Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 59.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата05.08.2012
Розмір59.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г.КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Голова приймальної комісії ПНПУ

_______________ М.І. Степаненко

“24” лютого 2011 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З РИСУНКУ


Галузь знань: 0202 – Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020205 – Образотворче мистецтво


Полтава - 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Учитель образотворчого мистецтва повинен мати високий рівень професійної підготовки, широку ерудицію і загальну культуру, розвинену національну самосвідомість, чітко визначену громадянську і моральну позицію, здатність до самопізнання та постійного самовдосконалення.

Вступне випробування з рисунку для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки Образотворче мистецтво, передбачає перевірку обізнаності майбутнього фахівця із основами образотворчої художньої грамоти та виявлення рівня володіння прийомами та технікою малювання, здатності до компонування, конструктивного та тонового зображення натури.

Вступне випробування триває 6 годин. Рисунок виконується графітними олівцями різної твердості на ¼ стандартного аркуша ватману.
^

ЗМІСТ ПРОГРАМИВступне випробовування з рисунку передбачає виконання академічного рисунку античної гіпсової голови. Рисунок античної гіпсової голови виконується графітним олівцем на ¼ стандартного аркуша ватману. Термін роботи – 6 годин.


^

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА

Абітурієнт повинен знати:


Елементарну грамоту зображення. Під грамотою в образотворчій діяльності розуміють знання системи певних правил та прийомів, що дозволяють відтворити дійсність:

  • основні закономірності перспективної побудови;

  • правила відтворення пропорцій, конструкцій і об’ємів предметів;

  • закони світлотіні та тонових співвідношень;

  • виражальні засоби і техніки їх використання.

Усі ці правила та закони є обов’язковими і використовуються при зображенні будь-яких об’єктів: натюрморту, орнаменту, голови, інтер’єру, постаті людини.

^ Абітурієнт повинен уміти:

Малювати з урахуванням правил перспективної та конструктивної побудови предметів. Правильно передавати у зображенні пропорції моделі. Виявляти об’єм предметів за допомогою світлотіні (штрихування). Робити малюнок цілісним і єдиним.

Абітурієнт повинен повністю завершити роботу над рисунком у відповідний термін.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
^

Вступне випробовування оцінюється за 100-бальною шкалою ( від 100 до 200 балів).

Рисунок голови оцінюється за такими критеріями:


 1. Композиція рисунку (8-30 балів):

  • вдале розташування зображення у форматі (без невиправдано вільних просторів, нелогічних зрізів зображення краєм аркуша, суміщення контурів з краєм аркуша тощо) – 23-30 балів;

  • не зовсім вдале розташування рисунка на аркуші (без нелогічних зрізів та суміщення контурів, але із невиправдано вільними просторами) – 15-22 балів;

  • невдале розміщення малюнка на аркуші (нелогічні зрізи, суміщення контурів, вільні простори) – 8-14 балів.

 1. Відтворення пропорцій та конструктивної будови у рисунку (12-50 балів):

  • вдале відображення пропорцій об’єкта зображення (знайдені правильні відношення цілого й об’єму, цілого й деталей, деталей між собою) – 38-50 балів;

  • незначне порушення пропорцій зображеного об’єкта (знайдені правильні відношення загальних розмірів але є незначні порушення у відношенні цілого й деталей, деталей між собою) –25-37 балів;

  • невдале відображення пропорцій об’єкта зображення (значне порушення розмірів та пропорцій, деформація цілісності зображеного) – 12-24 бал.

 1. Тонове вирішення рисунку (4-20 балів):

  • грамотне тонове вирішення рисунку (раціонально використана кількість тонових засобів для виявлення об’єму та умов освітлення, професійне технічне виконання) – 15-20 балів;

  • не достатньо грамотне тонове вирішення рисунку (перевантаження тоном, недостатній вияв об’єму об’єкта, непрофесійне технічне виконання – 9-14 балів;

  • невдала тонова обробка (нелогічне використання тонових засобів, непрофесійне технічне виконання) – 4-8 балів.^

ЗМІСТ ВИМОГ І ЗАВДАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ З РИСУНКУСпівбесіда з рисунку передбачає виконання короткострокового рисунку простого натюрморту (предмет посуду, драперія).
^

Абітурієнт повинен продемонструвати:


 1. Знання елементарної грамоти зображення (закономірності композиційного рішення рисунку, перспективної побудови натюрморту, правил відтворення пропорцій, конструкції та об’єму предметів, законів світлотіні та тонових співвідношень, виражальних засобів і технік їх використання).

 2. Уміння: малювати з урахуванням правил перспективної та конструктивної побудови предметів. Правильно передавати у зображенні пропорції моделі. Виявляти об’єм предметів за допомогою світлотіні (штрихування). Робити малюнок цілісним і єдиним.


Короткостроковий рисунок простого натюрморту виконується графітним олівцем на 1/8 стандартного аркуша ватману. Термін роботи – 2 години.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

 1. Композиція рисунку.

 2. Відтворення пропорцій та конструктивної будови у рисунку.

 3. Тонове вирішення рисунку.


Абітурієнт рекомендований до зарахування за таких умов виконання рисунку:

  • вдалого розташування зображення у форматі (без невиправдано вільних просторів, нелогічних зрізів зображення краєм аркуша, суміщення контурів з краєм аркуша тощо);

  • правильного відображення пропорцій об’єктів зображення (знайдені правильні відношення цілого й об’єму, цілого й деталей, деталей між собою);

  • грамотного тонового вирішення рисунку (раціонально використана кількість тонових засобів для виявлення об’єму та умов освітлення, професійне технічне виконання).Абітурієнт рекомендований до зарахування за таких умов виконання рисунку:

  • не зовсім вдалого розташування рисунка на аркуші (без нелогічних зрізів та суміщення контурів, але із невиправдано вільними просторами) або невдалого розміщення малюнка на аркуші (нелогічні зрізи, суміщення контурів, вільні простори);

  • незначного порушення пропорцій зображених об’єктів (знайдені правильні відношення загальних розмірів але є незначні порушення у відношенні цілого й деталей, деталей між собою) або невдалого відображення пропорцій об’єктів зображення (значне порушення розмірів та пропорцій, деформація цілісності зображеного);

  • не достатньо грамотного тонового вирішення рисунку (перевантаження тоном, недостатній вияв об’єму об’єктів, непрофесійне технічне виконання або невдалої тонової обробки (нелогічне використання тонових засобів, непрофесійне технічне виконання).


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАИХ ДЖЕРЕЛ 1. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: Методичні рекомендації. – К., 1990.

 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с

 3. Бучинський С.Л. Основи грамоти образотворчого мистецтва. – К., 1981.

 4. Волков Н. Геометрия и композиция картин. – М.: «Искусство», 1990. – 132 с.

 5. Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 6. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.Вища школа, 2003. – 248 с.

 7. Михайленко В.Є. Основи композиції. - К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 8. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 9. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1989.

 10. Рисунок: Учеб. Пособие для вузов / С.В.Тихонов, В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков. – М.: Строиздат, 1983. – 296 с.

 11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 12. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989. – 215 с.

 13. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976. – 354 с.

 14. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 15. Школа изобразительного искуства: В 10 вып. – М., 1987 – 1992.

 16. Шорохов Е. Композиция. – М.: «Просвещение», 1986. – 264 с.

 17. Яблонский В.А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции”. – М.: Высшая школа, 1989. – 77 с.ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою психолого-педагогічного факультету

ПНПУ імені В.Г. Короленка

Протокол № 10 від 22.02. 2011 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи