В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма icon

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Скачати 375.5 Kb.
НазваВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
В.Г. КОРОЛЕНКА<><><>ЗАТВЕРДЖУЮ <><><>Голова приймальної комісії
Дата31.05.2013
Розмір375.5 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

__________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО випробуванНЯ З ТРУДОВОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА

(технічна та комп’ютерна графіка)


Полтава – 2013

Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: В.П. Титаренко, Т.М.Борисова , Л.О. Гриценко


Рецензенти: Шапова З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


^ Пояснювальна записка


Програма фахових випробувань передбачає підготовку майбутнього вчителя трудового навчання до реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі «Технологія» в загальноосвітніх навчальних закладах забезпечення теоретичної, практичної і методичної готовності студентів до організації і проведення урочної і позаурочної навчально-виховної роботи з трудового навчання.

Метою підготовки студента є формування творчо-активної особистості учителя трудового навчання, яка володіє системою політехнічних знань і вмінь, методикою творчого пошуку, а також відзначається високим рівнем художньо-естетичної культури.

Зміст програми фахових випробувань інтегрує в собі знання з дисциплін навчального плану: практикум у навчальних майстернях, нарисна геометрія та креслення з методикою викладання, сучасне сільськогосподарське виробництво, методика трудового та професійного навчання.


Зміст програми


^ НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КРЕСЛЕННЯ


Вимоги стандартів до виконання та оформлення креслень.

Види конструкторських документів у залежності від способу їх виконання та характеру використання: оригінали, взірці, дублікати, копії, ескізи, креслення деталей, складальні креслення, креслення загального вигляду, габаритні креслення, монтажні креслення, схеми.

Нормативні та довідкові матеріали, які використовують при виконанні креслярсько-графічних робіт. Державні стандарти ДСТУ.

Сучасне креслярське обладнання: пристрої, інструменти, матеріали. Користування та догляд за ними.

Оформлення креслень. Формати. Рамка та основний напис на кресленні. Лінії креслення: типи та призначення. Масштаби креслень. Нанесення розмірів на кресленнях.

Виконання написів на кресленнях. Види креслярських шрифтів. Співвідношення розмірів стандартного креслярського шрифту. Розмічання і виконання написів на кресленнях.


^ Геометричні побудови на кресленнях.

Контур зображення як сукупність геометричних побудов. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень.

Раціональні прийоми виконання геометричних побудов на кресленнях: поділ відрізків і кутів на однакові частини; проведення ліній заданого положення; побудови заданих кутів; поділ кола на однакові частини. Розміри графічних елементів контурів зображень на кресленнях.

Контури зображень з плавyо спряженими елементами. Побудова дотичної до одного та двох кіл. Побудова спряжених прямих ліній, дуги з прямою, двох дуг (внутрішнє, зовнішнє і комбіноване). Нанесення розмірів спряжуваних елементів.

Циркульні і лекальні криві в технічних формах. Способи побудови овалів. Утворення і побудова лекальних кривих: еліпса, евольвенти, спіралі Архімеда, параболи, гіперболи,

Контури зображень з уклоном і конусністю. Визначення уклону і конусності. Позначення уклонів і конусностей на кресленнях. Побудова уклонів і конусностей за заданими їх величинами. Нанесення розмірів конічних поверхонь.

Послідовність побудови контура зображення на кресленні. Побудова симетричних і асиметричних контурів зображень. Умовності і спрощення при побудові контурів зображень. Нанесення розмірів на контурах зображень.


^ Розгортки поверхонь.

Способи побудови розгорток. Розгортки поверхонь геометричних тіл. Розгортки граних поверхонь. Розгортки круглих поверхонь. Визначення дійсних величин елементів поверхонь.

Побудова розгорток поверхонь технічних виробів, виготовлених з листового матеріалу.


^ Зображення предметів на кресленнях.

Узагальнене поняття про зображення на кресленні. Утворення зображень на кресленнях.

Вигляди на кресленнях предметів. Основні вигляди. Розташування основних виглядів на кресленні. Додаткові і місцеві вигляди, їх призначення, розташування і позначення. Вимоги до головного вигляду на кресленні.

Визначення необхідної і достатньої кількості зображень на кресленні предмета. Компоновка зображень на кресленні.


Перерізи.

Перерізи. Призначення і утворення перерізу. Види перерізів. Перерізи винесені і накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.

Виносні елементи: призначення та особливості виконання.


Розрізи.

Розрізи. Призначення і утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості і складні, повні і місцеві. Виконання та позначення розрізів. Способи поєднання вигляду з частиною розрізу. Особливі випадки розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

Графічне позначення матеріалів на розрізах і перерізах.


^ Аксонометричні проекції. Технічний рисунок.

Загальні відомості про утворення аксонометричних проекцій. Види аксонометричних проекцій: прямокутні і косокутні. Аксонометричні осі. Показники спотворення по осях.

Побудова аксонометричних проекцій плоских геометричних фігур і об'ємних тіл. Прийоми побудови аксонометричних зображень. Застосування вирізів на аксонометричних зображеннях предметів.

Поняття про технічний рисунок та його призначення. Виконання технічних рисунків на основі аксонометричного проеціювання.

Побудови при виконанні технічних рисунків. Малювання плоских фігур та об'ємних тіл. Залежність наочності технічного рисунка від вибору аксонометричних осей. Способи відображення об'ємності предмета на технічному рисунку.


^ Основні відомості про креслення деталей.

Поняття про деталь як складову частину виробу. Класифікація деталей загального призначення.

Основні відомості про робочі креслення. Вимоги до робочих креслень.

Структура і зміст робочого креслення.

Зображення на робочих кресленнях деталей. Вибір кількості зображень, їх змісту і масштабу. Виконання зображень деталей з урахуванням способів їх виготовлення. Умовності і спрощення при виконанні зображень деталей.

Розміри і граничні відхилення на кресленнях деталей. Послідовність нанесення розмірів на кресленнях деталей. Нанесення розмірів з урахуванням технології виготовлення деталей. Розміри конструктивних елементів деталей. Розмірні ланцюги і розмірні бази. Розподіл розмірів на кресленнях деталей.

Позначення на кресленнях вимог до шорсткості поверхонь деталей.


^ Різьба. Умовне зображення та позначення різьби.

Різьба й елементи деталей з різьбою. Основні параметри різьби. Класифікація різьб.

Умовні зображення та позначення різьб на кресленнях деталей. Конструктивні і технологічні елементи різьби.


^ З’єднання деталей. Розрахунок параметрів різьбових з’єднань (на прикладі болтового з’єднання).

Загальне поняття про з'єднання. Класифікація з'єднань за ступенем рухомості, за характером складання. Характерні ознаки основних видів з'єднань.

Особливості виконання зображень на кресленнях з'єднань: обведення контурів суміжних деталей, штриховка розрізів і перерізів, зображення зазорів. Позначення розмірів та посадок спряжених поверхонь.

Види з'єднань за допомогою різьб. Стандартні кріпильні деталі різьбових з'єднань: болти, шпильки, гвинти, гайки, фітінги тощо. Способи зображення та умовні позначення кріпильних деталей на кресленнях з'єднань. Креслення з'єднань деталей за допомогою різьби. Креслення болтового, шпилькового, гвинтового і трубного з'єднань.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(Технологія виготовлення швейних виробів)


Організація робочого місця. Інструменти та пристосування для виконання ручних робіт. Правила техніки безпеки.

Обладнання учбової майстерні і організація робочого місця. Правила внутрішнього розпорядку під час роботи в учбовій майстерні. Загальні правила безпеки праці. Протипожежні заходи, виробнича санітарія і особиста гігієна.


Види ручних стібків і строчок. Термінологія ручних стібків і строчок. Аплікація, або накладне шиття. Класифікація аплікацій. Технологія виконання настроченої та клеєвої аплікацій.

Ручні стібки і строчки (зметувальні, виметувальні, копіювальні, прокладні) тимчасового призначення. Ручні стібки і строчки (хрестоподібні, потайні, обметувальні, закріпки, пришивання фурнітури, ручні строчки) постійного призначення. Термінологія виконання ручних робіт.

Нанесення на тканину місця розташування ручних стібків, вибір довжини стібків, виготовлення довжини стібків. Пришивання фурнітури. Види аплікації в залежності від використовуваного матеріалу, способу виконання, від зовнішнього вигляду. Способи обробки аплікації з тканини. Витримка композиції, стилю, гармонії в аплікації. Етапи виготовлення аплікації з тканини. Декоративне оформлення та галузі застосування аплікації.


^ Машинні шви. Термінологія машинних робіт.

Машинні шви: з’єднувальні, крайові, оздоблювальні. Будова їх, призначення, правила виконання. Технологія виконання машинних швів. Правила безпеки праці при роботі за швейною машиною та роботі колючими, ріжучими інструментами.


Іграшка. Технологія виготовлення м’якої об’ємної та плоскої іграшки.

Методи збільшення і зменшення малюнка. Розробка і виготовлення лекал. Підбір матеріалу і розкроювання тканини. Способи оформлення очей, носиків, ротиків. Виготовлення каркасів з дроту. Технологія виготовлення м’якої іграшки. Види іграшок (плоскі, об’ємні). Виготовлення плоскої іграшки – кишеньки та об’ємної м’якої іграшки.


^ Обладнання та пристосування для волого-теплових робіт. Організація робочого місця для ВТО. Дотримання правил безпеки праці.

Волого-теплова обробка швейних виробів. Термінологія волого-теплових робіт: декатирування, роз прасування, запрасування, припрасування, про прасування, пресування пропарювання, спрасування, відтягування, відпарювання. Обладнання та пристосування для волого-теплових робіт: прасувальний стіл, електропраска, преси, колодки, пароповітряні манекени. Організація робочого місця для прасувальних робіт. Техніка безпеки при виконанні прасувальних робіт.


^ Виготовлення швейних виробів. Пошиття фартуха і косинки.

Правила зняття необхідних мірок та їх умовний запис. Принцип побудови креслення фартуха. Моделювання фартуха. Розкрій фартуха. Підготовка деталей крою до обробки. Послідовність пошиття фартуха. Кінцева обробка виробу.


^ Види складок, найхарактерніших для поясних швейних виробів. Способи їх обробки.

Класифікація оздоблювальних машинних швів. Види складок. Схематичне позначення та технічний малюнок різних видів складки. Особливості крою та розрахунку витрат матеріалу для деталей одягу у складку. Залежність конфігурації пришивного зрізу лекала деталі у складку від криволінійності лінії пришивання. Вимоги до строчки та швів при обробці складки.

^ Виготовлення швейних виробів. Пошиття нічної сорочки.

Вибір моделі нічної сорочки. Визначення витрат тканини на виріб. Вибір тканини відповідно до вибраного фасону. Зняття мірок для побудови викрійки запланованої моделі. Принцип побудови креслення нічної сорочки. Основи моделювання виробу. Виготовлення викрійки та розкрій. Підготовка виробу до примірки. Проведення примірки, визначення та усунення дефектів. Оздоблювальні роботи. Технологія пошиття виробу. Кінцева волого-теплова робота.


^ Виготовлення швейних виробів. Пошиття дитячого плаття.

Вибір моделі дитячої сукні. Визначення витрат тканини на виріб. Вибір тканини відповідно до вибраного фасону. Зняття мірок для побудови викрійки запланованої моделі. Принцип побудови креслення дитячої сукні. Основи моделювання виробу. Виготовлення викрійки та розкрій. Підготовка виробу до примірки. Проведення примірки, визначення та усунення дефектів. Оздоблювальні роботи. Технологія пошиття дитячого виробу. Кінцева волого-теплова робота.


^ Виготовлення швейних виробів. Пошиття спідниці.

Види спідниць за силуетом, за покроєм, за стилем. Мірні ознаки для пошиття прямої спідниці, спідниці «сонце» та клиньової спідниці. Особливості вимірювання та умовних позначень. Послідовність побудови базової конструкції прямої спідниці. Розрахунок та побудова клиньової спідниці. Моделювання спідниці «годе». Особливості технічного моделювання різних фасонів спідниць на основі креслення прямої спідниці. Крій та розрахунок витрат тканини. Технологічна послідовність виготовлення прямої класичної спідниці.

Кінцева волого-теплова обробка та контроль якості виробу.


^ Види оздоблення одягу, їх характеристика.

Народні традиції застосування оздоблення одягу. Види буфів (ручні, машинні, вафельні, «квіточка», «корзиночка»). Технологія виготовлення буфів. Види мережок. Технологія виготовлення мережок.


^ Робоче місце для машинних робіт. Прості машинні операції. Правила безпечних умов праці при виконанні машинних робіт.

Прості машинні операції. Робоче місце для машинних робіт. Поняття про правильну робочу позу, положення рук на платформі машини. Призначення та будова швейної машини «Чайка» 132 М кл. Елементи управління і складові частини швейної машини «Чайка» 132 М кл. Заправка верхньої нитки. Заправка нижньої нитки. Поняття про машинні стібки і строчки. Машинні строчки: зшивні, обметувальні, комбіновані. Основні правила безпечних умов праці при виконанні машинних робіт.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(Українська народна вишивка)


Особливості орнаментів різних регіонів України. Поняття про композицію орнаментів. Знаки і символи у вишивках.

Характеристика орнаментів різних регіонів України. Види орнаментів. Орнаментальні мотиви. Створення кута з орнаментальної смуги. Композиція художньої вишивки. Поняття симетрії. Рапорт. Мотиви-символи. Геометричні мотиви. Рослинні мотиви. Антропоморфні мотиви. Зооморфні мотиви.


^ Хрестикові шви. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Техніки поверхнево-нашивної рахункової групи. Види хрестикових швів. Способи виконання хрестикових швів. Схематичне зображення хрестика на папері. Виконання техніки «хрестик» різними способами. Подвійний (болгарський) хрестик. Гобеленовий шов (напівхрест). Підбір візерунка. Асортимент виробів вишитих хрестиком. Поєднання техніки хрестик з іншими техніками вишивання.


Чисна, безчисна мережки, мережка шабак. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Мережка ляхівка, багаторядна ляхівка. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Мережка прутик, кольоровий прутик. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Техніки прозоро-рахункової групи. Особливості виконання мережок. Регіони поширення мережки «ляхівка». Кольори виконання мережок. Застосування мережок. Розміщення мережок на виробах. Підбір ниток для виконання мережок. Підбір тканини для виконання мережок. Способи закріплення ниток у мережках.


Змережування городками, плахтовим швом. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Рубцювання прутиком, черв’ячком, штапівкою. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Застосування рубцювання на вишитих виробах. Кольорова гама рубцювання. Регіони, в яких застосовують рубцювання. Види рубцювання. Мережки для рубцювання. З’єднувальні шви для рубцювання. Змережування чоловічих та жіночих сорочок. Нитки для виконання рубцювання. Підготовка тканини до рубцювання. Виконання торочок.


^ Технологія виконання простих та складних рушникових швів.

Класифікація рушникових швів. Характеристика простих рушникових швів. Характеристика складних рушникових швів. Кольори для виконання рушникових заповнень. Виконання контурів. Підбір орнаментів. Шов «просо», «шахматка», «кутики», «качалочки», «кривульки». Створення композиції. Способи заповнення рушниковими швами. Вигляд лицевого та виворітнього боків виробів виконаних рушниковими швами.


Гладь точна (лиштва), качалочкова. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Гладь біла та прорізна. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Гладь художня і полтавська. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Види технік гладі. Відмінності технік гладі. Особливості виконання. Застосування технік гладі. Поєднання гладі з іншими техніками вишивки. Способи закріплення нитки при виконанні техніки гладь. Відмінності кольорової гами для різних видів техніки гладь. Асортимент виробів оздоблених технікою гладь. Особливості волого-теплових робіт виробів виконаних техніками гладі. Підбір матеріалів.


Візерунок. Збільшення і зменшення візерунка. Перенесення візерунка на тканину. Початкові шви. Стебловий та тамбурний шви. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Варіанти збільшення і зменшення малюнків. Зміна величини узору та перенесення його на тканину. Нанесення узору на тканину способом "припорох". Нанесення узору на тканину способом приметування. Нанесення узору на тканину за допомогою копіювального паперу. Закріплення робочої нитки на тканині. Волого-теплові роботи. Шов уперед голкою. Шов позад голкою. Петельний шов. Обробка кута і підрубка краю. Техніка безпеки. Організація робочого місця вишивальниці.


^ Крій народних сорочок. Розміщення вишивки на чоловічих та жіночих сорочках.

Типологія вишитих виробів одягового призначення. Особливості крою народних сорочок. Сорочка з уставками. Сорочка зі стрічками. Сорочка «Чумачка». Сорочка «українка». З’єднання деталей одягу. Обробка низу виробу. Розкрій тканини. Характеристика сорочок Полтавщини. Характеристик полтавського типу сорочки. Класифікація жіночих сорочок за кроєм. Відмінності розміщення вишивки на чоловічих та жіночих сорочках.


Солов’їні вічка. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Зерновий вивід. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Вирізування. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Техніки поверхнево-нашивної рахункової групи. Особливості виконання. Застосування технік «солов’їні вічка», «зерновий вивід», «вирізування». Розміщення на виробах. Створення орнаментів. Підбір ниток. Кольори для виконання технік. Регіони поширення. Поєднання з іншими техніками. Різновиди техніки «вирізування».


^ Гречка. Вівсяночка. Матеріали, інструменти. Техніка виконання. Курячі шкірки. Матеріали, інструменти. Техніка виконання.

Техніки прозоро-рахункової групи. Регіони поширення технік гречка, вівсяночка. Особливості виконання. Асортимент виробів оздоблених техніками гречка, вівсяночка. Застосування техніки «курячі шкірки». Поєднання техніки «курячі шкірки» з іншими техніками.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(Технологія виготовлення в’язаних виробів)


В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Інструменти, пряжа. Основні елементи в’язання спицями. Щільні узори. Технологічні особливості виконання.

Асортимент виробів в’язаних спицями. Підбір основних та допоміжних інструментів та пряжі для в’язання спицями. Лицеві петлі. Виворітні петлі. Пружкові петлі. Набір петель. Закривання петель. Використання виробів в’язаних спицями. Щільність та розрахунок в’язаного полотна.


^ Технологія в’язання ажурних візерунків. Особливості в’язання орнаментів. Твідові, жакардові узори.

Орнамент. Схематичне зображення орнаменту. Умовні позначення узорів. Особливості твідових та жакардових узорів. Поєднання кольорів у твідових узорах. Асортимент виробів в’язаних твідовими та жакардовими узорами. Волого-теплова обробка в’язаних виробів. Правила техніки безпеки.


^ Технологія в’язання шарфа і шапочки. Технологія в’язання рукавиць і шкарпеток.

Правила зняття необхідних мірок для вив’язування шарфа і шапочки та їх умовний запис. Принцип розрахунку кількості петель. Вибір техніки вив’язування. Види оздоблення виробів. Технологія вив’язування дитячої шапочки з приплюснутою середньою частиною, шапочки круглої форми, вив’язування відвороту, вив’язування зав’язок. Кінцева обробка виробу.

Правила зняття необхідних мірок для вив’язування рукавиць, шкарпеток та їх умовний запис. Принцип розрахунку кількості петель. Вибір техніки вив’язування. Види оздоблення виробів. Технологія вив’язування рукавиці. Зняття мірок, розрахунок кількості петель, вив’язування манжета, верхньої частини рукавиці, вив’язування великого пальця, вив’язування нижньої частини рукавиці та звуження на пальцях. Кінцева обробка виробу (волого-теплова обробка).

Технологія вив’язування шкарпетки. Зняття мірок, їх запис, розрахунок кількості петель, вив’язування резинки, верхньої частини шкарпетки, технологія вив’язування п’ятки, ступні, мису шкарпетки. Волого-теплова обробка.


^ Технологія в’язання светра з вшивними рукавами. Способи в’язання светра з суцільнов’язаними рукавами.

Правила зняття необхідних мірок та їх умовний запис. Принцип побудови креслення светра із вшивним рукавом, вив’язування контрольного зразка, розрахунок кількості петель у зразку, розрахунок кількості петель для вив’язування окремих деталей светра. Вив’язування пройми: прямої, квадратної, округлої, форми «реглан», горловини: округлої, квадратної. Вив’язування рукава. Монтаж виробу (зшивання окремих деталей), обробка горловини. Волого-теплова обробка.


^ Способи в’язання кофти з рукавом реглан. Особливості в’язання застібки.

Правила зняття необхідних мірок та їх умовний запис. Вив’язування контрольного зразка. Розрахунок кількості петель для окремих деталей. Вив’язування спинки, двох деталей переду, рукавів. Особливості вив’язування пройми. Вив’язування рукава до пройми та пройми окремо. Особливості в’язання застібки. Монтаж виробу. Волого-теплова обробка виробу.


^ Особливості пров’язування стовпчиків різноманітної будови гачком. Пров’язування різноманітних мотивів. Вироби з мотивів.

Прийоми роботи гачком, техніка в’язання ланцюжка, стовпчика без накиду, стовпчик з одним, двома, трьома і більше накидів, повітряна петля. Візерунок, види візерунків, вив’язування різноманітних мотивів. Способи об’єднання мотивів. Вив’язування серветки, скатертини із окремих мотивів.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(Технологія бісероплетіння)


Технологія виготовлення сувенірів з бісеру. Ткання бісером. Виготовлення ґердану.

Сувеніри з бісеру. Технологічні особливості виготовлення сувенірів. Нагрудні прикраси з бісеру: гойтани, ґердани, комірці. Способи виготовлення прикрас: їх розміри (довжина, ширина). Особливості ручного і станкового ткання. Технологія виготовлення сувеніру «Великоднє яйце».


^ Техніки поздовжнього, об’ємного та поперечного нанизування.

Особливості технік поздовжнього, об’ємного, поперечного нанизування. Способи виготовлення об’ємних виробів. Виготовлення круглих і квадратних шнурів. Прикрашання шнурів геометричними орнаментами.


Інструменти та матеріали для бісерного рукоділля. Техніка вишивання бісером. Основні правила складання візерунків.

Організація робочого місця. Інструменти та матеріали для бісерного рукоділля. Рапорт. Методи складання візерунків. Основа для вишивки бісером. Матеріали, що використовують для вишивки. Особливості вишивки бісером. Правила техніки безпеки.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ


Поняття про технологічний процес приготування страв. Класифікація прийомів та способів кулінарної обробки харчових продуктів.

Мета та значення методів консервування, пастеризації, стерилізації, охолодження, заморожування, сушення харчових продуктів. Технологічний процес приготування страв на підприємствах громадського харчування. Способи зберігання харчових продуктів. Обладнання та інвентар для обробки гастрономічних продуктів та приготування кулінарних страв.


Фізико-хімічні зміни поживних речовин, які відбуваються в процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Первинна обробка овочів. Види нарізання овочів. Особливості приготування страв і гарнірів з овочів.

Способи кулінарної обробки харчових продуктів. Значення води на харчову цінність харчових продуктів, якість і зберігання. Зміна структури білків у процесі харчової обробки продуктів. Зміна структури жирів під час кулінарної обробки харчових продуктів. Фізико-хімічні зміни вуглеводів у різних продуктах. Роль ферментів у виробництві та зберіганні гастрономічних продуктів. Показники якості харчових продуктів.

Харчова цінність свіжих овочів. Класифікація овочів. Вегетативні овочі. Плодові овочі. Характеристика картоплі. Різні види капусти, їх характеристика. Цибулинні овочі і їх харчова цінність. Овочеві консерви. Асортимент страв із овочів. Способи приготування страв із овочів. Сушені овочі. Квашені овочі. Правила техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги. Правила подачі страв із овочів.


^ Первинна обробка риби. Енергетична та харчова цінність страв з риби, особливості їх приготування. Вимоги до якості.

Значення риби у харчуванні. Асортимент страв із риби. Обробка риби. Підготовка риби до варіння. Варіння риби. Відпуск вареної риби. Припускання риби. Відпуск припущеної риби. Підготовка риби до смаження. Відпуск смаженої риби. Риба запечена. Нерибні продукти моря. Інструменти, інвентар та посуд. Прикрашання страв із риби.


^ Первинна обробка м’яса. Значення м’ясних страв у харчуванні. Страви з м’яса та субпродуктів.

Харчова цінність страв із м’яса. Асортимент страв із м’яса. Підготовка м’яса до приготування страв. Варіння м’яса. Варіння субпродуктів. Варіння сосисок та сардельок. Відпуск вареного м’яса. Відпуск січених виробів. Оформлення страв із м’яса. Правила подачі страв із м’яса. Смаження субпродуктів. Відпуск смаженого м’яса. М'ясо тушковане. М'ясо запечене. Вироби з м’яса. Гарніри і соуси до м’ясних страв. Правила техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги.


^ Значення та класифікація супів. Технологія їх приготування.

Способи приготування супів. Бульйони. Асортимент супів. Заправочні супи. Прозорі супи. Супи-пюре. Молочні, холодні та солодкі супи. Вибір продуктів. Вимоги до якості. Послідовність операцій приготування супів. Пасерування овочів. Послідовність закладання продуктів. Температура подачі супів. Посуд для подачі супів.


^ Харчова цінність страв та гарнірів із круп, бобових та макаронних виробів. Загальні правила їх приготування, вимоги до якості.

Значення страв та гарнірів із круп, бобових та макаронних виробів. Способи варіння каш. Класифікація каш. Варіння макаронних виробів. Варіння бобових. Причини збільшення маси круп при варінні каш різної консистенції. Правила роботи з гарячим посудом і рідиною. Правила роботи з ножем. Санітарно-гігієнічні вимоги. Правила подачі страв та гарнірів із круп, бобових та макаронних виробів.


^ Холодні страви та закуски. Підготовка продуктів для приготування холодних страв та закусок. Технологія приготування салатів, вінегретів, бутербродів.

Харчова цінність холодних страв та закусок. Банкетні і виставкові страви і закуски. Паштети. Холодці. Закуски з риби та нерибних продуктів моря. Холодні страви та закуски із птиці та дичини. Холодні закуски з яєць та сиру. Оформлення холодних страв та закусок. Підготовка продуктів для салатів. Способи нарізання продуктів для салатів. Заправка салатів. Відпуск салатів. Соуси. Набір продуктів для вінегретів. Правила приготування вінегретів. Бутерброди відкриті, закриті (сандвічі), закусочні (канапе). Вимоги до якості. Правила техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги.


^ Страви з яєць та сиру. Вимоги до якості.

Процеси з білковою речовиною при варінні яєць. Правила збивання білків. Причина збільшення білкової маси в об’ємі. Варіння яєць. Відпуск варених яєць. Смаження яєць. Асортимент страв із яєць. Омлети. Відпуск страв із сиру. Підготовка сиру для виготовлення гарячих страв. Мета протирання сиру. Асортимент страв із сиру. Вареники. Правила подачі страв із сиру. Визначення маси нетто гастрономічних продуктів. Санітарно-гігієнічні вимоги.


^ Страви та кулінарні вироби з борошна.

Харчова цінність страв із борошна. Асортимент виробів із тіста. Дріжджове тісто. Приготування безопарного тіста. Приготування опарного тіста. Вистоювання та випікання виробів із дріжджового тіста. Вади виробів із дріжджового тіста. Фарші для виробів із тіста. Вироби із без дріжджового тіста. Здобне прісне тісто. Пісочне тісто. Листкове тісто. Бісквітне тісто. Заварне тісто. Оздоблювальні напівфабрикати для тортів і тістечок. Креми. Помадка. Сироп. Фруктова начинка і желе. Визначення кількості продуктів для приготування виробів з борошна. Правила техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги.


^ Солодкі страви. Натуральні плоди і ягоди. Компоти і фрукти в сиропі. Кисіль. Приготування желе. Напої. Чай, кава, какао, морс. Вимоги до якості.

Значення солодких страв у харчуванні. Напівфабрикати для солодких страв. Підготовка плодів та ягід. Приготування соку, відвару і пюре із плодів і ягід. Підготовка желеутворюючих речовин. Приготування яєчно-молочної суміші (шарлот). Збивання вершків і сметани. Приготування ягідного сиропу. Приготування яблучної начинки. Правила техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги. Інструменти, інвентар та посуд. Особливості оформлення та подачі солодких страв та напоїв.


^ СУЧАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО


Основні закони наукового землеробства. Бур’яни і хвороби сільськогосподарських культур і заходи боротьби з ними.

Землеробство як важлива галузь сільськогосподарського виробництва. Системи землеробства за ступенем їх інтенсивності. Основні закони наукового землеробства. Ротація сільськогосподарських культур, фактори їх раціонального чергування у сівозміні і характеристика. Біологічні особливості бур’янів. Класифікація бур’янів. Гербіциди. Техніка безпеки при роботі з гербіцидами.


Ґрунт – основний засіб сільськогосподарського виробництва. Поняття родючості, її види. Гумус, його утворення, склад і властивості. Основні фактори ґрунтоутворюючого процесу. Класифікація ґрунтів, основні закономірності їх поширення. Ерозія ґрунтів і заходи боротьби з нею. Меліорація ґрунтів, її види.

Ґрунтознавство як галузь виробництва і науки. Поняття ґрунту. Його склад і властивості. Процес і фактори ґрунтоутворення. Загальна схема будови профілю ґрунту, морфологічні ознаки. Родючість ґрунту, її види. Гумус, його утворення, склад і властивості. Типи ґрунтів, закон горизонтальної і вертикальної зональності їх поширення. Поняття меліорації земель. Класифікація меліоративних заходів.


^ Добрива, їх види. Класифікація і характеристика мінеральних добрив.

Агрохімія. Вчені-агрохіміки. Строки, способи і дози внесення добрив у ґрунт. Система удобрень у сівозміні. Процеси нітрифікації, денітрифікації та біологічної іммобілізації у поживному режимі ґрунту. Значення фосфору у житті рослин. Значення калію у житті рослин. Значення мікродобрив. Правила техніки безпеки при роботі з мінеральними добривами.


Зернові культури. Видовий склад зернобобових, поширення, ботанічна і біологічна характеристика. Агротехніка їх вирощування. Хліба І і П групи, їх значення, поширення. Агротехніка вирощування.

Народногосподарське значення зернових культур. Зернові хліба. Групування зернових культур. Біологічні особливості хлібних злаків. Особливості росту і розвитку хлібних злаків. Збирання зернових культур. Біологічні особливості хлібних злаків першої групи. Біологічні особливості хлібних злаків другої групи. Види пшениці, їхня характеристика. Відмінні ознаки м’якої і твердої пшениці.


^ Народногосподарське значення овочевих культур. Класифікація овочевих культур. Капуста, її види.

Народногосподарське значення овочевих культур. Класифікація овочевих культур, їх загальна характеристика: ботанічні і біологічні особливості, походження, вимоги до зовнішніх умов, розмноження насінням і розсадою, способи розмноження рослин у посівах. Агротехніка вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. Агро виробнича характеристика основних груп овочевих культур: капустяні, плодові, цибулинні, коренеплідні, зеленні (листяні), багаторічні.


^ Олійні культури. Соняшник. Ботанічна характеристика та біологічні особливості. Основні сорти. Індустріальна технологія вирощування соняшника.

Народногосподарське значення олійних культур. Групи соняшника та сорти. Значення соняшника для розв’язання проблеми рослинних жирів у нашій країні. Агротехніка олійних культур. Сівба. Збирання врожаю. Основні райони вирощування олійних культур. Відсоток олії у різних олійних культур. Плоди олійних культур. Технічні олії. Лузжистість соняшника. Ефіроолійні культури.


Народногосподарське значення плодових і ягідних культур. Коротка історія розвитку садівництва. Походження та класифікація плодово-ягідних культур за ботанічними та виробничими ознаками. Розмноження та агротехніка плодових культур.

Біологічна характеристика і класифікація плодових і ягідних культур. Зерняткові рослини. Кісточкові рослини. Горіхоплідні рослини. Ягідні культури (суниця, смородина, порічки, аґрус, малина, виноград), значення та характеристика. Закладання плодового саду. Обрізування плодових дерев. Збирання врожаю. Культура ягідників. Агротехнічні заходи догляду за насаджуванням та вирощуванням кущових ягідників.


Класифікація та характеристика кормів, їх хімічний склад, перетравність. Підготовка до згодовування. Нормована годівля сільськогосподарських тварин. Кормові раціони.

Поняття «корми», їх класифікація, норми годівлі. Зелені корми. Силос. Сінаж. Грубі корми. Концентровані корми. Корми тваринного походження. Мінеральні підкормки. Вітамінні та інші добавки. Процес силосування. Поділ культур за здатністю до силосування. Відходи технічних виробництв. Комбікорми. Норми годівлі і складання раціонів для дійних корів. Норми годівлі й складання раціонів для свиноматок. Годівля кролів. Кормова норма. Кормова характеристика. Корми багаті і бідні протеїном.


Поняття про породу сільськогосподарських тварин. Процес породоутворення. Методи розведення, ріст і розвиток. Класифікація порід сільськогосподарських тварин, їх продуктивність.

Визначення «порода». Структура породи. Планові породи сільськогосподарських тварин різної продуктивності. Напрями продуктивності основних порід великої рогатої худоби. Породи свиней. Молочна і м’ясна продуктивність тварин. Породи овець. Породи коней. Шкуркові і пухові породи кролів. Породи індиків, качок, гусей, курей їх яйценосність.


^ МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


Завдання трудового навчання і виховання учнів 5-9 класів.

Особливості занять з праці в школі. Визначення змісту загальних і конкретних завдань трудового навчання. Засоби реалізації школою завдань у галузі трудового навчання. Умови успішного виконання навчальних завдань на заняттях у майстернях. Основні навчальні завдання на заняттях у майстернях, їх відповідність змісту навчальної програми.


^ Політехнічна, суспільно-корисна і профорієнтаційна спрямованість трудового навчання учнів 5-9 класів.

Методологічні основи політехнічної освіти та поєднання навчання з продуктивною працею. Завдання політехнічного навчання. Ознаки політехнічної спрямованості трудового навчання. Основні напрямки і вимоги до суспільно-корисної праці учнів. Зміст профорієнтаційних компонентів в трудовому навчання.


^ Аналіз змісту трудового навчання учнів 5-9 класів.

Розвиток змісту трудового навчання внаслідок вивчення вимог життя до навчання підростаючого покоління. Політехнічна спрямованість змісту трудового навчання в школі. Вимоги до змісту і об’єму техніко-технологічних відомостей та практичних робіт учнів. Вимоги до вибору об’єктів праці учнів. Розвиваюча і виховна спрямованість змісту трудового навчання.


^ Особливості побудови шкільних програм з трудового навчання.

Структура і зміст програм. Варіанти навчальних програм та напрямки диференціації змісту навчання. Умови вибору вчителем варіантів змісту трудового навчання. Особливості реалізації вимог навчальних програм в умовах мало комплектних і повно комплектних класів. Розвиток змісту навчальних програм трудового навчання.


^ Аналіз навчально-методичної літератури з трудового навчання.

Спрямованість методичної літератури для вчителів. Характеристика навчальної літератури для учнів, літератури з поглибленого вивчення дисциплін, з методики проведення занять і окремих завдань трудового навчання. Періодичні видання з трудового навчання і спрямованість представлених у них статей.


^ Перевірка й оцінка знань, умінь і навичок в трудовому навчанні.

Дидактичні завдання перевірки знань, умінь і навичок. Оцінка знань, умінь і навичок учнів. Єдині вимоги до оцінки. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.


^ Методика вивчення елементів технології в трудовому навчанні.

Способи технологічної обробки матеріалів. Ознайомлення учнів із будовою і принципом дії знарядь праці, основними галузями виробництва і базовими технологіями. Характеристика основних видів технологій обробки матеріалів у шкільних майстернях. Ознайомлення учнів з технологічною документацією і підбір технологічних операцій для виготовлення виробів на уроці.


^ Методика проведення профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання.

Соціально-економічне значення профорієнтаційної роботи. Роль школи у здійсненні профорієнтаційної роботи. Зміст професійного самовизначення учнів. Основні етапи профорієнтації школярів на уроках трудового навчання. Система, форми і методи професійної орієнтації школярів. Профконсультаційна робота з учнями.


^ Організація та обладнання шкільних майстерень.

Характеристика приміщень і обладнання. Види навчальних майстерень. Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи шкільних майстерень. Вплив трудового навчання на фізичний розвиток організму учнів. Єдині нормативи і вимоги до робочих місць учнів та вчителя. Характеристика устаткування для майстерень та вимоги до його розміщення. Планування і облік у навчальних майстернях.


^ Системи трудового навчання в загальноосвітній школі.

Поняття системи трудової підготовки. Характеристика систем трудового навчання, що склалися історично. Принципові відмінності основних систем трудового навчання. Переваги і недоліки основних систем трудового навчання. Сучасні системи трудового навчання. Основні вимоги до систем трудового навчання у загальноосвітній школі.


^ Підготовка учителя трудового навчання до вивчення теми.

Визначення кількості уроків по темі і складання календарного плану вивчення теми. Розробка системи уроків з виконання навчально-виховних завдань. Основні питання, що висвітлюються вчителем під час розробки системи уроків з тієї або іншої теми. Форми організації і методи навчання під час вивчення теми. Приклад системи уроків за темою навчальної програми.

^ Трудове виховання учнів в загальноосвітній школі.

Зміст і завдання трудового виховання, його складові частини і принципи. Формування в учнів позитивного ставлення до праці, почуття колективізму, виховання самоконтролю і свідомої робочої дисципліни. Умови, від яких залежить ефективність трудового виховання. Характеристика методів і форм організації трудового виховання.


^ Типи і структура уроків з трудового навчання.

Особливості уроків трудового навчання. Специфічні вимоги до уроків трудового навчання. Види навчальної роботи з трудового навчання. Характеристика типів уроків трудового навчання. Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та дидактичної мети. Основні етапи уроку на заняттях у майстернях. Виробничі екскурсії у процесі трудового навчання. Трудова практика і суспільно-корисна праця учнів.


^ Форми організації трудового навчання учнів.

Конкретні і загальні форми організації трудового навчання і праці учнів учнів. Особливості підготовки і проведення практичних і лабораторних уроків трудового навчання. Характеристика застосування на уроці фронтальної, ланкової та індивідуальної форм організації навчання і праці учнів.


^ Класифікація методів трудового навчання.

Поняття про методи і прийоми трудового навчання. Характеристика методів трудового навчання за джерелом знань і вмінь учнів. Особливості застосування на уроках методів трудового навчання відповідно до мети трудового навчання. Врахування рівня пізнавальної активності учнів на уроці при виборі методів трудового навчання. Загальні умови вибору методів трудового навчання і учіння на уроці.


^ Проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні учнів.

Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи та загальні основи методики організації. Характеристика проектно-технологічної системи трудового навчання учнів. Особливості організації трудового навчання учнів на основних етапах проектної діяльності на уроці. Особливості оцінювання процесу і результатів проектної діяльності школярів.


^ Підготовка вчителя трудового навчання до навчального року. Календарне планування.

Послідовність планування навчальної роботи вчителем. Вимоги навчальних планів і програм до об’єктів праці учнів і організації процесу трудового навчання. Завдання і зміст календарно-тематичного планування уроків трудового навчання. Особливості складання вчителем календарного плану.


^ Методика вивчення об’єктів технологічної діяльності в 5-9 класах.

Ознайомлення учнів з об’єктами технологічної діяльності, інформаційними джерелами про техніку і технології, видами та вимогами до виробів з конструкційних матеріалів, методами проектування об’єктів. Політехнічна спрямованість у вивченні об’єктів технологічної діяльності учнів. Підбір роботи, посильної для учнів. Основні етапи виготовлення виробів.


^ Методика формування в учнів поняття про техніку.

Формування і закріплення знань деталей і механізмів машин. Формування в учнів уявлення про машину. Основні завдання з ознайомлення учнів з загальними відомостями про машину. Розкриття переваг машинної праці порівняно з ручною. Ознайомлення з будовою верстатного обладнання шкільних майстерень. Навчання учнів роботі на верстатному обладнанні.


^ Методика навчання учнів 5-9 класів художньому конструюванню.

Елементи художнього конструювання на основних етапах проектно-технологічної діяльності учнів. Ужитковість і краса, функціональність, стиль і мода, ергономічні вимоги, кольорові композиційні рішення в проектуванні виробів учнями. Використання біоформ у проектуванні виробів.


^ Методика ознайомлення учнів з конструкційними матеріалами.

Загальні відомості про обробку новітніх конструкційних матеріалів і плівок. Демонстрація виробів, що були виготовлені студентами під час занять у майстернях.

Правила внутрішнього розпорядку під час робіт у навчальних майстернях. Загальні правила безпеки праці. Протипожежні заходи, виробнича санітарія і особиста гігієна. Організація робочого місця. Поняття про методи обробки новітніх конструкційних матеріалів. Значення НОП в організації робіт в навчальних майстернях.


^ Методика ознайомлення учнів з будовою інструментів і пристроїв.

Формування в учнів досвіду роботи з інструментами і пристроями та методика його розширення. Об’єм обсягу знань і вмінь учнів та шляхи забезпечення політехнічної спрямованості їх формування на уроках трудового навчання. Робоче місце для роботи з інструментами. Особливості ознайомлення учнів з підготовкою інструментів і пристроїв до роботи.


^ Методика навчання учнів технічному конструюванню.

Технічне конструювання на уроках трудового навчання. Основні умови і вимоги при виборі об’єктів конструювання. Етапи навчання конструюванню. Формування умінь з читання і виконання графічних зображень. Види і зміст конструкторських задач і послідовність їх пред’явлення учням. Методика навчання учнів правилам конструювання.


^ Методика формування в учнів умінь з ручної обробки матеріалів.

Ознайомлення учнів з організацією робочого місця, властивостями найпоширеніших матеріалів, прийомами розмічання матеріалів, припусками на обробку, виконанням різання матеріалів ручними інструментами. Особливості підбору робіт посильних для учнів. Методика визначення змісту і форм організації інструктажів для учнів. Характеристика вправ із формування вмінь і навичок ручної обробки матеріалів.


^ Методика навчання машинним операціям в трудовому навчанні.

Основні навчальні завдання вчителя при навчанні учнів верстатним операціям. Шляхи розкриття переваг машинної праці перед ручною. Ознайомлення учнів з технологією механічної обробки матеріалів, підготовкою заготовок, інструментами для машинної обробки. Формування в учнів уявлень про технологічну машину. Особливості формування деяких понять з машинознавства. Формування вмінь з розбирання і складання машин.


^ Методика навчання електротехнічним роботам.

Особливості формування в учнів понять про електричне коло, електроарматуру, проводи і шнури, види побутових електроприладів, способи з’єднання споживачів, будову електровимірювальних приладів, колекторного електродвигуна та елементи автоматики. Особливості забезпечення суспільно-корисної спрямованості електротехнічних робіт на уроках трудового навчання. Організація проведення учнями електротехнічних робіт.


^ Методика проведення практичних занять з трудового навчання.

Особливості проведення вступних інструктажів, побудови технологічних карт для учнів, формування початкових практичних умінь та їх закріплення. Послідовність навчання учнів виготовленню виробів. Особливості навчання учнів плануванню своєї роботи. Характеристика змісту і послідовності виконання учнями технологічних завдань під час практичних робіт.


^ Методика вивчення сільськогосподарської праці в трудовому навчанні.

Політехнічна, виховна, розвиваюча і суспільно-корисна спрямованість уроків сільськогосподарської праці. Матеріальна база для проведення уроків. Особливості ознайомлення учнів з технологією вирощування рослин, догляду за тваринами. Методика організації дослідницької роботи учнів з рослинництва і тваринництва.


^ Міжпредметні зв’язки в трудовому навчанні.

Види міжпредметних зв’язків: попередні, наступні і супутні. Зв’язок трудового навчання із вивченням фізики, хімії, біології. Шляхи встановлення дидактичного зв’язку між трудовим навчанням і основами наук. Використання трудового навчання як засобу для прикладання знань учнів з основ наук. Методика розкриття наукових основ трудових процесів на уроках трудового навчання.


^ Планування та методика лабораторних занять в трудовому навчанні.

Особливості організації і проведення під час лабораторних занять вступних інструктажів, побудови інструкційних карт для учнів, формування умінь із вивчення властивостей матеріалів, будови обладнання. Доцільні форми організації проведення лабораторних робіт з трудового навчання.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Студенти повинні знати:

 • основні породи деревини, їх фізичні та механічні властивості, технологічний процес механічної обробки деревини;

 • види деревообробних верстатів;

 • різні види столярних з’єднань, обладнання, інструменти та прийоми правильного згинання дроту, класифікація напилків, свердління отворів металу, зенкування, паяння твердими та м’якими припоями;

 • класифікацію деревообробних верстатів;

 • способи оздоблення виробів з деревини;

 • основні закони наукового землеробства, основні фактори ґрунтоутворюючого процесу, класифікацію ґрунтів, основні закономірності їх поширення;

 • класифікацію і характеристику мінеральних і органічних добрив;

 • видовий склад зернових, зернобобових, овочевих, олійних і подово-ягідних культур, класифікацію та характеристику кормів,

 • класифікацію порід сільськогосподарських тварин і їх продуктивність;

 • вимоги стандартів до виконання та оформлення креслень, геометричні побудови на кресленнях, перерізи, розрізи, аксонометричні проекції, класифікацію різьб і основні відомості про креслення деталей;

 • аналіз змісту трудового навчання учнів 5-9 класів, особливості побудови шкільних програм, критерії та рівні оцінювання начальних досягнень учнів на уроках трудового навчання, типи і структури уроків, проектно технологічних підхід у трудовому навчанні.


Студенти повинні вміти:

 • реалізувати у практичній діяльності теоретичні основи навчальних дисциплін, які вивчалися у вузі;

 • підбирати матеріали для виготовлення виробів;

 • визначати за зовнішнім виглядом виробу його оригінальну приналежність;

 • відображати у виробах, що виготовляються національні традиції України;

 • розробляти і використовувати технологічну документацію на різні види виробів;

 • дотримувати вимог безпечної праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.

^ Критерії оцінювання знань


Недостатній (нульовий)

Студент розрізняє об’єкти розгляду і відтворює деякі їх елементи. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхневі уявлення про об’єкти вивчення, виявляє здатність елементарно висловлювати думку.

незадовільно

2

Достатній (низький)

Студент знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі. Розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою екзаменатора може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. Відповіді правильні, але недостатньо осмислені.

задовільно

3

Базовий (середній)

Студент виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент застосовує знання в дещо змінених ситуаціях.

добре

4

Компетентний (високий)

Студент володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях, використовує додаткові джерела інформації. Студент виявляє здатність приймати творчі рішення.

Відмінно

5


^ Перелік програм на основі яких складено програму фахових випробувань


 1. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Нарисна геометрія та креслення для спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» / Укладачі: В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина / Міністерство освіти і науки України. – К., 2000. – 33 с.

 2. Теорія і методика трудового навчання: Програма для педагогічних навчальних закладів – К., 2005.

 3. Програми вищих педагогічних навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації. Практикум у навчальних майстернях. Укладачі: Є.І. Мегем, В.К. Сидоренко, В.В. Юрженко /Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. − 52 с.

 4. Програми педагогічних інститутів. Основи сільського господарства: Для студентів спеціальності 03.02.00 «Педагогічна освіта. Трудове навчання» / Уклад. О.С.Осадчий, Г.Є.Гончаренко/. Міністерство освіти України. – К., 1992. – 16 с.


Список рекомендованої літератури та інтернетресурсів


 1. Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у прцесі проектно-технологічної діяльності //Трудова підготовка в закладах освіти – 2003р. - №2 – с. 21-25.

 2. Бобиков П.Д. Конструирование столярно- мебельных изделий. М., 1989 -203с.

 3. Бугай С.М. Рослинництво. – К., 1978.

 4. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. М., 1994 -352с.

 5. Власюк С.Г., Бондаренко А.А. Садівництво і виноградарство.- К.: Вища шк., 1990.

 6. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров и плотников. М.,1985 -144с.

 7. Гуревич Р., Кадемія М. Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці школярів / Р. Гуревич, М. Кадемія // Трудова підготовка в закладах освіти – 2009. – № 2. – С. 3-5.(ч.з. № 1).

 8. Державна національна програма / «Освіта України XXI століття» - К, 1994р. – С. 15-17.

 9. Державний стандарт освітньої галузі «Технологія» // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 4. – 2003. – С. 4-7.

 10. Занятия по трудовому обучению: Пособие для учителей труда 6-7 класс/Под ред. Тхоржевского Д.О. – М.: Просвещение, 1990.-224с.

 11. Занятия по трудовому обучению: сельскохозяйственные работы 5-7 кл. – М., 1989.

 12. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навчально-методичний посібник (пробне видання) / За заг. ред. О.М. Коберника, Г.В.Терещука. – Тернопіль–Умань, 2007. – 208 с.

 13. Кепша Я. Формування конструктивно-технічної компетентності за допомогою проблемних завдань у позашкільних технічних закладах / Я. Кепша // Трудова підготовка в закладах освіти – 2009. – № 5. – С. 3-7.

 14. Кибальников В. Г. Преподавание технологии столярных работ. М., 1989 -270с.

 15. Коноваленко А. М. Основы столярного ремесла. К.,1996 -303с.

 16. Кулебокин Г. И. Столярное дело. М., 1987. -144с.

 17. Лактіонов М.І. Агрогрунтознавство. Навч. посібник / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001.

 18. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. Київ: Вища школа, 1994.–312 с.

 19. Металознавство. Підручник для студентів вузів / О.М. Біляк, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. – К.: Політехніка, 2002. – 384 с.

 20. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навч. посібн./ За заг. ред. О. М. Коберника, В. К. Сидоренка. – Умань: УДПУ, 2007. –

 21. Муравив Е. М., Молодцов М. П. Практикум в учебных мастерских. М.,1987. -270с.

 22. Основи сільськогосподарського виробництва / За ред. Б.М.Польського. – К.: Вища школа, 1991.

 23. Паршин И.П., Коротин И.М. Выбивка, очистка и обрубка оббивок / Учебн. пособие для подготовки рабочих на производстве. – М.: Просвещение, 1967. – 136 с.

 24. Польчина С.М. Грунтознавство. – Чернівці, 2000, 2001.

 25. Практикум по основам сельського хозяйства. / Под ред. И.М.Ващенко. – М.: Просвещение, 1982.

 26. Практикум у навчальних майстернях. / За ред. проф. Тхоржевського Д.О. – К.: Вища школа, 1982. – 397с.

 27. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5–12 класи. – К.: Перун, 2005. – 256 с.

 28. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. – К.: Наук. Світ, 2003. – 172с.

 29. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты. – Х.: Вища школа, 1986. – 455 с.

 30. Теорія і методика трудового навчання: Програма для педагогічних навчальних закладів. – К., 2005.

 31. Титаренко В.П., Титаренко О.О. Сучасне сільськогосподарське виробництво: навчальний посібник. – Полтава, 2006. – 457 с.

 32. Товарознавство молока і молокопродуктів з основами технології переробки. – [За ред. В.В. Власенко]. – Вінниця : ГІПАНІС, 2000.

 33. Тхоржевский Д.О. Методика трудового навчання та викладання загально технічних дисциплін - : К, Вища школа, 1992. – 332с.

 34. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства. М., 1984. -265с.

 35. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини. Львів: Світ, 2001 - 360с.

 36. Щетина Н.П., Кільдеров Д,Е. Креслення. Методичні поради до користування літературними джерелами. - К., 2003.

 37. Ящук С. М. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання / С.М. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 2. – С. 13-16.Голова предметної комісії

д.п.н., професор, завідувач

кафедри теорії та методики

технологічної освіти В.П. Титаренко

Схожі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: В. П. Титаренко,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 р. Програма
Галузь знань: 0202 – Мистецтво, напрям підготовки: 02020501 – Образотворче мистецтво / Укладачі: Л. В. Бичкова, І. М. Мужикова
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка "затверджую" Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко "23" лютого 2013 р. Програма
«Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для осіб, що вступають на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за скороченим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи