Інформаційний лист шановні студенти! icon

Інформаційний лист шановні студенти!
Скачати 60.39 Kb.
НазваІнформаційний лист шановні студенти!
Дата05.08.2012
Розмір60.39 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра англійської філології
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

^ Співорганізатори конференції:

 Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)

 Кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь)

 Кафедра зарубіжної літератури Мінського державного лінгвістичного університету (м. Мінськ, Білорусь)

 Кафедра англійської філології Університету Комплутенсе (м. Мадрид, Іспанія)

 Кафедра англійської філології Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (м. Алмати, Казахстан)

 Кафедра американістики Егейського університету (м. Ізмір, Туреччина)


Секції:

1. Функціональна лінгвістика

2. Когнітивна лінгвістика

3. Дискурсивна лінгвістика

4. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні

5. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини

6. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень

7. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ-ХХІ століття

8. Лінгводидактичний опис рідної та іноземної мов


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Тези доповідей буде опубліковано окремою збіркою до початку роботи конференції.


Поселення в гуртожитку та харчування у студентській їдальні за рахунок учасників конференції (ціни помірні).

Для участі в конференції просимо надіслати до 10 січня 2011 року організаційному комітетові:

► електронний носій (не дискету!), перевірений на відсутність вірусів та механічних пошкоджень, з 2 файлами, збереженими в програмі Word 2003, які містять:

1) тези (файл із тезами називати прізвищем автора кирилицею за зразком Коваленко_тези);

2) заявку (заповнити таблицю в електронному вигляді у Word). Файл із заявкою (інформація про автора) називати прізвищем автора, наприклад: Коваленко_інфо;

► роздруковану та підписану студентом і науковим керівником заявку на участь у конференції;

► роздруковані тези доповіді (1 примірник) Увага! Науковий керівник рекомендує тези до друку і несе відповідальність за зміст та оформлення;

► копію документа (квитанції) про сплату оргвнеску;

► конверт зі своєю адресою та маркою (по Україні) для надсилання запрошення.


Оргвнесок: 75 гривень – для іногородніх учасників, 55 гривень – для студентів полтавських вишів (до оргвнеску входить, зокрема, плата за друк статті та 1 примірник збірника конференції).
^

Вимоги щодо оформлення текстів тез


Електронний носій повинен бути перевірений на відсутність вірусів та механічних пошкоджень. Обсяг тексту – 3-6 сторінок.

Параметри сторінки: усі береги – 2 см. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см. (увага! Виставляйте абзац в “Формат – Абзац”, а не табуляцією)

Увага!

Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–). Лапки ставити такі: “ ”. Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять). Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.

У зв’язку з можливими технічними труднощами при верстці збірника наполегливо рекомендуємо не використовувати схеми, таблиці та рисунки.


У правову верхньому кутку напівжирним курсивом записують прізвище та ініціали автора, у наступному рядку – курсивом назва навчального закладу, третій рядок – напівжирним курсивом науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; далі – назва доповіді напівжирними літерами, далі подають текст. Увага! Вирівнювати НЕ ПРОБІЛАМИ!

Наприклад:

Коваленко М.А.

Ніжинський університет

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Петрова Н.Ф.

^

Мовні засоби втілення концепту РАДІСТЬСлова, речення, текстові фрагменти, що аналізуються в тезах, подаються курсивом; поняття беруться в лапки (наприклад: для вираження поняття “гостинний” в англійській мові існує слово hospitable); концепти пишуться великими літерами (наприклад: концепт ЛЮБОВ вербалізується в сучасній англійській мові за допомогою цілого спектра слів: love, passion …). Потрібні фрагменти підкреслюються.

Покликання оформлюються так: [1, с. 3], [5, с. 4-7; 8, с. 17-21], де перша цифра – номер джерела в списку літератури, цифра після с. – номер сторінки. (увага (!): після с. перед номером сторінки є пробіл). Покликання є обов’язковими.

Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008) і подається в алфавітному порядку після заголовку Література. Окремо подається Список джерел фактичного матеріалу.

Тези обов’язково повинні містити результати власного дослідження та не містити логічних, стилістичних та друкарських помилок. За зміст тез та коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник.

^ До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) відсутність власного дослідження; 3) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 4) некоректність посилань; 5) технічну невідповідність вимогам.

Крім того, матеріали, що будуть відіслані пізніше 10 січня (за штемпелем), не друкуватимуться. Відхилені матеріали не повертаються; оргвнесок повертається за вирахуванням оплати поштових послуг.


Учасникам, чиї роботи будуть прийняті оргкомітетом, буде надіслано запрошення звичайною та електронною поштою на вказані у заявці адреси.

Увага! Розсилка запрошень факсом не здійснюється!


Матеріали та поштові перекази (сума оргвнеску) надсилати на адресу:

звичайною поштою:

Білоус Ірині Михайлівні, викладачеві кафедри англійської філології

кафедра англійської філології,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

вул. Остроградського, 2,

м. Полтава, 36003.


^ УВАГА! Матеріали надсилати простим листом (не рекомендованим листом і не цінною бандероллю).


електронною поштою (тези, копію квитанції та заявку):

bilousiryna@rambler.ru або larissa.taran@mail.ru


Телефон для довідок: (05322) 2-08-54 (кафедра англійської філології, контактна особа – Таран Лариса Анатоліївна)


Електронні адреси для довідок: bilousiryna@rambler.ru, nataliakrin@rambler.ru, larissa.taran@mail.ru.

Заявка

на участь у ІV Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”
^

(!!!усі графи заповнювати обов’язково!!!


таблицю заповнити в електронному вигляді і роздрукувати)


Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю)
Курс
Повна назва вишу (не абревіатура)
Назва доповіді
Секція
Поштова адреса для листування (дійсна)
Електронна адреса (має перевірятися регулярно)
Контактні телефони:

мобільний (має бути діючим)

домашній
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю), учене звання, науковий ступінь, посада
Електронна адреса наукового курівника

(має перевірятися регулярно)
Контактні телефони наукового керівника:

домашній

мобільний (має бути діючим)
Форма участі

(планується приїзд чи заочна участь)
Необхідність використання комп’ютерного обладнання для презентації доповіді в PowerPoint
Необхідність поселення в гуртожиток:

вказати приблизні (плановані) дати і час приїзду та від’їздуСхожі:

Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІ міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІі інформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права дитини: від витоків до сьогодення», яка відбудеться 19 вересня 2013 р в Уманському...
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Інформаційний лист шановні студенти! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Інформаційний лист шановні студенти! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи