Кафедра хореографії icon

Кафедра хореографії
Скачати 152.68 Kb.
НазваКафедра хореографії
Дата05.08.2012
Розмір152.68 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Психолого-педагогічний факультет

Кафедра хореографії
ЗАТВЕРДЖУЮ:


Голова приймальної комісії ПНПУ

_______________ М.І. Степаненко

“24” лютого 2011 р.


ПРОГРАМА

фахової вступного випробування з танцю

для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

0202 - Мистецтво
^

напрям підготовки: 6.020202 - Хореографія
Полтава-2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВступне випробування з танцю передбачає перевірку теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисциплін: «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера», «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом». Вступним випробуванням передбачено виконання абітурієнтами тестових завдань; екзерсису біля станка та танцювальних комбінацій на середині залу з класичного і народно-сценічного танцю; демонстрації танцювальних фігур і з’єднань танців європейської і латиноамериканської програми; показу танцювального етюду.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ фахового вступного випробування

з танцю для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Завдання І.

Мета: визначити:

 1. знання абітурієнтами основних елементів класичного екзерсису біля станка та на середині залу;

 2. рівень володіння танцювальною технікою;

 3. правильність постановки корпусу, рук, ніг, голови.

Виконати елементи класичного екзерсису біля станка і на середині залу:

1. Plie.

3. Battement tendu.

2. Battement tendu jete.

4. Battement tendu jete piques.

5. Rond de jambe par terre.

6. Battement fondu.

7. Battement frappe.

8. Battement releve lent.

9. Battement developpe.

10. Grand battement jete.

11. Releve на півпальці.

12. Pas saute.

13.Changement de pied

14. Pas eshappe.

15. I,III port de bras.

Завдання ІІ.

Мета: визначити:

1) знання абітурієнтами основних елементів народно-сценічного або бального танцю на середині залу;

2) рівень володіння танцювальною технікою;

3) правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови.

4) наявність манери виконання.


Виконати танцювальні комбінації на основі рухів народно-сценічного танцю на середині залу:

1. Танцювальний, перемінний кроки по колу.

2. Доріжка (припадання, упадання).

3. Бігунець, jete.

4. Pas de burre.

5. Маятник.

6. Голубці (підбивки, кабріолі).

7. Вірьовочка.

8. Pas de bask (тинок).

9. Колупалочки.

10. Присядки (для чоловіків), оберти (для дівчат).

11. Дрібушки.

12. Ключ.


Виконати танцювальні з’єднання на основі рухів латиноамериканських

та європейських танців:

Самба: основний хід, альтернативний хід, боковий хід, бота фого в позиції променаду і контрпроменаду, різновиди фігури вольта.

Ча-ча-ча: відкритий хіп-твіст, хокейна ключка, основний рух у закритій лицьовій позиції, алемана.

^ Румба: основний рух, віяло, нью-йорк, кукарача, рука до руки, алемана.

Джайв: фолловей-рок, зміна місць з права наліво і зліва на право, зміна рук за спиною, американський спін.

Пасадобль: основний рух, шасе праворуч та ліворуч, шасе плащ, апель, вісімка, твісти.

^ Повільний вальс: натуральний поворот, зворотній поворот, натуральний спін поворот, віск, шасе з променадної позиції.

Танго: прогресивний боковий хід, прогресивна ланка, відкритий лівий поворот, закритий променад (партнерка в лінію і ззовні).

Віденський вальс: натуральний і лівий поворот, зміна вперед і зміна назад.

^ Повільний фокстрот: хід перо, потрійний хід, лівий поворот, закритий імпетус і фініш перо.

Швидкий фокстрот: натуральний поворот, натуральний спін поворот, чвертний поворот праворуч і ліворуч, тіппль шасе праворуч і ліворуч, лок степ вперед і назад.


^ Завдання ІІІ.

Мета: оцінити музичність, технічність, сценічну виразність, артистизм індивідуальну майстерність абітурієнтів, їх уміння створювати хореографічний образ.

Виконати танцювальний етюд, який побудований на елементах класичного, сучасного, народного або бального танців (за вибором абітурієнта).


^ Завдання ІV.

Мета: виявити теоретико-хореографічну обізнаність абітурієнтів.

Абітурієнт відповідає на тестові завдання:


 1. Види хореографічного мистецтва.

 2. Класифікація танців по кількості виконавців.

 3. Засоби танцювальної виразності.

 4. Зв’язок між танцем і музикою.

 5. Сучасні майстри балетного мистецтва.

 6. Балети П.І. Чайковського.

 7. Балети С.С. Прокоф’єва.

 8. Видатні російські балетмейстери XIX - XX ст.

 9. Відомі артисти балету України.

 10. Професійні хореографічні колективи України.

 11. Професійні танцювальні колективи близького зарубіжжя.

 12. Репертуар Державного академічного народного ансамблю танцю України ім. П. Вірського.

 13. Творча і педагогічна діяльність В. Верховинця.

 14. Творча і педагогічна діяльність П. Вірського.

 15. Український народний танець та його основні жанри.

 16. Характеристика хороводу.

 17. Особливості побутових танців.

 18. Приклади сюжетних танців.

 19. Етимологія основних рухів українського танцю.

 1. Сценічне оформлення танцю.

 1. Чоловічий костюм центральної України.

 2. Жіночий костюм центральної України.

Питання з теорії класичного танцю:

1. Позиції рук та ніг, поняття epаulement, en face.

2. Поняття en dehors та en dedans.

3. Рlie.

4. Releve на півпальці.

5. Battement releve lent.

6. Battement tendu semple.

7. Battement tendu jete.

8. Battement tendu jete piques.

9. Battement fondu.

10. Battement frappe.

11. Battement developpe.

12. Grand battement jete.

13. Rond de jambe par terre.

14. Rond de jambe en l’air.

15. Port de bras.

16. Pas saute.

17. Changement de pied.

18. Pas echappe.

Питання з теорії народно-сценічного танцю:

1. Основні позиції рук та ніг.

2. Plie.

3. Battement tendu.

4. Battement tendu jete.

5. Rond de jambe par terre. Rond de pied par terre.

6. Вправи на вистукування.

7. Підготовка до “вірьовочки”.

8. Battement fondu.

9. Flic-flac.

10. Pas tortille.

11. Battement developpe.

12. Grand battement jete.

13. “Штопор”.

14. Українська та російська вірьовочка.

15. Тинок (малий, середній, великий).

16. Колупалочка.

17. Доріжка (упадання, припадання та ін.).

18. Голубці (підбивки і кабріолі).

19. Оберти, присядки.

20.Pas de burre.


Питання з теорії сучасного бального танцю:

 1. Основні позиції рук та ніг у бальній хореографії.

 2. Способи постановки у парі і позиції тулуба у латиноамериканських та європейських танцях.

 3. Основні ритми, акцентовані удари, темпи у латиноамериканських танцях.

 4. Різновиди дій у латиноамериканських танцях і способи їх використання.

 5. Рівняння. Напрямок. Позиції ступні в європейських танцях.

 6. Лінія танцю. Діагоналі танцювального залу.

 7. Підйоми та опускання в європейських танцях.

 8. Протирух тулуба.

 9. Позиція протируху тулуба.

 10. Робота ступні. Баланс.

 11. Хід вперед і назад у європейських танцях.

 12. Ведіння в парі. Ведуче плече. Зовні партнера.

 13. Видатні педагоги і виконавці бальних танців.

 14. Історія виникнення і розвитку бальних танців.

 15. Вікові танцювальні категорії.

 16. Костюми для латиноамериканських та європейських танців.
^

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ


НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ТАНЦЮ


Абітурієнт повинен:

 1. надати довідку про стан здоров’я, що засвідчує здатність особи переносити підвищене фізичне навантаження;

 2. мати танцювальну форму: дівчатам – спеціальне балетне взуття, танцювальні чобітки, черевички для народного танцю; босоніжки для латиноамериканських, туфлі для європейських танців, трико-лосини, купальник, спідницю; юнакам – спеціальне балетне взуття, танцювальні чоботи для народного танцю, туфлі для латиноамериканських та європейських танців, футболку, тренувальні штани;

 3. володіти:

  • правильною поставою корпусу, рук, ніг, голови;

  • координацією рухів;

  • технікою виконання танцювальних рухів;

  • манерою виконання;

 • почуттям ритму;

 • індивідуальною майстерністю (виконанням трюків і елементів підвищеної складності).

 1. продемонструвати хореографічні здібності та відповідні фізичні дані;
 1. знати хореографічну термінологію, назви рухів, танцювальних елементів, вправ, фігур, а також видатних діячів хореографічного мистецтва та найбільш відомі професійні танцювальні колективи;
 1. уміти емоційно, пластично, сценічно, артистично сприймати і відтворювати музичний і хореографічний матеріал. Відтворювати фольклорні особливості, національного колориту та стилю під час виконання елементів, фігур, танцювальних з’єднань та композицій класичного, народного, сучасного бального танців.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання знань абітурієнтів (від 100 до 200 балів)

із них:

 • тестові завдання – 20 балів (складаються з 5 питань, на кожне з яких дається три відповіді; одна з них є правильною і оцінюється у 4 бали);

 • виконання класичного екзерсису біля станка і на середині залу - 26 бали;

 • виконання елементів, рухів, фігур, танцювальних з’єднань, комбінацій народно-сценічного або бального танцю на середині залу – 26 бали.

 • виконання танцювального етюду – 28 бали.

Абітурієнт вважається допущеним до участі у конкурсі, якщо набрав не менше 124 балів.


№ п/п

^ ЗМІСТ ВИМОГ І ЗАВДАНЬ


Кількість балів

І


Виконання класичного екзерсису біля станка і на середині залу:І.


абітурієнт має гарну постановку рук, ніг, голови, корпусу; відповідні фізичні дані, координовано, самостійно правильно виконує класичний тренаж біля станка й на середині залу в певній послідовності, включаючи хореографічні елементи вищої складності.

20-26

абітурієнт має відповідні постановку рук, ніг, голови, корпусу, хороші фізичні дані; координовано безпомилково виконує класичний екзерсис біля станка й на середині залу за словесною вказівкою екзаменатора.

13-19

абітурієнт частково має правильну постановку рук, ніг, голови, корпусу; відповідні фізичні дані; задовільно виконує класичний тренаж біля станка й на середині залу за словесною вказівкою екзаменатора.

6-12

початкова хореографічна підготовка абітурієнта не відповідає вимогам; класичний екзерсис не виконано.

0-5

ІІ.Виконання елементів, рухів, фігур, танцювальних з’єднань, комбінацій народно-сценічного або бального танцю на середині залу:абітурієнт технічно правильно, в характері виконує танцювальні рухи, комбінації, фігури і з’єднання на основі народно-сценічного або бального танцю.


20-26

абітурієнт у цілому технічно правильно, в характері виконує танцювальні рухи, комбінації, фігури і з’єднання на основі народно-сценічного або бального танцю, при цьому не припускає суттєвих помилок.

13-19

абітурієнт демонструє задовільний технічний рівень під час виконання танцювальних рухів, комбінацій, фігур і з’єднань на основі народно-сценічного або бального танцю, при цьому припускається суттєвих помилок.

6-12

абітурієнт не може впоратися із поставленими завданнями, виконання танцювальних рухів, комбінацій, фігур і з’єднань на основі народно-сценічного або бального танцю не відповідає вимогам.

0-5

ІІІ.


Виконання танцювального етюду:
оригінальна інтерпретація та високохудожнє відтворення музично-хореографічного образу завдяки артистизму, пластиці, емоційності, ритмічності, технічності виконавця;


21-28
відтворення хореографічного образу завдяки артистизму, пластичності, технічності, емоційності, ритмічному відчуттю абітурієнта;

13-20

неточне музичне відтворення хореографічного образу, недостатня емоційність, відсутність пластичності, технічні помилки;

6-12

рівень хореографічних здібностей не відповідає вимогам; абітурієнт виконує танцювальний етюд невиразно, неритмічно, не технічно; художній образ нерозкритий.

0-5^ ДОКУМЕНТИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ УКЛАДЕНО ПРОГРАМУ


Програму фахового вступного випробування з танцю для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки: 6.020202 «Хореографія», укладено на основі вимог, знань та вмінь, необхідних для виконання завдань, передбачених фаховими дисциплінами: «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера».


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ:


 1. Костровицкая В., Писарев П. Школа классического танца. М – Л.: Искусство, 1968.

 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.–Л.: Искусство,1983.

 3. Балет: Энциклопедия/ под ред. Ю.Н. Григоровича. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 4. Тарасов Н.И. Классический танец. – М.: Искусство, 1981.

 5. Рева Я.Г. Структура уроку класичного танцю та його основні поняття. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 6. Рева Я.Г. Група battements та її різновиди. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 7. Словник хореографічної термінології /Укл. Я.Г. Рева – Полтава: ПДПУ, 2003.

 8. Березова Г.0. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: Музична Україна, 1990.

 9. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л.–М.: Искусство,1963.

 10. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна 1985.

 11. Головкина Г. Уроки классического танца в старших классах. – М.: Искусство, 1989.

 12. Базарова Н. Классический танец. – Л.: Искусство, 1975.

 13. Костровицкая В. Сто уроков классического танца. – Л.: Искусство, 1981.

 14. Рева Я.Г. Система запису комбінацій класичного танцю. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 15. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К., 2005.

 16. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца/ под ред. В.Н. Богдановича, А.Н. Березовского. – Л.: Музыка, 1968.

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996.-496 с.

 2. Василенко К.Ю. Український танець: Підручник. – Київ: ІПК ПК, 1997.-282 с.

 3. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968

 4. Голдрич О.С. Танцюємо разом: Танці з репертуару народних ансамблів м. Львова. – Львів, Сполом, 2006. – 288с.

 5. Гребенщиков С.М. Сценические белоруские танцы. – Минск.: Наука и техника, 1974

 6. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1996

 7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М.: Владос, 2003

 8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина I. – К.: Мистецтво, 1975

 9. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина II. – К.: Мистецтво, 1976

 10. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец. часть I. – М.: Искусство, 1976

 11. Основи викладання українського народно-сценічного танцю/ С.Л.Зубатов, − Навч.посібник. –Київ:ІПК ПК, 1995.-133 с.

 12. Програма курсу «Народно-сценічний танець та методика його викладання». – Х.: ХДАК, 1999

 13. Программа курса «Теория и методика преподавания народного танца». – СП., 1996

 14. Программа по народно-характерному танцу. – Л.: ЛДХС, 1996

 15. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 1996

 16. Тематическая программа. Дружба народов. – М.: Министерство культуры СРСР , 1996

 17. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1977

 18. Ткаченко Т. Народный танец. – М.: Искусство, 1968

 19. Українські народні танці. Упорядкування та загальна редакція А.І.Гуменюка. Надрукована за постановою вченої ради Інституту мистецтва, фольклору та етнографії АН УРСР –Київ 1962.- 360 с.

 20. Устинова Т. Русские народные танцы. – М.: Искусство, 1960

 21. Шевлюга С., Горяннова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005
 1. Венский вальс: техника исполнения: [сост. Имперское общество любителей танцев]. – СПб.: Рус. танц. союз, 1993. – 14 с.

 2. Гай Говард. Техника европейских танцев / Гай Говард. – М.: Артис, 2003.– 256 с.

 3. Говард Х. Всё о технике стандартных танцев / Х. Говард. – М.: ВРМАВТ, 1989. – 77 с.

 1. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение / У. Лэрд. – Лондон, 1998. – 64 с.

 2. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 1 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 3. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 2 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 4. Мищенко В.А. Спортивные бальные танцы для начинающих  / Мищенко В.А., Тимошенко О.А. – Харьков: Синтекс, 2007. − 192 c.

 5. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 1: Квикстэп. – 52 с.

 6. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 2: Медленный вальс. – 31 с.

 7. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 3: Фокстрот. – 30 с.

 8. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 4: Танго. – 25 с.

 1. Осадців Т.П. Спортивні танці: навч. посіб. / Т.П. Осадців. – Л.: ЗУКЦ, 2001. – 340 с.

 1. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Джайв / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 108 с.

 2. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Румба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1998. – 124 с.

 3. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Самба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 148 с.

 4. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 5. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 6. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ча-ча-ча / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1999. – 128 с.

 7. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 180 с.

 8. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 244 с.

 1. Армашевская К.Н., Вайнонен Н.В. Балетмейстер Вайнонен. – М.: Искусство,1971.

 2. Бухвостова Л.В. Щекотихина А.С. Композиция и постановка танца. - Орел, 2001.

 3. Голдрич О. Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю. - Львів: Край, 2003.

 4. Гуменюк А.І.Народне хореографічне мистецтво України.-К., 1963.

 5. Гуменюк А.І. Українські народні танці. - К., 1969.

 6. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима, Балет. – Л., 1975.

 7. Жданов Л.Т. Мгновения. Касьян Голейзовский. Фотоальбом.-М.: Планета, 1973.

 8. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954.

 9. Захаров Р.В. Сочинение танца.- М.: Искусство, 1983.

 10. Захаров Р.В. Слово о танце.- М.,1977.

 11. Захаров Р.В. Записки балетмейстера. -М.: Искусство, 1976.

 12. Колногузенко Б.Н. Основы руководства и постановочной роботы в само деятельном ансамбле народного танца.- Х.: Диарт,1990.

 13. Колногузенко Б.Н. Сюжетный танец. От замысла к воплощению. - Х.: Диарт, 1990. .− 22 с.

 14. Колногузенко Б.Н. Сольный танец : методическая разработка по курсу «Искусство балетмейстера». – Х.: ХГАК,2006. − 27  с.

 15. Колногузенко Б.М. Хореографічна сюїта : методичні матеріали з курсу «Мистецтво балетмейстера». – Х.: ХДАК,2007. − 106 с.

 16. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века.Т. I. Хореографы. - Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности. – М., 1972.

 17. Лиепа М.Э. Вчера и сегодня в балете. – М.: Молодая гвардия, 1986.

 18. Мистецтво балетмейстера: навчально-методичні матеріали з курсу/ Укладач Б.М.Колногузенко.-Х.:ХДАК, 2007.

 19. Михаил Фокин. Фотоаьбом. – СПб.: Мариинский театр, 1997.

 20. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Л.; М., 1965.

 21. Фокин М.М. Умирающий лебедь. – Л., 1961.

 1. Фокин М.М. Против течения. – Л.: Искусство, 1981.

 2. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: «Музична Україна», 1989. – 232с.

 3. Быкова М. С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах. Учебно-методическое пособие. – М.: «Искусство», 1982. – 244с.

 4. Тараканова А.П. Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах: Навчальний методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 284с.

 5. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: «Советская Россия», 1982. – 144с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1982. – 112 с.

 2. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1983. – 120 с.

 3. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1984. – 120 с.

 4. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1985. – 112 с.

 5. Гі Дені. Всі танці / Гі Дені, Люк Дассвіль. – К.: Муз. Укр., 1983. – 342 с.

 6. 3гурський Л. Методика викладання бальних танців у школі / Л. Згурський. – К.: Муз. Укр., 1978. – 184 с.

 7. Современный бальный танец: пособие [для студ. ин-тов культ., руков. кол-вов бальн. танца] / [под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской]. – М.: Просвещение, 1978. – 431 с.РЕСУРСИЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради

психолого-педагогічного факультету

протокол № 10 від 22.02. 2011 р.

Схожі:

Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра народносценічної, сучасної хореографії Кафедра класичної хореографії та методики викладання затверджую
...
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра народносценічної, сучасної хореографії Кафедра класичної хореографії та методики викладання затверджую
Перевірити якість засвоєння курсів з фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра народносценічної, сучасної хореографії Кафедра класичної хореографії та методики викладання затверджую
Перевірити якість засвоєння курсів з фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав...
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав...
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«спеціаліст». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав кафедрою хореографії рдгу, Пуйова В. В., доцент, Пуйов...
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«спеціаліст». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав кафедрою хореографії рдгу, Пуйова В. В., доцент, Пуйов...
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Кафедра хореографії iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Кафедра хореографії iconКафедра хореографії
Виконати танцювальні комбінації на основі рухів народно-сценічного танцю на середині залу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи