Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» icon

Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика»
Скачати 37.25 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика»
Дата08.09.2014
Розмір37.25 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економічна інформатика»

5 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 4,5 кредити для заочної форми навчання.

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційних систем і технологій, які забезпечують вирішення підприємницьких, управлінських і організаційних завдань в економічних системах.

 2. ^ Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Економічна інформатика» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

 1. ^ Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ і придбання навичок використання прикладних інформаційних систем опрацювання економічних даних; ефективне використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.

 2. ^ Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

.  знати основи організації і побудови економічних інформаційних систем, основні тенденції їх розвитку; сучасні інформаційні технології для опрацювання економічних даних;

 знати сучасні автоматизовані управлінські системи і бізнес-додатки.

^ Основні вміння: при розв’язуванні управлінських економічних задач студенти повинні доцільно використовувати і володіти основними прийомами роботи з автоматизованими інформаційними системами.


 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Об'єкт, предмет, методи і задачі дисципліни. Місце економічної інформатики серед інформатичних і кібернетичних дисциплін.
Тема 2. Економічна інформація та інформаційні технології. Засоби формалізованого опису економічної інформації. Методи класифікації, кодування та моделювання елементів економічних даних. Інформаційні системи з розподіленим опрацюванням даних. OLAP-технології інформаційно-аналітичних систем.

^ Тема 3. Економічна інформатика та інформаційні системи. Класифікація, вибір, впровадження систем управління підприємством, представлених на ринку України.
Тема 4
Організація інформаційної бази систем опрацювання економічних даних. Автоматизований банк даних та його компоненти. Системи керування банком даних. Їх основні функції та мовні засоби.

^ Тема5. Автоматизація управління економічною діяльністю. Основні задачі управління. Планування і контроль за виконанням робіт в середовищах MS Excel і MS Project. Програмне забезпечення управління проектами.

^ Teма 6. Розробка моделі фінансово-економічної діяльності підприємства. Створення імітаційної моделі діяльності підприємства, аналіз його економічних показників, розробка бізнес-планів у програмному середовищі Project Expert.

  1. ^ Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра теоретичних основ інформатики Інституту інформатики: доценти Кузьміна Н.М., Струтинська О.В., Умрик М.А.

  1. ^ Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 119 годин (3,5 кредити СКТС), з яких: лекційних - 20 год., лабораторних - 20 год., індивідуальної роботи - 10 год., самостійної роботи студентів - 69 год.

Дисципліна викладається у V семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. 1. Економічна інформатика: навч. посіб. / В.А. Ткаченко, Г.Ю. Під'ячий, В.А. Рябик. - Харків: НТУ "ХПИ" 2011. - 312 с.

 2. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. П.В. Конюховского Д.Н. Колесова - СПб: Питер. 2000. - 560 с.

 3. Кузьміна Н.М., Струтинська О.В. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. Посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 250 с.

 4. . Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 592 с.

 • IX. Методи навчання:

 • лекції із застосуванням електронних презентацій;

 • дистанційний курс в системі дистанційного навчання MOODLE ( http://www.moodle.ii.npu.edu.ua).

 1. Система оцінювання:

Поточний контроль: автоматизована діагностика засвоєння теоретичного матеріалу, виконання тестових завдань в системі дистанційного навчання MOODLE ( http://www.moodle.ii.npu.edu.ua);

оцінювання виконання лабораторних завдань, оцінювання модульної контрольної роботи, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки доповідей за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: екзамен у V семестрі.

XI.Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconАнотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційних...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconПрограма З дисципліни Економічна інформатика
Робоча програма складена на основі типової програми з дисципліни “Економічна інформатика”
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconРобоча програма навчальної дисципліни інформатика
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconРобоча програма навчальної дисципліни інформатика
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconРобоча програма навчальної дисципліни інформатика
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунки в Excel» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунків в Excel»...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Анотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика» iconАнотація навчальної дисципліни «Олімпіадна інформатика»
Основна мета засвоєння курсу полягає у систематизації знань із програмування та алгоритмізації, у формуванні вмінь розв’язувати задачі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи