Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр icon

Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Скачати 196.58 Kb.
НазваПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Дата13.11.2012
Розмір196.58 Kb.
ТипДокументи


МіністерствО освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПрограма


Фахового вступного випробування


зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

спеціалізована програма «Фінанси»,

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


.


ПОЛТАВА 2012


  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» кваліфікації «бакалавр з фінансів і кредиту».

Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань «Економіка та підприємництво», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену).

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Фахове вступне випробування зі спеціальності 8.03050801, 7.03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізована програма «Фінанси», проводиться Державною екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, на підставі програми, затвердженої на засіданні приймальної комісії від ___.___. 2012 року.

Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного кваліфікаційного завдання.


  1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких нормативних фахових дисциплін

^ Страхові послуги:

Страхова послуга як специфічний товар. Економічна необхідність страхових послуг. Вивчення і формування попиту на страхові послуги. Страхові посередники, їх роль у наданні страхових послуг.

Порядок укладання та ведення страхової угоди. Оцінка ризику при прийнятті об'єкта на страхування. Страховий акт. Розрахунок збитків та виплат відшкодування.

Особливості страхування життя громадян. Змішане страхування життя. Страхування пенсій. Страхування дітей.

Захист громадян від нещасних випадків. Обов'язкове страхування від нещасних випадків. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Добровільні види страхування від нещасного випадку.

Обов'язкове медичне страхування. Добровільне медичне страхування.

Форми та види страхування підприємницьких ризиків. Страхування від вогневих ризиків. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення майна. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

Форми та види страхування майна суб'єктів сільського господарства. Страхування врожаю сільськогосподарських культур. Особливості страхування сільськогосподарських тварин. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Страхування технічних ризиків. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

Страхування кредитних ризиків. Страхування товарних ризиків. Страхування фінансових ризиків.

Страхування автотранспортних ризиків. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Функції моторного товариства. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом.

Страхування морських суден. Страхування відповідальності власників суден. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Страхування громадян від нещасних випадків на морському транспорті.

Страхування повітряних суден. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Страхування громадян при перевезенні авіаційним транспортом.

Страхування майна громадян. Страхування будівель і споруд, що знаходяться у власності громадян. Страхування професійної відповідальності. Страхування особистої відповідальності.


^ Податкова система:

Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Поняття і функції податків. Форми платежів до бюджету, неподаткові платежі. Фіскальна, регулююча та контрольна функції податків. Вплив регулюючої та фіскальної функцій на ціноутворення. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків: за формою оподаткування, за економічним змістом, за засобом стягнення.

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують.

Визначення поняття податкового менеджменту. Податкова служба України. Мета податкової служби. Державна податкова адміністрація України, юридичний статус податкової служби. Функції органів державної податкової служби. Права, обов'язки та відповідальність податкової адміністрації. Податкова міліція, обов'язки і права податкової міліції. Обслуговування платників, облік платників. Світовий досвід організації роботи податкової служби.

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків. Сутність та форми перекладання податків.

Сутність та призначення податку на додану вартість, теоретичні засади ПДВ. Схема оподаткування та використання зарубіжного досвіду використання ПДВ. Об'єкти оподаткування та операції, що не є об'єктами оподаткування. База оподаткування. Операції, звільнені від обкладення ПДВ. Ставки податку, нульова ставка, її значення. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість. Склад податкової накладної. Дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ. Дата виникнення та сутність податкового кредиту з ПДВ. Порядок визначення суми податку на додану вартість, яка перераховується до бюджету, або суму бюджетного боргу. Строки сплати податку та податкова декларація з ПДВ.

Акцизний збір в системі непрямого оподаткування. Фіскальний та регулюючий характер акцизу та мита. Сутність впливу цих податків на структуру попиту. Платники акцизу, об'єкт оподаткування, підакцизна товарна група. Порядок сплати та перерахування.

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної справи: митна територія й митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти. Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет.

Основи прибуткового оподаткування підприємства. Діалектика прямого оподаткування в Україні, податок на доход та податок на прибуток: переваги та недоліки. Платники податку на прибуток підприємства. Об'єкт оподаткування. Визначення складу валових витрат. Визначення валових витрат, особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника. Особливості визначення складу витрат на оплату праці. Оподаткування операцій особливого виду (бартерних, страхової діяльності, розрахунків у валюті, торгівлі цінними паперами). Інші особливості оподаткування. Ставка податку та основна схема визначення оподаткованого прибутку. Податкові періоди, дати збільшення валових розходів та валових доходів. Порядок нарахування, обчислення та строки виплати податку.

Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні. Платники та об'єкт оподаткування. Ставки податку на доходи громадян. Податковий кредит, його застосування при оподаткуванні фізичних осіб, податкова соціальна пільга, особливості її застосування. Оподаткування особливих видів доходів: інвестиційного доходу, спадщини та даріння, доходів від реалізації рухомого і нерухомого майна. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.

Сутність фіксованого податку з приватного підприємця. Платники фіксованого податку. Розмір і порядок сплати фіксованого податку. Єдиний податок та спрощена система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Переваги єдиного податку. Порядок переходу до єдиного податку та видачі свідоцтва про його сплату. Фіксований податок з сільськогосподарських підприємств.

Види майнового оподаткування. Перспективи введення податку на нерухомість. Джерела сплати, ставки та об'єкти оподаткування. Податок на землю, об'єкти та платники. Проблеми оподаткування земельних ділянок, оцінка землі. Податок на власників транспортних засобів. Об'єкти, правила сплати, ставки податку. Підпорядкованість стягнення майнових податків. Податок на спадщину та даріння. Світовий досвід.

Місцеві податки та збори. Об'єкти, платники та направлення коштів місцевих податків. Ринковий збір, податок з реклами. Комунальний податок. Інші місцеві податки та збори. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі вилучення місцевих податків та зборів. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян місцевими податками та зборами. Джерела сплати місцевих податків та зборів. Відповідальність платників.

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати за ресурси: обов'язковість і однократність. Обов'язковість і однократність плати за ресурси як передумова встановлення реальної собівартості. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів. Лісовий дохід, його сутність і призначення. Плата за воду. Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси).

Інші податки та збори, відрахування до цільових державних фондів, державне мито, торгівельний патент, податок на промисел.


^ Фінансовий аналіз:

Сутність, цілі, напрямки і види фінансового аналізу, його значення в умовах ринкової економіки. Зв'язок фінансового аналізу з іншими науками. Джерела та розвиток науки «фінансовий аналіз». Предмет, цілі та задачі фінансового аналізу. Зміст фінансового аналізу. Суб'єкт фінансового аналізу. Зовнішній та внутрішній фінансові аналізи, їх особливості. Основні напрямки фінансового аналізу.

Методи та прийоми проведення фінансового аналізу. Поняття та класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Основні методи аналізу фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний та факторний аналізи. Види факторного взаємозв'язку. Основні прийоми фінансового аналізу. Традиційні методи економічної статистики. Детермінований факторний аналіз та його прийоми. Стохастичне моделювання та методи стохастичного факторного аналізу. Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі.

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Законодавча база складання фінансової звітності в Україні. Поняття фінансової звітності. Основна термінологія. Мета ведення фінансової звітності. Структура і зміст консолідованих форм фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

Аналіз капіталу підприємства та джерел його формування. Економічна сутність і особливості капіталу. Аналіз ціни капіталу. Аналіз капіталу підприємства методом порівняльного аналітичного балансу. Аналіз структури та динаміки активів підприємства. Співвідношення основного й оборотного капіталу. Вивчення динаміки грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів. Аналіз джерел формування капіталу. Аналіз використання капіталу. Основні форми аналізу. Системи і методи аналізу. Горизонтальний, вертикальний, порівняльний фінансовий аналізи, аналіз фінансових коефіцієнтів, інтегральний фінансовий аналіз.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз їх формування. Значення, цілі, задачі, зміст та джерела аналізу фінансових результатів. Фактори зростання прибутку в умовах ринкової економіки. Об'єкти аналізу (види прибутку). Розрахунок прибутку від звичайної діяльності та чистого прибутку підприємства. Аналіз виконання завдання, рівнів та динаміки прибутку. Фактори, які формують прибуток підприємства. Методика факторного аналізу валового прибутку.

Аналіз прибутку і рентабельності з використанням міжнародних стандартів. Взаємозв'язок обсягу продаж, собівартості та прибутку. Суть методики аналізу прибутку за системою директ-костинг. Алгоритми розрахунку впливу факторів на зміну суми прибутку на основі маржинального аналізу. Порівняльний аналіз результатів. Алгоритми розрахунку впливу факторів на зміну рівня рентабельності витрат за системою директ-костинг. Порівняльний аналіз результатів.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Поняття «ліквідність балансу». Методи аналізу ліквідності. Аналіз ліквідності методом порівняння та аналітичних коефіцієнтів. Розрахунок показників, які характеризують ліквідність. Поняття платоспроможності підприємства. Критерії платоспроможності. Грошова платоспроможність. Розрахункова платоспроможність. Ліквідна платоспроможність.

Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансової стійкості підприємства. Напрямки оцінки фінансової стійкості. Розрахунок узагальнюючих та часткових показників фінансової стійкості. Виділення типів фінансової стійкості.

Аналіз ділової активності, ефективності та прибутковості роботи підприємства. Система показників ділової активності, ефективності та прибутковості діяльності підприємства. Оцінка ділової та ринкової активності підприємства. Аналіз використання необоротних та оборотних активів. Оцінка ефективності використання власного і позичкового капіталу. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка підприємств–емітентів.

Аналіз грошових потоків підприємств. Поняття грошового потоку. Фактори, що впливають на формування грошових потоків підприємства. Зміст і склад «Звіту про рух грошових коштів». Аналіз показників звіту. Аналіз руху грошових коштів в результаті операційної діяльності. Аналіз руху коштів у результаті інвестиційної діяльності. Аналіз руху коштів у результаті фінансової діяльності. Чисті грошові потоки та їх оцінка.

Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства. Поняття банкрутства. Види банкрутства, зовнішні та внутрішні причини банкрутства. Моделі прогнозування банкрутства підприємств. Шляхи запобігання банкрутству. Шляхи фінансового оздоровлення підприємств.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Сутність та значення проведення комплексного фінансового аналізу. Методичні основи проведення аналізу. Етапи проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства.


^ Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва:

Зміст та призначення фінансово-господарської діяльності підприємств. Зміст та фінансові завдання операційної діяльності суб'єктів господарювання. Інвестиційна складова фінансово-господарської діяльності підприємств. Характеристика основних завдань фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Організаційне забезпечення фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Характеристика ієрархічних схем організаційного забезпечення фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Фінансова діяльність підприємства. Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Безготівкові та готівкові розрахунки. Проведення касових операцій.

Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності.

Склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового й чистого доходу. Формування прибутку підприємств. Розподіл прибутку підприємств і його використання. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Оподаткування прибутку підприємств. Платежі за ресурси. Непрямі податки, які сплачують підприємства. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки й збори. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Сутність обігових коштів та їх організація. Визначення потреби в обігових коштах. Джерела формування обігових коштів.

Показники стану обігових коштів. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Банківське кредитування підприємств. Небанківське кредитування підприємств. Склад і структура основних фондів підприємств. Знос і амортизація основних фондів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Фінансова стійкість підприємства, її сутність.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова стратегія підприємств. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст та структура фінансового плану підприємства. Зміст оперативного фінансового планування. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Фінансові джерела санації підприємств. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств.

Характеристика основних форм фінансування суб'єктів господарювання. Місце управління витратами в системі завдань фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Класифікації витрат за економічно однорідними елементами та калькуляційними статтями на підприємствах. Операційний важіль та механізми його впливу на обсяги прибутку від виробничо-комерційної діяльності суб'єктів господарювання.

Запас фінансової стійкості та його вплив на обсяги операційного прибутку підприємств. Фінансова характеристика інноваційного змісту інвестиційних проектів суб'єктів господарювання. Зміст та призначення реального інвестування суб'єктів господарювання. Зміст реальних інвестиційних проектів суб'єктів господарювання. Характеристика фінансових джерел реалізації інвестиційних проектів суб'єктів господарювання.

Необхідність та основні методичні положення оцінки вартості грошей у часі. Характеристика та схеми використання ануїтетного грошового потоку. Визначення поточної вартості ануїтетів. Амортизаційний графік ануїтетного грошового потоку.

Загальні методичні положення оцінки доцільності капіталовкладень суб'єктів господарювання. Характеристика грошового потоку (cash flow) як джерела окупності капіталовкладень суб'єктів господарювання.

Зміст основних завдань фінансового планування суб'єктів господарювання. Характеристика горизонтів фінансового планування суб'єктів господарювання. Сутність фінансового планування суб'єктів господарювання методом процента від реалізації продукції. Характеристика змісту “золотого правила фінансування” суб'єктів господарювання.


* * *

Вступні тестові завдання складаються кафедрою фінансів, банківської справи та державного управління згідно з навчальними програмами нормативних дисциплін циклу професійної підготовки та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

– уніфікація методів та умов проведення екзамену

– забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

– відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

– дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

– гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі нормативних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді, одна з яких вірна.

Тести повинні охоплювати всі питання навчальних дисциплін, включених до екзамену.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається залежно від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


  1. ^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартного білета.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці відповідного напряму, як правило, професори і доценти.


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 5-бальною шкалою (від 1 до 5 балів), незадовільними вважаються оцінки до 3-ох балів. За кожну правильну відповідь присвоюється 0,125 бала.


^ Кількість правильних відповідей

Бали

18

0,125–1

916

1,125–2

1724

2,125–3

2532

3,125–4

3340

4,125–5


Список рекомендованої літератури


№ п/п

Назва і вихідні дані

Рік видання і кількість сторінок

-1-

-2-

-3-

1

Страхування. Підручник. Керівник авторського колективу Осадець С.С. К: КНЕУ

2002

599 с

2

Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури

2005

396 с

3

Гаманкова О.О. та ін. Страхування. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ

2000

120 с

4

Артюх Т.М. та ін. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ

2000

124 с

5

Базилевич В.Д. Базилевич К.С. Страхова справа.

К.: Знання

1997

216 с

6

Александрова М.М.

Страхування. Навчальний посібник.

К.: ЦУЛ

2002

208 с

7

Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков. Учебник для ВУЗов.

СПб.: ПИТЕР

2002

240 с

8

Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. – Львів:»Новий світ- 2000»

2005

480 с

1

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - К.: КНЕУ

2003. – 554 с.

2

Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь

2003. – 383 с.

3

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. – К.: НИКА-центр

2001. – 1170 с.

4

Крайнік О. П. Фінансовий менеджмент. Л.- К: ДАКОР

2001, 261 с.

5

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. М.: ИНФРА

1998, 298 с.

6

Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь

1997,

998 с.

7.

Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент. М.: Перспектива

1998, 406 с.

8.

Бочаров В. В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. М.: Финансы и статистика

2002, 144 с.

9.

Лимитовский М. А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: ДКА

2001, 232 с.

7

Поляк П.Б. Финансовый менеджмент и финансы

1995, 587 с.

8

Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций М.: Финансы и статистика

2002, 144 с.

9

Глущенко В.В., Глущенко Н.Н. Финансы, финансовая политика. Маркетинг, менеджмент г. Железнодорожный. Крылья

1998, 416 с.

10

Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы М.: ИНФРА

1998, 298 с.

11

Орехов С.А. Факторинг: управление корпоративными финансами. М.: Спутник

2001, 124 с.

12

Кірейцев Г.Т. Фінансовий менеджмент К.: ЦУЛ

2002, 495 с.

13

Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России М.: Дело и Сервис

2001, 540 с.

14

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента М.: Финансы и Статистика

1997, 478 с.

15

Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование М.: Дело

2000, 325 с.1.

Податковий кодекс України (від 2 грудня 2010 р.)

2.

Закони України з питань функціонування фінансової системи України

3.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.-К.: АСК.,2000.-639с. – (Экономика.Финансы.Право.).

4

Панасюк В.М.,Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік:організація нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність:- Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2003.-304с.

5

Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2000.-192с.

6

Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит»./За ред. д.е.н. Ф.Ф. Бутинець, к.е.н. С.Л. Берези.-2-е вип.,доп. і перероб.- Житомир: ПП «Рута», 2004.-384с.

7

Податкова система.Підручник/ За загальною редакцією С.М.Онисько.-Львів: «Новий світ-2000»,2004.-310с.

8

Основи податкового права: Навч.посіб.-4-те вид., перероб. і доп.- К.: Т-во «Знання», 2003.-308с.

9

Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І.

Бюджет і фінансова політикаУкраїни – К.: Наукова думка. - 1997, 301с.

10

Опарін В. М. та ін. Бюджетна система : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб і доп. / В. М. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – К.: КНЕУ. - 2002, 336 с

11

Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор. -2003, 282 с.
Схожі:

Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма навчальної дисципліни «Фінанси»
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» приймаються особи,...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050802 «Банківська справа», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
move to 0-22396289
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит», напрям підготовки 0305 «Економіка І підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050802 «Банківська справа», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
move to 0-22396262
Програма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи