Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р icon

Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
Скачати 151.35 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
Дата03.08.2012
Розмір151.35 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_LECH.doc
2. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_STOM.doc
3. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_PED.doc
4. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_STOM.doc
5. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_EN.doc
6. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_LECH.doc
7. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_PED.doc
8. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_STOM.doc
9. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_LECH.doc
10. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_PED.doc
11. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_STOM.doc
12. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/TIME_UA.doc
13. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_LECH.doc
14. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_PED.doc
15. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_STOM.doc
16. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_RU_LECH.doc
17. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_UA_LECH.doc
Confirmed” dean of the foreign students of lsmu
Onfirmed ” “confirmed” dean of the foreign students of lsmu
З гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю “педіатрія” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
“затверджую”
List of the examination microslides in histology, cytology and embryology
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Дата Викладач
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології для студентів І курсу стоматологічного факультету І семестр
Лекції
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

“___”________________2012 р.

_____________________проф.С.М.СМІРНОВ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА” НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2011-2012 НАВЧ.Р.
тема лекції

питання ,що підлягають вивченню

дата

потік

оснащення

лектор

1

2

3

4

5
6

1.

Вступна лекція. Основи загальної цитології.

Предмет і задачі гістології, цитології та ембріології, місце їх у системі медичної освіти. Поняття про клітину та її організацію. Електронно-мікроскопічна характеристика структур клітини.

30.01-03.02А, Б


Презентація, 12 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.2.

Основи ембріології. Ембріологія людини.


Основи загальної ембріології. Запліднення. Дроблення. Гаструляція, гісто- і органогенез. Статеві клітини людини. Плацента. Позазародкові органи. Критичні періоди розвитку.

13.02-17.02


А, Б

Презентація, 7 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


3.

Тканини внутрішнього середовища. Кров та лімфа. Кровотворення.

Загальна морфофункціональна характеристика. Класифікація. Кров та лімфа, складові частини, основні функції. Формені елементи крові. Гемограма та лейкоцитарна формула. Кровотворення, ембріональний та постембріональний періоди.

27.02-02.03

А, Б

Презентація, 5 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


4.

Тканини внутрішнього середовища. Сполучні тканини.

Сполучні тканини. Загальна морфофункціональна характеристика і класифікація. Будова і функції різних видів сполучних тканин.

12.03-16.03


А, Б

Презентація, 10 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


5.

Тканини внутрішнього середовища. Скелетні тканини.

Скелетні тканини. Класифікація. Гістогенез. Морфофункціональна характеристика хрящових та кісткових тканин.

26.03-30.03


А, Б

Презентація, 6 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


6.

Нервова тканина.

Загальна морфофункціональна характеристика. Джерело розвитку. Нейрони, їх морфофункціональна класифікація, будова. Загальна характеристика та основні різновиди нейроглії. Нервові волокна, їх морфофункціональна характеристика. Нервові закінчення. Загальна морфофункціональна характеристика, класифікація. Поняття про синапси. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи.

09.04-13.04


А, Б

Презентація, 4 табл.

Проф. С.А.Кащенко. Проф. Л.Д.Савенко.


7.

Нервова система.

Центральна нервова система. Розвиток і вікові зміни. Головний мозок. Півкулі головного мозку. Мозочок. Спинний мозок. Периферійна нервова система. Спинномозковий вузол. Периферійний нервовий стовбур. Нервові закінчення. Автономна нервова система.

23.04-27.04


А, Б

Презентація, 8 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


8.

Органи чуття.

Класифікація органів чуття. Орган зору. Розвиток та будова органу зору. Допоміжний апарат ока. Орган слуху та рівноваги. Розвиток внутрішнього вуха, будова спірального органа. Нюхова ділянка. Смакові бруньки.

07.05-11.05


А, Б

Презентація, 7 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


9.

Серцево-судинна система.

Кровоносні судини. Розвиток. Класифікація. Артерії м’язового, м’язовоеластичного типів. Мікроциркуляторне русло. Серце, будова. Лімфатичні судини.

21.05-25.05А, Б

Презентація, 7 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.


10.

Дихальна система.

Розвиток та функції дихальної системи. Будова дихальних шляхів. Бронхіальне дерево. Будова респіраторного відділу легенів. Ацинус – структурна одиниця легені. Аерогематичний бар’єр.

04.06-08.06


А, Б

Презентація, 7 табл.

Проф. С.А.Кащенко.

Проф. Л.Д.Савенко.
Затверджено на засіданні кафедри

“____ ”_________________ 2012р.

Зав. кафедри гістології, цитології та ембріології, професор

С.А.Кащенко


“УЗГОДЖЕНО”

Голова ЦМК, професор

С.А.КащенкоДОДАННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ ПРОГРАМ.


  1. З питань: методи гістологічних, цитологічних та ембріологічних досліджень, поняття про клітку та її організацію, електронномікроскопічна характеристика структур клітини - інтеграція з кафедрою медичної біології з основами генетики.

  2. З питань: ембріональний розвиток людини, позазародкові органи, критичні періоди у розвитку плода, плацента- інтеграція з кафедрою акушерства та гінекології.

  3. З питань: кров та лімфа, складові частини, гемограма, лейкоцитарна формула - інтеграція хірургії та терапевтичного профілю, вікові зміни - кафедра педіатрії.

  4. З питань: нервова клітина, нервові тканини, нервові волокна, нервова система - інтеграція з кафедрами нормальної анатомії та нервових хвороб, психіатрії

5.З питань: морфофункціональна характеристика хрящових та кісткових тканин - інтеграція з кафедрою травматології та ортопедії.

6.З питань: гладка та скелетна м’язові тканини серця, будова, функція та регенерація - інтеграція з кафедрою анатомії людини, терапії.


РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ ПРОГРАМ:


  1. Реалізація міжкафедральної програми “Імунологія” проводиться у ході лекцій 4, 9,10.

  2. Реалізація міжкафедральної програми “Генетика” проводиться у ході лекцій № 1-10.

  3. Реалізація міжкафедральної програми “Ембріологія людини” проводиться у ході лекцій № 2-10.Затверджено на засіданні кафедри


“____ “________________ 2012 р.

Зав. кафедри гістології, цитології та ембріології, професор


С.А.Кащенко“УЗГОДЖЕНО”

Голова ЦМК, професор

С.А.Кащенко


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

“_______”_________________2012 р.

_____________проф.С.М.СМІРНОВ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ: “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2011 - 2012 НАВЧ.Р.
Тема практичних занять

Питання, які підлягають вивченню

Перелік практичних навичок

Об’єм в год.

Дата

Ауд.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мікроскоп. Мікроскопічний метод. Мікротехніка. Методи гістологічного дослідження.

Засвоїти спорудження біологічного мікроскопу та правила роботи з ним. Засвоїти методи гістологічного дослідження.

Техніка мікроскопірування та правила роботи з мікроскопом. Забарвлення гістологічних препаратів за допомогою гематоксиліну та еозину.

4

30.01-03.02учб.к.

2.

Клітинна оболонка, цитоплазма, органели, включення.

Вивчити основні частини клітини, клітинну теорію, будову та функції. Цитоплазма, її компоненти: органели, включення.

Вміти розпізнавати на гістологічних препаратах частини клітини, структуру ядра, органели та включення.

4

06.02-10.02


-*-

3.

Ядро. Репродукція клітин. Клітинний цикл.

Вивчити форми репродукції клітин: мітоз, амітоз, мейоз. Клітинний цикл.

Розпізнавати під мікроскопом періоди клітинного циклу, мітоз.

4

13.02-17.02-*-

4.

Основи загальної ембріології. Статеві клітини. Запліднення. Дроблення. Гаструляція. Гісто- і органогенез зародка.

Вивчити структуру статевих клітин, різновиди бластул, засоби гаструляції, зародкові листки, позазародкові органи.

Розпізнавати під мікроскопом зародкові листки, осьові органи.


4

20.02-24.02

-*-

5.

Ембріологія людини.

Вивчити періоди розвитку зародка людини. Охарактеризувати гаструляцію зародка. Гісто- і органогенез. Позазародкові органи.

Розпізнавати під мікроскопом плодову та материнську частини плаценти.

4

27.02-02.03

-*-

6.

Тканини. Епітеліальні тканини.

Засвоїти класифікацію та характеристику епітеліальних тканин. Вивчити будову, функції простого (однощарового), багатошарового та залозистого епітелію. Залози.

Вміти розпізнавати види простого (одношарового), багатошарового епітелію та залоз у світловому мікроскопі.

4

05.03-09.03

-*-

7.

Кров. Лімфа.

Вивчити будову формених елементів крові. Знати гемограму. Вивчити будову лімфи.

Вміти розпізнавати під мікроскопом формені елементи крові. Вміти розрізняти гемограми дітей та дорослих людей різного віку.

4

12.03-16.03


-*-

8.

Кровотворення.

Вивчити ембріональний та постембріональний гемопоез.

Вміти розпізнавати формені елементи крові.

4

19.03-23.03


-*-

9.

Сполучні тканини.


Вивчити будову сполучної тканини. Власне сполучні тканини. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.

Розпізнавати різні клітини та волокнисті структури власне сполучної тканини, тканин зі спеціальними властивостями.

4

26.03-30.03


10.

Скелетні тканини.


Засвоїти гістогенез кісткових тканин. Вивчити будову кісткової тканини, ультраструктуру клітин. Будова хрящових тканин. Функції скелетних тканин.

Вміти діагностувати під мікроскопом розвиток кісткової тканини. Розпізнавати структурні елементи пластинчастої кісткової тканини, види хрящових тканин.

4

02.04-06.04

-*-

11.

М’язові тканини.Вивчити будову гладкої та поперечно-смугастої м’язових тканин.


Вміти розпізнавати під мікроскопом структурні елементи гладкої та поперечно-смугастої м’язових тканин.

4

09.04-13.04


-*-

12.

Нервова тканина (І). Нервові клітини. Клітини глії.

Засвоїти гістогенез нервової тканини, будову та функцію нервових та гліальних клітин.

Вміти розпізнавати під мікроскопом нервові та гліальні клітини. Вміти розпізнавати на електронограмах ультраструктури нервової тканини.

4

16.04-20.04

-*-

13Нервова тканина (ІІ). Нервові волокна. Нервові закінчення.

Засвоїти будову нервових волокон, їх функцію. Вивчити будову та функцію нервових закінчень.

Вміти розпізнавати під мікроскопом структурні елементи нервових волокон та нервових закінчень.

423.04-27.04


-*-

14.

Тестування та діагностика препаратів до ПМК №1.

Перевірити знання студентів з будови клітини, тканин, ембріонального розвитку людини.

Тести. Діагностика препаратів та електронограм.

4

30.04-04.05
15.

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ з цитології, ембріології та тканин.


Перевірити знання студентів з будови та функції клітини, епітеліальних, сполучних, м’язових, нервової тканин та ембріонального розвитку людини.

Контрольні питання.


4

07.05-11.05


-*-

16.

Нервова система.

Спинний мозок. Спинномозковий вузол. Мозочок. Півкулі головного мозку. Вегетативна нервова система. Оболонки мозку.

Вивчити розвиток та вікові зміни органів центральної нервової системи. Спинний мозок, спинномозковий вузол. Мозочок. Кора півкуль головного мозку. Оболонки мозку. Гематонейральний бар’єр. Вегетативна нервова система.

Вміти розпізнавати ядра, нейрони, корінці спинного мозку, тришарову будову кори мозочка.

Вміти розпізнавати шари великих півкуль мозку, знаходити клітини Беца на мікропрепаратах.


4

14.05-18.05

-*-

17.

Органи чуття. Орган зору. Орган смаку. Орган нюху. Орган слуху та рівноваги.

Загальна морфофункціональна характеристика. Ембріогенез. Будова органу зору. Будова органу смаку та органу нюху. Будова кортієвого органу. Будова органу рівноваги.

Діагностика препаратів та електронограм.

4

21.05-25.05-*-

18.

Діагностика препаратів за І семестр.

Перевірити знання студентів з будови тканин та органів.

Вміти розпізнавати різні види тканин та органів.

2

28.05-01.06

-*-


Разом

70

Затверджено на засіданні кафедри

“______”__________________2012 р.


Зав. кафедри гістології, цитології та ембріології, професор

С.А.Кащенко


“УЗГОДЖЕНО”

Голова ЦМК, професор


С.А.Кащенко

Схожі:

Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconТематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології
З гістології, цитології та ембріології для студентів 1 курсустоматологічного факультету
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconТематичний та календарний план практичних занять з гістології та ембріології для студентів медичного факультету на ІІІ семестр 2011-2012 навчального року

Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconТематичний та календарний план практичних занять з гістології та ембріології для студентів медичного факультету на ІІІ семестр 2011-2012 навчального року

Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconКалендарний план лекцій з курсу за вибором "Побічна дія ліків" для студентів ІІІ курсу медичного факультету №1 та стоматологічного, медичного факультету №2 (спеціальність "Лікувальна справа") на весняний семестр 2007-2008 н р
Побічна дія ліків” для студентів ІІІ курсу медичного факультету №1 та стоматологічного, медичного факультету №2 (спеціальність “Лікувальна...
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconКалендарний план лекцій з деонтології в медицині для студентів II курсу медичного факультету №1 за спеціальністю «лікувальна справа» на V семестр 2008-2009 н р
З деонтології в медицині для студентів II курсу медичного факультету №1 за спеціальністю «лікувальна справа»
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconТематичний та календарний план лекцій та практичних занять з гістології та ембріології для студентів стоматологічного факультету на І семестр 2011-2012 н р. Практичні заняття
Загальна ембріологія. Ембріональний розвиток хордових, нижчих та вищих хребетних
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconТематичний та календарний план практичних занять з гістології та ембріології для студентів медико-психологічного факультету на ІІІ семестр 2011 – 2012 н р

Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconЛекцій
З дисципліни “ медсестринство у внутрішній медицині” для студентів ііі-го курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних...
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconКалендарний план лекцій з „ основ профілактики алкоголізму та наркоманій " для студ. 4 курсу медичного факультету №2 за спеціальністю „Лікувальна справа" на весняний семестр 2010-2011 навчального року
Предмет І завдання наркології. Визначення понять. Сучасна класифікація психічних І поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних...
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р icon“ ” 2012 р «затверджую» декан медичного факультету №2 проф. Джоджуа А. Г. “ ” 2012 р
Календарно-тематичний план лекцій для студентів 5, 4 курсу медичного факультету №1,2,3,ммф
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р iconКалендарний план практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету №1 та стоматологічного, медичного факультету №2 (спеціальність "Лікувальна справа") на весняний семестр 2007-2008 н р
Засоби, що впливають на функції органів травлення: на апетит, противиразкові засоби, блювотні І протиблювотні засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи