Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" icon

Правила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Скачати 350.87 Kb.
НазваПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Дата31.05.2013
Розмір350.87 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено


___ _____________ 2012 р.


Перший заступник Міністра


_________________ Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2012 р.


Т. в. о ректора


______________________ Т. Д. Добко

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого навчального закладу

"Український Католицький Університет"

у 2013 році


Львів - 2012

Правила прийому до вищого навчального закладу

«Український католицький університет»

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у ВНЗ «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 552352 від 30.09.2010 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії.1

Правила прийому розроблені Приймальною комісією вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. (див. додаток 1).

1.2. До вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3 Для іногородніх вступників, які потребують поселення під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  3. Вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  4. Вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет» здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

липень – понеділок-п’ятниця з 9.00-18.00, обідня перерва з 13.00-14.00, серпень – понеділок-п’ятниця з 9.00-18.00, обідня перерва з 13.00-14.00, 3 серпня з 9.00-15.00, 11 серпня – робочий день.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня

2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

з 11 липня 2013 року

по 7 серпня 2013 року

(можуть проводитися в декілька сесій)

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це зумовлено особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий 2013 року, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 роки.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет».

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їхнє право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі та форми навчання у кожному з вищих навчальних закладів). Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.19. Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра подають до приймальної комісії:

заяву про вступ на обрану спеціальність;

диплом державного зразка за напрямом підготовки з додатком до нього про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

медичну довідку за формою 086-о;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво.

Для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.0203020201 – історія, 8.01010601– соціальна педагогіка абітурієнти подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).

5.20. Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03030101 – журналістика подають до приймальної комісії:

заяву про вступ на обрану спеціальність;

диплом державного зразка з додатком до нього про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

медичну довідку за формою 086-о;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

відповідно оформлений творчий доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою).

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра (див. додаток 3), а також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (див. додаток 4) перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

6.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

6.5. Форми проведення та зміст вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра визначаються деканатами.

6.6. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.02030103 – богослов’я конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового іспиту (макс. к-сть - 70 балів) та вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 30 балів).

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра богослов’я проводять у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я: догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного та пасторального.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділених на тематичні блоки. Фаховий іспит передбачає представлення наукових планів вступника.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування.

6.7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.02030201– історія конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового іспиту (макс. к-сть - 70 балів) та вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 30 балів).

Фахове випробування на програму підготовки магістра історії за спеціалізаціями «Історія Європи ранньомодерного та модерного часу», «Історія України XVI-XXI ст.», «Релігійна культура ранньомодерної України» та «Медієвістика» відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати знання джерел та історіографії відповідно до обраної спеціалізації.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на історичну тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та зрілість вибору майбутнього маґістранта. Випробування містить перелік питань, які стосуються сучасної історіографії з європейської історії та культури, історії України XVI – ХХІ ст., а також історії середніх віків (латинського Середньовіччя, Візантії та Русі-України до XVI ст.), поділених на тематичні блоки. До переліку питань долучено науково-практичний доробок вступника (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі, попередню дослідницьку проблематику претендента (дипломна робота, виконана у попередньому навчальному закладі, остання курсова робота чи опублікована наукова стаття)).

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування.

6.8. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03030101 – журналістика конкурсний бал обчислюється як сума результатів творчого конкурсу (макс. к-сть - 50 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 10 балів), творчого доробку (макс. к-сть - 10 балів) та фахової співбесіди (макс. к-сть - 30 балів).

Творчий конкурс проводиться у формі письмового іспиту зі спеціальності, під час якого вступник повинен продемонструвати вміння, навики та потенційний фаховий рівень за такими напрямами:

 • редактор новин;

 • новинна журналістика;

 • інформаційні жанри;

 • аналітичні жанри;

 • редагування журналістського тексту.

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) абітурієнта. Авторство абітурієнта має бути засвідчене підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою.

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами та демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних інтересів. Аналіз представленого творчого доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування.

Фахова співбесіда, яка відбуватиметься у формі запитань-відповідей, спрямована на поглиблений аналіз творчого доробку абітурієнта та виконаного ним завдання під час письмового іспиту, а також покликана виявити у вступника:

 • мотивацію вибору професії журналіста;

 • розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії;

 • світоглядні та професійні орієнтири;

 • комунікабельність;

 • фаховість виконання поставленого письмового завдання;

 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.

6.9. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.01010601– соціальна педагогіка конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть – 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 30 балів) та фахової співбесіди (макс. к-сть – 10 балів).

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра з соціальної педагогіки відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати високий рівень засвоєння знань з основних тем ряду фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування, а також дослідницькі уміння, коло наукових зацікавлень.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування.

Фахова співбесіда має на меті визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, індивідуальні та професійні якості абітурієнта, а також додаткові компетенції у соціально-педагогічній сфері, що виникають з наукової роботи, волонтерської діяльності, участі у додаткових навчальних курсах. При оцінюванні результатів співбесіди також враховується середній бал додатка до диплому бакалавра (за 5-ти бальною шкалою з округленням до десятих частин бала), науково-практичний доробок вступника.

Науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі) подається у Приймальну комісію разом зі вступними документами.

6.10. Середній бал додатку до диплома бакалавра обчислюється як середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації за 5-ти бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

6.11. Вступники на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра подають до приймальної комісії:

 • заяву про вступ на обрану спеціальність за скороченими термінами;

 • диплом про вищу освіту з додатком до нього про здобутий відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень;

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво.

На основі поданих документів фахова атестаційна комісія визначає академічну різницю, встановлює терміни ліквідації академічної заборгованості та курс, на який зараховується абітурієнт. Абітурієнт проходить співбесіду.

6.12. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.13. Програми фахових випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та критерії їх оцінювання розробляються й затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

6.14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.15. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом «Український Католицький Університет», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

6.15.1. Апеляційна комісія створюється з числа викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічних, педагогічних працівників університету і затверджується наказом ректора.

6.15.2. Право на апеляцію мають абітурієнти, які висловили незгоду з рішенням Приймальної комісії про зарахування, на підставі особистої заяви.

6.15.3. Предметом апеляції не можуть бути результати сертифікатів зовнішнього незалежного тестування.

6.15.4. Апеляційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів апеляційної комісії.

6.16. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.17. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.


^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ VІІI. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» відповідно до розділу VІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

історія – при вступі на напрями «соціальна педагогіка», «гуманітарні науки».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 10 відсотків ліцензованого обсягу з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які у 2013 році закінчили курси довузівської підготовки «Українського Католицького Університету».

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.


11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XII. Надання рекомендацій для зарахування


12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензійного обсягу з одночасним внесенням до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.


^

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати наступні вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

^

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку з одночасним внесенням до Єдиної державної електронної бази з питань освіти рекомендованих для зарахування осіб :

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

14.3. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

^

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVІІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

16.5. Для розгляду питання про можливість навчання, іноземний громадянин відповідно до Положення про навчання іноземних студентів у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет» надсилає електронною поштою або факсом: заяву-анкету, до якої долучає копію паспорта, копію документа про середню освіту з додатком та коротку автобіографію.

16.6. Іноземні громадяни, які не підпадають під дію пунктів 16.2-16.4 проходять тестування з української мови та співбесіду через on-line середовище університету в період з 1- 10 серпня.

16.7 Після з’ясування відповідності наданих документів нормативним вимогам, Приймальна комісія приймає рішення про видачу іноземному громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для отримання в’їзної візи в Україну.

16.8. Після прибуття в Україну в період з 15 серпня до 15 листопада іноземний громадянин особисто подає у приймальну комісію такі документи:

 1. заповнену заяву-анкету (українською мовою).

 2. копію документа про середню освіту з переліком навчальних дисциплін і отриманих балів (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову)

 3. документ про відсутність ВІЛ-інфекції (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);

 4. медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув абітурієнт, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дня від’їзду на навчання в Україну (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);

 5. страховий поліс на випадок надання екстреної медичної допомоги

 6. копію документа про народження (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);

 7. шість кольорових фотографій розміром 6x4 см;

 8. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до 1 року.

Зазначені в підпунктах 2, 4, 6 пункту 16.8. документи повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

16.9. Після виконання умов цього положення та проходження іноземним студентом конкурсних випробувань з ним укладається відповідний договір.

16.10. Після укладання договору про навчання іноземний громадянин зараховується до числа студентів університету наказом Ректора.

^

XVII. Додаткове зарахування до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.1.1. Заявка на акредитацію журналістів подається у відділ підготовки та прийому абітурієнтів вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою надається копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для новостворених друкованих ЗМІ та друкованих ЗМІ, що акредитуються вперше) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

18.1.2. Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

 • повне найменування ЗМІ;

 • його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

 • тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

 • юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

 • прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

 • номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

 • прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням).

18.1.3. Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не відповідає вимогам пункту 18.1 до розгляду не приймається.

18.1.4. Акредитовані представники ЗМІ мають право:

 • бути присутніми на засіданнях Приймальної комісії;

 • одержувати в терміни, встановлені чинним законодавством України, відповіді на інформаційні запити;

 • використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на офіційному веб-сайті університету;

 • використовувати в установленому порядку відео- та фотоматеріали надані відділом підготовки та прийому абітурієнтів для підготовки інформаційних повідомлень.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар

Приймальної комісії С. С. Стельмах

1 *нова ліцензія на погодженні МОНМС


Схожі:

Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у внз «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до Горлівського автодорожнього технікуму Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – технікум) здійснюється відповідно до...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до Артемівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Артемівському індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи