2 етапи та зміст вступного екзамену icon

2 етапи та зміст вступного екзамену
Скачати 98.34 Kb.
Назва2 етапи та зміст вступного екзамену
Дата13.11.2012
Розмір98.34 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7. 05050308 „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”


освітньо-кваліфікаційний рівень — “спеціаліст”


Полтава 2012

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка спеціалістів за фахом „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом 0902 "Інженерна механіка".

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму "Інженерна механіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту за спеціальністю „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію “Бакалавр інженерної механіки”.


^ 2 ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Фахові вступні випробування складаються з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) бакалавра інженерної механіки складається з наступних дисциплін:

 1. Технологія виробництва та ремонту автомобілів

 2. Використання паливно-мастильних матеріалів

 3. Охорона праці

 4. Технічна експлуатація та основи технічного діагностування автомобілів

 5. Автомобілі

 6. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

 7. Двигуни внутрішнього згоряння

 8. Економіка підприємства

 9. Підйомно-транспортні машини

 10. Електричне та електронне обладнання автомобілів


Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

   • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів вступних випробувань;

   • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

   • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

   • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;


^ 3 ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповідей, серед яких лише однавірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань у фаховому вступному випробуванні повинна бути 40.


^ 4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5 ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

1

102,5

2,5

21

152,5

52,5

2

105

5

22

155

55

3

107,5

7,5

23

157,5

57,5

4

110

10

24

160

60

5

112,5

12,5

25

162,5

62,5

6

115

15

26

165

65

7

117,5

17,5

27

167,5

67,5

8

120

20

28

170

70

9

122,5

22,5

29

172,5

72,5

10

125

25

30

175

75

11

127,5

27,5

31

177,5

77,5

12

130

30

32

180

80

13

132,5

32,5

33

182,5

82,5

14

135

35

34

185

85

15

137,5

37,5

35

187,5

87,5

16

140

40

36

190

90

17

142,5

42,5

37

192,5

92,5

18

145

45

38

195

95

19

147,5

47,5

39

197,5

97,5

20

150

50

40

200

100


^ 6 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ


1. Тривалістю робочого циклу називають


2. Що називається ламінарним режимом руху рідини?


3. Який із названих параметрів у формулі визначення продуктивності одноківшевого екскаватора Пе= 3600 V*kн*kвц*kр м3/г є основним резервом його підвищення ?


4. Первинний інструктаж проводить:


5. Яка послідовність обробки ступінчастих поверхонь?


6. Захисне занулення це:


7. Корисною вантажопідйомністю називають


8. Шкідливий виробничий фактор призводить до:


9. При якій глибині ( h в см ) розпушування доцільно використовувати одностійкові (однозубі) розпушувачі ?

10. Схема з'єднання барабана з редуктором, що показана на рисунку, має такі переваги
11. Технічну продуктивність машин безперервної дії які переміщують штучні вантажі обчислюють за формулою


12. Скільком вимогам повинні задовольняти сучасні МЗМР?


13. Який насос називається радіально-поршневим?


14. Скільки видів ходового обладнання використовується у МЗМР?


15. Скільки існує типів плоских грохотів ?


16. При недостатньому охолодженні двигуна його потужність


17. Із стандартного позначення канату, наприклад, Канат 19,5-Г-ІІ-Ж-Н-1372 ГОСТ 7668-80 можна зробити висновок, що даний канат
18. Які з розмірів, що показані на рисунку, приймають участь при розрахунку ходового колеса на контактну міцність


19. При виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт забороняється


20. Що називається гідроприводом з дросельним регулюванням?


21. Яке ходове обладнання найбільше розповсюджене у МЗМР?


22. Що означає параметр «а» у формулі визначення технічної продуктивності скребкового каналоочищувача Пт = 0,0036 Voл / а ?


23. Що означає параметр „k ”у формулі визначення технічної продуктивності щокових дробарок П = 60 Vnk ?


24. Для чого призначені ущільнювальні пристрої у гідравлічній системі?


25. Що означає параметр «L» у формулі визначення технічної продуктивності багатоковшевих навантажувачів Пт = qкнv / L ?


26. Показниками оборотності оборотних коштів підприємства є:


27. Штовхачі в двигуні автомобіля ГАЗ-24 „Волга” змащуються


28. Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” амортизація основних фондів нараховується:


29. Кваліфікація - це:


30. Які найбільш прийнятні розвантажувачі для будівництва ?


31. Що означає параметр «l» у формулі візначення норми розливу гудранатора gp = Пн/V l ?
32. Цифрою 20 на рисунку позначено


33. Комплект – це:


34. У чотиритактних дизельних двигунах кулачковий вал паливного насоса високого тиску за робочий цикл повинен повернутися


35. На якому рисунку зображено гідророзподільник з електрогідравлічним способом керування?


36. Рідина, що заливається в систему охолодження двигуна, складається з дистильованої води в суміші


37. При роботі деталі в умовах знакозмінних навантажень, поява якого дефекту є найбільш характерною?


38. Що означає параметр „і” який визначається за формулою і = Dmax / d max ?


39. Поверхня, або вісь, або точки які належать заготовці і використовуються для базування деталі – це:


40. Яке виробництво характеризується високою кваліфікацією робітників?Схожі:

2 етапи та зміст вступного екзамену iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
2 етапи та зміст вступного екзамену icon2 етапи та зміст вступного екзамену
Підготовка магістрів за фахом „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” здійснюється на основі...
2 етапи та зміст вступного екзамену icon2 етапи та зміст вступного екзамену
Підготовка бакалаврів за напрямом 070106 "Автомобільний транспорт" здійснюється на основі базової середньої спеціальної освіти з...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconВступні випробування проводяться у формі тестів. Зміст тестів складають
...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconЗміст вступного екзамену з німецької мови
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconПрограма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 – “Міжнародні відносини” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»,...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи