Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році icon

Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році
Скачати 49.79 Kb.
НазваПравила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році
Дата31.05.2013
Розмір49.79 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено


___ _____________ 2013 р.


Перший заступник Міністра


_________________ Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2013 р.


Т. в. о ректора


_________________ В. Турчиновський

(підпис)ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до вищого навчального закладу

"Український Католицький Університет"

у 2013 році


Львів - 2013

Правила прийому до вищого навчального закладу

«Український католицький університет»

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у ВНЗ «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 073027 від 04.01.2013 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією вищого навчального закладу «Український Католицький Університет» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.


І. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад «Український Католицький Університет»

1.1. Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра подають до приймальної комісії:

заяву про вступ на обрану спеціальність;

диплом державного зразка за напрямом підготовки з додатком до нього про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

медичну довідку за формою 086-о;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво.

1.2. Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.18010019 – Медіа-комунікації подають до приймальної комісії:

заяву про вступ на обрану спеціальність;

диплом державного зразка з додатком до нього про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

медичну довідку за формою 086-о;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід сформулювати своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє.

1.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво.


ІI. Вступні випробування та конкурсний відбір

2.1. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

2.2. Форми проведення та зміст вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра визначаються деканатами.

2.3. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.18010019 – Медіа-комунікації конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть - 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 10 балів), мотиваційного листа абітурієнта (макс. к-сть – 10 балів), та фахової співбесіди (макс. к-сть - 20 балів).

Фахове випробування у формі письмового іспиту спрямоване на з’ясування дослідницького, аналітичного та фахового практичного журналістського потенціалу абітурієнта, виявлення вміння аналізувати і працювати із науковими матеріалами, застосовувати різні журналістські інструменти та медійні платформи, навики конструктивної, аргументованої критики медійного контенту.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування.

У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), який подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами, абітурієнт має сформулювати своє розуміння медіа-професій медіа-дослідника, медіа-аналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє. Аналіз мотиваційного листа відбувається під час співбесіди із вступником.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з абітурієнтом на підставі його мотиваційного листа та письмового іспиту. Мета співбесіди – чіткіше окреслити дослідницький, аналітичний та практичний потенціал абітурієнта і його здатність до самореалізації на магістерській програмі, а також з’ясувати:

  • мотивацію вибору вступником обраного фаху;

  • професійні цілі та стратегії їх досягнення;

  • розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників;

  • рівень комунікабельності, ерудиції, задатків лідера;

  • визначити вміння вступника аргументовано, стисло і зрозуміло висловлювати свою думку.

2.4. Програми фахових випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та критерії їх оцінювання розробляються й затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу «Український Католицький Університет».

2.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

2.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом «Український Католицький Університет», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

2.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії від 26 лютого 2013 р. (протокол № 4 ).


Відповідальний секретар

Приймальної комісії С. С. Стельмах


Схожі:

Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Провадження освітньої діяльності у внз «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до Медичного коледжу Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи