Українська демографія icon

Українська демографія
Скачати 100.02 Kb.
НазваУкраїнська демографія
Дата05.08.2012
Розмір100.02 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Українська демографія:

правда і міфи


Укладач: Копилець Н. В.


Полтава, 2012

Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.


Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структура є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення.

Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності населення України є його природний рух.

Зниження природного приросту спричиняє деформацію вікової структури населення, зумовлює зниження природного приросту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збільшення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господарства робочою силою.


Населення або народонаселення — це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та ін.).

Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного бо­ку, та предметів праці — з іншого, забезпечує матері­альне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво ма­теріальних благ у відповідності з наявними природни­ми ресурсами. Розвиток народного господарства (еко­номіки) будь-якої країни можливий лише за певної чи­сельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, необхідних для власного життя суспільства. Виробництво засобів існування та послуг становить суть господарювання людей. Без цього існування суспільства не­можливе1. Тархов С. А. Население Украины. Итоги переписи 2001 года / С. А. Тархов // География. – 2003. – № 43. – С.4–11.


2. Романюк М. Вплив міграційних процесів на етнічну структуру населення / М. Романюк // Етнос і культура. – 2003. – № 1. – С. 25–31.

Міграція населення України.

3. Лібанова Е. Демографічний колапс / Е. Лібанова // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 40. – С. 11.


4. Наулко В. Етнодемографічний розвиток людства і Україна

/ В. Наулко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5–6. – С. 22–26.


5. Хвіст В. О. Демографічні проблеми розбудови громадянського суспільствав Україні в 1990 рр. (історіографія проблеми) / В. О. Хвіст // Вісник Київського національного університету. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 63–64. – С. 37–39.


6. Руденко Л. Г. Національний атлас України: блок карт "Населення та людський розвиток" / Л. Г. Бочковська А. І. Руденко // Український географічний журнал. – 2004. – № 3. – Ч. 4–12.


7. Слюсар Л. І. Освітній рівень населення України: гендерний вимір (за даними першого всеукраїнського перепису населення) / Л. І. Слюсар // Гендер. – К., 2003. – С. 145–148.


8. Демографічний фактор // Науково-освітній потенціал нації. – К., 2003, 2004. – Кн. 1. – С. 33–49.


9. Кульчинський С. Демографічні втрати України в ХХ столітті / С. Кульчинський // Дзеркало тижня. – 2004. – № 39. – С. 21.


10. Пиріг Л. Людність України крізь призму демографії та охорони здоров"я / Л. Пиріг // Сучасність. – 2004. – № 10. – С. 100–111.


11. Соціально-демограіфічні проблеми розвитку українського суспільства // Стратегії розвитку України. – К., 2002. – С. 461–494.


12. Сучасна демографічна ситуація України // Економіка в школах України. – 2005. – № 4. – С. 28.

Демографічна ситуація у 2005 р.
13. Дністрянський М. Етногеографічна структура населення України: основні параметри та тенденції змін за міжпереписний період / М. Дністрянський, О. Турчинська // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – С. 12–15.


14. Яцків Я. "Твоє обличчя в портреті України" / Я. Яцків // Урядовий кур'єр. – 2005. – № 177. – С. 9.

Аналіз демографічних показників 1999-2003 рр.

15. Апанасенко Г. Л. Як зупинити депопуляцію в Україні / Г. Л. Апанасенко // Науковий світ. – 2005. – № 11. – С. 2–5.

Валеологічні рекомендаціі для виходу з демографічної кризи

16. Население Украины: размещение и оценка его миграционной подвижности // Український географічний журнал. – 2005. – № 4. – С. 23–29.


17. Єфимов С. А. "Сообщающиеся сосуды" этноязыковой самоидентификации: сравнительный анализ итогов переписи населения Украины 1989 и 2001 годов / С. А. Єфимов // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 46–52.


18. Садкіна В. І. Українська демографія – правда і міфи / В. І. Садкіна // Економіка в школах України. – 2006. – № 2. – С. 36–38.


19. Пирожков С. І. Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє [Текст] / С. І. Пирожков // Вісник НАН України. – 2006. – № 1. – С. 59–64.


20. Ткаченко В. М. Дитяча демографія в Україні / В. М. Ткаченко // Сім'я та родинне виховання у національній етнопедаогічній культурі. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 240–244.


21. Ткачук М. "35 мільйонів українців у 2050 році – це незворотна цифра" [Текст] / М. Ткачук // Будьмо здорові. – 2006. – № 10. – С. 6–8.


22. Заставний Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – № 8. – С. 32–38.

Аналіз національного та мовного складу в Україні: вживання української мови, розподіл населення за національністю та рідною мовою, видання українською мовою, телерадіомовлення

23. Які наслідки має Голодомор для України? // Полтавська думка. – 2006. – № 50. – С. 7.

Вплив голодомору на демографію України

24. Апанасенко Г. Чому вимирають східні слов'яни? / Г. Апанасенко // Дзеркало тижня. – 2007. – № 1. – С. 15.


25. Социально-экономическое развитие регионов Украины и межгосударственная миграция населения // Український географічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 44–50.


26. Ярошенко М. Україна – не Франція (думки з приводу міграційної ситуації в Україні) / М. Ярошенко // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 57–59.


27. Дем'яненко Б. Демографічний вимір сучасної української політики / Б. Дем'яненко, В. Дем'яненко // Наукові записки з української історії : Зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 211–219.


28. Семиволос Н. Ця слабка сильна стать / Н. Семиволос // Віче. – 2007. – № 3–4. – С. 73–75.

Статистичні дані про демографічний стан та репродуктивне здоров'я населення в Україні

29. Фалагашвілі Нашого цвіту – по всьому світу, або Як відродити українську націю / Фалагашвілі // Українське слово. – 2007. – № 14. – С. 11.

Сучасне демографічне становище України

30. Земцова В. Основні тенденції в динаміці стану здоров'я населення України: необхідність нової стратегії / В. Земцова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 12–15.


31. Вимираємо ж ми, гей? // Полтавський вісник. – 2007. – № 29. – С. 5.

Демографічна ситуація в України, на Полтавщині

32. Курило І. Слабка стать – живучіша. Чоловіки в Україні живуть значно менше, ніж жінки / І. Курило // Полтавський вісник. – 2007. – № 29. – С. 5.


33. Войтенко В. База і надбудова / В. Войтенко // Слово Просвіти. – 2007. – № 37. – С. 10–11.

Природний рух населення України, народжуваність, смертність в ХХІ ст.

34. Коли помре останній виборець, або Як зупинити депопуляцію і поліпшити здоров'я українського народу // Дзеркало тижня. – 2007. – № 33. – С. 1, 14–15.


35. Сердюк А. Як зупинити локомотив демографічної кризи / А. Сердюк // Урядовий кур'єр. – 2007. – № 184. – С. 13.


36. Україна. Президент. Про рішення національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року "Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України"  : указ № 403 від 19 вересня 2007р. / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2007. – № 176. – Вкладка.


37. Скляр В. Реалії етнічного складу населення України та міф "про 130 етносів" / В. Скляр // Слово Просвіти. – 2007. – № 42. – С. 6–7.


38. Скляр В. Зміни чисельності російськомовних українців в Україні (за матеріалами перпеписів населення 1989-2001 рр.) / В. Скляр // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3–4. – С. 14–28.


39. Гончаренко О. М. Екологія і демографія / О. М. Гончаренко // Екологічна газета (укр. пош). – 2007. – № 23. – С. 6.


40. Ніколайчук І. Проведення чіткої демографічної політики на всіх рвінях вимагає довгостроковий прогноз розвитку України / І. Ніколайчук // Світ. – 2007. – № 47–48. – С. 4–5.


41. Проблемы межгосударственных миграционных связей Украины и основные пути их решения // Український географічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 35–39.


42. Западнюк С. О. Суспільно-географічні фактори міграції населення / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 40–45.


43. Міждержавні міграційні зв'язки України: основні тенденції та проблеми / М. І. Фащевський, Л. Г. Руденко, М. П. Немченко, К. М. Мисевич // Український географічний журнал. – 2007. – № 4. – С. 33–39.


44. Івченко В. Діагноз цілому суспільству / В. Івченко // Науковий світ. – 2008. – № 6. – С. 18–20.

Про книгу Володимира Войтенка "Україна очима лікаря", в якій автор пише про болючі для України теми: тривалість життя, проблема алкоголізму, сучасний стан вітчизняної медицини

45. Гарбаренко О. Українці, час народжувати! / О. Гарбаренко // Українське слово. – 2008. – № 28. – С. 8.

Те, що українців стає дедалі менше, відомо усім. Але мало хто зає, що темпи, з якими тане наша нація, є найбільшими у світі

46. Кір'ян Т. Як подолати демографічну кризу в Україні / Т. Кір'ян, М. Шаповал // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 146. – С. 6.


47. Лібанова Е. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року / Е. Лібанова // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 48–51.


48. Миколюк О. Ненароджена Україна / О. Миколюк // День (газета). – 2008. – № 188. – С. 1, 4.

Якби не Голодомор та репресії нас було би 52,5 мільона

49. Царенко А. Мета – здорова нація / А. Царенко // Науковий світ. – 2008. – № 11. – С .8–10.

Соціально-психологічні та поведінкові чинники ризику у поглибленні демографічної кризи

50. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов.15. 04. 1994 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 97. – С. 190–193.

51. Западнюк С. О. Особливості соціально-економічного розвитку України та міграції населення: взаємовплив та його наслідки / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 24–31.


52. Шаповал А. Демографічний стан і проблеми відтворення населення України / Антон Шаповал // Віче. – 2009. – № 20. – С. 22–23.


53. Полканова А. Кримські караїми. Караї Анна Полканова // Світогляд. – 2009. – № 6. – С. 10–23.

Про караїмів, народність Криму

54. Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / Антон Шаповал, Юрій Мартиненко // Віче. – 2010. – № 6. – С. 27–30.


55. Мандибура В. О. Політико-економічні аспекти сучасного соціально-класового структурування населення України / В. О. Мандибура // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 16–30.


56. Специфіка демографічної ситуації в Україні // Географія. – 2010. – № 17. – С. 30–33.


57. Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 3. – С. 20–30.


58. Крамар О. Нас було 52 мільйони: куди поділися 6 000 000 [Текст] / О. Крамар // Літературна Україна. – 2012. – № 8. – С. 5.

Статистика населення України

59. Україна. Людський розвиток. Звіт / 1998 Прогр. Розвитку Організації Об'єднаних Націй. Представництво в Україні. – К., 1999. – 94 с. – Бібліогр.: с. 92–93.


60. Рогожин О. Г. Демографічні перспективи українського села: Іст. передумови, регіон. аналіз і моделювання / О. Г. Рогожин ; Ін- т проблем нац. безпеки. – К., 2004. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с.289.


61. Крисаченко В. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри [Текст] / В. Крисаченко ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К : НІСД, 2005. – 368 с. : іл.


62. Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. ( історико-демографічний аспект) / Ю. В. Волошин. – Полтава : АСМІ, 2005. – 321 с. – Бібліогр.: с. 280–300.


63. Волошин Ю. Государевы описные малороссийские раскольнические слободы ( XVIII в.): Историко-демографический аспект / Ю. Волошин. – М. : Архееодоксия, 2005. – 292 с. – Додаток: Волошин Ю. Государевы описные малороссийские раскольнические слободы (ХYIII в.) : Таблицы, схемы.


64. Сегіда К. Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Катерина Юріївна Сегіда ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 20 с.


Схожі:

Українська демографія icon«Демографія України» (2 курс) Зміст курсу
Мета та основні завдання курсу "Демографія України" дати студентам відомості про загальні тенденції розвитку населення, рушійні сили...
Українська демографія iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " демографія " для студентів з галузі знань
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ― Демографія для студентів з галузі знань 0305
Українська демографія iconВерба денис володимирович удк 331. 101. 6
Спеціальність 08. 00. 07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Українська демографія iconІмені вадима гетьмана” Чернушкіна Оксана Олександрівна
Спеціальність 08. 00. 07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Українська демографія iconДемографія Робочий тематичний план
Курс дає знання основ демографії – науки про відтворення населення, якій притаманні різнобічні взаємозв’язки з економічною теорією...
Українська демографія icon08. 00. 07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка І політика
Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільних явищ І процесів у сфері...
Українська демографія iconДонецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури
«Історія України»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка І політика»; «Гроші, фінанси І кредит»; «Математичні методи,...
Українська демографія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Українська демографія iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська демографія iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи