Я живу без конфліктів icon

Я живу без конфліктів
Скачати 191.22 Kb.
НазваЯ живу без конфліктів
Дата05.08.2012
Розмір191.22 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Я живу

без конфліктів


Тематичний список


Укладач : Н. Р. Ахметова


Полтава, 2011

Міжнародний день толерантності

Цей день встановлений Декларацією принципів толерантності, прийнятій на засіданні Генеральної конференції ЮНЕСКО   25 жовтня – 16 листопада 1995 р. Адміністрація сайту наводить текст Декларації.

^

Декларація принципів толерантності

Держави-члени Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що зібралися в Парижі на двадцять восьму сесію Генеральної конференції 25 жовтня – 16 листопада 1995 р.,

Преамбула

пам’ятаючи про те, що Статут Організації Об’єднаних Націй проголошує: „Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні покоління від лиха війни … знову утвердити віру в основні права людини, в гідність та цінність людської особистості і з цією метою виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди”,

нагадуючи про те, що в Преамбулі Статуту ЮНЕСКО, затвердженого 16 листопада 1945 р., підкреслюється, що „мир має ґрунтуватися на інтелектуальній та моральній солідарності людства”,

нагадуючи також про те, що у Загальній декларації прав людини проголошується, що „кожна людина має право на свободу думки, совісті та віросповідання” (стаття 18), „на свободу переконань і на їхнє вільне висловлювання” (стаття 19) і що освіта „повинна сприяти взаєморозумінню, толерантності та дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами” (стаття 26),

^

беручи до уваги відповідні міжнародні акти, в тому числі:

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

- Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

^

- Конвенцію про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього;

- Конвенцію про права дитини;

- Конвенцію 1951 р. щодо статусу біженців та Протокол 1967 р. стосовно статусу біженців, а також регіональні правові акти в цій галузі;

^

- Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

- Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

^

- Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії та переконань;

- Декларацію щодо прав осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних або мовних меншин;

^

- Декларацію щодо заходів по ліквідації міжнародного тероризму;

- Віденську декларацію та Програму дій Всесвітньої конференції з питань прав людини;

- Декларацію та Програму дій, ухвалених під час Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку, що відбулася в Копенгагені;

^

- Декларацію ЮНЕСКО про раси та расові забобони;

- Конвенцію та Рекомендацію ЮНЕСКО пре боротьбу з дискримінацією в галузі освіти;

пам’ятаючи про цілі проголошених ООН третього Десятиріччя дій по боротьбі проти расизму та расової дискримінації, Десятиріччя освіти в галузі прав людини та Міжнародного десятиріччя корінних народів світу,

враховуючи рекомендації регіональних конференцій, проведених згідно з резолюцією 27С/5.14 Генеральної конференції ЮНЕСКО в рамках проголошеного Організацією Об’єднаних Націй Року толерантності, а також висновки і рекомендації інших конференцій та нарад, організованих країнами-членами в рамках програми Року толерантності,

відчуваючи занепокоєння у зв’язку з актами нетерпимості, насильства, тероризму, ксенофобії, агресивного націоналізму, расизму, антисемітизму, відчуження, маргіналізації та дискримінації щодо національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, біженців, робітників-мігрантів, іммігрантів та соціальне найменш захищених груп у суспільстві, а також актами насильства та залякування щодо окремих осіб, які реалізують своє право на свободу думки і висловлювання переконань, проявами, що почастішали останнім часом і становлять загрозу зміцненню миру та демократії на національному і міжнародному рівнях,

звертаючи особливу увагу на обов’язок країн-членів розвивати та забезпечувати поважання прав людини та основних свобод для всіх без винятку незалежно від їхньої раси, статі, мови, національної належності, релігії або стану здоров’я і боротися з проявами нетерпимості,

приймають та урочисто проголошують цю Декларацію принципів толерантності, сповнені рішучості зробити все необхідне для утвердження ідеалів толерантності в суспільстві, оскільки толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів,

^

ми проголошуємо таке:Стаття 1. Поняття толерантності


1.1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.


1.2. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності. Толерантність повинні виявляти кожна людина, групи людей та держави.

1.3. Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (e тому числі культурного плюралізму), демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття, що означає відмову від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах у галузі прав людини.

1.4. Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Це означає визнання того, що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.

^

Стаття 2. Державний рівень

2.1. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. Необхідно також, щоб економічні і соціальні можливості були доступними для кожної людини без будь-якої дискримінації. Відчуження і маргіналізація можуть стати причиною пасивності, ворожості та фанатизму.

2.2. Для того, щоб зробити суспільство толерантнішим, державам слід ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з питань прав людини і, в разі потреби, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві рівноправних відносин і рівних можливостей для всіх груп і кожної окремої людини.

2.3. В інтересах міжнародної злагоди принципово важливо, щоб кожна людина, громада та нація усвідомлювали та поважали багатокультурний характер людського співтовариства. Без толерантності не може бути миру, а без миру неможливі розвиток і демократія.

2.4. Нетолерантність може набувати форми маргіналізації соціальне найменш захищених груп, їхнього вилучення із суспільного та політичного життя, насильства і дискримінації щодо них. Як проголошує Декларація про раси та расові забобони, “Всі люди та групи людей мають право відрізнятися один від одного” (стаття 1.2).

^

Стаття 3. Соціальні аспекти

3.1. Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними міграційними процесами і переміщенням населення, урбанізацією і трансформуванням соціальних моделей. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям, ескалація нетерпимості та розбрату потенційно загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер.

3.2 Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім’ї та громаді. У школах, університетах та осередках неформальної освіти, удома і на роботі необхідно формувати атмосферу толерантності, стосунки відкритості, уважність один до одного та почуття солідарності. Засоби комунікації здатні відіграти конструктивну роль у сприянні вільному і відкритому діалогу та спілкуванню, роз’ясненню ваги толерантності та загроз, що їх несе байдужість до проявів нетолерантності з боку груп та ідеологій.

3.3. У Декларації ЮНЕСКО про раси та расові забобони проголошується, що слід вживати необхідних заходів з метою забезпечення рівності у праві на гідність та інших правах окремих осіб і груп людей. У цьому зв’язку особливу увагу слід зосередити на найменш соціально захищених групах, які перебувають у несприятливих соціальних чи економічних умовах, для того щоб надати їм правового та соціального захисту, зокрема в житлових питаннях та питаннях зайнятості, охорони здоров’я, забезпечити повагу до самобутності їхньої культури та цінностей, сприяти їхньому соціальному і професійному зростанню та інтеграції, зокрема засобами освіти.

3.4. Для розв’язання цього глобального завдання необхідно здійснювати відповідні наукові дослідження та створювати інформаційні мережі з метою координації діяльності міжнародного співтовариства, у тому числі залучати соціальні науки до проведення глибинного аналізу причин такого становища та до ефективних протидій негативним явищам, а також здійснювати наукові дослідження та моніторинг з метою сприяння виробленню політичних рішень та нормативній діяльності держав-членів.

^

Стаття 4. Виховання

4.1. Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.

4.2. Виховання в дусі толерантності слід розглядати як невідкладне завдання; у зв’язку з цим необхідно сприяти розробці навчальних методик для формування толерантності на систематичній і раціональній основі, розкриваючи культурні, соціальні, економічні, політичні та релігійні чинники нетерпимості, що призводять до насильства і відчуження. Політика і програми в галузі освіти повинні сприяти покращанню взаєморозуміння, зміцненню солідарності і толерантності у спілкуванні як між окремими особами, так і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними і мовними групами та націями.

4.3. Виховання в дусі толерантності має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та відособлюють від інших. Воно повинне розвивати в молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.

4.4. Ми заявляємо про свою готовність підтримувати і втілювати в життя програми наукових досліджень у галузі соціальних наук та виховання в дусі толерантності, прав людини та ненасильства. Це означає, що слід приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників і занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології з метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами.

^

Стаття 5. Готовність до дій

Ми зобов’язуємося сприяти формуванню психології толерантності та ненасильства, використовуючи для цього програми та заклади в галузі освіти, науки, культури і комунікації.

^

Стаття 6. Міжнародний день толерантності

Для того, щоб піднести громадську свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в нетерпимості, протидіяти її проявам, сприяти формуванню психології толерантності та вихованню в її дусі, ми урочисто проголошуємо 16 листопада щорічним Міжнародним днем толерантності.

1. ^ Толерантність і емпатія як специфічні риси комунікативних процесів [Текст] // Кредитно-модульний курс культурології : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, Д. Є. Погорілий ; Нац. фармацевтичний університет. – К., 2006. – С. 289–293.


2. [Назустріч Міжнародному Дню толерантності] [Текст] // Педагогіка толерантності. – 2008. – № 3. – С. 7–13.


3. [Толерантность в школе] [Текст] // Школьный психолог. – 2009. – № 20. – С. 2–32.


4. [Сценарії позакласних заходів про толерантність] [Текст] // Позакласний час. – 2010. – № 10. – С. 25–32.


5. [Виховання толерантності] [Текст] // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 15–24.

Розробка уроків з етики в школі.

6. Акімов Д. Явища толерантності та мігрантофобії в умовах сучасної трудової міграції [Текст] / Д. Акімов // Зовнішні справи. – 2010. – № 9–10. – С. 44–47.


7. Акулова А. А. Специфика политической толерантности студентов [Текст] / А. А. Акулова // Социология образования. – 2011. – № 9. – С. 60–68.

По материалам социологического исследования.

8. Артюхова Т. Ю. Образовательная среда как условие развития личностных характеристик толерантности у подростков и юношей [Текст] / Т. Ю. Артюхова // Психология обучения. – 2008. – № 6. – С. 4–13.


9. Ачасова Л. Ю. Воспитательная работа в общеобразовательной школе как возрождение культуры личности и толерантности [Текст] / Л. Ю. Ачасова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 10. – С. 35–39.


10. Ачасова Л. Ю. Толерантность в деятельности современного педагога [Текст] / Л. Ю. Ачасова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 11. – С. 23–28.


11. Бистрицький Є. Конфлікт культур і методологія толерантності [Текст] / Є. Бистрицький // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 102–118 ; Вопросы фмлософии. – 2011. – № 9. – С. 74–87.


12. Білецька І. Толерантна особистість. Відкрите тренінгове заняття (10 клас) [Текст] / І. Білецька // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – № 23–24. – С. 75–81.


13. Глєбов В. Моніторинг міжетнічної толерантності [Текст] / В. Глєбов, О. Родіонова, Л. Прохорова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 4. – С. 64–66.


14. Гребенникова И. А. Инкультурация и межкультурное общение как феномен толерантности и адаптации к новой культуре [Текст] / И. А. Гребенникова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 7. – С. 31–34.


15. Грива О. Толерантність як цінність освіти в християнській та мусульманській традиціях [Текст] / О. Грива // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 112–116.


16. Гринчук М. Формування толерантної особистості [Текст] / М. Гринчук // Завуч. – 2005. – № 12. – С. 3–5.


17. Гурьянов А. Воспитание толерантной личности [Текст] / А. Гурьянов // Воспитание школьников. – 2008. – № 2. – С. 25–28.


18. Гурьянова А. Качества толерантной личности [Текст] / А. Гурьянова // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 6. – С. 58.


19. Гусев А. И. Толерантность к неопределенности: проблематика исследований [Текст] / А. И. Гусев // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 80–85.


20. Дворникова Е. И. Воспитание толерантности у будуших педагогов в системе образования [Текст] / Е. И. Дворникова // Искусство и образование. – 2007. – № 2. – С. 4–21.


21. Докукіна О. Я живу без конфліктів. Сутність, структура, та особливості розвитку толерантності особистості [Текст] / О. Докукіна // Шкільний світ. – 2008. – № 10. – С. 5–7.


22. Егорова Т. В. Формирование этнокультурной компетентности для профилактики девиантного поведения молодежи [Текст] / Т. В. Егорова, М. В. Данилова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 1. – С. 89–94.


23. Ефимова Д. В. Особенности развития толерантности у подростков с задержкой психического развития [Текст] / Д. В. Ефимова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 10. – С. 79–84.


24. Заредінова Е. Р. Проблеми формування міжетнічної толерантності в учнів початкових класів (психолого-педагогічний аспект) [Текст] / Е. Р. Заредінова // Постметодика. – 2009. – № 2. – С. 41–43.


25. Зарівна О. Історична генеза змісту і соціокультурної ролі феномена "Толерантність" [Текст] / О. Зарівна // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 76–81.

26. Зарівна О. Толерантність як елемент світогляду і культури [Текст] / О. Зарівна // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 21–23.

27. Захарова Н. І. Формування творчої, гуманної і толерантної особистості учня [Текст] / Н. І. Захарова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16–18. – С. 54–55.


28. Изюрова О. С. Вокальный эстрадный ансамбль в формировании положительных межличностных отношений подростков-воспитанников детского дома [Текст] / О. С. Изюрова // Искусство и образование. – 2008. – № 1. – С. 37–44.


29. Іванюк І. Розуміння толерантності: філософсько-релігійний аналіз [Текст] / І. Іванюк // Історія релігій в Україні : наук. щорічник 2011 рік / Ін-т релігієзнавства-Філія Львів. музею історії релігії, Львів. відділення ін-ту укр. археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства ін-ту філософії імені Г. Сковороди НАН України. – Львів, 2011. – Кн. ІІ. – С. 229–237.


30. Казарова Е. Эмблема толерантности : занятие по психологии для учащихся 6-8-х классов [Текст] / Екатерина Казарова // Школьный психолог. – 2009. – № 23. – С. 8–9.


31. Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності учнів [Текст] / Я. Камбалова // Історія в школах України. – 2011. – № 6. – С. 38–42.


32. Капустина Н. Г. Готовность студентов-психологов к формированию толерантности у субъектов образовательного процесса [Текст] / Н. Г. Капустина // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 9. – С. 51–56.


33. Кожухарь Г. С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы [Текст] / Г. С. Кожухарь, И. В. Вагурин // Вопросы психологии. – 2011. – № 5. – С. 45–54.


34. Кожухарь Г. С. Формы межличностной толерантности: критериальные признаки и особенности [Текст] / Г. С. Кожухарь // Психологический журнал. – 2008. – № 3. – С. 30–40.


35. Козаченко Т. В. Тренінгове заняття із практичними психологами до відзначення Міжнародного дня толерантності [Текст] / Тетяна Василівна Козаченко // Психологічна газета. – 2009. – № 20. – С. 26–32 ; № 21. – С. 20–25.


36. Колесніченко Н. До проблеми формування політичної толерантності в українському суспільстві [Текст] / Н. Колесніченко // Сучасна українська політика. – 2008. – В. 14. – С. 65–69.


37. Коренєва О. "Люди, будьте взаємно красивими!.." Виховна година до Міжнародного дня толерантності [Текст] / О. Коренєва // Шкільний світ. – 2007. – № 40. – С. 6–7.


38. Кошевич Д. Гармонія - у разноманітті [Текст] / Дмитро Кошевич // Управління освітою. – 2010. – № 5. – С. 29–32.

39. Крейн І. Концепція толерантності як універсальної категорії еволюції розуму: метапідхід [Текст] / І. Крейн // Вісник НАН України. – 2006. – № 11. – С. 22–42.

40. Кремень В. Г. Орієнтовна концепція толерантності [Текст] / В. Г. Кремень // Позакласний час. – 2010. – № 7. – С. 44–45.

Про виховання толерантності учнів у школі..

41. Кресіна І. Проблеми утвердження толерантності в українському суспільстві [Текст] / І. Кресіна // Зовнішні справи. – 2011. – № 1. – С. 48–51.


42. Куликова Т. И. Опыт реализации спецкурса "Этническая толерантность в межкультурном взаимодействии" в процессе подготовки педагогов-психологов [Текст] / Т. И. Куликова // Психология в вузе. – 2009. – № 4. – С. 107–112.


43. Леонтьев Д. А. К операционализации понятия "толерантность" [Текст] / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2009. – № 5. – С. 3–16.


44. Лисицина Ю. Виховання толерантності у старшокласників засобами художньої культури [Текст] / Юлія Лисицина // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 48–50.


45. Логвинчук В. В. Історичний аспект трансформації ідеї толерантності [Текст] / В. В. Логвинчук // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 42 : Юридичні і політичні науки. – С. 689–694.


46. Майковская Л. С. Роль эмпатии в процессе формирования этнокультурной толерантности средствами музыки [Текст] / Л. С. Майковская // Педагогическое образование и наука. – 2007. – № 2. – С. 13–16.


47. Майковская Л. С. Феномен етнокультурной толерантности в музыкальном искусстве и образовании [Текст] / Л. С. Майковская // Искусство и образование. – 2009. – № 1. – С. 65–71.


48. Марченко О. Є. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Тренінг для учнів 10-11 класів [Текст] / О. Є. Марченко // Основи здоров'я. – 2011. – № 9. – С. 42–47.


49. Масловская Т. С. Толерантность в образовании [Текст] / Т. С. Масловская // Мир образования- образование в мире. – 2009. – № 4. – С. 51–59.


50. Мирна І. Виховуємо риси толерантної особи. Виховна година [Текст] / І. Мирна // Школа. – 2008. – № 5. – С. 71–77.


51. Мищенко Т. М. Творчество как средство формирования толерантности у подростков [Текст] / Т. М. Мищенко // Мир образования- образование в мире. – 2009. – № 3. – С. 101–105.

Формирование толерантности у подростков в процессе занятия декоративно-прикладным творчеством.

52. Нестерова О. В. Поняття про толерантність (для учнів 5-8 класів) [Текст] / О. В. Нестерова // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 2. – С. 15–16.


53. Нечерда В. Проблема виховання толерантності особистості в контексті профілактики дитячої бездоглядності [Текст] / Валерія Нечерда // Рідна школа. – 2009. – № 5–6. – С. 54–56.


54. Николаева Л. В. Межкультурная коммуникация и толерантность [Текст] / Л. В. Николаева // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 88–92.


55. Орбан-Лембрик Л. Толерантність як основа адекватних взаємин у полікультурному світі [Текст] / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С. 73–85.


56. Платонова Н. А. День толерантности в образовательном учреждении [Текст] / Н. А. Платонова // Воспитание школьников. – 2010. – № 9. – С. 75–79.


57. Подивилова О. Н. Формирование толерантности у дошкольников в условиях интегрированного обучения [Текст] / О. Н. Подивилова // Начальная школа: Плюс до и после. – 2011. – № 10. – С. 26–29.


58. Поменцева О. П. Толерантність як умова стабільності політичної системи [Текст] / О. П. Поменцева // Віче. – 2007. – № 18. – С. 11–13.


59. Прокопенко Т. В. Толерантність врятує світ (виховний захід для учнів 7-8 класів) [Текст] / Т. В. Прокопенко // Історія та правознавство. – 2009. – № 16–18. – С. 88–90.


60. Разина Л. С. Изучение стереотипов восприятия как предпосылки толерантного реагирования [Текст] / Л. С. Разина // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 10. – С. 60–64.


61. Разина Л. С. Диалоговые формы взаимодействия как способ развития толерантного поведения у студентов [Текст] / Л. С. Разина // Психология в вузе. – 2009. – № 4. – С. 37–58.


62. Рибакова Л. І. Формування у підлітків толерантного відношення до різних подій життя - запорука правильного спрямування розвитку ресурсів підлітка [Текст] / Лідія Іванівна Рибакова // Психологічна газета. – 2010. – № 2. – С. 29–31.


63. Скрипник М. М. Теоретичні підходи до визначення поняття "толерантність" [Текст] / М. М. Скрипник // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН Укораїни. – К, 2010. – Т. ХІІ, Ч. 5. – С. 306–310.


64. Смолянская Л. Проективные техники и повышение этнической толерантности подростков в полиэтнической среде школы [Текст] / Любовь Смолянская // Социальная педагогика. – 2009. – № 2. – С.  88–92.


65. Спицина О. А. Формирование толерантности у первоклассников в адаптационный период [Текст] / О. А. Спицина // Начальная школа: Плюс до и после. – 2009. – № 6. – С. 11–14.


66. Столяренко Е. В. Формирование толерантности и гуманистического мировоззрения современных школьников [Текст] / Е. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 2. – С. 19–24.


67. Столяренко О. Проблема формування толерантних міжособистісних стосунів у молодіжному середоищі [Текст] / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 54–60.


68. Столяренко О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ [Текст] / О. Столяренко // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 46–50.


69. Столяренко О. Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу [Текст] / Олена Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 47–52.

Формування толерантних відносин учителів і учнів на основі ціннісного ставлення до людини, створення умов для гуманістичного виховання в школі.
70. Сухомлинова Л. Тиждень толерантності [Текст] / Л. Сухомлинова // Соціальний педагог. – 2010. – № 10. – С. 21–30.


71. Тимченко О. І. Вчимося бути толерантними [Текст] / О. І. Тимченко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 5. – С. 22–24.

Психологічне заняття для учнів середнього шкільного віку.
72. Тимчишина Н. Толерантність як основа розвитку творчої особистості. Як створити у дитячому колективі атмосферу любові : ігрові завдання та ситуації для роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Надія Тимчишина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 60–64.

Виховання толерантності в учнів при викладанні української літератури.
73. Тупичка Н. Бал толерантності. Сценарій свята для учнів 5-7 класів [Текст] / Н. Тупичка // Соціальний педагог. – 2008. – № 3. – С. 60–63.


74. Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів [Текст] / Т. Фесюк // Початкова освіта. – 2010. – № 41. – С. 7–9.


75. Хайруллин Р. З. Формирование культуры межнационального общения и толерантности в молодежной среде [Текст] / Р. З. Хайруллин // Мир психологии. – 2009. – № 3. – С. 85–93.


76. Ханстантинов В. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя [Текст] / Віталій Ханстантинов // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 180–188.


77. Хома О. Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання [Текст] / О. Хома // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 76–89.


78. Хома О. Философские культуры : терпимость, толерантность и признание [Текст] / О. Хома // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 54–65.


79. Чернуха Н. Підготовка фахівців у сучасних соціокультурних умовах : виховання толерантності [Текст] / Надія Чернуха, Ганна Чернуха // Персонал. – 2010. – № 1. – С. 70–75.

Підготовка фахівців, виховання толерантності в Міжрегіональній академії управління персоналом.

80. Шабат-Савка С. Толерантне спілкування як спосіб вираження комунікативних інтенцій [Текст] / С. Шабат-Савка // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 59–63.


81. Шаюк О. Емоційно-вольовий компонент толерантності [Текст] / О. Шаюк // Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С. 104–110.


82. Шаюк О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми [Текст] / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 100–111.


83. Шкарупа Н. Виховання толерантності як цінності гуманістичної освіти [Текст] / Надія Шкарупа // Цінності гуманістичної освіти / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка; Пед. коледж. – Львів, 2009. – С. 181–183.

Педагогіка толерантності у вищій та шкільній гуманістичній освіті.

84. Шур А. М. Формирование толерантного коммуникативного поведения как область риска [Текст] / А. М. Шур // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 3. – С. 80–81.

Формирование толерантного поведения студентов.

Схожі:

Я живу без конфліктів iconКнижкові виставки, тематичні перегляди на допомогу навчальному процесу Керувати без конфліктів

Я живу без конфліктів iconНазва Модуля: Психологія управління та конфліктологія
Знати соціально-психологічні особливості управління та основні підходи до вивчення конфліктів їх типологію, психологічні основи управлінської...
Я живу без конфліктів iconЛотман Ю. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий оглавление
Без читательского интереса к произведению, любви к поэзии и культуры восприятия поэтического текста, без определенного уровня знаний...
Я живу без конфліктів iconБез залога и без поручителей
Процентная ставка на протяжении всего срока действия кредитного договора остается неизменной
Я живу без конфліктів iconБез залога и без поручителей
Процентная ставка на протяжении всего срока действия кредитного договора остается неизменной
Я живу без конфліктів iconТипичное максималистское построение представляет ленинская теория о «государстве-коммуне» как политической
Ное государство, а государство без постоянной армии, без противостоящей народу полиции, без постановленного над народом чиновничества»....
Я живу без конфліктів iconРевнощі як одна із найважливіших причин виникнення конфліктів між сіблінгами в сім’Ї

Я живу без конфліктів iconХviі. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України 17 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
move to 0-17125817
Я живу без конфліктів icon* в формуле 40) дадут перечисление неупорядоченных к -выборок без повторений, т е. сочетаний без повторений из *
Если заменить числа на объекты, то коэффициенты при в формуле 40 дадут перечисление неупорядоченных к -выборок без повторений, т...
Я живу без конфліктів iconХудожньо-педагогічний аналіз музичних творів
Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи