Моцарт психології лев Семенович Виготський icon

Моцарт психології лев Семенович Виготський
Скачати 128.79 Kb.
НазваМоцарт психології лев Семенович Виготський
Дата05.08.2012
Розмір128.79 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


МОЦАРТ

ПСИХОЛОГІЇ


Лев Семенович Виготський

(1896-1933)


Тематичний список


Укладач: Плоткіна О. А.


Полтава, 2011

Яскравим прикладом вчителя з “великої літери” є видатний радянський психолог і педагог початку ХХ століття ^ Виготський Лев Семенович (Вигодський Лев Симхович) (1896-1934 рр.). Саме завдяки його досягненням в області дитячої психології, його педагогічному таланту сучасна педагогіка збагатилась, розкрила ще один “козир” таїни людського пізнання. Виготський творив в часи революційних подій 1917 року та й ідеї його були справді революційними. Всі його досягнення в області педагогіки ґрунтувались, в першу чергу, на дослідженнях дитячої психології. Цей вчений своєю працею вніс значні прогресивні корективи в, здавалось, непохитні психологічні та педагогічні істини. Кожна його ідея в педагогіці ґрунтувалась не на теоретичних засадах науковця, а на глибокому психологічному аналізі тих чи інших факторів людського розвитку та діяльності, тобто на експериментальному досвіді. Досягнення Л. С. Виготського та його послідовників мають величезне значення та залишаються основою наукового світогляду більшості професіоналів в цій сфері.

Нажаль, долею Виготському було відведено всього 38 років, тяжка хвороба обірвала його життя в період найвищого розквіту. Але навіть ті 10 з “хвостиком” років, присвяченні науці, залишили величезний скарб – наукову спадщину в області психології та педагогіки, яка й сьогодні є джерелом наснаги для молодих психологів і педагогів в Росії, Україні та в багатьох інших країнах світу. Таке коротке життя вченого не було безхмарним, визнання прийшло не відразу, але він знаходив в собі сили жити й працювати, бо був справжнім митцем, генієм, як його часто називали й називатимуть послідовники.

Народився Лев Семенович 5 (17) листопада 1896 року в Орші (поблизу Мінська), був другим з восьми дітей незаможної сім’ї банківського службовця. Незважаючи на відсутність матеріальних благ, батьки були багаті духовно, мали добру освіту, володіли декількома мовами. Цього прагнули й для своїх дітей.

В 1917 р., закінчивши університет, Виготський повертається в Гомель, де активно вливається в просвітницьку діяльність, культурне життя міста. Вже тоді формуються його основні принципи та погляди, закладається фундамент світогляду науковця та педагога. В гомельський період він написав “Педагогічну психологію”, яка базувалась на досвіді викладацької роботи, (була опублікована в 1926 р.) та “Психологію мистецтва”, яку захищав як дисертацію (опублікована через багато років після його смерті). В той час “ранній” Виготський проявив себе як ерудований мислитель, що шукає шляхи розвитку психології та педагогіки в заідеологізованій Росії.

В 1924 р. Виготський вперше звертає на себе увагу наукового світу на з’їзді дослідників поведінки в Петрограді, де він виступив з своєю доповіддю про об’єднання знань про поведінку як систему рефлексів з залежністю цієї поведінки людини від усвідомлення мовних реакцій. Чіткість основних положень доповіді довела учасникам з’їзду, що доповідач добре підготовлений і успішно викладає написаний текст. Яким же було здивування, коли один з делегатів побачив чистий аркуш перед Виготським. То був відомий психолог Лурія, який надалі став однодумцем Виготського і спільно з ним розвивав нові ідеї. Саме за сприяння Лурії Виготський приймає пропозицію директора Московського університету психології Корнілова щодо роботи в його закладі та переїжджає до Москви. Не маючи житла, Лев Семенович оселяється в підвалі цього інститут й повністю віддається науці. В цей період, зацікавившись особливою сферою практики – навчання та виховання дітей з розумовими та фізичними вадами, він закладає основи нового направлення в науці – дефектології, яку вважав ключем до всіх психологічних проблем. Виготський все глибше й глибше занурюється в особливості дитячої психології. Однією з найяскравіших праць була “Історія розвитку вищих психічних функцій” (1928-1931 рр.). Практичний досвід, накопичений за час роботи в психіатричних та неврологічних клініках, був життєвою основою цих праць.

Початок 30-х років ознаменувався репресивним наступом сталінізму й на психологію, ідеї Виготського піддавались сумнівам, але він і його соратники твердо стояли на своїх позиціях. Виготський паралельно з психологією займається й поширеним на той час напрямом педологією. Публікуються його роботи "Педологія шкільного віку" (1928), "Педологія юнацького віку" (1929), "Педологія підлітка" (1930-1931). Ці роботи опинились під забороною після того, як Сталін оголосив педологію шкідливою для практики, такою, що не відповідає марксистським теоріям.

1931-1934 рр. – третій і останній період діяльності Л. С. Виготського. В ці роки він активно займається розробкою нової програми, основні теорії якої були викладені в монографії “Мислення й мовлення”, яка вийшла вже через декілька місяців після його смерті. . Головним відкриттям цього періоду було дослідження розвитку значень в онтогенезі, їх стадіальне перетворення. Він розглядав значення під кутом бачення "історії системи". Виготський і його школа, дослідивши значення слова, його зміст, та прослідкувавши стадії його змін в історії народу (аналіз робіт лінгвістів, вивчення мотивів, які спонукають та керують думкою), дійшли висновку, що ці зміни є наслідком процесу розвитку індивідуального усвідомлення.

При всій своїй геніальності, як часто трапляється, Виготському постійно доводилось долати безліч труднощів. Вони були викликані не тільки погіршенням стану здоров’я, але й щоденною турботою про матеріальне становище, оскільки, читаючи лекції в інших містах, ледь-ледь міг прогодувати невелику сім’ю (мав дружину і двох діточок), відсутністю можливостей займатись науковою роботою. А тяжка хвороба брала своє, 11 червня 1934 року Лева Семеновича не стало, останніми його словами було: “Я готовий!”.

Немає сенсу гадати, яких висот досяг би Виготський, якби не помер в період розквіту свого таланту. Він й так зробив багато для розвитку гуманітарних знань в Росії і за її межами, він збагатив не тільки психологію та педагогіку, а й вніс і запровадив свої прогресивні ідеї в значну кількість наук по вивченню людини. Геніальність ідей Виготського не зникла з його смертю, а його діяльність завжди слугуватиме прикладом для послідовників.1. Лев Семенович Выготский: из прошлого в будущее [Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 6. – С. 66–73.


2. Підвищення пізнавальної та мовленнєвої активності дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобами розвитку психічних процесів. Концепція Л. С. Виготського про закони розвитку вищих психічних функцій [Текст] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2009. – № 11. – С. 75–81.


3. Фрагмент выступления Г. Л. Выготской на конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Л. С. Выготского [Текст] // Коррекционная педагогика. – 2010. – №  5. – С. 93–94.

Старшая дочь психолога Льва Семеновича Выготского (1896-1933), дефектолог и психолог Гита Львовна Выготская (1925-2010) выступила на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения отца, выдающегося психолога.

4. Аникина В. Г. Проблема осознания в культурно-исторической теории Л. С. Выготского в контексте исследования рефлексии [Текст] / В. Г. Аникина // Психологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 81–86.


5. Бобылев Е. Л. Психология искусства Л. С. Выготского как общественная техника чувств [Текст] / Е. Л. Бобылев // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 11. – С. 69–70.


6. Велтисов М. Е. Педагогическая ценность наследия Л. С. Выготского для развития творческого воображения [Текст] / М. Е. Велтисов // Одаренный ребенок. – 2010. – №  4. – С. 6–17.


7. Выготская Г. Л. Каким он был [Текст] / Г. Л. Выготская // Дошкільна освіта. – 2010. – №  3. – С. 78–90.

Гита Львовна Выготская о своем отце Льве Семеновиче Выготском (1896-1933).

8. Выготский Л. С. К вопросу о динамике детского характера [Текст] / Л. С. Выготский // Практическая психология и логопедия. – 2009. – № 2. – С. 29–39.


9. Выготский Л. С. Ребенок и его поведение. Из работы "Этюды по истории поведения" [Текст] / Л. С. Выготский, А. Р. Лурия // Дошкольное образование: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – № 20. – Вкладыш. – № 21–23.

10. Глозман Ж. М. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия: истоки сотворчества [Текст] / Ж. М. Глозман, Т. В. Степанченко // Вопросы психологии. – 2004. – № 6. – С. 93–102.


11. Давыдов В. В. Взаимосвязь идей Л. С. Выготского и Н. А. Бернштейна [Текст] / В. В. Давыдов // Вопросы психологии. – 2010. – №  4. – С. 104–109.


12. Дубровина Т. И. Развитие памяти в системе коррекционно-развивающего обучения у детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Т. И. Дубровина // Логопедия. – 2007. – № 2. – С. 64–69.


13. Завершнева Е. Ю. Записные книжки, заметки, научные дневники Л. С. Выготского: результаты исследования семейного архива [Текст] / Е. Ю. Завершнева // Вопросы психологии. – 2008. – № 1. – С. 132–145.


14. Завершнева Е. Ю. Виды причинности в современной психологии [Текст] / Е. Ю. Завершнева // Вопросы психологии. – 2009. – № 2. – С. 21–34.

Работы по исследованию причинности Выготского Л., Декарта Р., Хайдеггера М.

15. Завершнева Е. Ю. Исследование рукописи Л. С. Выготского "Исторический смысл психологического кризиса"" [Текст] / Е. Ю. Завершнева // Вопросы психологии. – 2009. – № 6. – С. 119–137.

О психологе Выготском Льве Семеновиче и рукописи его работы "Исторический смысл психологического кризиса".

16. Завершнева Е. Ю. Основные поправки к тексту "Исторический смысл психологического кризиса", опубликованному в 1982 г. в собрании сочинений Л. С. Выготского [Текст] / Е. Ю. Завершнева, М. Е. Осипов // Вопросы психологии. – 2010. – № 1. – С. 92– 102.

О работе русского психолога Л. С. Выготского "Исторический смысл психологического кризиса".

17. Зарецкий В. К. Эвристический потенциал понятия "зона ближайшего развития" [Текст] / В. К. Зарецкий // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 13–25.

Представлена попытка реконструкции мысли Л.С. Выготского в плане его понимания значения понятия "зона ближайшего развития" (ЗБР) для обучения. Сотрудничество ребенка и взрослого.

18. Захарюта Н. В. Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского – основа предшкольной подготовки детей [Текст] / Н. В. Захарюта // Начальная школа: Плюс до и после. – 2008. – № 2. – С. 50–53.


19. Зинченко В. П. Мысль и Слово: подходы Л. С. Выготского и Г. Г. Штепа [Текст] / В. П. Зинченко // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 4. – С. 5–16 ;  2004. – № 1.– С. 5–17.


20. Зинченко В. П. Живые метафоры смысла [Текст] / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 100–113.

К 110-летию со дня рождения Л. С. Выготского.

21. Корепанова И. Загадка мастера. Зона ближайшего развития в современной психологической практике. [Текст] / И. Корепанова // Школьный психолог: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2005. – № 4. – С. 5–6.

Теория Л. С. Выготского.

22. Корепанова И. А. Опыт исследования зоны ближайшего развития [Текст] / И. А. Корепанова // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 4. – С. 11–17.

Сотрудничество ребенка со взрослым и сверстником.

23. Кравцова Е. 110 лет со дня рождения Выготского: образ классика [Текст] : интервъю с доктором психол. наук, внучкой Л. С. Выготского Е. Е. Кравцовой / записала А. Аромштам / Е. Кравцова // Дошкольное образование: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – № 20. – С. 2–3.


24. Кравцова Е. Е. Кризис культурно-исторической психологии и пути его преодоления [Текст] / Е. Е. Кравцова // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 125–133.

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского.

25. Крючков В. П. Психологическая теория басни Л. С. Выготского и её методический потенциал [Текст] / В. П. Крючков // Коррекционная педагогика. – 2011. – №  2–3. – С. 20–26.


26. Кудрявцев В. Т. На путях к вершинно-глубинной психологии [Текст] / В. Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 113–125.

Методология историзма Л. С. Выготского как основа вершинно-глубинной психологии.

27. Кучерявый В. Г. Л. С. Выготский об особенностях и механизме творческого воображения ребенка [Текст] / В. Г. Кучерявый // Обдарована дитина. – 2004. – № 4. – С. 2–13.


28. Лебедева О. В. Учение Л. С. Выготского о методологических и организационно-методических принципах психолого-педагогической помощи проблемным детям на службе специальной психологии [Текст] / О. В. Лебедева // Психолог в детском саду. – 2010. – № 3. – С. 21–38.


29. Левитин К. Е. Личностью не рождаются [Текст] : об ученых-психологах Л. С. Выготском, А. Н. Леонтьеве, А. Р. Лурия / Карл Ефимович Левитин ; отв. ред. В. В. Давыдов ; АН СССР. – М. : Наука, 1990. – 208 с.


30. Леонтьев А. А. Л. С. Выготский [Текст] : кн. для учащихся 9-11 кл. сред. шк. / А. А. Леонтьев. – М. : Просвещение, 1990. – 156 с. 


31. Леонтьев А. А. Школа Л. С. Выготского: линии преемственности [Текст] / А. А. Леонтьев // Психологический журнал. – 2004. – № 5. – С. 98–102.


32. Лобчук О. Лев Семенович Виготський (5.11.1896 – 10.10.1934) [Текст] / О. Лобчук, В. Потапова // Психолог. – 2003. – № 46. – С. 26.


33. Лучков В. В. Значение теории Л. С. Выготского для психологии и дефектологии [Текст] / В. В. Лучков, М. С. Певзнер // Дефектология. – 2011. – №  1. – С. 3–14.


34. Майданский А. Д. Выготский – Спиноза: диалог сквозь столетия [Текст] / А. Д. Майданский // Вопросы философии. – 2008. – № 10. – С. 116–127.


35. Меерович М. Общность взглядов А. С. Макаренко и Л. С. Выготского на значение коллектива в формировании личности [Текст] / М. Меерович, Л. Шрагина // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 4–5. – С. 25–26.


36. Нежнов П. Г. От идей Л. С. Выготского к теории онтогенеза [Текст] / П. Г. Нежнов // Вестник Моск. ун-та. Сер.14. Психология. – 2004. – № 3. – С. 72–89.


37. Палкин А. Д. Л. С. Выготский глазами японских исследователей [Текст] / А. Д. Палкин // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 143–151.


38. Разорина Л. М. Предмет педагогической психологии : проблемы и подходы к решению [Текст] / Л. М. Разорина // Психология в вузе. – 2011. – №  1. – С. 32–46.

Предмет педагогической психологии, подход Л. С.Выготского, П. Я.Гальперина, метод Г. Е. Залесского. А. Н. Леонтьев и предмет психологии воспитания.

39. Рейф И. Юность Выготского [Текст] / И. Рейф // Знание-сила. – 2009. – № 2. – С. 85–90.


40. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т пед. і психології проф. освіти. – К. : ІПППО АПН України, 2006. – 529 с.


41. Рибалка В. В. Л.С. Виготський : культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій та учення про особистість [Текст] / В. В. Рибалка // Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / В.В.Рибалка ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Одеса, 2009. – С. 74–82.


42. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці [Текст] : навч. посіб. / Валентин Васильович Рибалка ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.

^ Теорія особистості Л. С. Виготського.

43. Роббинс Д. Применение метафоры в неклассической теории языка Л. С. Выготского [Текст] / Д. Роббинс // Вопросы философии. – 2005. – № 9. – С. 122–131.


44. Сенющенков С. П. Типы интериоризации в теории Л. С. Выготского [Текст] / С. П. Сенющенков // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 134–142.


45. Степанов С. Союзники или коллеги [Текст] / С. Степанов // Школьный психолог: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2008. – № 23. – С. 4–5.

О дефектологии и психологии. О взглядах на работу с аномальными детьми психологов: Л .С. Выготского, Альфреда Бине и А. Адлера.

46. Степанова М. А. От Л. С. Выготского к П. Я. Гальперину: психотехнический подход в психологии образования [Текст] / М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2010. – №  4. – С. 14–27.


47. Степанова М. А. Научная система педагогической психологии [Текст] / М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 151–155.

К 80-летию выхода "Педагогической психологии" Л.С.Выготского.

48. Степанова М. История культурного развития дефективного ребенка [Текст] / Марина Степанова // Школьный психолог: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2008. – № 23. – С. 13–16.

Л. С. Выготский и его ученики о работе с аномальными детьми, о воспитании детей с нарушениями развития, о практических разработках в области дефектологии о коррекционной педагогики.

49. Сэйфер С. Высокоразвитая игра и ее роль в развитии и обучении [Текст] / С. Сэйфер // Психологическая наука и образование. – 2010. – №  3. – С. 48–61.

О роли игры для развития и обучения дошкольников, взгляды Л. С. Выготского на игру.

50. Тылец Н. Н. "Резонансный" подход к построению обучения [Текст] / Н. Н. Тылец // Физика в школе. – 2007. – № 4. – С. 13–21.

Эффект "резонанса"отмечал в своих работах Л. С. Выготский, вводя понятие развивающего обучения и отделяя его от обучения вне учета процесса роста и созревания.

51. Улыбина Е. В. Знаковое опосредование в культурно-исторической теории и психоанализе [Текст] / Е. В. Улыбина // Психологический журнал. – 2004. – № 6. – С. 64–72.

Л. С. Выготский о психоанализе.

52. Улыбина Е. В. Культурно-исторический подход Л. С. Выготского и развитие теории когнитивной метафоры [Текст] / Е. В. Улыбина // Психологический журнал. – 2008. – № 1. – С. 119–125.


53. Харлемнкова Н. Е. Проблема опосредствования в истории и теории психологии [Текст] / Н. Е. Харлемнкова // Психологический журнал. – 2008. – № 2. – С. 41–51.

Обсуждается одна из фундаментальных проблем психологии - проблема опосредствования. Дается ее историко-философский и историко-психологический анализ. Основные принципи психологической теории деятельности и поведения. Целенапревленно сопоставляются подходы Выготского Л. С. и Брушлинского А. В. к проблеме соотношения непосредственных и опостредственных процессов.

54. Чеснокова А. Г. Осознание как центральная проблема психологии в концепциях Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна [Текст] / А. Г. Чеснокова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2003. – № 4. – С. 3–15.


55. Чеснокова А. Г. Проблема сознания у Выготского и Леонтьева [Текст] / А. Г. Чеснокова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2004. – № 3. – С. 90–96.


56. Чубаров И. М. Между бессмыслицей и абсурдом: статус футуризма и бессмертного искусства в эстетических теориях 20-х гг. (В. Шкловский, Л. Выготский, В. Кандидский, Г. Шпет и ГАХН) [Текст] / И. М. Чубаров // Вопросы философии. – 2009. – № 4. – С. 114–125.

ГАХН - Государственная Академия художественных наук. Психологический анализ искусства.

Схожі:

Моцарт психології лев Семенович Виготський iconСпеціальні призи фестивалю
«Музична Таврія», партитурами В. Моцарт увертюра до опери «Весілля Фігаро», В. Моцарт увертюра до опери «Викрадення із сераля», Л....
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconРоманюк анатолій Семенович
Романюк анатолій Семенович (11. Х. 1956, м. Сніжне, Донецьк обл.) – історик, політолог, канд філос наук (Політична активність студентської...
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості,...
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань
Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні, у визначенні її предмета. Особливості психології як науки. Відмінності...
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconКалендарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconКафедра психології філософського факультету
Теоретичні та практичні аспекти роботи в сфері клінічної психології та психології здоров’я”
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології І психології розвитку особистості Методичний посібник
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Методичні рекомендації
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconТема Предмет, задачі та значення психології в сучасному суспільстві
Предмет психології І природа психіки. Завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Значення психології для підприємницької...
Моцарт психології лев Семенович Виготський iconЗміст поняття професійного спілкування постановка проблеми
Недостатньо сказати, що спілкування відіграє важливу роль у житті людини, воно є головним чинником формування та становлення людини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи