Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” icon

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Скачати 136.88 Kb.
НазваПереліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Дата03.08.2012
Розмір136.88 Kb.
ТипДокументи
1. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_LECH.doc
2. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_EN_STOM.doc
3. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_PED.doc
4. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/KTP_UA_STOM.doc
5. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_EN.doc
6. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_LECH.doc
7. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_PED.doc
8. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/MVOPR_UA_STOM.doc
9. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_LECH.doc
10. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_PED.doc
11. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/PROGRAM_STOM.doc
12. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/TIME_UA.doc
13. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_LECH.doc
14. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_PED.doc
15. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/VOPR_UA_STOM.doc
16. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_RU_LECH.doc
17. /КрфхфЁр уіёЄюыюуії, цшЄюыюуії Єр хьсЁіюыюуії/КТP_UA_LECH.doc
Confirmed” dean of the foreign students of lsmu
Onfirmed ” “confirmed” dean of the foreign students of lsmu
З гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю “педіатрія” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р
“затверджую”
List of the examination microslides in histology, cytology and embryology
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Луганський держаний медичний університет
Дата Викладач
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології Модуль Загальна гістологія з основами цитології та ембріології.
Перелік контрольних питань на практичних заняттях з курсу гістології, цитології, ембріології для студентів І курсу стоматологічного факультету І семестр
Лекції
Календарно-тематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології для студентів І курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа” на весняний семестр 2011-2012 навч. Р

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


Підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології”


 1. Гістологія, цитологія та ембріологія. Їх зміст, задачі і зв'язок з іншими меди-ко-біологічними науками. Значення для медицини.

 2. Становлення гістології, цитології та ембріології як наук. Видатні гістологи, цитологи та ембріологи - лауреати Нобелівської премії.

 3. Розвиток гістології, цитології та ембріології. Видатні українські гістологи, цитологи та ембріологи.

 4. Методи дослідження в гістології, цитології та ембріології. Поняття про сучасні методи якісної та кількісної оцінки гістологічних препаратів.

 5. Основні принципи та етапи виготовлення гістологічних препаратів для світлової та електронної мікроскопії. Поняття про гістологічні барвники.

 6. Клітинна теорія. Основні положення. Значення для розвитку біології та медицини.

 7. Визначення поняття “клітина”. Клітина як елементарна жива система. Загальний план будови еукаріотичної тваринної клітини. Неклітинні структури організму.

 8. Клітинні мембрани, їх будова, хімічний склад, функції.

 9. Клітинна оболонка, її будова, хімічний склад, функції. Ендоцитоз та екзоцитоз. Типи міжклітинних контактів.

 10. Ядро клітини. Будова та гістохімічна характеристика. Поняття про еухроматин та гетерохроматин. Значення ядра в життєдіяльності клітини.

 11. Основні компоненти цитоплазми. Морфофункціональна характеристика класифікація органел та включень клітини. Гіалоплазма, особливості будови та функції.

 12. Загальна характеристика опорно-рухових структур клітини. Цитоскелет. Мікротрубочки, їх будова, функціональне значення.

 13. Спеціальні органели рухи та фібрилярні структури цитоплазми, їх будова і функціональне значення.

 14. Органели загального значення, їх класифікація. Немембранні органели цитоплазми, будова, функціональне значення.

 15. Пластинчастий комплекс (внутріклітинний сітчастий апарат Гольджі будова і функціональне значення).

 16. Центросома (клітинний центр). Будова, функціональне значення.

 17. Лізосоми. Будова, функціональне значення. Пероксисоми.

 18. Мітохондрії. Будова, функціональне значення.

 19. Гранулярна та агранулярна ендоплазматична сітка. Синтез білка і небілкових речовин у клітині.

 20. Органели спеціального значення. Будова та функція.

 21. Ядерна оболонка. Ядерце. Їх морфофункціональна характеристика.

 22. Поділ клітин, морфологічна та біологічна суть. Вплив факторів зовнішнього середовища (радіація, токсичні речовини, висока температура) на розмноження кліток.

 23. Мітоз, його регуляція.

 24. Мітоз. Біологічне значення. Фази мітозу. Морфологія мітотичних хромосом. Вплив ендо- та екзогенних факторів на мітоз (кейлони, колхіцин, радіація).

 25. Реакція клітин на зовнішній вплив.

 26. Поняття про клітинний цикл. Характеристика періодів інтерфази.

 27. Мейоз. Особливості та біологічне значення.

 28. Ендорепродукція. Морфофункціональна характеристика.

 29. Ембріологія. Значення, зміст та задачі ембріології, її значення для медицини.

 30. Порівняльна ембріологія. Зміст та значення для вивчення ембріогенезу людини. Періодизація розвитку тварин.

 31. Поняття про біологічні процеси, що лежать в основі розвитку зародка - індукція, детермінація, ділення, міграція клітин, ріст, диференціювання, взаємодія клітин, руйнування.

 32. Прогенез. Морфофункціональна характеристика чоловічих статевих клітин.

 33. Жіночі статеві клітини. Морфологічна та функціональна характеристика. Класифікація.

 34. Запліднення, його біологічне значення, фази. Умови, необхідні для нормального запліднення. Зигота, як одноклітинний організм.

 35. Типи яйцеклітин хребетних тварин, характер їх дроблення, особливості бластули.

 36. Основні етапи ембріонального розвитку хребетних тварин. Гаструляція. Утворення осьових зачатків органів.

 37. Ранні стадії розвитку зародка хребетних тварин.

 38. Ранні стадії розвитку зародка людини. Особливості дроблення, морула, будова бластоцисти.

 39. Визначення поняття “гаструляція", засоби гаструляції, біологічне значення цього процесу.

 40. Гаструляція у людини, характеристика фаз.

 41. Зародкові листки, їх диференціація. Похідні ектодерми та ентодерми.

 42. Зародкові листки, їх диференціація. Похідні мезодерми.

 43. Диференціація зародкових листків. Характеристика основних етапів диференціації. Мезенхіма.

 44. Провізорні органи людини, їх утворення та функція.

 45. Диференціація зародкових листків. Розвиток осьового комплексу зачатків органів у людини.

 46. Утворення, будова та функція зародкових оболонок і провізорних органів людини.

 47. Зв'язок зародка людини з материнським організмом. Гемато-плацентарний бар'єр, будова та функції. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток плоду.

 48. Типи плацент ссавців за засобами живлення і будови. Плацента людини, розвиток, будова, функція.

 49. Провізорні органи хребетних тварин.

 50. Поняття про критичні періоди у пренатальному та постнатальному розвитку. Вплив екзо- та ендогенних факторів на розвиток.

 51. Загальні принципи організації тканин. Тканина як система. Розвиток тканин. Стовбурові клітини, їх властивості. Поняття про Димером та регенерацію.

 52. Теорія еволюції тканин. Принципи класифікації тканин. Внесок А.А.Заварзіна та М.Г.Хлопіна у розвиток вчення про тканини.

 53. Епітеліальна тканина. Загальна характеристика. Гістогенез епітеліальних тканин. Морфофункціональна і генетична класифікація.

 54. Будова різних видів одношарових епітеліїв.

 55. Морфофункціональна характеристика різних видів багатошарового епітелію.

 56. Залозистий епітелій. Класифікація та будова залоз. Секреторний цикл. Типи залозистої секреції.

 57. Загальна характеристика сполучних тканин. Класифікація типів, походження. Мезенхіма, функціональне значення, регенерація.

 58. Щільна волокниста сполучна тканина, будова, значення, походження міжклітинної речовини.

 59. Пухка волокниста сполучна тканина. Її будова, різновиди, значення. Походження міжклітинної речовини.

 60. Клітини пухкої волокнистої сполучної тканини. Будова. Функція.

 61. Макрофаги сполучної тканини і їх участь у захисних реакціях організму. Поняття про макрофагічну систему. Значення досліджень І.І.Мечнікова.

 62. Міжклітинна речовина сполучної тканини (волокна, основна речовина), будова, значення.

 63. Сполучна тканина з спеціальними властивостями. Класифікація. Будова і функціональне значення.

 64. Кров, її склад та функції. Характеристика плазми. Класифікація формених елементів.

 65. Еритроцити і тромбоцити. Їх будова та функціональне значення.

 66. Гемограма. Лейкоцитарна формула та її особливості на різних етапах онтогенезу.

 67. Лейкоцити. Їх класифікація. Морфофункціональна характеристика нейтрофілів.

 68. Класифікація лейкоцитів. Їх загальна морфофункціональна характеристика. Будова та функція еозинофілів та базофілів.

 69. Лейкоцити. Морфофункціональна характеристика незернистих лейкоцитів.

 70. Лімфа. Хімічний склад лімфолазми. Формені елементи лімфи. Функціональне значення.

 71. Кровотворення у ембріональному періоді розвитку. Взаємодія стромальних та гемопоетичних елементів. Вплив факторів зовнішнього середовища.

 72. Кровотворення у постембріональному періоді розвитку. Взаємодія стромальних та гемопоетичних елементів. Вплив факторів зовнішньої середовища.

 73. Поняття про стовбурову кровотворну клітину (СКК). Класи клітин у гістогенетичних рядах гемоцитопоезу.

 74. Еритропоэз та тромбоцитопоез у ембріональному та постембріональному періодах.

 75. Лейкоцитопоез у ембріональному та постембріональному періодах.

 76. Імунна система. Загальна характеристика. Поняття про антигени, антитіла. Різновиди імунітету.

 77. Класифікація та характеристика імунокомпетентних клітин та їх взаємодія у реакціях гуморального та клітинного імунітету.

 78. Антигензалежна проліферація та диференціація Т-лімфоцитів.

 79. Види проліферації та диференціації В-лімфоцитів, їх сутність.

 80. Механізм інтеграції елементів імунної системи.

 81. Хрящові тканини, їх класифікація. Гістогенез, будова та функція. Вікові зміни та регенерація.

 82. Кісткові тканини, морфофункціональна характеристика, класифікація. Перебудова кістки та фактори впливу на структуру кісток.

 83. Гістогенез кісткової тканини. Непрямий остеогенез.

 84. Клітинні елементи кісткової тканини. Їх порівняльна морфологічна характеристика та функції.

 85. Гістологічна будова трубчастих кісток. Поняття про остеон. Ріст трубчастих кісток.

 86. Охрястя та окістя. Будова і функціональне значення.

 87. М’язові тканини. Класифікація та загальна характеристика різних видів м’язових тканин, їх походження та функціональне значення. М'яз як орган.

 88. Гладка м’язова тканина. Розвиток, будова та функція. Регенерація.

 89. Поперечносмугаста м’язова тканина скелетного типу. Розвиток, будова, інервація.

 90. Поперечносмугаста м’язова тканина скелетного типу. Структурні основи скорочення м’язового волокна. Регенерація скелетної м’язової тканини.

 91. Поперечносмугаста серцева м’язова тканина. Гістогенез, будова та регенерація.

 92. Поперечносмугаста серцева м’язова тканина. Провідна система серця. Морфофункціональна характеристика скоротливих та провідних кардіоцитів.

 93. Нервова тканина. Загальна морфофункціональна характеристика. Гістогенез.

 94. Нейроцити, їх класифікація. Морфологічна та функціональна характеристика. Нейронна теорія.

 95. Нейроглія. Класифікація, розвиток, будова та функціональне значення різних випів гліоцитів.

 96. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика безмієлінових нервових волокон.

 97. Мієлінові нервові волокна, їх будова. Морфологія процесів мієлінізації. Регенерація нейронів та нервових волокон.

 98. Нервові закінчення. Класифікація. Морфофункціональна характеристика рецепторних нервових закінчень.

 99. Ефекторні нервові закінчення. Рухове нервове закінчення у поперечносмугастій м’язовій тканині (аксо-м’язовий синапс). Будова та гістофізіологія.

 100. Синапси, їх класифікація, будова та гістофізіологія. Поняття про рефлекторну дугу.


Підсумковий модульний контроль: “Спеціальна гістологія з ембріологією”


 1. Нервова система. Загальна характеристика. Ембріогенез. Класифікація. Центральна нервова система.

 2. Оболонки головного та спинного мозку. Поняття про гематонейрональний бар'єр.

 3. Спинний мозок. Гістогенез, будова та функція.

 4. Кора великих півкуль головного мозку. Розвиток, будова.

 5. Цито- та мієлоархітектоніка кори. Вікові зміни кори.

 6. Мозочок. Будова та функції.

 7. Морфофункціональна характеристика нервових клітин та зв'язоку поміж ними у корі мозочка.

 8. Мозковий стовбур. Нейронна організація сірої речовини.

 9. Ретикулярна формація.

 10. Автономна (вегетативна) нервова система. Морфофункціональна характеристика.

 11. Периферична нервова система. Периферичний нерв. Будова, дегенерація і регенерація після пошкодження.

 12. Чутливі вузли.

 13. Загальна характеристика і класифікація органів чуття.

 14. Орган зору. Розвиток, загальний план будови.

 15. Будова сітківки.

 16. Ультрамікроскопічні особливості будови фотосенсорних клітин.

 17. Орган слуху та рівноваги. Розвиток, будова та функціональне значення.

 18. Орган смаку та нюху. Будова. Вікові зміни.

 19. Шкіра. Джерела розвитку.

 20. Будова та функція. Фізіологічна регенерація епідермісу.

 21. Особливості будови шкіри в різних ділянках тіла.

 22. Похідні шкіри (волосся, нігті, залози). Джерела розвитку. Будова та функція.

 23. Загальна морфофункціональна характеристика ендокринної системи. Класифікація ендокринних залоз.

 24. Епіфіз. Джерела розвитку, будова та гістофізіологія.

 25. Гіпоталамус. Будова, функціональне значення.

 26. Гіпоталамо-гіпофізарні зв'язки.

 27. Гіпофіз. Джерела розвитку.

 28. Будова, кровопостачання та гістофізіологія.

 29. Зв'язок гіпофіза з гіпоталамічною ділянкою мозку та іншими ендокринними залозами.

 30. Щитовидна залоза. Розвиток, будова, гістофізіологія та функціональне значення.

 31. Прищитовидні залози. Розвиток, будова, гістофізіологія та функціональне значення. Вікові зміни.

 32. Надниркові залози. Джерела розвитку, будова, гістофізіологія кіркової і мозкової речовини. Вікові зміни.

 33. Дихальна система. Загальна характеристика повітроносних шляхів.

 34. Носова порожнина. Розвиток, будова.

 35. Гістофізіологія носової порожнини.

 36. Будова та функція трахеї та бронхів різного калібру.

 37. Легені. Джерела розвитку. Загальна морфофункціональна характеристика.

 38. Легеневий ацинус будова стінки альвеоли.

 39. Аерогематичний бар'єр. Особливості кровопостачання.

 40. Органи кровотворення та імунного захисту. Загальна морфофункціональна характеристика.

 41. Кістковий мозок. Розвиток, будова, вікові зміни та функціональне значення.

 42. Загальна морфофункціональна характеристика органів кровотворення та імунного захисту. Тимус, розвиток, будова та функція.

 43. Вікова та акцидентальна інволюція.

 44. Лімфатичні та гемолімфатичні вузли. Будова та функція. Вікові зміни.

 45. Селезінка. Будова та функції. Особливості внутрішньорганного кровообігу. Вікові зміни.

 46. Морфогенез обличчя і порожнини рота. Ротова ямка (бухта) і зябровий апарат.

 47. Розвиток обличчя і первинної ротової порожнини. Природжені вади розвитку обличчя.

 48. Розвиток нижньої щелепи. Природжені вади розвитку (макростомія, мікростомія).

 49. Розвиток піднебіння. Природжені вади розвитку піднебіння.

 50. Утворення носа і верхньої губи. Можливі дефекти розвитку цієї частини обличчя, їх медичне значення.

 51. Утворення носової порожнини. Можливі дефекти розвитку, їх медичне значення.

 52. Розвиток верхньої щелепи. Можливі вади розвитку (макростомія, мікростомія).

 53. Розвиток язика. Природжені аномалії язика. Поняття про макроглосію і мікроглосію.

 54. Природжені вади розвитку обличчя і порожнини рота.

 55. Вплив шкідливих факторів на виникнення вад розвитку щелепно-лицьової ділянки.

 56. Розвиток слизової оболонки порожнини рота.

 57. Розвиток слинних залоз.

 58. Ротова порожнина. Характеристика слизової оболонки ротової порожнини, функції і клінічне значення.

 59. Загальні закономірності будови слизової оболонки порожнини рота.

 60. Характеристика типів слизової оболонки ротової порожнини. Тверде піднебіння.

 61. Ясна, особливості будови.

 62. Загальна характеристика типів слизової оболонки ротової порожнини. Губа, особливості будови її частин.

 63. Особливості будови слизового відділу щоки.

 64. М'яке піднебіння і язичок. Будова, функції.

 65. Піднебінні мигдалики. Будова і функції.

 66. Особливості будови слизової оболонки дна ротової порожнини.

 67. Особливості будови слизової оболонки верхньої поверхні язика. Язиковий мигдалик.

 68. Язик, розвиток. Будова нижньої поверхні язика.

 69. Залози ротової порожнини, їх класифікація. Склад і функції слини. Загальний план будови великих слинних залоз.

 70. Привушна слинна залоза. Її будова і функція.

 71. Особливості будови підщелепної слинної залози, функція.

 72. Особливості будови під'язикової слинної залози. Її функція.

 73. Загальний план будови зуба і його частин.

 74. Будова пульпи зуба, її функції. Реакція тканин зуба на пошкоджуючі фактори.

 75. Загальна характеристика тканин зуба. Будова емалі, її хімічний склад, функції. Поняття про захворювання зубів (карієс, пульпіт, періодонтит).

 76. Характеристика тканин зуба. Будова дентину, його хімічний склад, функція. Регенерація.

 77. Будова цементу зуба, його функції. Участь цементу у формуванні підтримуючого апарата зуба і репаративних процесах.

 78. Загальна характеристика, будова та функції підтримуючого апарата зуба (періодонт,альвеолярні відростки,зубноясневе сполучення).

 79. Джерела розвитку тканин зуба. Періоди розвитку зуба. Ранні етапи розвитку зуба: закладка зубних зачатків, їх формування і диференціація.

 80. Період утворення тканин зуба (гістогенез). Утворення дентину.

 81. Утворення емалі, її будова і функції.

 82. Утворення цементу, його будова і функції.

 83. Розвиток періодонта, його будова і функції.

 84. Розвиток пульпи, її будова і функції.

 85. Розвиток і прорізування молочних зубів. Теорії прорізування зубів.

 86. Особливості будови емалі молочних і постійних зубів. Кутікула, пелікула, їх функціональне значення.

 87. Розвиток постійних зубів. Прорізування зубів. Зміна тканин зуба при прорізуванні. Механізми прорізування зубів (теорії). Заміна зубів у людини.

 88. Підтримуючий апарат зубів. Періодонт. Особливості розташування волокон у різних відділах періодонта. Зубна альвеола, морфофункціональна характеристика.

 89. Зуби. Тверді і м'які тканини зуба. Загальна морфофункціональна характеристика.

 90. Емаль. Емалеві призми і міжпризменна речовина. Емалеві пучки і веретена. Особливості обвапнення, обміну речовин і трофіки емалі.

 91. Дентин. Мікроскопічна характеристика. Види дентину.

 92. Пульпа. Будова периферійного, центрального і проміжного шарів. Пульпа коронки і кореня зуба.

 93. Ясна. Епітелій і власна пластинка слизової оболонки. Міжзубні ясневі сосочки. Ясневі кишені, їх роль у фізіології зуба.

 94. Тверде піднебіння. Особливості залозистої і жирової частин твердого піднебіння і його шва. М'яке піднебіння. Характеристика слизової оболонки.

 95. Губа. Характеристика шкірної, перехідної і слизової частин. Залози губи.

 96. Загальний план мікроскопічної будови травної трубки. Гістогенез.

 97. Глотка та стравохід, його розвиток, будова, функція.

 98. Шлунок. Загальна морфофункціональна характеристика. Ембріональний розвиток. Особливості будови різних відділів.

 99. Будова та гістофізіологія залоз. Вікові зміни шлунка.

 100. Тонка кишка. Ембріональний розвиток. Будова та функція.

 101. Гістофізіологія системи “крипта-ворсинка". Вікові зміни.

 102. Товста кишка. Червоподібний відросток. Їх ембріональний розвиток. Будова та функція.

 103. Лімфоїдна тканина кишкового тракту, її будова та значення.

 104. Печінка. Розвиток, загальний план будови, функція, кровопостачання.

 105. Жовчовивідні шляхи. Жовчний міхур.

 106. Печінка. Розвиток, будова паренхіми печінки (класична печінкова часточка, ацинус, портальна часточка).

 107. Будова гепатоцитів.

 108. Підшлункова залоза. Джерела та хід розвитку, будова та функція экзо- та ендокринних частин залози. Вікові зміни.Серцево-судинна система. Загальна характеристика, джерела розвитку.

 109. Вплив гемодинамічних умов на будову судин.

 110. Мікроциркуляторне русло, будова та функціональна характеристика.

 111. Поняття про гісто-гематичний бар'єр.

 112. Артерії. Класифікація, функція, будова та розвиток артерій.

 113. Взаємозв'язок структури артерій та умов гемодинаміки. Вікові зміни.

 114. Вени. Класифікація. Розвиток, будова, функція. Вплив гемодинамічених умов. Вікові зміни.

 115. Лімфатичні судини та капіляри, їх будова та функціональне значення.

 116. Серце. Гістогенез.

 117. Будова оболонок стінки серця. Вікові зміни.

 118. Нирки. Джерела та основні етапи розвитку.

 119. Загальний план будови та кровопостачання.

 120. Нефрон. Будова та гістофізіологія.

 121. Вікові зміни нирок.

 122. Сім’явиносні шляхи. Розвиток, будова, функціональне значення.

 123. Придаток яєчка. Розвиток, будова, функціональне значення.

 124. Передміхурова залоза. Розвиток, будова, функціональне значення.

 125. Сечовивідні шляхи. Розвиток, будова, функціональне значення.

 126. Яєчко. Ембріогенез, будова, вікові зміни.

 127. Сперматогенез та ендокринна функція яєчка.

 128. Яєчник. Ембріогенез, будова, вікові зміни.

 129. Генеративна та ендокринна функції.

 130. Оваріальний цикл та його регуляція.

 131. Матка. Розвиток. Будова стінки.

 132. Менструальний цикл та його фази, зв'язок з оваріальним циклом.

 133. Маткові труби.

 134. Піхва. Розвиток, будова стінки.

 135. Зміни стінки піхви у зв'язку з менструальним циклом.

 136. Молочна залоза. Розвиток, будова, вікові зміни.

 137. Гормональна регуляція діяльності жіночої статевої системи.

Схожі:

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconРобоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102-Біологія. 2011. 13 с
Робоча програма навчальної дисципліни Гістологія з основами цитології та ембріології для студентів за напрямом підготовки 040102–Біологія....
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік програмних питань, що виносяться на іспит (підсумковий модульний контроль)

Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconТематичний план лекцій з гістології, цитології та ембріології
З гістології, цитології та ембріології для студентів 1 курсустоматологічного факультету
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Підсумковий модульний контроль " з дисципліни " Офтальмологія "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “ Підсумковий модульний контроль ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами...
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу Гіполіпідемічні лікарські засоби
Перелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль (українська мова викладання)
Модуль Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”
Переліки питань для проведення підсумкових модульних контрольних занять підсумковий модульний контроль: “Загальна гістологія з основами цитології та ембріології” iconНаказ №138 Про проведення підсумкових контрольних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області
України від 16. 02. 2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти І науки України від 04. 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи