Свято йти дорогою Христовою icon

Свято йти дорогою Христовою
Скачати 45.52 Kb.
НазваСвято йти дорогою Христовою
Дата05.08.2012
Розмір45.52 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Свято йти дорогою Христовою

Тематичний список
Укладач: Ахметова Н. Р.


Полтава, 2011


Як зазначають дослідники, впровадження християнства в Київській Русі-Україні не становило одномоментного акту. Це був тривалий процес, що зазнав впливу різноманітних чинників: ідеологічних, політичних, духовно-культурних. Прийняття християнства як офіційної релігії наприкінці 1 тис. принесло Київській Русі неабиякі зовнішньополітичні здобутки. Вона прилучалася до кола цивілізованих держав, позбавлялася статусу "варварської" країни. Такі чинники, як універсалізм християнства, освячення ним централізованої монархічної влади, здатні були сприяти подоланню міжплемінних чвар серед східних слов'ян-русичів, консолідації давньоруської народності, зміцненню централізованої ранньофеодальної держави з центром у Києві. Мабуть, тому необхідність християнізації усвідомила передовсім києворуська правляча еліта — представники князівської влади. Саме політичні розрахунки переважали на перших етапах долучення Русі до християнства: то було прагнення прийняти не стільки нову віру, скільки нову, ефективнішу політичну ідеологію та забезпечити Русі рівноправне становище в колі християнських держав

Запровадження християнства — це епохальний поворот в історії Давньоруської держави, який не тільки суттєво вплинув на всі сфери тогочасного суспільного життя, а й надовго визначив характерні особливості вітчизняної моделі історичного розвитку.

Ця подія і стала точкою відліку процесу насадження християнства на Русі. Драматичні події, пов'язані із запровадженням нової релігії, що відбулися протягом трьох років (988, 989, 990) літописцем спресовані в один — 988 р. Насправді християнізація Русі тривала декілька століть.

Прийняття християнства значно вплинуло на подальший розвиток Київської Русі:

 1. Батрак, О. Символ віри Володимира Святославича [Текст] / О. Батрак // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С. 3–16.

 2. Бацын, В. К. Русь. Византия. Варяги [Текст] / В. К. Бацын // Перемены. – 2008. – № 3. – С. 93–97.

 3. Білан, А. Свято йти дорогою Христовою. З великим державницьким розмахом пройшли в Києві урочистості, присвячені 1020 річниці хрещення Київської Русі [Текст] / А. Білан // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 1.

 4. Богатюк, М. Устав Володимира Великого і суспільно-економічні зносини з церквою [Текст] / М. Богатюк // Хроніка 2000. – 2007. – В. 69–70. – С. 327–354.

 5. Булгак, О. В. Життя у Христі. До 1020-річчя від часу Хрещення України-Руси (988) [Текст] / О. В. Булгак // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2008. – № 3. – С. 140–150.

 6. Вінтер, Е. Візантія та Рим у боротьбі за Україну [Текст] / Е. Вінтер // Хроніка 2000. – 2007. – В. 69–70. – С. 43–49.

 7. Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян: Вступ до середньовіччя. Історії слов'янства [Текст] / А. П. Власто ; пер. з англ. Р. Ткачук. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл. 

 8. Дурасов, Г. П. Крещение Руси [Текст] / Г. П. Дурасов. – М. : Книга, 1990. – 14 с. – (Б-ка нравств. чтения).

 9. Жиленко, Т. А. " О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля русская!..." Историко-литературная композиция, посвященная 1020-летию крещения Киевской Руси [Текст] / Т. А. Жиленко, Е. А. Зарезина // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2009. – № 3. – С. 69–80.

 10. Кабанець, Є. Хрещатик і хрещення Русі [Текст] / Є. Кабанець // Хроніка 2000. – 2007. – В.69–70. – С. 515–533.

 11. Климович, О. Ю. Інтегований урок "Хрещення Русі". 5 клас [Текст] / О. Ю. Климович, Т. О. Воробйова // Історія та правознавство. – 2010. – № 33. – С. 24–27.

 12. Козлов, М. Повстання волхвів. Віщий князь Всеслав [Текст] / М. Козлов // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 55–69.

 13. Колодний, А. "Недоювілей" Хрещення Київської Русі (за матералами періодичних видань) [Текст] / А. Колодний // Релігійна панорама. – 2008. – № 8–9. – С. 63–84.

 14. Котляр, М. Ф. Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) [Текст] / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 4–14.

 15. Крещение Руси, или откуда есть пошла русская православная политическая культура [Текст] // Наука и религия. – 2010. – № 1. – С. 3–6.

 16. Левчук, М. В. Сутність церковного суду в Київській Русі [Текст] / М. В. Левчук // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 102–108.

 17. Лобачев, В. Православие приходит на Русь [Текст] / Валерий Лобачев // Наука и религия. – 2009. – № 10. – С. 6–8.

 18. Лозинський, К. Перший київський митрополит Михаїл [Текст] / К. Лозинський // Українська культура. – 2008. – № 7. – С. 14–18.

 19. Лозко, Г. Під знаменами рідної віри. Релігійні аспекти воєн князя Святослава [Текст] / Г. Лозко // Політика і час. – 2005. – № 11. – С. 85–93.

 20. Лотоцький, О. Хрещення Руси за кн. Володимира Великого [Текст] / О. Лотоцький // Хроніка 2000. – 2007. – В.69–70. – С. 228–244.

 21. Машкін, А. "Осанна в вышних Богу, а на земле - мир !" (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі [Текст] / А. Машкін, Ю. Войцеховський // Історія в школі. – 2008. – № 7–8. – С. 1–8.

 22. Мироненко, О. М. "Перша релігійна реформа" князя Володимира або третій антихристиянський терор [Текст] / О. М. Мироненко // Вісник Київського національного університету. – 2002. – Вип. 63–64. – С. 106–108. – (Сер. Історія). 

 23. Нестуля, О. "На цих горах возсіяє благодать Божа" [Текст] / О. Нестуля // Зоря Полтавщини. – 2008. – № 110. – С. 3.

 24. Никін, (Лисенко) ієр. Початок християнства на Русі [Текст] / (Лисенко) ієр. Никін // Хроніка 2000. – 2007. – В. 67–68. – С. 35–61.

 25. Никін, (Лисенко) ієр. Вік хрещення [Текст] / (Лисенко) ієр. Никін // Хроніка 2000. – 2007. – В. 69–70. – С. 24–42.

 26. Новиков, М. П. Христианизация Киевской Руси [Текст] : методолог. аспект / М. П. Новиков. – М. : МГУ, 1991. – 176 с.

 27. Пашук, А. Українська церква і незалежність України [Текст] : монографія / Андрій Пашук ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 364 с. 

 28. Пащенко, В. Руська православна церква в дні 1000-ліття хрещення Київської Русі [Текст] / В. Пащенко // Історична пам'ять. – Полтава, 2005. – Вип. 1–2. – С. 36–52.

 29. Релігія і церква: історія та сучасність [Текст] // Хроніка 2000. – 2008. – В. 75. – С. 27–44.

 30. Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси [Текст] : сборник / сост. М. Назаров. – М. : Столица, 1991. – 464 с.

 31. Саган, О. Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу [Текст] / О. Саган // Пам'ять століть. – 2008. – № 3. – С. 6–15.

 32. Толочко, П. П. Хрещення і канонізація Володимира (до 1020-річчя хрещення Русі) [Текст] / П. П. Толочко // Київська старовина. – 2008. – № 1. – С. 9–21.

 33. Україна. Президент. Про відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі: Указ Президента України від 24.03.2008 р. №264 [Текст] / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 71. – Вкладка.

 34. Фульмес, О. М. Святоч Київської Русі [Текст] / О. М. Фульмес // Все для вчителя. – 2010. – № 4–5. – С. 14–18.

 35. Харьковщенко, Є. Слов'яни жили охрещені? [Текст] / Є. Харьковщенко // Людина і світ. – 2004. – № 2. – С. 31–35.

 36. Шевченко, В. Приречені на примирення. Відзначення 1020-ліття Хрещення Руси-України не мало очікуваних результатів у зміні юрисдикції Української Православної Церкви [Текст] / Віталій Шевченко // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 53–60.

Схожі:

Свято йти дорогою Христовою iconСвято останнього дзвоника
Ведучий: Дорогі друзі, вчителі, гості! Сьогодні у нас свято, свято Останнього дзвоника. Ми всі з нетерпінням чекали його, бо попереду...
Свято йти дорогою Христовою iconКнижкова Муза:   Сьогодні свято храму книг, Бібліотеки славне свято. Зібрались ми у залі цім, Щоб теплих слів сказать багато
На свято завітали гості: представники адміністрації, студенти, вчителі, запрошені: «Книжкова Муза», чарівна міс «Осінь», баби «Параска...
Свято йти дорогою Христовою iconПоложення Про виставку «Свято врожаю» «Свято врожаю»
«Свято врожаю» в інституті природознавства, проводиться згідно плану-регламенту роботи університету 21 вересня 2010 року з метою...
Свято йти дорогою Христовою icon7 березня 2012 року
Ліцеї Киму відбулося свято, присвячене найдорожчим людям на землі – мамам, учителям, дівчатам І всім жінкам – Свято 8 березня
Свято йти дорогою Христовою icon7 березня 2012 року
Ліцеї Киму відбулося свято, присвячене найдорожчим людям на землі – мамам, учителям, дівчатам І всім жінкам – Свято 8 березня
Свято йти дорогою Христовою iconСонце дитинства
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни – Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто...
Свято йти дорогою Христовою icon"Прекрасне свято філософії в Україне"
Прекрасне свято філософії в Україне – так назвал это событие в своем приветствии директор Института философии им. Г. Сковороды нан...
Свято йти дорогою Христовою iconТи мудрість всіх віків, хранителька добра 120 років з дня народження бібліотеки /2010 рік
На свято завітали гості: представники адміністрації, студенти, вчителі, запрошені: «Книжкова Муза», чарівна міс «Осінь», баби «Параска...
Свято йти дорогою Христовою iconУдк 316. 39. 392 Молодіжна субкультура як культурний феномен ХХІ сторіччя
...
Свято йти дорогою Христовою iconКнига перша Розділ I
Та й стовбури дерев були геть запорошені, і падолист того року почався рано, і ми бачили, як дорогою іде військо, як здіймається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи