Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції icon

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
НазваПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Сторінка37/37
Дата17.11.2012
Розмір5.64 Mb.
ТипДокументи
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

УДК 631.164.23:330.322

Б.Я. Кузняк, д.е.н., професор

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

^ СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ – ОСНОВА ЇЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ


Важливим соціально-економічним завданням України є вирішення її продовольчої проблеми, оскільки від цього залежить рівень задоволення потреб населення, його здоров’я, тривалість життя, експортні можливості країни, її безпека.

Після здобуття Україною незалежності продовольча проблема значно загострилася, оскільки відбувся значний спад у виробництві продукції сільського господарства. Так, у 2000 р. він склав 53,4% до рівня 1990 р., у 2010 р. – 68,9%, у 2011 р. – 81%. Найбільше падіння виробництва відбулася у громадських сільськогосподарських підприємствах (на 55,4%).

В селянських і фермерських господарств за цей час відбулося деяке зростання виробництва, але воно не перекрило падіння виробництва у громадських господарствах.

Основною причиною зменшення виробництва сільськогосподарської продукції була відсутність державної фінансової підтримки колгоспно-радгоспних підприємств (95% із яких у 1999 р. були збитковими), слабка матеріальна зацікавленість працівників цих господарств, а також погіршення їх матеріально-технічної бази. Так, кількість тракторів у сільському господарстві України з 1990 р. по 2010 р. скоротилася у 3,3 разу, зернозбиральних комбайнів – у 3,2 разу, вантажних автомобілів – у 2,8 разу. Це негативно позначається на своєчасності виконання сільськогосподарських робіт і урожайності, яка носить нестабільний характер. Так, найвища урожайність зернових була у 1990 – 35,1 ц/га і у 2011 р. – 37 ц/га. В останні роки вона коливалася від 18,3 ц/га у 2003 р. до 34,1 ц/га у 2008 р. Така строкатість урожайності спостерігається і в інших культур.

Негативно на зменшенні виробництва продукції позначилося зменшення поголів’я тварин, яке скоротилося з 1990 р. по 2010 р.: ВРХ – у 5,5 разу, в т.ч. корів – у 3,2 разу, свиней – у 2,4 разу, овець – у 4,9 разу, птиці – у 1,2 разу. Таке зменшення найбільше відбулося у сільськогосподарських підприємствах – ВРХ – у 13,8 разу, в т.ч. корів – у 10,5 разу.

Але відрадним є те, що продуктивність тварин за останні 20 років дещо підвищилася. Надій на корову збільшився у сільськогосподарських підприємствах з 2941 кг до 3975 кг, а у господарствах селян – з 2637 кг до 4110 кг. Однак він у 2 – 3 разу нижчий, ніж у розвинутих країнах. Така різниця існує і в урожайності сільськогосподарських культур не на нашу користь. Це свідчить про те, що Україна не повністю використовує аграрний потенціал, щоб забезпечити своє населення продовольством і бути успішним конкурентом на світовому ринку. За твердженням зарубіжних аналітиків Україна лише наполовину реалізує свій агропромисловий потенціал.

Таблиця 1

Науково-обгрунтоване і фактичне споживання основних продуктів на душу населення в Україні і світі (кг на рік)


Види продуктів

Споживання у країнах Європейського Союзу (27 країн)

Україна

Раціональні норми споживання


1990 р


2010 р.

в 2010 р. до норм, %

М'ясо і м’ясопродукти

95

83

68

52

62,6

Молоко і молокопродукти

363

380

373

206

54,2

Яйця, шт.

222

290

272

290

100

Риба і рибопродукти

24

20

18

14,2

72,5

Хліб і хлібопродукти

91

101

141

111

110

Картопля

81

124

131

129

104

Овочі і баштанні

116

161

103

144

89,4

Плоди, ягоди, виноград

110

90

47

48

53

Цукор і кондвироби

41

38

50

37

97

Олія

19

13

12

14,8

114

^ На душу населення за добу, калорій

3456

3388

3597

2933

86,5

З наведених даних видно, що в Україні населення недоспоживає м'ясо-молочних продуктів, плодів, ягід, винограду, овочів і баштанних культур. Це обумовлено, передусім, їх недовиробництвом. Так, у 2010 р. в розрахунку на одну особу було вироблено 44,9 кг м’яса, 245 кг молока, 47 кг плодів, ягід і винограду, що значно менше, ніж фактично було спожито. Тому Україна змушена імпортувати значну частину продовольчих товарів (м’яса, молока і ін. продуктів).

Подібним чином поступав і колишній Радянський Союз. Так, з 1970 по 1987 р. імпорт в СРСР зростав таким чином:

  • м’яса – у 5,2 разу;

  • риби і рибопродуктів – у 12,8 разу;

  • олії рослинної – у 12,8 разу;

  • зерна – у 13,8 разу;

  • цукру – у 6,9 разу;

  • коров’яного масла – у 186 разу.

СРСР протягом 1980 – 1989 р. щорічно імпортував 30 – 40 млн. т зерна, а у колгоспах і радгоспах закуповував 66 – 77 млн. т [1]. Кожна третя хлібина випікалася на імпортованій сировині, кожний другий кг макаронів вироблявся із імпортованої сировини.

У 2000 р. приватний сектор в Україні, обробляючи 17% сільськогосподарських угідь, виробив 60% сільськогосподарської продукції, у 2010 р. – 55,1% продукції, в т.ч. 97 % – картоплі, 88% – овочів, 45% – м’яса і 80,4% – молока.

Вирішення продовольчої проблеми в Україні, її продовольча безпека залежить не лише від збільшення інвестицій у сільське господарство, які складають усього 0,5 % від ВВП, тоді як у розвинутих країнах – від 1 до 4%, але й від того, по якому шляху воно буде розвиватися.

Досвід ведення сільського господарства Європейських країн, Північної Америки, Океанії, Азії переконує, що найкраще себе оправдовує фермерство з їх кооперативними об’єднаннями.

Другий шлях – це Латиноамериканський, який розпочався в Україні з 2000 р., коли земельні агрохолдинги стали поглинати дрібні і середні господарства і створювати великі агроформування з площею землекористування від 10 до 300 тис. га, і які уже захопили більше третини сільськогосподарських угідь. Вони займаються виробництвом переважно високорентабельних культур (зерна, соняшнику), користуючись державною підтримкою. Так, у 2011 р. 450 найбільших корпорацій отримали 68,5% усіх коштів, виділених державою для сільського господарства. Їх недоліком є те, що вони порушують сівозміни, виснажують землю, зареєстровані у Києві і інших містах, де сплачують податки, а не на селі, де вони створюються. Там, де господарюють агрохолдинги, найбільше безробіття, висока смертність, пияцтво, низька народжуваність. Адже їх не цікавлять соціальні проблеми, а лише прибутки.

Фермерські і селянські господарства займаються виробництвом різноманітної продукції, в т.ч. збиткової, але життєво-необхідної для задоволення потреб населення, вирішують соціальні питання, створюють нові робочі місця, запобігають знелюдненню території. Тому необхідно, щоб держава підтримувала передусім фермерські і селянські господарства кредитами, дотаціями, податковими пільгами, створенням обслуговуючих кооперативів, сприяла випуску недорогої малої техніки.

У 2011 р. агропромисловий комплекс сплатив у державний бюджет 45 млрд. грн., а одержав звідти у 10 разів менше. Щодо агрохолдингів, то вони можуть і повинні функціонувати, але діяти у жорстких умовах збереження довкілля, родючості ґрунту, активної соціальної політики на сільських територіях і повинні частково сплачувати податки на селі, де вони утворюються.

Література

1. Милосердов В. АПК: Проблемы в стране старые и новые // Коммунист, 1989. – №4. – С. 16.


^ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ-УЧАСНИЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ


Білоцерківський національний аграрний університет

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» (м. Київ)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий учбовий заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Донбаська державна машинобудівна академія

Донбаський інститут техніки та менеджменту МНТУ імені академіка Юрія Бугая

Донецький національний університет

Донецький інститут залізничного транспорту

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» м. Київ

Житомирський державний університет імені Г.М. Доброва НАНУ імені Богдана Хмельницького

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Мелітопольський державний педагогічний університет

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

НАК «Нафтогаз України»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Національний університет харчових технологій

Полтавська державна аграрна академія

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая

Севастопольський інститут банковскої справи Української академії банківської справи Національного банку України

Севастопольський національний технічний університет

Сумський національний аграрний університет

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадского

Українська державна академія залізничного транспорту

Уманський національний університет садівництва

Університет економіки і управліния, м. Сімферополь

Харківська національна академія міського господарства

Харківський національний економічний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Херсонський національний технічний університет

Центр дослідження науково-технічного потенціалу і історії науки

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

National university of shipbuilding by the name of admiral Makarov

Shandong University of Technology

Stockholm care (Stockholm, Sweden)

University of Bielsko


^ Наукове видання


Сучасна економічна наука: теорія і практика


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,

15 – 16 листопада 2012 року


Відповідальний за випуск: проф. В.П. Дубіщев


Підп. до друку 14.11.2012 р. Формат 60х84/16.

Папір ксерокс. Друк різограф.

Ум.друк.арк. - ???

Тираж 150 прим.

Макет та тиражування виконано у поліграфічному центрі Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

36011, Полтава, Першотравневий проспект, 24

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК, № 3130 від 06.03.2008 р.1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 928-10859
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр магістр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр бакалавр
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Набір 2012 року на окр спеціаліст
Код 250 Назва : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка електромеханічний факультет вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Наш навчальний заклад створений 18 серпня 1930 року як інститут інженерів сільськогосподарського будівництва. У 1961 році він перетворився...
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconІмені юрія кондратюка
України від 18 листопада 2011 року №1324 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році" базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи