Молодь в умовах сьогодення icon

Молодь в умовах сьогодення
Скачати 205.84 Kb.
НазваМолодь в умовах сьогодення
Дата05.08.2012
Розмір205.84 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Молодь в умовах сьогодення


Бібліографічний покажчик


Укладач: Н. Р. Ахметова


Полтава, 2011

Молодь в умовах сьогодення

В останню неділю червня Україна святкує День молоді.

Молодість - це прекрасний час надій і впевненості у тому, що всі мрії обов'язково збудуться. Час, коли зустрічаєш найвірніших у своєму житті друзів, коли закладаються основи майбутнього твого життя. Тому важливо використати всі переваги цієї прекрасної пори.

Молодь - суспільний прошарок, який має своє місце в соціальній структурі та відіграє особливу роль у суспільстві. Саме молодь виступає провідником соціально-економічного, політичного і духовного відродження, рушієм нових якісних змін, викликаних назрілими потребами суспільства. Тому держава, що прагне до прогресивного розвитку, потребує якомога повнішого залучення молоді до трансформаційних процесів.


^ Міжнародний день молоді - міжнародний день, що відзначається ООН 12 серпня. І сесія Світової конференції Міністрів у справах молоді (Лісабон, 8-12 серпня 1998 р. Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася в Відні (Австрія) на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Рішення про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. Ця рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у резолюції №”A/RES 54/120 I” («Політика та програми, що залучують молодь»), та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді. Асамблея також рекомендувала проводити пропагандистські заходи в підтримку Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що стосується молоді, прийнятої в 1995 р. (резолюція Генеральної Асамблеї №”A/RES/50/81″).


^ Міжнародний день солідарності молоді - (Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування — міжнародне свято. Відзначається щорічно 24 квітня. Встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді заради того, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді. Відзначається в день прийняття рішень на заключному засіданні Бандунгської конференції країн Азії й Африки (1955 р., англ. Asian-African Conference). На противагу йому 1999 р. було встановлено Міжнародний день молоді.


^ День молоді — свято України. Відзначається щорічно в останню неділю червня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України…» згідно Указу Президента України «Про День молоді» від 22 червня 1994 р. № 323/94.

^ Психологія і соціологія молоді

Молодь — соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.


Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної зрілості. Початок самостійного трудового життя, завершення навчання та набуття стабільної професії, одержання політичних прав, матеріальна незалежність від батьків, вступ у шлюб і народження першої дитини — усі ці події, такі, що в своїй сукупності надають людині почуття повної дорослості, та відповідний соціальний статус, настають не одночасно, й сама їхня послідовність і символічне значення кожного з них не однакові в різних соціальних прошарках. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 16, а верхню — між 25 і 30 роками та навіть пізніше.

Не менш важливим, аніж подовження періоду молодості, є ускладнення самого процесу соціалізації. Формування особистості молодої людини здійснюється сьогодні під впливом декількох відносно автономних соціальних факторів, найважливішими з який є: сім’я (родина), школа, спільнота однолітків (молодіжні організації, різноманітні неформальні, стихійні групи та співтовариства), засоби масової інформації. Вже сама численність цих інститутів і засобів впливу надає особистості, що формується, значно більший ступінь автономії від кожного з них окремо як ніколи в минулому. Організація виховання і навчання молоді по віковому принципу підсилює цю вікову гомогенність, сприяючи виробленню специфічної «молодіжної» самосвідомості і стилю життя («субкультури»).

Прискорення темпів громадського життя спричиняє підвищення ролі і значення молоді в суспільно-політичному і культурному житті. Справа не стільки в абсолютному зростанні чисельності молодих людей, скільки в мінливих соціальних умовах. Чим вищий темп техніко-економічного розвитку, чим швидше обновляються знання, умови праці та побуту, тим помітніше стають соціально-культурні розходження між поколіннями. Нові проблеми та події штовхають на пошуки принципово нових рішень і критичну переоцінку минулого досвіду.


 1. Анкета "Молодежный образ жизни" [Текст] // Воспитание школьников. – 2005. – № 2. – С. 31–38.

 2. Покоління ровесників незалежної України: яке воно? [Текст] // Завуч. – 2009. – № 3. – С.13–14.

 3. Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект [Текст] / заг. ред. В.В. Москаленко; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 336 с. – (Біб-ка журн. "Соціальна психологія).

 4. Молодь за Україну в об'єднаній Європі та НАТО [Текст] : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об'єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь" / Всеукр. молодіжна громадська організація "Молодий Рух". – К., 2006. – 130 с.

 5. Авдулова, Т. П. Склонность к риску в отрочестве [Текст] / Т. П. Авдулова // Психология обучения . – 2011. – № 2. – С. 43–52.

 6. Аверьянов, Л. Я. О проблемах молодежи и не только о них [Текст] / Л. Я. Аверьянов // Социологические исследования. – 2008. – № 10. – С. 153–157.

 7. Алієва, Е. На порозі дорослого самостійного життя [Текст] / Еліна Алієва // Психолог. – 2010. – № 18–19. – С. 21–27.

 8. Андрюшков, А. Программа социальной молодежной политики: вклад территориального сообщества [Текст] / А. Андрюшков // Народное образование. – 2007. – № 8. – С. 47–51.

 9. Артімонова, Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення [Текст] / Т. Артімонова // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 109–116.

 10. Бабинцев, В. П. Лидерство и аутсайдерство в молодежной среде региона [Текст] / В. П. Бабинцев, И. В. Бояринова, Е. В. Реутов // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 76–83.

 11. Балла, О. Молодость: завершенный проект [Текст] / О. Балла // Знание-сила. – 2007. – № 1. – С. 46–52.

 12. Бєлецька, І. В. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля [Текст] / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 26–31.

 13. Білоус, І. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації [Текст] / І. Білоус // Соціальна психологія. – 2007. – № 5. – С. 25–34.

 14. Блинова, О. Є. Міграційні установки сучасної молоді України [Текст] / О. Є. Блинова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7. – С. 1–4.

 15. Богданов, Д. А. О молодежи: исторический возраст и периодизации [Текст] / Д. А. Богданов, В. Г. Васильев, С. Е. Ермаков // Перемены. – 2008. – № 2. – С. 86–98.

 16. Богданов, Д. А. О молодежи: исторический возраст и периодизация [Текст] / Д. А. Богданов, В. Г. Васильева, С. В. Ермаков // Перемены. – 2007. – № 6. – С. 78–90.

 17. Бородулина, Ф. В. Социализация подростка: современные направления исследования [Текст] / Ф. В. Бородулина // Мир образования- образование в мире. – 2004. – № 1. – С. 159–169.

 18. Боса, Л. Г. Соціалізація української молоді кінця ХІХ - початку ХХІ ст. Спец. 07.00.05- етнологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Любов Григорівна Боса ; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К., 2007. – 14 с.

 19. Вишневский, Ю. Р. Парадоксальный молодой человек [Текст] / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко // Социологические исследования. – 2006. – № 6. – С. 26–36.

 20. Войно-Данчишина, О. Особенности положения молодежи на рынке труда: правовой аспект [Текст] / О. Войно-Данчишина // Новий колегіум. – 2007. – № 3. – С. 4–7.

 21. Выборнова, В. В. Актуализация проблем профессионального самоопределения молодежи [Текст] / В. В. Выборнова, Е. А. Дунаева // Социологические исследования. – 2006. – № 4. – С. 99–105.

 22. Гаврилюк, В. В. Гопники как феномен в среде молодежи [Текст] / В. В. Гаврилюк // Социологические исследования. – 2010. – № 1. – С. 126–132.

 23. Гикава, Г. Особливості соціального становлення молоді [Текст] / Галина Гикава // Соціальний педагог. – 2008. – № 12. – С. 58–60.

 24. Глазунова, С. Міфологічна та раціональна складова політичного вибору молоді - у пошуках гармонії [Текст] / Світлана Глазунова // Психолог. – 2009. – № 45. – С. 22–23.

 25. Головатий, М. Ф. Соціологія молоді [Текст] : курс лекцій / Микола Федорович Головатий ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : МАУП, 2006. – 304 с. 

 26. Головатый, Н. Ф. Социология молодежи [Текст] / Н. Ф. Головатый // Соціологія : [Електронний ресурс: диск] / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2006.

 27. Горпинюк, В. Молодіжний спротив ідеологічному насильству соціальної страти : українська перспектива [Текст] / Валентин Горпинюк // Освіта і управління. – 2008. – № 4. – С. 108–114.

 28. Дементьева, И. Степень социальной ответственности подростков в полной и неполной семьях [Текст] / И. Дементьева, Н. Зубарева // Воспитание школьников. – 2003. – № 10. – С. 13–17.

 29. Дідук, І. Психологічні типи соціально-нормативних настановлень молоді [Текст] / Інна Дідук // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С. 148–155.

 30. Дмитрієва, М. Особливості ідейно-політичних настанов сучасної молоді [Текст] / М. Дмитрієва // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – К., 2003. – С. 471–479.

 31. Довгань, О. Специфіка кризи особистості у юнацькому віці [Текст] / О. Довгань // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 144–150.

 32. Жижина, М. В. Культурно-психологическая компетентность личности: содержание и исследование в молодежной среде [Текст] / М. В. Жижина // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 2. – С. 62–70.

 33. Жук, С. Мотиви громадської діяльності молоді [Текст] / С. Жук // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 76–84.

 34. Замостьянов, А. Молодежная революция - долгое эхо [Текст] / А. Замостьянов // Народное образование. – 2008. – № 6. – С. 261–267.

 35. Злобіна, О. Молодь і політика: соціологічні парадокси та українські реалії [Текст] / О. Злобіна // Педагогічна газета. – 2007. – № 12. – С. 6.

 36. Зубок, Ю. А. Молодёжный экстремизм. Сущность и особенности проявления [Текст] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. – 2008. – № 5. – С. 37–47.

 37. Зубок, Ю. А. Самоорганизация в проявлениях молодежного экстремизма [Текст] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. – 2009. – № 1. – С. 78–88.

 38. Зубок, Ю. В. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий [Текст] / Ю. В. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. – 2006. – № 6. – С. 37–46.

 39. Калачинская, О. А. Особенности формирования мотивационной структуры молодежи на современном этапе [Текст] / О. А. Калачинская // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2011. – № 1. – С. 65–79.

 40. Карнаух, А. А. Молодіжна політика: проблеми та перспективи [Текст] / А. А. Карнаух // Віче. – 2007. – № 18. – С. 47–48.

 41. Кияшко, Л. О. Громадська та політична активність сучасної молоді: психологічний аналіз [Текст] / Л. О. Кияшко, А. О. Краснякова // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – С. 96–105.

 42. Ковалева, Е. Е. О подготовке кадров муниципальных органов управления молодежной политикой в области информационных технологий [Текст] / Е. Е. Ковалева // Педагогическая информатика. – 2008. – № 1. – С. 44–47.

 43. Комарова, Н. М. Спосіб життя української молоді в сільській місцевості [Текст] / Н. М. Комарова // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 67–72.

 44. Кон, И. С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности) [Текст] : Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1979. – 175 с.

 45. Коновалова, М. Чи є майбутнє в нашої молоді? [Текст] / Марина Коновалова // Пані вчителька. – 2009. – № 3. – С. 6–7.

 46. Корнієнко, І. Насильство в молодіжному середовищі та основні причини, що його породжують [Текст] / І. Корнієнко, І. Горбач // Педагогічна думка. – 2007. – № 3. – С.15–17.

 47. Косарецкая, С. Молодежные субкультуры как фактор наркотизации [Текст] / С. Косарецкая // Воспитательная работа в школе. – 2007. – № 4. – С. 119–126.

 48. Костерина, И. В. Практики маскулинности в молодежных группах [Текст] / И. В. Костерина // Социологические исследования. – 2010. – № 1. – С. 116–125.

 49. Лазоренко, Б. П. Механізми формування проблемної молоді як специфічної групи та збільшення її прошарку в молодіжному середовищі [Текст] / Б. П. Лазоренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – К., 2007. – Вип. 17 (20 ). – С. 119–130.

 50. Лактіонова, Г. Учнівська молодь постмодерного часу. За результатами зарубіжних досліджень [Текст] / Г. Лактіонова // Соціальний педагог. – 2009. – № 7. – С. 3–6.

 51. Лактіонова, Г. Учнівська молодь постмодерного часу, або Чи легко бути молодим? За результатами зарубіжних досліджень [Текст] / Г. Лактіонова // Управління освітою. – 2009. – № 16. – С. 19–21.

 52. Лактіонова, Г. Учнівська молодь постмодерного часу [Текст] / Галина Лактіонова // Шкільний світ. – 2009. – № 47. – С. 1–5.

 53. Лапченко, Н. Н. Проблемы информационной безопасности в молодёжной среде [Текст] / Н. Н. Лапченко // Социологические исследования. – 2009. – № 8. – С. 139–142.

 54. Лебедев, С. Д. Отношение учащийся молодежи к религии [Текст] / С. Д. Лебедев // Социологические исследования. – 2007. – № 7. – С. 87–97.

 55. Лисенкова, В. П. Индивидуальные и возрастные особенности восприятия времени ( на примере деткой, подростковой и юношеской выборок) [Текст] / В. П. Лисенкова, Н. Г. Шпагонова // Психологический журнал. – 2006. – № 3. – С. 49–57.

 56. Лукіна, Т. Молодіжні проблеми очима молоді : результати опитування [Текст] / Т. Лукіна // Управління освітою. – 2007. – № 18. – Вставка.

 57. Маєвська, Н. Особливості цінностей молоді з різним електоральним вибором [Текст] / Н. Маєвська, Д. Савіна // Соціальна психологія. – 2010. – № 1. – С. 77–85.

 58. Матвієнко, Ю. Методика дослідження соціальної активності студентської молоді [Текст] / Юрій Матвієнко // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 24-25 квітня 2009 р.) / Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, Кафедра пед. майстерності Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка та ін. – Полтава, 2009. – С. 117–121.

 59. Медведев, А. М. Риски взросления в самосознании молодых людей пятнадцати и двадцати лет [Текст] / А. М. Медведев, И. С. Судьина // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 2. – С. 15–22.

 60. Миколюк, О. Порядок денний - 2020 [Текст] / О. Миколюк // День (газета). – 2008. – № 184. – С. 4.

 61. Мороз, А. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України [Текст] / Андрій Мороз // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 158–164.

 62. Москаленко, Н. Деякі особливості етнічної і громадської свідомості української та російської молоді (На матеріалі етносоціологічного опитування) [Текст] / Н. Москаленко, І. Снєжкова, О. Чебанюк // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 85–92.

 63. Мусаві, С. К. Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію [Текст] / С. К. Мусаві // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Сер.Соціологія.Психологія.Педагогіка. – 2003. – № 19. – С. 23–25.

 64. Плотніков, П. Теоретичні та методологічні основи соціалізації молоді [Текст] / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 1. – С. 80–92.

 65. Плотніков, П. Освітні проблеми соціальної активності молоді [Текст] / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 3. – С. 99–110.

 66. Плотніков, П. Вплив глобалізації на соціалізацію молоді [Текст] / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 4. – С. 183–190.

 67. Позняк, Д. Проблема україномовного спілкування серед молоді південного сходу країни [Текст] / Д. Позняк // Соціальна психологія. – 2007. – №3. – С.67–77.

 68. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие для вузов РФ / Ф. Райс. – 8-е междунар. изд. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с. – (Мастера психологии). 

 69. Рендюк, П. Молодь в умовах сьогодення: штрихи до портрета у соціологічному вимірі студентів вузу [Текст] / П. Рендюк, І. Кондратенко // Наукові записки : матеріали звітної наук. конф. викладачів, аспірантів, магістрів і студентів фізико-математичного факультету. 10 травня 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка; Фізико-математич. фак. – Полтава, 2007. – С. 238–239.

 70. Селенина, Е. В. Социально-трудовая адаптация детей группы риска [Текст] / Е. В. Селенина // Вопросы психологии. – 2006. – № 6. – С. 48–58.

 71. Сёмина, А. В. Молодёжная субкультура в эстетическом воспитании подростков [Текст] / А. В. Сёмина // Искусство и образование. – 2008. – № 3. – С. 110–116.

 72. Смирнов, В. А. Основные этапы формирования и реализации государственной молодежной политики в современной России [Текст] / В. А. Смирнов // Вестник Московского университета. Сер.12. Политические науки. – 2008. – № 4. – С. 51–62.

 73. Соколов, А. В. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного студенчества [Текст] / А. В. Соколов // Социологические исследования. – 2005. – № 9. – С. 91–97.

 74. Соколова-Сербская, Л. Молодежные субкультуры [Текст] / Л. Соколова-Сербская // Народное образование. – 2008. – №7. – С.265–268. – Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 86–89.

 75. Столяренко, Е. В. Толерантность в общей системе формирования ценностного отношения к человеку у современной молодежи [Текст] / Е. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 12. – С. 78–83.

 76. Тебин, Н. Молодежь Японии: без амбиций и цели в жизни [Текст] / Н. Тебин // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 2. – С. 10–14.

 77. Толмачева, С. В. Реклама глазами молодежи [Текст] / С. В. Толмачева, Л. В. Генин // Социологические исследования. – 2007. – № 4. – С. 56–60.

 78. Трухан, О. Психологічний аналіз ціннісного спричинення політичних стереотипів студентської молоді [Текст] / Оксана Трухан // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 137–142.

 79. Туркатенко, А. Молодежные субкульуры сегодня : попытка энциклопедии [Текст] / А. Туркатенко // Знание-сила. – 2007. – № 1. – С. 59–64.

 80. Усманова, А. А. Психологические особенности политической активности молодежи и ее поведения как части электората [Текст] / А. А. Усманова // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 236–245.

 81. Хриенко, А. П. Метаморфозы религиозно-нравственной детерминации сознания молодежи [Текст] / А. П. Хриенко // Социологические исследования. – 2007. – № 7. – С. 80–87.

 82. Цибін, С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації [Текст] / С. Цибін // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 83–89.

 83. Цыбульник, В. В. Молодежь и общество [Текст] : Социол. очерки / В. В. Цыбульник. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 175 с.

 84. Черникова, Т. Кризис молодости в восприятии двадцатилетних [Текст] / Т. Черникова // Прикладная психология и психоанализ. – 2004. – № 2. – С. 37–55.

 85. Чигрин, В. Сільська молодь: методологічні аспекти дослідження [Текст] / В. Чигрин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С.116–132.

 86. Чигрин, В. Актуальні питання професійного та трудового самовизначення сільської молоді [Текст] / В. Чигрин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 4. – С.172–179.

 87. Шебанова, С. Г. Особливості суб'єктивного благополуччя молоді [Текст] / С. Г. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – С. 28–33.

 88. Шклярук, В. Я. Самосохранительное поведения в молодежной среде [Текст] / В. Я. Шклярук // Социологические исследования. – 2008. – № 10. – С. 139–142.

 89. Шмігельський, М. Нові релігійні течії і молодь [Текст] / М. Шмігельський // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 21. – С. 119–125.

 90. Шовкопляс, В. Залучення молоді до системи державного та громадського управління [Текст] / В. Шовкопляс, М. Гриньова // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукр. студ. наук.-прак. конф., (м. Полтава, 24-25 квітня 2009 р.) / Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, Кафедра пед. майстерності Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка та ін. – Полтава, 2009. – С. 218–221.

 91. Шульга, В. В. Соціально-педагогічні аспекти державної молодіжної політики в Україні [Текст] / В. В. Шульга // Проблеми освіти. – К., 2004. – Вип. 40. – С. 32–39.

 92. Щербакова, И. В. Социальные и социально-психологические механизмы формирования политической идентичности молодежи: теоретические аспекты [Текст] / И. В. Щербакова // Вестник Московского университета. Сер.18 Социология и политология. – 2004. – № 1. – С.129–152.Становище молоді в Україні


Молодими громадянами в України є особи віком від 14 до 35 років. Держава визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді.


* молодь — це активний учасник громадського життя суспільства;

* найбільш активна демографічна група;

* молодь — це третина економічної активності населення.


^ Державна молодіжна політика

Державна молодіжна політика — це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється:

* в інтересах молодої людини, суспільства, держави;

* з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду державної підтримки молоді.


^ Напрями державної молодіжної політики


Головними напрямами державної молодіжної політики Україні є:

* розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;

* забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту урахуванням економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;

* створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку, в охороні відтворенні навколишнього природного середовища; — формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України;

* охорона здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які забезпечували здоровий генофонд народу України.

Державна молодіжна політика в Україні щодо освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного, культурного, фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних організацій визначається законодавством України.


^ Завдання державної молодіжної політики


Головними завданнями державної молодіжної політики є:

* вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;

* допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей;


* залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України;

* надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці;

* координація зусиль усіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю.


^ Принципи державної молодіжної політики


Головними принципами державної молодіжної політики є:

* повага до поглядів молоді та її переконань;

* надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема;

* правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення та розвитку;

* сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Державна молодіжна політика поширюється на громадян України віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та об’єднання молодих громадян.


^ Нормативно-правова база


Нормативно-правові акти, що регулюють державну молодіжну політику:

* Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15

грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

* Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами)

* Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 року № 281-XIV (зі змінами)

* Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III (зі змінами)

* Закон України «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004—2008 роки» від 18 листопада 2003 року № 1281-IV (зі змінами)

* Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» від 4 листопада 2004 року, № 2150-IV (дію Закону зупинено на 2007 рік, на 2006 рік)

* Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» від 6 жовтня 1999 року № 1284/99

* Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді» від 6 жовтня 1999 року № 1285/99

* Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24 квітня 2000 року № 612/2000

* Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29 березня 2001 року № 221/2001

* Розпорядження Президента України «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва» від 6 жовтня 1999 року № 244/99-рп

* Розпорядження Президента України «Про заходи щодо дальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді» від 29 червня 2001 року № 173/2001-рп

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан реалізації державної молодіжної політики» від 18 червня 1999 року № 1059

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» (зі змінами) від 29 травня 2001 року № 584

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002—2012 роки» від 29 липня 2002 року № 1089

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання» (зі змінами) від 10 вересня 2003 року № 1444

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін» від 3 липня 2006 року № 899

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (зі змінами) від 14 березня 2001 року № 92-р

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму» від 12 травня 2004 року № 298-р

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006—2010 роки» від 12 квітня 2006 року № 202-р

* Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи” від 3 лютого 2004 року № 1425-IV


* Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань "Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства”» від 22 вересня 2005 року № 2894-IV


* Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”» від 20 грудня 2005 року № 3238-IV


* Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках)» від 22 березня 2007 року № 816-V1. Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 роки [Текст] // Голос України. – 2003. – № 239. – С.14–15.


2. Про затвердження заходів щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки [Текст] // Збірник урядових нормативних актів України. – 2004. – № 19. – С. 79–93.

Розпорядження Кабінету Міністрів України.

3. Створення молодіжної громадської організації: від ідеї - до реєстрації [Текст] // Посібник для молодіжних громадських організацій. – К., 2003. – С. 5–27.


4. Громадські зв'язки для молодіжних організацій [Текст] // Посібник для молодіжних громадських організацій. – К., 2003. – С. 39–54.


5. Список фондів, що працюють з українськими молодіжними громадськими організаціями [Текст] // Посібник для молодіжних громадських організацій. – К., 2003. – С. 102–134.


6. Теоретичні аспекти молодіжної участі у процесах прийняття рішень [Текст] // Шкільний світ. – 2005. – № 34. – С. 3–8.


7. Історія комсомолу Полтавщини [Текст]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 488 с. : іл.


8. Комсомол України [Текст] : Сторінки іст. Події. Портрети / Упоряд. Ю.Н.Єльченко. – К. : Вид. Дім Ін Юре, 2004. – 716 с.


9. Посібник для молодіжних громадських організацій [Текст] : Збірник вид. за підтримки Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді викон. органу Київської міської ради / Фонд підтримки молодіжних демокр ініціатив; Упоряд. О.Дмитренко. – К. : Досконалий друк, 2003. – 252 с.


10. Гулевська-Черниш А. Молодіжна організація як суб'єкт соціально-педагогічної діяльності [Текст] / А. Гулевська-Черниш // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 20–26.


11. Лукіна Т. Молодіжні проблеми очима молоді. результати опитування [Текст] / Т. Лукіна // Управління освітою. – 2007. – № 18. – Вставка.


12. Лук'янова Н. Державна молодіжна політика в Україні [Текст] / Наталія Лук'янова // Віче. – 2009. – № 22. – С. 15–16.


13. Панагушина О. Є. Взаємодія школи з молодіжними організаціями як чинник успішної соціалізації підлітків [Текст] / О. Є. Панагушина // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 29–35.


14. Плакіда Р. Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді [Текст] / Роман Плакіда // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 114–121.


15. Ропаєва Г. О. Особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю в територіальній громаді [Текст] / Г. О. Ропаєва // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 43–49.


16. Рябчий І. СУМ : моральне право на виховання [Текст] / І. Рябчий // Персонал плюс. – 2006. – № 32. – С. 14.

Спілка української молоді : історія і сучасність.

17. Тарасов А. Опозиційний рух учнівської молоді Півдня України 60-70-х рр. ХIХ ст. [Текст] / А. Тарасов // Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 56–62.


18. Таровська О. Уплив дяльності молодіжних центрів на вирішення проблем громади [Текст] / Олена Таровська // Управління освітою. – 2009. – № 2. – С.14–16.


19. Циганенко Г. Чинники схильності молоді до участі в політичних організаціях [Текст] / Г. Циганенко // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 47–57.


Схожі:

Молодь в умовах сьогодення iconХарівська Світлана Василівна пояснювальна записка Вживання наркогенних речовин підлітками та молоддю одна з найгостріших проблем сьогодення. Це соціальне явище має свою динаміку І закон
Але необхідно зважати І на загальні соціально-культурні особливості середовища, в якому перебувають підлітки І молодь
Молодь в умовах сьогодення iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та новаторство в освіті»
Мета конференції – обговорення актуальних проблем сьогодення в умовах суспільного розвитку, презентація наукових досліджень, обмін...
Молодь в умовах сьогодення iconМолодіжне безробіття в україні: проблеми та шляхи вирішення
Адже молодь є важливим стратегічним ресурсом суспільства. Саме молодь визначає масштаби та темпи соціально-технічного прогресу, визначає...
Молодь в умовах сьогодення iconГанна іванова вплив українського сучасного телебачення на молодь
Ключові слова: телебачення, телевізійна передача, функції масової комунікації, вплив засобів телебачення на молодь, моральність,...
Молодь в умовах сьогодення icon«Молодь у науці й творчості» Загальні положення
«Молодь у науці й творчості», організованого Управлінням освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Інститутом...
Молодь в умовах сьогодення iconПрограма курсу «трудове навчання з практикумом»
Сьогодення диктує нам нові умови життя. В умовах інтеграції освіти, виникає потреба формувати вчителя з новим світовим виміром, який...
Молодь в умовах сьогодення iconXviii й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка І молодь в ХХІ столітті»
Харківський національний університет радіоелектроніки (хнурэ) запрошує студентів, аспірантів І молодих учених взяти участь в роботі...
Молодь в умовах сьогодення iconЗвіт про результати соціологічного дослідження " Корупція як негативне соціальне явище сьогодення " рівне 2010 р
Водночас аналіз наявних вад І недоліків в розвитку цих галузей дають змогу мати уявленя про те, що прогресивний розвиток держави...
Молодь в умовах сьогодення iconНауково-бібліографічний відділ соборність україни: від ідеї до сьогодення
Соборність України: від ідеї до сьогодення [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2012. – 96 назв
Молодь в умовах сьогодення iconБезверхий К. В., к е. н., гол бухгалтер тов “Нью-Паріс” бухгалтерський облік як генератор обліково-звітної інформації на мезорівні
Отже, питання обліку як генератора обліково-звітної інформації для потреб управління діяльністю підприємств на мезорівні в умовах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи