Живи та міцній, українська державо! icon

Живи та міцній, українська державо!
Скачати 114.61 Kb.
НазваЖиви та міцній, українська державо!
Дата05.08.2012
Розмір114.61 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Живи та міцній, українська державо!

Тематичний список
Укладач: Ахметова Н. Р.


Полтава, 2011


Так народжувалася держава

Криза союзних структур, політичне протиборство, погіршення економі­чної ситуації, зростання національної самосвідомості неухильно посилю­вали потяг до суверенності, відновлення незалежної української держави.

Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР «Декларації про державний суверенітет Украї­ни». Попри всі незгоди і дискусії більшість парламенту і опозиція були єди­ні в розумінні необхідності такого кроку, Сумніви багатьох депутатів щодо його доцільності були розвіяні проголошенням державного суверенітету Російської Федерації, яке відбулося напередодні у Москві. В цьому доку­менті вперше проголошувалось верховенство законів республіки стосовно законодавства СРСР, до якого вона тоді входила. Це положення Деклара­ції було внесено до чинної тоді конституції УРСР як окрема сталя. Вказу­валось на самостійність, повноту і неподільність влади в межах республіки, недоторканість її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зно­синах. Підкреслювалось, що від імені народу може виступати виключно Верховна Рада УРСР. Законодавче закріплялися необхідність утворити національний банк, цінову, фінансову, митну служби, намір забезпечити національно-культурне відродження українського народу, вільний розвиток всіх інших народів, право мати власні збройні сили, органи внутрішніх справ, державної безпеки. Україна проголошувалась нейтральною позаблоковою державою, яка дотримуватиметься без'ядерного статусу, не буде приймати, виробляти і набувати ядерної зброї.

Серпневі події в Москві ще більше посилили прагнення народів СРСР до самостійного розвитку, до незалежності. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України, виходячи з ситуації, що склалася внаслідок ліквідації серп­невого заколоту, приймає Акт проголошення незалежності України. Це був документ величезної історичної ваги, підтверджений всенародним рефе­рендумом 1 грудня 1991 р. В ньому взяло участь 84,2% виборців, з яких 90,3% проголосували за незалежність України.

Проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 р. принципово по-новому поставило питання державного, економічного та політичного розвитку України. Йшлося про нову і, як засвідчив подальший розвиток подій, надзвичайно складну сторінку її багатовікової історії. Проголошення незалежності України та завдання створення самостійної Української держави закономірно висунули проблему розгортання державотворчих процесів. Народ України заявив, що будуватиме державу суверенну й самоврядну, незалежну та відкриту, демократичну і правову.

Незалежність України була визнана всіма колишніми радянськими республіками, світовим співтовариством. Вона є закономірним наслідком багатовікового прагнен­ня народу. Свою незалежність Україна здобула за винятково сприятливого збігу внутрішніх та зовнішніх обста­вин. Адже демократизація суспільно-політичного життя дала можливість активізуватись національно-визвольно­му, демократичному руху, традиції якого виявилися особливо живучими. Після провалу серпневого заколоту посилились відцентрові настрої в українському суспільс­тві. Союзні органи влади втратили контроль над подіями у радянських республіках, а консервативні великодержавні сили були тимчасово деморалізовані, Компартія України опинилася під забороною. Більшість колишніх комуністів підтримала ідею незалежності. Соціально-еко­номічне життя в СРСР восени 1991 р. стрімко погіршува­лося і народні маси щиро сподівалися, що в самостійній Україні становище швидко зміниться на краще, тому теж у переважній більшості підтримали незалежність. Світове співтовариство загалом позитивно поставилось до нама­гання радянських республік здобути незалежність і не за­важало розпаду СРСР. Україна стала суверенною держа­вою без кровопролиття, мирним шляхом.

24 серпня 1991 р. вона офіційно отримала назву — Україна, що відповідає історичній традиції. Розпочався процес утвердження атрибутів державності, без яких не існує суверенних держав. 4 вересня 1991 р. над куполом будинку Верховної Ради замайорів національний синьо-жовтий український прапор, а 28 січня 1992 р. він отри­мав статус державного. 15 січня 1992 р. державним гімном України стала музика композитора М. Вербицького на слова П. Чубинського «Ще не вмерли України ні слава, ні воля...». 19 лютого 1992 р. Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Національна символіка перетворилася на державну.

^ Акт проголошення незалежності України — документ, прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної держави — України. Тим самим було покладено край юридичному існуванню Української Радянської Соціалістичної Республіки.

^

Акт проголошення незалежності України


Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України.

Територія України є неподільною і недоторканою.

Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

За Акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради. УРСР перестала існувати. На геополітичній карті світу постала нова самостійна держава — Україна. 1. Бойко О. Україна та процес остаточної руйнації СРСР (серпень - грудень 1991 р.) [Текст] / О. Бойко // Сучасність. – 2004. – № 4. – С. 59 – 77.

 2. Висока мета. До Дня Незалежності України (1991) [Текст] // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2011. – № 3. – С. 87–93.

 3. Головаха Є. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудви до "помаранчевої революції" [Текст] / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 32–51.

 4. Гриценко А. П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство. – 2011. – №  2. – С. 7–11. – № 3. – С. 9–23; № 6. – С. 8–15.

 5. 10 років незалежності : Досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матер. обл. наук.-практ. конф. до 10-річчя проголошення незалежності України / Полтав. обл. держ. адмін. Упр. освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін. Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – 106 с. –

 6. Декларація про державний суверенітет України [Текст] : Прийнята Верховною Радою Укр.РСР 16 лип.1990 р. – К. : Україна, 1991. – 8 с.

 7. Зварич Р. В. Національний суверенітет як ознака національної безпеки [Текст] / Р. В. Зварич // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – Вип. 47 : Юридичні і політичні науки. – С. 50–55.

 8. Касьянов Г. Україна 1991-2007:нариси новітньої історії [Текст] / Георгій Касьянов. – К. : Наш час, 2007. – 432 с

 9. Кремень В. Україна: шлях до себе. Поблеми суспільної трансформації [Текст] : Навч. посіб. / В. Кремень, В. Ткаченко. – К. : Друк, 1999. – 447 с.

 10. Куян І. А. Проконституційно-правові засади національного суверенітету в Україні [Текст] / І. А. Куян // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – Вип. 50 : Юридичні і політичні науки. – С. 144–150.

 11. Литвин В. Найвагоміший крок на шляху розбудови суверенної, незалежної Української держави [Текст] / В. Литвин // Голос України. – 2010. – №  131. – С. 2–3.

 12. Максакова Р. Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення [Текст] / Р. Максакова // Віче. – 2010. – №  18. – С. 4–6.

 13. Мацькевич М. Державотворчі процеси в Україні на сучасному етапі її розвитку: проблеми і перспективи [Текст] / М. Мацькевич // Право України. – 2009. – № 2. – С. 74–79.

 14. Павличко Д. До 15-річчя незалежності України [Текст] / Д. Павличко // Географія : науково-методичний журнал. – 2006. – № 17. – С. 2–6.

 15. Плющ І. Наріжний камінь державності. До 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України [Текст] / І. Плющ // Голос України. – 2010. – №  130. – С. 4–5.

 16. Плющ І. Незалежність України - процес закономірний. Ми пішли прямо, але в чомусь поступилися [Текст] / І. Плющ // Голос України. – 2007. – № 63. – С. 4–5. – Закін. № 67.-С. 8–9.

 17. Плющ І. Самостійність вистраждали і підтримали на підсвідомому рівні [Текст] : інтерв'ю з народним депутатом Іваном Плющем / записала О. Горбунова / І. Плющ // Голос України. – 2011. – №  38. – С. 4.

 18. Ревегук В. Провісниця нашої незалежності [Текст] / В. Ревегук // Зоря Полтавщини. – 2010. – №  111–112. – С. 2.

 19. Своя правда, і сила, і воля [Текст] // Голос України. – 2006. – № 131. – С. 8–9. – Продовж. № 137. – С.6–7; № 151. – С. 6–8.

 20. Сухонос В. Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави [Текст] / В. Сухонос // Віче. – 2010. – №  18. – С. 10–11.

 21. Шемшученко Ю. Державний суверенітет і правова держава (до 20-річчя Декларації про державний суверенітет України) [Текст] / Ю. Шемшученко // Віче. – 2010. – №  16. – С. 2–3.

 22. Юхновський І. Так народжувалася держава [Текст] / І. Юхновський // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 5–19.Сценарії святкових вечорів та заходів до

Дня Незалежності України


24 серпня Україна відзначає найбільше державне свято – День Незалежності. День незалежності — найважливіше національне свято в більшості країн світу. Не є винятком і Україна.


День Незалежності України - державне свято України, що відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави України в сучасному вигляді.


Вперше День незалежності України був відзначений 16 липня 1991 року - в пам'ять про те, що рік тому - 16 липня 1990 року - Верховна рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Також 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла постанову «Про День проголошення незалежності України».


Згодом, 18 червня 1991 року, були внесені відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого в переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня - День незалежності України».


Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 підтвердив народ на всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тому 20 лютого 1992 року Верховна рада України прийняла постанову «Про День незалежності України». У ньому зазначено:


^ Враховуючи волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

підтверджуючи історичну значимість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року,

^ Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

^ 2. Постанова Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 вважати таким, що втратив силу.


Тому з 1992 року День незалежності України щороку відзначається

24 серпня. 1. Бабійчук Т. І оживе добра слава, слава України. Сценарій вечора з використанням відеозаписів [Текст] / Т. Бабійчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – № 11. – С. 36–40.

 2. Безніско О. П. Живи та міцній, українська державо! [Текст] / О. П. Безніско // Виховна робота в школі. – 2005. – № 8. – С. 13–15.

 3. Беленчук С. І. "Без мови і калини нема України". Виховний захід [Текст] / С. І. Беленчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 9. – С. 25–27.

 4. Білокриницька Т. І. Красо моя, безсмертна Україно! [Текст] / Т. І. Білокриницька // Виховна робота в школі. – 2006. – № 5. – С. 18–19.

 5. Бойко А. В. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? [Текст] / А. В. Бойко // Позакласний час. – 2009. – № 23–24. – С. 15–22.

 6. Бортняк М. В. В історію свою візьми нас, Батьківщино [Текст] / М. В. Бортняк // Позакласний час. – 2007. – № 4. – С. 69–73.

 7. Вдовиченко Н. Нашому роду, нема переводу [Текст] / Н. Вдовиченко // Позакласний час. – 2006. – № 23–24. – С. 55–56.

 8. Всім серцем свою Україну любіть [Текст] // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С. 19–29.

 9. Всім серцем любіть Україну свою [Текст] // Позакласний час. – 2007. – № 8. – С. 12–19.

 10. Ганенко Г. М. Я - громадянин України [Текст] / Г. М. Ганенко // Географія : науково-методичний журнал. – 2006. – № 17. – С. 6–9.

 11. Добровольська Н. В. З Укрїною в серці. Символи рідної землі в народних піснях [Текст] / Н. В. Добровольська // Позакласний час. – 2010. – № 3. – С.3–8.

 12. Досяк І. М. Люблю Вкраїну я свою: вона найкраща в цілім світі [Текст] / І. М. Досяк // Розкажіть онуку. – 2004. – № 19–20. – С. 2–13.

 13. Духом завжди була вільною, залишалася Україною [Текст] // Позакласний час. – 2009. – № 11–12. – С. 100–102.

 14. Заєць С. Навчальний рік розпочинаємо з любов'ю до Батьківщини [Текст] / С. Заєць // Початкова школа. – 2005. – № 8. – С. 10–11.

 15. Зуб Н. М. "Тепло своїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю..." (виховна година): Сценарій [Текст] / Н. М. Зуб // Виховна робота в школі. – 2007. – № 9. – С. 45–46.

 16. Коваленко К. І. З любові до малої батьківщини починається любов до неньки-України [Текст] / К. І. Коваленко // Позакласний час. – 2010. – № 9. – С. 3–6.

 17. Конопка В. А. Живописна, солов'їна в моїм серці Україна [Текст] / В. А. Конопка // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 15. – С. 23–25.

 18. Коршак Н. С. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Виховна година [Текст] / Н. С. Коршак // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 36. – С. 19–26.

 19. Кримська М. Моя країна - Україна [Текст] / М. Кримська // Позакласний час. – 2006. – № 23–24. – С. 69–73.

 20. Куксенко С. І. Історія української державності [Текст] / С. І. Куксенко // Позакласний час. – 2006. – № 23–24. – С. 64–68.

 21. Куріпта В. І. Люблю Вітчизну я свою, вона - найкраща в цілім світі [Текст] / В. І. Куріпта // Розкажіть онуку. – 2008. – № 7. – С. 20–24.

 22. Малеванець В. Н. Україна - моя Батьківщина [Текст] / В. Н. Малеванець // Розкажіть онуку. – 2008. – № 7. – С. 17–19.

 23. Мацько З. Моя Батьківщина - Україна [Текст] / З. Мацько // Початкова школа. – 2005. – № 8. – С. 4–9.

 24. Ми - твої діти, ми - твої квіти, ми - України надія одна [Текст] // Позакласний час. – 2009. – № 11–12. – С. 107–108.

 25. Михайлова Л. Д. Українська держава та її національна символіка [Текст] / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Позакласний час. – 2009. – № 11–12. – С. 3–11.

 26. Московенко О. С. Державні символи України [Текст] / О. С. Московенко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 4. – С. 2–4.

 27. Моя Україна [Текст] // Розкажіть онуку. – 2009. – № 15–16. – С. 13–34.

 28. Нагорна С. День соборності України [Текст] / Світлана Нагорна // Початкова освіта. – 2009. – № 30–31. – С. 49–50.

 29. Недзвецька М. "Одна любов у мене - Україна" [Текст] / М. Недзвецька // Шкільний світ. – 2004. – № 29–32. – С. 56–62.

 30. Панько С. П. Тебе благословляю, Україно-мати [Текст] / С. П. Панько // Позакласний час. – 2009. – № 11–12. – С. 105–106.

 31. Пахомова А. О. Українська державність: історія і сучасність (усний журнал): Сценарій [Текст] / А. О. Пахомова // Виховна робота в школі. – 2007. – № 9. – С. 47–49.

 32. Петренко Л. Знаєш ти, що таке Батьківщина? [Текст] / Л. Петренко // Шкільний світ. – 2004. – № 16. – С. 11–12.

 33. Рожкова Н. "Я люблю Україну" (Інтелектуально-розважальна гра) [Текст] / Н. Рожкова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 32. – С. 25–28.

 34. Рябухіна Т. Г. "Любіть Україну, всім серцем любіть..." Сценарій позаурочного заходу [Текст] / Т. Г. Рябухіна, Л. А. Вяльцева // Література. Відкритий урок. – К., 2004. – Вип. 7–8. – С. 95–101. – (Метод. серія для вителів).

 35. Савицька Т. О. Земля, дарована нам Богом. Літературно-мистецький захід [Текст] / Т. О. Савицька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 31. – С. 28–29.

 36. Садах І. Мій рідний край, моя земля. Виховна година [Текст] / І. Садах // Початкова освіта. – 2008. – № 30–31. – С. 31–33.

 37. Сенченко Г. День Незалежності України [Текст] / Г. Сенченко // Розкажіть онуку. – 2008. – № 7. – С. 25–27.

 38. Серетна Л. Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе! [Текст] / Л. Серетна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 17. – С. 11–15.

 39. Свято до Дня Незалежності України: Сценарій [Текст] // Директор школи. – 2004. – № 27–28. – С. 87–93.

 40. Сценарії до дня незалежності [Текст] // Позакласний час. – 2010. – № 6. – С. 35–43.

 41. Сценарії про Батьківщину (державу та рідний край) , Столицю України - Київ [Текст] // Розкажіть онуку. – 2007. – № 12. – С. 6–11.

 42. "Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу... [Текст] // Розкажіть онуку. – 2008. – № 6. – С. 3–19.

 43. Хіжинська Т. А. Ми - рідні діти України-неньки (Сценарій свята до Дня Незалежності України) [Текст] / Т. А. Хіжинська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2008. – № 7. – С.2–10.

 44. Цимбалюк Л. Україно моя, ти одна, як життя [Текст] / Л. Цимбалюк // Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 4–6.

 45. Чижова Н. О. Батьківщина - мальовнича й неповторна [Текст] / Н. О. Чижова // Позакласний час. – 2011. – № 1. – С. 11–13.

 46. Шинкарецька І. А. Державний прапор - святиня України [Текст] / І. А. Шинкарецька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 9–11.

 47. Яковчук Л. Мій край - моя історія [Текст] / Л. Яковчук // Позакласний час. – 2006. – № 23–24. – С. 74–76.

 48. Ярова О. С. Україна - наш дім. Хай чисто буде в нім [Текст] / О. С. Ярова // Позакласний час. – 2009. – № 1–2. – С. 32–33.

Схожі:

Живи та міцній, українська державо! iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Живи та міцній, українська державо! iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Живи та міцній, українська державо! iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Живи та міцній, українська державо! iconАнкета Прошу зарахувати мене з 6 жовтня 2012 р на підготовчі курси для абітурієнтів. Обираю пакет послуг
Основний (О) – предмети: українська мова, українська література, історія України
Живи та міцній, українська державо! iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Живи та міцній, українська державо! iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Живи та міцній, українська державо! iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Живи та міцній, українська державо! iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Живи та міцній, українська державо! iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Живи та міцній, українська державо! iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи