Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» icon

Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Скачати 64.28 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Дата23.03.2013
Розмір64.28 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА


на участь у роботі ІІ-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»


Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання _______________________________

Місце роботи (навчання) _____________________

Посада ____________________________________

Тема доповіді ______________________________

Науковий напрям ___________________________

___________________________________________

Поштова адреса ____________________________

Телефон:


____________ E-mail ____________


Прохання зазначити з наступного переліку.

Планую:

виступити з доповіддю (до 7 хв.)

узяти участь як слухач

дистанційна участь

публікація у науковому

фаховому виданні


Необхідність поселення:


так ні


Дата приїзду________ Дата від’їзду_______


Особистий підпис _________________

^ КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

04.04.2013 р.


900 – 1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – 1130 – відкриття конференції;

1130 – 1330 – пленарне засідання;

1330 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – секційні засідання;


05.04.2013 р.

1000 – 1300 – секційні засідання;

1300 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – заключне пленарне засідання;


Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

^ Проїзд до університету:

від автовокзалу тролейбуси № 6, 13; від Київського залізничного вокзалу тролейбуси № 1; від Південного залізничного вокзалу тролейбуси № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Краєзнавчий музей».

^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей (одна доповідь) та його розсилку.

Кошти перераховувати на поточний рахунок ПолтНТУ: ГУДК у Полтавській області п/р 31256272210040, МФО 831019, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою
«За участь у науковій конференції».

^ Розміщення учасників. Про необхідність бронювання місць у готелі слід повідомити телефоном до 29 березня 2013 р. Вартість проживання учасники конференції сплачують самостійно. Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.

^ Міністерство освіти і науки України

Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

Запорізькій національний технічний університет


ІІ Міжвузівська науково-практична

конференція


«ІНФОРМАЦІЙНо-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
^

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯПОЛТАВА

4 – 5 квітня 2013 року


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку», що відбудеться 4  5 квітня 2013 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації.

^ Організаційний комітет:

Онищенко В.О.  голова оргкомітету, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

^ Комеліна О.В. – д.е.н., декан факультету менеджменту та бізнесу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Маркіна І.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

^ Бойко Л.М.  д.е.н., завідувач кафедри облік і аудит Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Савенко Р.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

^ Гришко В.В. – д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Гудзь П.В.  д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького національного технічного університету.


^ Мета конференції  визначити напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегій інноваційного розвитку в умовах сучасних трансформацій.


^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.  Стратегії інноваційного розвитку держави, регіону, підприємства.

2.  Проблеми забезпечення якості та конкурентоспроможності промисловості

3. Інформаційні технології в управлінні розвитком соціально-економічних систем.

4. Інформаційне забезпечення в обліку, аналізі, аудиті.


Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


 1. Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 2 - 3 повні сторінки.

 2. Розмір паперу: А4 210х297 мм. Орієнтація – Книжкова. Поля  2 см.

 3. Міжстроковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 14 пт, звичайний.

 4. У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі посередині – прізвища та ініціали авторів з вказівкою наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів – не більше 3. Наступний рядок – назва навчального закладу, місто. Шрифт – курсив, вирівнювання по центру. Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. Основний текст починається через один рядок після назви тез. Абзац (відступ) – 1 см.

УДК 330.4: 215.2

Северин Т.П., к.е.н., доцент

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка, м. Полтава


Стратегічні ОРІЄНТИРИ інноваційного розвитку

підприємства

 1. Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул ^ Microsoft Equation і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

 2. Рисунки повинні бути оформленні як окремий об’єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад Рис.1).

 3. Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт 12 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1 (курсив), вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 14 пт.

 4. Список літератури починається через один порожній рядок після основного тексту тез з набраних напівжирним шрифтом слів «Список літератури» (вирівнювання по центру).

 5. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку згадування літературних джерел у тексті.

 6. Файли «заявка», «тези» повинні мати таке розширення: *.doc, *rtf. В назві – міститься прізвище першого автора, набране латиницею та номер обраної секції (наприклад: zayavka_Popov_2.doc, tezisi_Popov_2.doc, oplata_Popov_2.jpeg)


Для участі у конференції до 29 березня 2013 року необхідно надіслати поштою або на електронну адресу:


 • заявку на участь у конференції;

 • тези доповідей (до 3 друк. стор.) та електронну версію на CD (CD-RW);

 • копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску;

 • за бажанням статтю у фаховий журнал «Економіка і регіон».


^ Поштова адреса для пересилання заявок на участь у конференції, матеріалів тез доповідей і квитанції про сплату організаційного внеску:

Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, факультет менеджменту та бізнесу.

Додаткова інформація про конференцію та порядок її проведення розміщена на сайті факультету менеджменту та бізнесу ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка:

^ E-mail: k59@pntu.edu.ua


Координатори конференції:

(050)2175118  Болдирєва Людмила Миколаївна (напрям 1);

(050)1844492 Ржепішевська Віта Володимирівна (напрям 2);

(095)8271222  Щербініна Світлана Адамівна (напрям 3);

(063)8490141  Шуляк Ольга Миколаївна (напрям 4);

(05322)2-16-72  деканат факультету менеджменту і бізнесу.


Наукові роботи учасників конференції можуть бути надруковані у журналі «Економіка і регіон» (фахове видання). Вимоги до оформлення статті у журналі «Економіка і регіон» дивитись на офіційному сайті www.pntu.edu.ua


Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції.


Учасникам видається сертифікат про участь у конференції.


Запрошуємо Вас до співпраці!

З повагою оргкомітет

Схожі:

Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства»
move to 0-16670188
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства»
Пропонуємо надіслати заявку на участь у конференції та статтю у друкованому та електронному варіантах згідно з поданими вимогами...
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Обліково-аналітичне І фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі ХІV міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених „Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства”
Хіv міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconШановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»,...
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconШановні колеги! Інформуємо Вас про проведення III міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-аналітичне забезпечення упра-вління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка ”,
Вас про проведення III міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-аналітичне забезпечення упра-вління фінансово-економічною...
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі Міжвузівської науково-методичної конференції «Конструктивна роль гуманітарних наук у розвитку сучасного суспільства»
...
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у роботі Міжвузівської науково-методичної конференції «Конструктивна роль гуманітарних наук у розвитку сучасного суспільства»
...
Заявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи