція діазотування, умови її проведення, механізм. Будова солей діазонію. Залежність будови діазосполук від рН середовища. Реакції солей діафонію з виділенням азоту. Реакції солей діазонію без виділення зоту. Реакції солей діазонію без виділення азоту. Реакції азосполукчення. Фізичні основи теорії кольоровості. Уявлення про хромофори та ауксохроми. Азобарвники, індикаторні властивості.

2


8.11.11.

Доц. Чернікова Є. М.

7

Спирти.


Феноли

Прості ефіри.


Тіоспирти та тіоефіри.

Класифікація за кількістю гідроксильних груп і природою вуглеводневого радикала. Номенклатура. Ізомерія. Способи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості одноатомних спиртів. Кислотно-основні властивості. Хімічні властивості ненасичених спиртів. Правило Ельтекова. Метанол. Етанол. Бензиловий спирт. Цетиловий спирт. Етиленгліколь. Гліцерин.

Аміноспирти. Хімічні властивості аміноспиртів як біфункціональних сполук. Біологічно активні алкалоаміни. Багатоатомні спирти.

Класифікація за кількістю гідроксильних груп. Номенклатура. Способи добування. Фізичні та хімічні властивості. Реакції по зв’язку О-Н. Реакції електрофільного заміщення: галогенування, нітрування, сульфування, алкілування, ацилювання, азосполучення, карбоксилювання, гідроксиметилування. Фенолоформальдегідні смоли. Відновлення та окислення фенолів. Фенол. Крезоли. Тимол. Пікринова кислота. Нафтоли. Пірокатехін. Резорцин. Гідрохінон. Флороглюцин. Пірогалол. Амінофеноли.

Номенклатура. Ізомерія. Способи добування. Фізичні та хімічні властивості. Утворення оксонієвих солей. Розщеплення простих ефірів. Окислення простих ефірів, тіоспиртів, тіоефірів.

2


22.11.11

Доц. Чернікова Є. М.

8

Альдегіди та кетони.

Класифікація. Ном-ра. Ізомерія. Реакції нуклеофільного приєднання (AN), механізм (CHN, NaHSO3, Н2O, R-OH, R-MgBr). Реакції приєднання-відщеплення (взаємодія з амінами, з гідроксиламіном, з гідразином та його похідними). Реакції за участю -вуглецевого атому. Кето-єнольна тауто­метрія. Реакції конденсації. Альдольна та протонова конденсація (р-я В.Є.Тищенка). Конденсація ароматичних альдегідів з ароматичними амінами. Синтез брильянтового зеленого. Реакції відновлення та окислення. Поняття про діальдегіди, дикетони, хінони.

Формальдегід. Гексаметилентетрамін. Оцтовий альдегід. Ацетон. Бензальдегід. Ванілін. Ацетофенон. Гліоксаль. Діацетил. Нафтохінон. Вітамін К. Антарахінон.

2


6.12.11

Доц. Чернікова Є. М.

Модуль 2. Карбонові кислоти. Гетероциклічні та природні сполуки.

9

Карбонові кислоти.

Монокарбонові кислоти. Хімічні властивості. Ненасичені карбонові кислоти. Хімічні властивості, приєднання галогеноводнів проти правила Марковнікова у рядку , -ненасичених кислот. Орієнтовна дія карбоксильної групи в реакціях SE. Дикарбонові кислоти. Властивості дикарбонових кислот як біфункціональних сполук. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відношення до нагрівання (декарбоксилування, утворення циклічних ангідридів).

2


20.12.11

Доц. Чернікова Є. М.

10.

Аміди


Гетерофункціональні карбонові кислоти.

Аміди. Номенклатура. Способи добування. Кислотно-основні властивості. Гідроліз амідів, кислотний та лужний каталіз. Дегідратація. Порівняльна характеристика ацилюючих властивостей карбонових кислот, галогеноангидридів, ангідридів, складних ефірів і амідів. Гідразиди, гідроксамові кислоти, нітрили. Будова. Номенклатура. Способи добування. Фізичні та хімічні властивості. Ацетонітрил.

Номенклатура, способи добування галогенокарбонових кислот. Кислотні властивості, підвищена рухливість галогену біля -вуглецевого атома ( реак­ції SN) Гідрокси- і фенолокислоти. Відношення -, -, -кислот до нагрівання. Розщеплення -гідроксикислот під дією концентрованої сірчаної кислоти. Молочна, о-гідроксикорична, винна, яблучна, лимонна кислоти. Саліцилова кислота. Промисловий спосіб добування. Хімічні властивості. Лікарськи препарати. п-Аміносаліцилова кислота. Галова кислота. Оксокислоти. Специфічні властивості оксикислот, обумовлені взаємним впливом функціональних груп. Синтез, таутомерія і подвійна реакційна здатність ацетооцтового ефіру.Амінокислоти. Амфотерний характер амінокислот. Специфічні реакції -, -, -амінокислот. Лактами. Лактамне кільце в пеніцилінах та цефалоспорінах. - Аміномасляна, -амінокапронова кислоти. Анестезін, новокаїн, новокаїнамід. Поняття про пептиди та білки. Пептидний зв’язок. Дипептиди. Полі пептиди. Уявлення про первинну, вторинну, третинну та четвертинну структуру білка.

2


03.01.12

Доц. Чернікова Є. М.
Примітка: Лекції проходять в аудиторії № 9
Зав.кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, д.біол.наук, професор Е.А.Орлова


Затверджено на засіданні кафедри

31" серпня 2011 р. , протокол № 1


ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”


в.о. декану фармацевтичного факультету, Голова ЦМК фармацевтичного факультету ЛДМУ,

д.мед.н., доцент__________Бибик О. Ю. д.фарм.н., професор_______________О.П. Гудзенко

Затверджено на засіданні ЦМК “____” ________________2011 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

на III семестр 2011-2012 н. р.


Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні.п/п

Т е м а

З м і с т

К-ть годин

Дата
Змістовий модуль 1. Класифікація і номенклатура, хімічний зв'язок і взаємний вплип атомів в органічних сполуках, кислотні і основні властивості , просторова будова молекул, ізомерія органічних сполук, класифікація органічних реакцій і реагентів. Вуглеводні.
1.Класифікація та номенклатура органічних сполук.

Правила роботи та техніки безпеки.


Типи хімічних зв’язків.

Класифікація органічних сполук за будовою вуглець-вуглецевого ланцюгу та по класах. Номенклатура (ІЮПАК) органічних сполук. Введення до практикуму.


Правила роботи та техніки безпеки. Ознайомлення с лабораторним обладнанням та хімічним посудом. Введення в малий практикум.


Типи хімічних зв’язків. Типи гібридизації атомних орбіталей в атомі вуглецю. Важливі характеристики - і - зв’язків в різних органічних сполуках (довжина, енергія, помірність, здатність до поляризації).

4


1.09.2011

2.

Взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук. Якісний елементний аналіз органічних сполук (лабораторна робота).

Взаємний вплив атомів в молекулах. Індуктивний та мезомерний ефекти. Електронодонорні і електроноакцепторні замісники. Супряжені системи з відкритим і замкнутим ланцюгами, види супряжень. Поняття про теорію резонансу як якісний засіб делокалізації електронів. Правило ароматичності.

Якісний елементний аналіз органічних сполук (відкриття вуглецю, водню, азоту).

4


6-9.09.2011

3.
Ізомерія органічних сполук. Просторова будова. Якісний елементний аналіз. Визначення питомого обертання.

(лабораторна робота).

Ізомерія органічних сполук. Структурна ізомерія. Стереоізомерія та їх класифікація. Моделі молекул і стереохімічні формули. Конфігурації та конформації. Конформаційні ізомери. Конформації як результат обертання навколо простого зв’язку. Енергетична характеристика різних конформацій.

Бар’єр обертання. Цистрансізомери. Відкриття сірки, галогенів, азоту.

Класифікація органічних реакцій і реагентів.

4


13-16.09.2011

4.

Кислотні і основні властивості органічних сполук.

Алкани, циклоалкани.
Визначення фізичних констант органічних сполук.

Кислотні і основні властивості органічних сполук. Кислотність та основність по теорії Бренстеда. Типи органічних кислот (OH-, SH-, NH-, CH-кислоти). Типи органічних основ (амонієві, оксонієві, сульфонієві). Фактори, що впливають на протонодонорні та протоноакцепторні властивості органічних сполук.

Будова, номенклатура, ізомерія. Засоби здобуття: фізичні та хімічні властивості (реакції SR, AE, відновлення та окислення, полімеризації). Окремі представники. Застосування. Визначення фізичних констант (Т-плавлення, кипіння, показники заломлення).

4


20-23.09.2011

5.
Алкени. Реакції електрофільного приєднання.
Алкадієни, алкіни.

(лабораторна робота: ”Порівняння реакційної здатності алканів, алкенів, алкадієнів та алкінів”)

Номенклатура, ізомерія. Способи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання. Механізм галогенування, гідрогалогенування, гідратації. Роль кислотного каталізу. Правило Марковнікова та його сучасна інтерпретація. Алільне галогенування алкенів. Окислення алкенів. Каталітичне гідрування. Полімеризація алкенів. Поліетилен.

Типи дієнів. Будова. Номенклатура. Способи добування. Спряженні дієни. Особливості реакцій електрофільного приєднання. Дієновий синтез. Полімерізація 1,3-дієнів. Синтетичні каучуки.

Алкіни. Номенклатура, ізомерія, способи добування, хімічні та фізичні властивості. Реакції електрофільного приєднання: галогенування, гідрогалогенуваня, гідратації. Реакція заміщення. СН- Кислотний характер алкінів. Окислення та відновлення алкінів. Димеризація (вінілацетилен) і циклотримеризація (бензол) ацетилену.

4


27-30.09.2011

6.
Моноядерні арени. Вступ до синтезу органічних сполук.
Будова бензолу. Ароматичність. Номенклатура та ізомерія аренів. Фізичні та хімічні властивості (реакції SE, приєднання, окислення).Вплив замісників у бензольному кільці та напрям та швидкість реакції електрофільного заміщення. Орієнтація в дизаміщених бензолу. Синтез органічних сполук нітробензолу.

4


3-7.10.2011

7.
Багатоядерні арени з конденсованими та неконденсованими бензольними циклами. Синтез органічних сполук. (лабораторна робота).Нафталін, антрацен і фенатрен – найважливіші представники конденсованих аренів. Ном-ра та ізомерія. Засоби здобуття. Будова. Хім.властивості (реакції SE, приєднання, окислення бічного ланцюга). Орієнтація зміщення в нафталіновому ядрі. Найважливіши представники багатоядерних аренів з ізольованими циклами: біфеніл (дифеніл), дифенілметан та трифенілметан. Барвники трифенілметилового ряду.


Контроль змістового модулю №1

4


11-14.10.2011
Змістовий модуль 2. Галогено- нітрогеновмісні сполуки (нітросполуки, аміни, діазо- та азосполуки.
8
Галогенпохідні вуглеводнів.

Реакційна здатність галогеннопохідних вуглеводнів у взаємозв’язку з їх електронною будовою. Реакція нуклеофільного заміщення. Вплив різних факторів на швидкість заміщення галогенів у сполуках. Механізм реакцій SN1, SN2. Реакції елімінування (відщеплення). Правило Зайцева. Малий практикум.

4


18-21.10.2011

9.
Нітросполуки. Синтез органічних сполук.
Аміни.

Нітроалкани, ароматичні нітросполуки. Ном-ра та ізометрія. Засоби здобуття. Хімічні та фізичні властивості. Окремі представники. Якісні реакції на нітросполуки. Синтез органічних сполук (n-нітроацетанілід)

Ном-ра та ізомерія. Алкіламіни. Засоби здобуття. Фізичні властивості, просторова будова. Хімічні властивості (основність, реакції з електрофільними реагентами, окислення). Ариламіни, фізичні та хімічні властивості (реакції за участю атома азоту, атомів вуглецю ароматичного ядра, окислення). Діаміни. Окремі представники.

4


25-28-10.2011

10.
Ариламіни. Діазосполуки.

Діазосполуки. Ном-ра та ізомерія. Засоби здобуття солей діазонію. Фізичні та хімічні властивості солей діафонію (реакції з виділенням азоту, без виділення азоту).

4


1-4.11.2011

11.

Азобарвники.


Азосполуки, хімічні властивості. Основні положення теорії колірності. Азобарвники. Синтез органічних сполук (метилоранж, -нафтоловий оранжевий).

Контроль змістового модулю 2.

4


8-11.11.2011
Змістовий модуль 3. Гідроксі вмісні сполуки (спирти, феноли). Альдегіди та кетони аліфатичного та ароматичного ряду
12.
Спирти та їх тіоаналоги. Якісні реакції на спирти.
(лабораторна робота).

Одноатомні спирти. Дво-, три- та поліатомні спирти. Номенклатура спиртів, ізометрія. Засоби здобуття. Фізичні та хімічні властивості. Аміноспирти. Тіоли. Якісні реакції на спирти. Малий практикум.

4


15-18.11.2011

13.
Феноли. Етери.
Якісні реакції на феноли.

Одноатомні. Дво-, три- та поліатомні феноли. Номенклатура та ізомерія. Засоби здобуття. Фізичні та хімічні властивості (реакції за участю зв’язку O-H, SE, відновлення та окислення). Амінофеноли. Тіоли. Етери. Малий практикум.

4


22-25.11.2011

14.

Альдегіди та кетони аліфатичного ряду


Насичені альдегіди та кетони. Методи синтезу. Фізичні та хімічні властивості (реакції АN, приєднання-відщеплення, конденсації, за участю - вуглецевого атому, полімеризації, відновлення та окислення). Ненасичені альдегіди. Діальдегіди та альдегід. Якісні реакції на альдегіди та кетони. Малий практикум.

4


29.11-2.12.2011

15.

Альдегіди та кетони ароматичного ряду

Реакція Канніццаро. Конденсація ароматичних альдегідів з арома­тичними амінами. Синтез брильянтового зеленого. Окиснення та відновлення ароматичних альдегіддів. Малий практикум.

4


6-9.12.2011

16.

Контроль змістового модулю 3.

“Кисневмісні похідні вуглеводнів”

4

13-16.12.2011

17.

Підсумковий контроль 1.

Підсумкове заняття. Контроль модуля І.

4

20-23.12.2011

Модуль 2. Карбонові кислоти. Гетероциклічні та природні сполуки.
Змістовий модуль 4: Карбонові кислоти (моно-, дикарбонові, насичені, ненасичені, ароматичні), функціональні похідні карбонових кислот, Гетерофункціональні карбонові кислоти.
18-19.

Одно- та двоосновні карбонові кислоти

Класифікація, номенклатура. Способи добування, фізичні властивості. Електронна будова карбоксильної групи. Кислотні властивості карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводневого радикала. Монокарбонові кислоти: хімічні властивості, утворення солей, реакції нуклеофільного заміщення, заміщення атому водню при -вуглецевому атомі. Ненасичені карбонові кислоти: приєднання галогеноводнів проти правила Марковникова. Ароматичні карбонові кислоти. Дикарбонові кислоти.

8


20-30.12.2011

20.

Функціональні похідні карбонових кислот

Ангідриди та галогенангідриди карбонових кислот. Естери, жири, мила та їх властивості. Аміди та гідразиди карбонових кислот.

4

3-6.01.2012Зав. кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, професор Орлова О.А.


Затверджено на засіданні кафедри

31" серпня 2011р., протокол № 1


“ЗАТВЕРДЖУЮ” “УЗГОДЖЕНО”


в.о. декану фармацевтичного факультету, Голова ЦМК фармацевтичного факультету ЛДМУ,

д.мед.н., доцент __________ Бибик О. Ю. д.фарм.н., професор __________ Гудзенко О.П.

Затверджено на засіданні ЦМК

___” ____________- 2011 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

на III семестр 2011-2012 навчального рокуМодуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні.Т е м а

З м і с т

К-ть годин

1

2

3

4
Змістовий модуль 1.
1

Вступ до органічної хімії. Класифікація і номенклатура.

Історія становлення та розвитку органічної хімії. Основні способи зображення молекул.

Тривіальна та раціональна система

4,15

2

Електрона будова хімічних зв’язків в органічних молекулах.

Водневий зв'язок. Види гібридизації атомних орбіта лей вуглецю, азоту, кисню, сірки. Квантово-механічні основи теорії хімічного зв’язку.

4,15

3

Взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук

Сумісний впоив індуктивного і мезомерного єфектів замісників. Типи виявлення мезомерного єфекту. Гіперкон`югація.

4,10

4

Просторова будова органічних молекул.

Система класифікації стереоізомерів, номенклатура, стереоізомерів. Рацемати.

Е,Z-система класифікації геометричних ізомерів. Класифікація органічних реакцій і реактивів

4,10

5

Алкани.

Способи добування. Природні джерела вуглеводнів. Фізичні властивості. Особливості реакції радикального заміщення (SR). Крекінг алканів. Індифікація алкінів. Окремі представники. Поняття про полі циклічні системи (адамантан).

3,5

6

Алкени. Реакція АE.

Способи одержання. Фізичні властивості полімеризація алкенів. Поняття про високомолекулярні сполуки. Ідентифікація алкенів.

3,5

7

Алкадієни, алкіни.

Способи добування. Полімеризація 1,3-дієнів. Синтетичні каучуки. Фізичні властивості алкінів. Ідентифікація ненасичених вуглеводнів.

3,5

8

Моно ядерні арени.

Способи добування. Фізичні властивості. Реакції приєднання. Окремі представники. Ідентифікація.Змістовий модуль 2.
9

Багатоядерні арени з конденсованими та неконденсованими бензольними циклами.

Способи добування нафталіну. Антрацену та фенатрену. Стеран. Будова трифенілметильних катіонів, аніонів та вільних радикалів. Фактори їх стабілізації.

3,5

10

Галогенпохідні вуглеводні.

Способи добування. Фізичні властивості. Характеристика зв’язку вуглець-галоген в залежності від будови радикала та природи атому галогену.

Конкурентність реакції SN та Е. Особливості поведінки гемінальних та віцинальних дигалоген-алканів.

Хімічні властивості аліл- та вінілгалогенідів. Галоген арени та арілгалогеніди. Рухливість атому галогену в ароматичному ядрі та боковому ланцюгу. Індетифікація галогенпохідних вуглеводнів.

4

11

Нітросполуки.

Способи добування. Фізичні властивості. Ідентифікація нітросполук.

2,5

12

Аміни.

Алкіл аміни. Способи добуванн. Фізичні властивості. Синтез, фізичні властивості. Ідентифікація амінів.

4

13

Діазосполуки. Азосполуки.

Діазосполуки. Синтез, фізичні властивості.

Азосполуки. Фізичні основи теорії кольоровості. Уявлення про хромофоро та ауксохроми.

4,5
Змістовий модуль 3.
14

Спирти. Прості феноли

Тіоли

Одно- та полі атомні спирти. Способи добування. Фізичні властивості. Аміноспирти (коламін, холін). Цетиловий спирт. Мірициловий спирт.

Способи добування простих ефірів. Фізичні властивості. Ацидоліз ефірів. Діетиловий ефір. Анізол. Фенетол. Ідентифікація простих ефірів. Способи добування тіолів, фізичні властивості. Сульфоксиди, сильфони. Димексид. Іприт.

3,5

15

Феноли.

Способи добування. Фізичні властивості. Фенолоформальдегідні смоли. Ідентифікація фенолів.

Крезоли. Тимол. Пікринова кислота. Нафтоли. Пірокатефін, резорцин, гідрохінон, флороглюцин, пірогалол.

3,5

16

Альдегіди та кетони аліфатичного ряду.

Методи синтезу. Фізичні властивості. Кето-єнольна таутомерія. Ідентифікація

4,0

17

Альдегіди та кетони ароматичного ряду.

Способи добуванняю фізичні властивості. Окремі представники: бензальдегід, ванілін, ацетофенон, нафтохінон, вітамін К, антрахінон.

4,0

Модуль 2. Карбонові кислоти. Гетероциклічні та природні сполуки.
Змістовий модуль 1.
18.

Одно- та двуосновні карбонові кислоти

Способи добування, фізичні властивості. Методи ідентифікації. Дикарбонові кислоти. Способи добування. Фізичні властивості. Ідентифікація дикарбонових кислот.

6

19.

Функціональні похідні кеарбонових кислот.

Галоген ангідриди та ангідриди.

Складні ефіри. Жири. Мила.

Аміди. Нітрили.

Похідні вугільної кислоти.

Галогенангідриди та ангідриди. Способи добування, фізичні властивості. Синтез фенолфталеїну. Індикаторні властивості.

Способи добування. Переетерефікація. Амоноліз складних ефірів. Жири, фізичні властивості. Властивості милів. Синтетичні замінники мила.

Аміди. Нітрили. Способи добування, фізичні властивості. Гідразиди, гідроксомові кислоти, способи добування, фізичні властивості. Ідентифікація функціональних похідних карбонових кислот.


5,5Зав. кафедрою фармацевтичної хімії

та фармакогнозії, професор Орлова О.А.


Затверджено на засіданні кафедри

31"серпня 2011 р. , протокол № 1

Схожі:

«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconДекан фармацевтичного факультету
...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКурсу фармацевтичного факультету 2011-2012 навчального року
...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКурсів фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація”
Перелiк лiкарських засобiв, клiнiчну фармакологiю яких повиннi знати студенти 4-5 курсів фармацевтичного факультету
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconГо курсу фармацевтичного факультету на державному випускному іспиті з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму icon«затверджую»
Декан фармацевтичного факультету доц. Бухтіярова І. П. «23» cічня 2012 р
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconОсновна мета викладання фармацевтичної опіки студентам 5-го курсу фармацевтичного факультету
Ої терапії, починаючи з моменту відпуска ліків до повного закінчення його дії. Викладання фармацевтичної опіки студентам фармацевтичного...
«Затверджую» «Узгоджено» в о. декану фармацевтичного факультету Голова цмк фармацевтичного факультету лдму iconКалендарний план практичних занять з предмету «Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення» для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету на II семестр
Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи