Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи icon

Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Скачати 240.92 Kb.
НазваОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Дата08.09.2014
Розмір240.92 Kb.
ТипПрограма

Опрямая соединительная линия 5собистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи


Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Програма
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
^ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

29-31 жовтня 2013 року


Полтава

Програмний комітет конференції
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний учений секретар, Національна академія педагогічних наук України

Бевз Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Нічуговська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”

Руденко Олександр Пантелеймонович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Семенець Сергій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Скафа Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та методики викладання математики, Донецький національний університет

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чашечникова Ольга Серафимівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Мельниченко Олександр Савович – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Нелін Євген Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Матяш Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики навчання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Москаленко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Москаленко Юрій Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

^ Організаційний комітет конференції
Співголови:
Швець В.О. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Москаленко Ю.Д. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

^ Члени організаційного комітету:
Барболіна Т.М. кандидат фізико-математичних наук, доцент,

завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики

^ Марченко В.О. кандидат фізико-математичних наук, доцент,

заступник декана

Губачов О.П. кандидат фізико-математичних наук, доцент

Лутфуллін М.В. кандидат фізико-математичних наук, доцент

^ Матяш Л.О. кандидат фізико-математичних наук, доцент

Москаленко О.А. кандидат педагогічних наук, доцент

Черкаська Л.П. кандидат педагогічних наук, доцент

Губачова О.А. старший викладач

^ Красницький М.П. старший викладач

Матвієнко Ю.С. старший викладач

Редчук К.С. старший викладач

Бурмака Ю.В. асистент

Гальченко Д.О. асистент

Коваленко О.В. асистент

Мамон О.В. асистент


Адреса організаційного комітету
Кафедра загальної фізики і математики, фізико-математичний факультет,

ПНПУ імені В.Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003, Україна

тел. (05322) 7-20-94

e-mail: 4konfpoltava@mail.ru
^ Секції конференції


СЕКЦІЯ 1
Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість


СЕКЦІЯ 2
Особистісно орієнтована спрямованість навчання математики

в середній і вищій школах


СЕКЦІЯ 3
Оптимізація математичної підготовки особистості засобами ІКТ


СЕКЦІЯ 4
Прикладні аспекти особистісно орієнтованого навчання математики

^

Календар конференції
29 жовтня (вівторок)
8.00-11.00 Реєстрація учасників конференції (корп. № 2, 2 поверх, фойє)

11.00-13.00 Пленарне засідання (корп. № 1, малий актовий зал ПНПУ)

13.00-13.30 Покладання квітів до пам’ятника академіку М.В.Остроградському

13.30-14.30 Обід

14.30-17.30 Пленарне засідання (корп. № 1, малий актовий зал ПНПУ)

17.30-18.00 Екскурсія університетом

18.00-22.00 Банкет (кафе “Круча”)
30 жовтня (середа)
9.30-13.00 Робота секцій:

 • секція 1 (ауд. 237)

 • секція 2 (ауд. 314)

 • секція 3 (ауд. 214)

 • секція 4 (ауд. 311)

13.00-14.00 Обід

14.00-16.30 Робота секцій

16.30-18.30 Екскурсія містом

31 жовтня (четвер)
9.00-10.00 Підведення підсумків роботи конференції (ауд. 314)

10.00-15.00 Екскурсії: Музей українського весілля (с. Великі Будища), Національний музей-заповідник українського гончарства (смт. Опішня)

16.00 Від’їзд учасників конференції

^
Пленарне засідання


Вступне слово доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Степаненка Миколи Івановича

Доповіді


Перша частина
Особистісна орієнтація змісту підручників з математики у старшій школі

Бурда Михайло Іванович доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний учений секретар, Національна академія педагогічних наук України
Завдання реформування загальної середньої освіти в контексті розвитку особистості

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Формування ціннісних орієнтацій учнів під час навчання математики

Бевз Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Оптимізація процесу навчання геометрії засобами евристико-дидактичних конструкцій

Скафа Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та методики викладання математики, Донецький національний університет

Шляхи удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя математики на сучасному етапі

Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Деякі аспекти формування професійної мобільності студентів бізнес-спеціальностей в процесі математичної підготовки у ВНЗ

Нічуговська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”

^ Друга частина
Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики

Семенець Сергій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Семенець Лариса Миколаївна – асистент кафедри охорони праці та цивільної безпеки, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Формування в учнів готовності до творчості у процесі навчання математики

Чашечникова Ольга Серафимівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Формування універсальних навчальних дій як засіб посилення особистісного спрямування навчання математики

Нелін Євген Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Обчислення наближених значень функцій із заданою точністю за допомогою калькулятора

Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Конструювання систем задач у навчанні учнів геометрії в старшій школі

Матяш Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики навчання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ситуаційна методика в контексті сучасної системи професійно-особистісного становлення майбутнього вчителя математики

Москаленко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Секція 1

Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість
Аудиторія 237

Керівники секції:

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

Бевз Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Секретар секції:

Кононович Тетяна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Доповіді

 1. Армаш Тетяна Сергіївна. Лінійна алгебра та її місце у підготовці майбутнього вчителя інформатики

 2. Ачкан Віталій Валентинович. Інноваційність у контексті особистісно орієнтованої підготовки вчителя математики

 3. Барило Ніна Андріївна, Канівець Тетяна Миколаївна. Ділові ігри як технологія навчання при підготовці вчителя математики

 4. Білянін Григорій Іванович. Вибір підручника з математики в старшій школі як один із факторів впливу на формування майбутньої професійної компетентності школяра

 5. Борисенко Маргарита Юріївна. Теоретичні основи наступності навчання математики у 4-му класі загальноосвітньої школи

 6. Власенко Катерина Володимирівна. Компетентнісний підхід до навчання математики студентів вищих технічних навчальних закладів

 7. Євсеєва Олена Геннадіївна. Організація та результати експериментального навчання математики студентів технічного університету на засадах діяльнісного підходу

 8. Коломієць Оксана Миколаївна, Третяк Микола Васильович. До питання про формування функціонального мислення студентів при вивченні топології

 9. Криворот Тетяна Григорівна. Формування математичної грамотності у майбутніх педагогів-дослідників

 10. Лейко Світлана Вікторівна. Компетентнісний підхід при вивченні вищої математики

 11. Мамон Олександр Васильович. Професійне освітнє середовище як педагогічна умова формування самооцінки у майбутнього вчителя математики

 12. Подошвелев Юрій Георгійович. Узагальнення системи М.М. Палтишева

 13. Сулім Тетяна Петрівна. Мотиваційний компонент у структурі евристичного навчання аналітичної геометрії студентів-фізиків

 14. Тимошенко Олександр Захарович, Яровенко Анатолій Григорович. Компетентнісний підхід до проектування навчального плану підготовки бакалаврів математики

 15. Ткач Юлія Миколаївна. Модель особистісно орієнтованого навчання математики майбутніх фахівців з інформаційної безпеки

 16. Чумак Олена Олександрівна. Організація практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів у ході професійно орієнтованого навчання майбутніх інженерівСекція 2

Особистісно орієнтована спрямованість навчання математики в середній і вищій школах
Аудиторія 314

Керівники секції:

Скафа Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Донецький національний університет

Нелін Євген Петрович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Секретар секції:

Черкаська Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Доповіді

 1. Богатырева Ирина Николаевна, Ловьянова Ирина Васильевна. Развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся на уроках математики

 2. Богатирьова Ірина Миколаївна, Терех Оксана Яківна. Лабораторні та практичні роботи з геометрії в основній школі

 3. Бурмака Юлія Володимирівна, Коваленко Олена Володимирівна. Активізація пізнавального інтересу учнів як необхідна складова навчання математики

 4. Василенко Ірина Олександрівна. До проблематики навчально-методичного забезпечення формування пізнавального інтересу учнів до вивчення математики у позаурочній роботі

 5. Гальченко Дмитро Олександрович. Компетентнісно орієнтована система навчання диференціальним рівнянням

 6. Годованюк Тетяна Леонідівна. Особистісно орієнтований підхід до методичної підготовки майбутніх учителів математики
 1. Гоменюк Ганна Володимирівна. Портфоліо як метод оцінювання навчальних досягнень учнів з алгебри

 2. Дудінська Ірина Миколаївна, Іщенко Ірина Анатоліївна. Діагностика розвитку просторового мислення учнів старшої школи

 3. Житарюк Іван Васильович, Ковдриш Володимир Володимирович, Сумарюк Михайло Ілліч. Методичні особливості викладання математики у старшій школі

 4. Забранський Віталій Ярославович. Рефлексія на уроках математики

 5. Кравченко Зоя Іванівна. Особливості реалізації індивідуального підходу до навчання алгебри і початків аналізу в умовах особистісного спрямування навчального процесу

 6. Матяш Людмила Олександрівна, Черкаська Любов Петрівна. Про деякі аспекти розвитку пізнавальної активності студентів

 7. Мельниченко Олександр Савович, Марченко Валентин Олександрович. Про деякі аспекти організації науково-дослідницької діяльності учнів

 8. Музиченко Світлана Василівна. Підсумки – особистісно значимий етап уроку

 9. Наконечна Людмила Йосипівна. Особливості діяльності викладача в умовах реалізації особистісно орієнтованого підходу

 10. Науменко Алла Анатоліївна. Особистісно орієнтована спрямованість навчання елементарної математики студентів педагогічних університетів

 11. Овчаров Сергій Михайлович, Овчарова Катерина Володимирівна. Інтегровані уроки в школах нового типу

 12. Пащенко Олександр Володимирович, Пащенко Наталія Юріївна. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у побудові навчання математики

 13. Прач Вікторія Станіславівна. Організація евристичного навчання математики учнів гуманітарного профілю в умовах особистісно орієнтованого навчання математики

 14. Прокопенко Наталя Анатоліївна. Система предметних вмінь як реалізація особистісно орієнтованого навчання векторної алгебри

 15. Редчук Костянтин Сергійович. Деякі шляхи реалізації принципу доступності та посильності в навчанні математики

 16. Розуменко Анжела Оурелянівна, Розуменко Анатолій Михайлович. Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь опрацьовувати математичний текст

 17. Ротаньова Наталія Юріївна. Формування вміння спостерігати та досліджувати в учнів 5-6 класів під час вивчення математики

 18. Сердюк Зоя Олексіївна. Використання історичного матеріалу в шкільному курсі математики

 19. Силенок Ганна Анатоліївна. Особистісно орієнтоване навчання математики майбутніх фахівців-аграріїв

 20. Ситніцька Наталія Миколаївна. Особистісно орієнтований підхід до поглибленого вивчення математики у сільській школі

 21. Філімонова Марія Олександрівна. Формування навичок математичного моделювання у процесі навчання геометрії в основній школі

 22. Хмуренко Валентина Анатоліївна, Цапяк Ірина Володимирівна. Сучасні підходи до диференційованого навчання математики за умов загальноосвітньої школи

 23. Ховрак Світлана Миколаївна. Особистісно орієнтоване навчання як сучасний підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

 24. Шиперко Світлана Геннадіївна. Особистісно орієнтоване навчання алгебри в основній школіСекція 3

Оптимізація математичної підготовки особистості засобами ІКТ

Аудиторія 214

Керівники секції:

Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Чашечникова Ольга Серафимівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Секретар секції:

Горда Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри вищої математики і логіки, Полтавська державна аграрна академія
Доповіді

 1. Барболіна Тетяна Миколаївна. Підготовка вчителів математики до розробки комп’ютерних презентацій

 2. Борозенець Наталія Сергіївна. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення елементів математичної статистики

 3. Водолаженко Александр Владимирович. Формирование понятийного пространства средствами ИКТ

 4. Гончарова Ірина Володимирівна. Вивчення барицентричного методу розв’язання геометричних задач за допомогою електронного підручника

 5. Горда Ірина Михайлівна, Антонець Анатолій Вікторович. Особливості використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в процесі математичної підготовки студентів-аграріїв

 6. Губачов Олександр Павлович. Програма visual calculus та тестові завдання з математики

 7. Кононович Тетяна Олександрівна, Безверхній Олег Віленович. Розробка web-додатку навчального призначення до курсу «Чисельні методи»

 8. Крамаренко Тетяна Григорівна. Проблеми формування методичних компетентностей учителів математики

 9. Красницький Микола Петрович. Деякі особливості здійснення проміжного контролю на уроках стереометрії в умовах диференціації

 10. Куничева Татьяна Петровна. Обучение студентов колледжа решению прикладных задач

 11. Курова Тетяна Григорівна. Особливості використання Інтернет для організації самостійної роботи з математики студентів економіко-правових коледжів

 12. Кухарева Олена Сергіївна. Тести як форма контролю знань учнів з математики

 13. Лутфулліна Тетяна Віталіївна, Лутфуллін Максим Валерійович. Діагностування засвоєння школярами математичних дисциплін засобами інформаційних технологій

 14. Матвієнко Юрій Сергійович. Scilab як безкоштовний засіб комп’ютерної підтримки вивчення математики

 15. Махомета Тетяна Миколаївна. Інформаційні комунікаційні технології навчання під час вивчення аналітичної геометрії

 16. Молдован Ірина Володимирівна. Види мультимедійних засобів навчання

 17. Москаленко Юрій Дмитрович, Зінченко Галина Юріївна. Використання ІКТ у навчанні математики в 5-6 класах як засобу реалізації особистісно орієнтованого підходу

 18. Палій Леся Олександрівна. Використання програмних засобів у навчанні стереометрії з метою розвитку просторового мислення старшокласників

 19. Первун Ольга Евгениевна. Проблема реализации межпредметных связей математики и информатики в личностно ориентированном обучении

 20. Сухойваненко Людмила Федорівна. Інтенсифікація математичної підготовки особистості засобами ІКТ

 21. Тымко Юлия Григорьевна. Организация самостоятельной работы студентов в курсе высшей математики средствами информационно-коммуникационных технологий

 22. Требик Олена Сергіївна. Сучасні засоби взаємодії викладача та студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання

 23. Тягай Ірина Михайлівна. Інтерактивні методи індивідуального навчання математики

 24. Шенгерій Людмила Миколаївна, Овсієнко Юлія Іванівна. Функції інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання вищої математики студентів-аграріїв

Секція 4

Прикладні аспекти особистісно орієнтованого навчання математики

Аудиторія 311

Керівники секції:

Нічуговська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Семенець Сергій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Секретар секції:

Дмитрієнко Оксана Олексіївна – старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Доповіді

 1. Благодир Людмила Андріївна, Благодир Филимон Костянтинович. Належний розвиток критичного мислення на уроках математики як необхідна умова успішного навчання

 2. Бобылев Дмитрий Евгениевич. Развитие исследовательской компетентности будущих математиков при изучении функционального анализа

 3. Воєвода Аліна Леонідівна. Формування моральних якостей особистості засобами математики і літератури

 4. Галібіна Надія Анатоліївна. Використання схем орієнтування при навчанні аналітичної геометрії студентів будівельних ВНЗ

 5. Губачова Ольга Анатоліївна. Шляхи оптимізації викладання математики з використанням інформаційних технологій

 6. Дмитрієнко Оксана Олексіївна. Форми організації навчальної діяльності з математичного аналізу

 7. Думанська Тетяна Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання економістів шляхом прикладного забезпечення викладання вищої математики

 8. Жук Ірина Володимирівна. Графічний метод знаходження наближених розв’язків рівнянь та їх систем на уроках математики

 9. Зайцева Олена Ігорівна. Шляхи реалізації допрофільної підготовки учнів як основа особистісно орієнтованого навчання математики
 10. ^ Карупу Олена Вальтерівна, Олешко Тетяна Анатоліївна, Пахненко Валерія Валеріївна. Про особистістно орієнтований підхід до викладання математичних дисциплін іноземним студентам у рамках англомовного проекту НАУ


 11. Кліндухова Валентина Миколаївна. Роль імовірнісних конструктивних задач у математичній підготовці студентів морської галузі

 12. Ленчук Іван Григорович. Конструктивізм у задачах як засіб особистісно орієнтованого опанування геометрії

 13. Лобач Оксана Іванівна. До проблеми наступності навчання математики в школі та професійно-технічних училищах в умовах особистісно орієнтованого навчання

 14. Лутфуллін Максим Валерійович, Богданець Надія Миколаївна. Педагогічні засоби розвитку в учнів інтересу до вивчення математики

 15. Ляшко Ольга Вікторівна. Роль задач на екстремум в математичній підготовці майбутніх моряків

 16. Макаренко Катерина Степанівна, Макаренко Володимир Іванович, Макаренко Олександр Володимирович. Методи наукового пізнання у системі особистісно орієнтованого навчання математики

 17. Михайленко Любов Федорівна. Прийоми прикладної спрямованості навчання у процесі вивчення тригонометрії

 18. Москаленко Олександр Миколайович. Історія математики як прикладний аспект особистісно орієнтованого навчання математики

 19. Орлова Наталия Дмитриевна, Петропавловская Галина Александровна. Методические принципы построения учебного пособия «Высшая математика» для курсантов-иностранцев

 20. Приймак Ольга Петрівна. Урок математики у початковій школі у технології особистісно орієнтованого навчання

 21. Симонова Марія Геннадіївна. Оцінювання в контексті особистісно орієнтованого навчання математики

 22. Соколенко Лілія Олександрівна. Різні типи прикладних задач та їх роль під час вивчення функцій в курсі алгебри і початків аналізу

 23. Фадєєва Тетяна Олексіївна. Проектувально-інноваційний підхід до організації самостійно-творчої діяльності майбутніх вчителів початкових класів

 24. Штонда Євгенія Миколаївна. Вплив емоційного інтелекту на формування математичної культури бакалавра


У роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи” беруть участь наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники таких вищих і загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Бердянського державного педагогічного університету;

 • Бердянського університету менеджменту і бізнесу;

 • Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»;

 • Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

 • Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій;

 • Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”;

 • Донбаської державної машинобудівної академії;

 • Донбаської національної академії будівництва і архітектури;

 • Донецької загальноосвітньої школи № 4;

 • Донецького національного медичного університету імені М. Горького;

 • Донецького національного технічного університету;

 • Донецького національного університету;

 • Житомирського державного університету імені Івана Франка;

 • Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;

 • Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

 • Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного;

 • Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

 • Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»;

 • Комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 3 з профільними класами імені М.Островського” (м. Жовті Води);

 • Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням;

 • Кременчуцького ліцею №4 Полтавської області;

 • Криворізького національного університету;

 • Національної академії педагогічних наук України;

 • Національного авіаційного університету;

 • Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

 • Національного університету біоресурсів і природокористування України;

 • Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

 • Одеської національної морської академії;

 • Пирятинського ліцею Полтавської області;

 • Полтавської гімназії № 33;

 • Полтавської державної аграрної академії;

 • Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва;

 • Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І.П. Котляревського;

 • Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму;

 • Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

 • Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет»;

 • Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет»;

 • Рівненського державного гуманітарного університету;

 • Старосинявської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Хмельницької області;

 • Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

 • Сумського національного аграрного університету;

 • Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

 • Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія»;

 • Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

 • Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету;

 • Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

 • Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

 • Чернігівського державного технологічного університету;

 • Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Схожі:

Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV всеукраїнської науково-практичної конференції Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи
Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи icon1. Особливості розробки І впровадження інноваційних технологій у викладанні математики
Проблеми І перспективи застосування модульно-рейтингової системи навчання при викладанні математики
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconПрограма державного екзамену з математики, методики навчання математики на 2012-2013 навчальний рік
Метою державного екзамену з математики, методики навчання математики є перевірка знань та умінь з фундаментальних розділів математики,...
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconОсобистісно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей
У статті розглянуто переваги особистісно зорієнтованого навчання під час процесу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів,...
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Знання іноземних мов є однією з основних вимог сучасного світу. Шкільна іншомовна освіта переорієнтовується на комунікативно-діяльнісне,...
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconПрограма проведення круглого столу семінару директорів шкіл нового типу на тему „ Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес 27 жовтня 2009 р
Особистісно-орієнтоване управління навчально-виховним процесом гімназії №2: впровадження інноваційних технологій
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconО. Б. Костенко об’єктно орієнтоване програмування
Костенко О. Б. «Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій. (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconМетодика навчання математики
Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів математики у початкових класах, сформувати знання та уміння, що необхідні для...
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи