Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва
Скачати 77.94 Kb.
НазваПересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва
Дата05.08.2012
Розмір77.94 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Пересопницьке Євангеліє

визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови

й мистецтва


Укладач: Ахметова Н.Р.


Полтава, 2011


Пересопницьке Євангеліє - одна з небагатьох рукописних книг, історія якої нам відома хоч б частково. Життя цієї книги не обмежилося прикрасою музейної полиці, воно триває й зараз.


Про що нам може розповісти стародавній рукопис? У православній рукописній традиції переписування книг Святого Письма, богослужбових книг завжди було особливою роботою, де авторство не вказувалося. Ця традиція анонімності є характерною особливістю нашої середньовічної християнської культури - скромність, відмова від індивідуальності особи, благоговіння і відповідальність за кожне написане слово. Унікальною є ситуація, коли автори, редактори або переписувачі залишали ім'я на сторінках фоліантів і указували, де і коли і за чим велінням було написано книгу. Тільки з XVI століття починають траплятися подібні випадки. Небагато з цих книг збереглися до наших днів, оскільки вони використовувалися під час служби і для навчання, неодноразово переписувалися, переходили з рук у руки, дарувалися, передавалися на спомин душі в монастирі. На цих книгах зростали покоління освічених людей. Кожна з цих унікальних книг мала свою складну долю, яку сьогодні досліджують учені.


Перше, що впадає в очі, - це те, що всі 964 сторінки фоліанта написано на пергаменті. Рукописні пергаментні сторінки на світанку книгодрукування. Чому? Швидше за все, пергамент обрано невипадково. На пергаменті в XVI столітті писали, бо цей матеріал для листа був набагато міцнішим за папір, а папір - задорогим. Крім того, це данина традиції. У виготовленні цього рукопису переплелися, з одного боку, традиція переписування євангельських текстів, а, з іншого - завдання створення шедевра написання і мистецтва виготовлення книги. Все, починаючи з художнього оздоблення в ренесансному стилі і авторських коментарів до тексту, навпаки, свідчило про те, що Євангеліє - твір сучасної йому епохи.


Ця книга, перш за все, прорив у середньовічній свідомості. І водночас адаптація книжкової церковнослав'янської мови до живої народної мови. Це розуміли її творці і так сподівалися меценати. У цьому її унікальність і наукова цінність. Відомо, що над перекладом, переписуванням і оформленням Євангелія працювала одна особа. Це Михайло Василієвич зі Сянока, що на Лемківщині. Крім нього, в записі до книги згадується ще архімандрит Пересопницького монастиря Григорій, щоправда його роль у створенні книги залишається нез'ясованою.


Робота була розпочата 15 серпня 1556 р. в заславському Святотроїцькому монастирі на Волині (нині місто Ізяслав Хмельницької області), завершена — 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі (тепер Рівненський район Рівненської обл.). Замовниками та меценатами виступали волинські князі: Настасія Юріївна Заславська-Гольшанська, її зять і дочка - князі Іван Федорович та Євдокія Чорторийські.

З часу свого завершення пам'ятка знаходилася в Пересопницькому монастирі. З 1600 р. до 1701 р. історія її побутування невідома. 17 квітня 1701 р. вона була подарована гетьманом України Іваном Мазепою до Переяславського кафедрального собору. З 1799 р. зберігалася в бібліотеці Переяславської семінарії, згодом - у Полтавській семінарії, в Полтавському історико-краєзнавчому музеї, в заповіднику "Києво-Печерська лавра". До Інституту рукопису НБУВ надійшла 24 грудня 1948 р.


Другим аспектом цінності книги є художнє оформлення, бо її орнаментація, створена в народному українському стилі, розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом (різновидом письма з чітко викінченими і оформленими літерами) свідчить про високий майстерний рівень національних митців. Цим творці унікальної книги намагалися довести, що українська художня культура має вагомі цінності у світовому мистецтві, які не є гіршими від тих, що несли представники колоніалізму.


Особливо відзначається високий рівень мініатюр, виконаних у традиціях іконописної школи того часу, а також оригінальність плетінчастої та рослинної орнаментики рукопису, яка, зберігаючи певну єдність з мистецтвом Відродження, має яскраво виражений характер українського книжкового мистецтва, тісно пов'язаного зі східнослов'янськими традиціями. Оздоблення виконане різнобарвними фарбами та золотом.

Написане на пергаменті пізнім уставом чорним чорнилом і циноброю (червоною фарбою). У рукописі є ще «дробне» письмо, яким виписані всі приписки, післямови тощо.

Вага книги 9 кг 300 г.


Книга свого часу стала дорогоцінним чинником утвердження живої української мови, бо появилася тоді, коли католицизм, що послуговувався латиною, підтримував колонізацію, тобто польське панство і короля, а православ'я з церковнослов'янською мовою, доповненою українськими народними елементами, стало релігією пригноблених верств українського народу. Боротьба між цими релігійними напрямами була, по суті, ідеологічною боротьбою. Для пригнобленої ідеології представники українського суспільства відчували потребу утверджувати живу українську мову в релігійних текстах. У той час здійснено чимало таких перекладів: Четія — 1489 р., Волинське Євангеліє — 1581 р., Крехівський апостол —XVI ст. та ін. Але найвизначнішою пам'яткою з мовного погляду став переклад канонічного Пересопницького Євангелія.


До наукового обігу пам'ятку ввів Осип Бодянський.

24 грудня 1948 році Пересопницьке Євангеліє передали до Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Київ), де зберігається і досі.

Якщо оригінал пам'ятки в бібліотеці Переяславської семінарії у тридцятих роках XIX століття відкрив для світу визначний український вчений Осип Бодянський, який був учнем Переяславської семінарії, то нове повнокровне життя дала їй Інна Чепіга — старший науковий співробітник Інституту української мови, яка понад 20 років присвятила вивченню цієї пам'ятки.


Сьогодні ця духовна святиня українського народу набула значення політичного символу нації — на Пересопницькому Євангеліє під час інавгурації присягалють Президенти України 1. Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л.Кравчука [Текст] / О. Білодід, І. Бражник ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Фотовідеосервіс, 1992. – 38 с. – (Б-ка українця ; №8).

 2. Білоус Г. П. Пересопницьке Євангеліє - перлина рукописного книжкового мистецтва [Текст] / Г. П. Білоус, Т. Ю. Супрун // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського / НАН України; Нац. б- ка України ім. В.І.Вернадського, Асоціація б- к України; Ред. О.С.Онищенко. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 156–161.

 3. Возняк М. С. Святе Письмо українською мовою [Текст] / М. С. Возняк // Історія української літератури : У 2-х кн. / М.С.Возняк. – Львів, 1992. – Кн. 1. – С. 295–302.

 4. Галович А. М. 450-літній ювілей Пересопницького Євангелія (1556-1561) (свято духовності) [Текст] / А. М. Галович // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 6. – С. 11–12.

 5. Глинчак В. Книга присяги: Пересопницьке Євангеліє - відоме і невідоме [Текст] / В. Глинчак // Дзеркало тижня. – 2005. – № 5. – С. 23.

 6. Жук В. Пересопницьке євангеліє [Текст] / В. Жук // Полтавський вісник. – 1992. – № 16–22 жовт. – С. 7.

 7. Жук В. Н. Яка доля унікального дару солдавського господаря? [Текст] / В. Н. Жук // Наш рідний край : Історико-статистичний нарис / Жук В.Н., Пустовіт П.М. – Полтава, 1991. – Вип. 6 : Сторінки про пам'ятки історії та культури Полтавщини. – С. 7–12.

 8. Квурт К. 2011- й - рік української першокниги [Текст] / К. Квурт // Науковий світ. – 2011. – № 1. – С.17.

 9. Кривоший О. Євангліє княгині Заславької [Текст] / О. Кривоший // Історія в школі. – 2011. – № 4. – С. 13–17.

 10. Омелянчук І. Пересопницькому Євангелію - 445 [Текст] / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2006. – № 116. – С. 9.

 11. Перше україномовне євангеліє // Родослав. – 1993. – № 6. – С. 7.

 12. Писаренко С. А долоню над Пересопницьким євангелієм пронизує тепло! [Текст] / С. Писаренко // Віче. – 2011. – № 1. – С. 6–8.

 13. Плющ П. П. Пересопницьке євангеліє як пам’ятка української культури / П. П. Плющ //З історії української та інших слов’янських мов. – К., 1965. – С. 142-156.

 14. Поліщук Я. Перлина нашої культури [Текст] / Я. Поліщук // Українська мова та література. – 1997. – №  33. – С. 4–6.

 15. Полюга Л. Безцінна українська рукописна книга (до 440–річчя Пересопницького Євангелія) / Л. Полюга // Аудиторія. – 2002. – № 19. – С. 10–11.

 16. Соколовський В. Рукопис з Пересопниці [Текст] / В. Соколовський // Чумацький шлях. – 2001. – № 1. – С. 7–8.

 17. Толочко П. Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст [Текст] / П. Толочко // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 2–5.

 18. Цирфа Ю. Видання Пересопницького Євангелія - крок до об'єднання слов'янських народів [Текст] / Ю. Цирфа, О. Прокопчук // Віче. – 2011. – № 1. – С.12.

 19. Чепіга І. Голоси Пересопницького євангелія і питання нормування староукраїнської літературної мови XVI ст. / І. Чепіга // Питання східнослов’янської лексикографії XI–XVII ст. – К., 1979. – С. 64-69.

 20. Чепіга І. Національна святиня [Текст] / І. Чепіга // Український богослов. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 272–278.

 21. Чепіга І. Витоки Пересопницького дива [Текст] / І. Чепіга // Літературна Україна. – 2006. – № 33. – С. 1,4.

 22. Чепіга І. Дві яскраві дати української національної святині [Текст] / І. Чепіга // Українська мова. – 2006. – № 4. – С. 3–7.

 23. Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє [Текст] / І. Чепіга // Чумацький шлях. – 2001. – № 1. – С. 6–7.

 24. Чепіга І. Деякі синтаксичні явища в мові Пересопницького євангелія [Текст] / І. Чепіга // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 31–34.

 25. Чепіга І. Нетлінний скарб [Текст] / І. Чепіга // Українське слово. – 2001. – № 36. – С. 11.

 26. Чепіга І. Пересопницьке євангеліє. Історя відкриття пам'ятки [Текст] / І. Чепіга // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 38–39.

 27. Чепіга І. Національна святиня. Пересопницьке євангеліє (1556-1651) [Текст] / І. Чепіга // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 6–11.

 28. Чепіга І. Пересопницьке євангеліє [Текст] / І. Чепіга // Наука і культура. Україна : щорічник / АН УРСР. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 190–195.

 29. Черкасова Н. П. Національна святиня з с. Пересопниці [Текст] / Н. П. Черкасова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : (зб. ст) / НАН України; Ін-т істрії України; Голов. ред. колегія науково-документальної серії кн."Реабілітовані історією". – К.; Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 157–163.

 30. Шморгун, Є. Те, що гріє душу [Текст] / Є. Шморгун // Літературна Україна. – 2011. – № 16. – С. 10.

Схожі:

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Року 33-10-39
«Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва (1556-1561)». Виставка однієї...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка староукраїнської літературної мови І мистецтва хyi ст. Відшукав рукописну пам’ятку у...
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам\З сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова І література (російська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи