Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» icon

Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Скачати 50.48 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Дата08.09.2014
Розмір50.48 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія прийняття рішень»

6 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2,5 кредити.

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у

 • оволодінні студентами теоретичних основ, які визначають процеси прийняття рішень у різних ситуаціях,

 • набутті ними практичних навичок моделювання ситуацій;

 • формуванні компетентностей та умінь ефективного використання типових методів прийняття оптимальних рішень у конфліктах.

 1. ^ Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Навчання дисципліни «Теорія прийняття рішень» надає студентам можливості набуття додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

 1. ^ Завдання дисципліни: сформувати у студентів знання, уміння й навички застосування методів прийняття рішень до розв’язування прикладних задач, розкрити місце і значення цих знань в загальній і професійній освіті.

 2. ^ Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Основні знання:

 • типові задачі прийняття рішень з різних галузей науки,

 • методи, що визначають процес прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику,

 • сучасні моделі та методи прийняття рішень,

 • способи пошуку найкращого рішення з усіх можливих.

Основні вміння:

 • використовувати теоретичні знання при розв'язуванні практичних задач з проблем прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику;

 • обирати найкращий метод розв'язування задачі,

 • генерувати та оцінювати можливі альтернативи,

 • обгрунтовувати прийняте рішення,

 • досліджувати поведінку та добирати стратегії поведінки для кожного із учасників ситуації,

 • здійснювати моделювання ситуації.

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Основи теорії прийняття рішень. Приклад задачі прийняття рішень. Експертні оцінки прийняття рішень. Основні поняття теорії. Люди, які приймають рішення. Ролі людей у процесі прийняття рішень. Важливість проблем індивідуального вибору. Порядок підготовки рішення. Альтернативи. Ризики та невизначеності. Критерії. Оцінки за критеріями. Процес прийняття рішення. Сучасний етап розвитку теорії прийняття рішень. Типові задачі прийняття рішень.

Тема 2. Невизначенності в теорії прийняття рішень. Основні шкали вимірів. Ймовірносно-статистичні методи опису невизначеностей в теорії прийняття рішень. Опис невизначеностей за допомогою теорії нечіткості.

^ Тема 3. Аксиоматичні теорії раціональної поведінки. Раціональний вибір в економіці. Аксіоми раціональної поведінки. Нераціональна поведінка. Відхилення поведінки людей від раціональної.

^ Тема 3. Методи прийняття рішень. Прості методи прийняття рішень. Задачі оптимізації при прийнятті рішень. Ймовірносно-статистичні методи прийняття рішень. Експертні методи прийняття рішень.

Тема 4. Моделювання в теорії прийняття рішень. Основи моделювання. Моделі в теорії прийняття рішень. Основи комп’ютерного моделювання.

Тема 5. Теорія ігор. Основні положення теорії ігор. Матричні ігри двох гравців з нульвою сумою. Методи розв’язування матричних ігор. Позиційні ігри. Нескінчені антагоністичні ігри. Ігри типу дуелей. Ігри N гравців. Ділові ігри.

^ Тема 6. Людина як система опрацювання даних та її звязок з прийняттям рішень. Етапи перетворення даних, типи пам’яті. Модель пам’яті. Короткочасна пам’ять. Довгочасна пам’ть. Психологічні теорії людської поведінки при прийнятті рішень.

^ Тема 7. Наслідки прийняття рішень для науково-технічного та економічного розвитку. Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень з ядерної фізики. Розвиток науки і техніки у другій половині ХХ століття. Про деякі напрямки фундаментальної і прикладної науки. Розвиток інформаційних технологій та математичних методів дослідження.
^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра теоретичних основ інформатики Інституту інформатики: старший викладач ^ Нестерова О.Д.


 1. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2,5 кредити ЄКТС), з яких: лекційних - 22 год., практичних - 14 год., лабораторних - 14 год., індивідуальної роботи - 9 год., самостійної роботи студентів - 30 год.

Дисципліна викладається у VI семестрі.

 1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

    1. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Наука,1980.

    2. Крушевский А.В. Теория игр. - Киев: Вища школа,1977. - 216 с.

    3. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.

    4. Ларичев О.И. Теория и методі принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. - М.: Логос, 000. - 296 с.

    5. Орлов А.И. Теория принятия решений. - М.:Март,2004. - 656 с.

 1. Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій.

 2. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних та лабораторних заняттях, усне опитування з теоретичних питань, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, творчо-дослідницькі самостійні завдання, оцінювання ІНДЗ.

Підсумковий контроль: залік у VI семестрі.

 1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconВ. М. Дубовой, д т. н., проф.; О. О. Ковалюк, аспірант аксіоматична основа прийняття рішень в умовах комбінованої невизначеності
Анотація. Проведено аналіз основних аксіоматичних методів прийняття рішень. Запропоновану систему аксіом прийняття рішень в умовах...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень"
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Формування вхідного...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Розроблення алгоритму...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconВступ. Теорія прийняття рішень
Оскільки предмет вивчення має назву «Системи та методи прийняття рішень», необхідно визначитися, що є важливим в цьому понятті, що...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни: "Системний аналіз та теорія прийняття рішень" на тему: "Оптимізація параметрів навчання системи прийняття рішень"
Ключові слова: клас розпізнавання, ознака розпізнавання, реалізації класу розпізнавання, навчальна вибірка, еталонний вектор, метод...
Анотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» iconТести з дисципліни „Системи І методи прийняття рішень
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи