Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни icon

Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Скачати 271.86 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Дата17.11.2012
Розмір271.86 Kb.
ТипКонтрольна робота

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКИЙ РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС»

1.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 3(підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)

Разом

40%

40%

20%

100

Тиждень

(5)

Тиждень (11)

Тиждень (12)


^ 2.ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентом самостійно на основі опрацьованого матеріалу. Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою комп’ютера. Об’єм КПІЗ повинен не перевищувати 24 сторінки

ВАРІАНТ 1

 1. Обґрунтувати доцільність виділення в банківській діяльності роздрібного банківського бізнесу. Назвати його особливості.

 2. Дати оцінку сучасному стану здійснення розрахунків фізичних осіб чеками в іноземній валюті.

 3. Охарактеризувати порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків. Дайте оцінку перевагам та недолікам даних видів рахунків для фізичних осіб.

 4. Дати оцінку розвитку маркетингових стратегій роздрібного банківського бізнесу в Україні.

 5. Проаналізувати вплив економічних чинників на підвищення ролі грошових коштів населення в ресурсах комерційних банків.

 6. Ощадний сертифікат номіналом 50000 грн з нарахуванням процентів за ставкою 30% річних і терміном півроку було куплено за 110 днів до погашення і продано через 15 днів. Зазначення ставок відсотків за депозитами в моменти купівлі та продажу склали 30% і 28% річних відповідно. Визначити дохід від операції купівлі – продажу і її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків при розрахунковій кількості днів на рік – 360.ВАРІАНТ 2


 1. Охарактеризувати особливості банківських послуг. Показати відмінні риси банківських послуг та банківських операцій.

 2. Дати оцінку розвитку безготівкових розрахунків населення в Україні.

 3. Обґрунтувати в чому полягають особливості обслуговування фізичних осіб комерційними банками та небанківськими фінансово-кредитними установами.

 4. Дати оцінку сучасному стану захисту заощаджень населення в банківській системі України.

 5. Дати оцінку сучасному стану розвитку споживчого кредиту в Україні.

 6. Банк приймає вклади до запитання за ставкою 4% річних. Визначити суму процентів на вклад 2400грн, який розміщено на півроку.ВАРІАНТ 3


 1. Обґрунтувати значення банківських послуг для населення, та дати оцінку їх розвитку в Україні.

 2. Охарактеризувати обмінні валютні операції для населення, та дати оцінку їх розвитку в Україні.

 3. Дати оцінку правовому та інформаційному забезпеченню організації банківського обслуговування фізичних осіб комерційними банками України.

 4. Охарактеризувати порядок виплати доходів населення через комерційні банки, показати переваги та недоліки.

 5. Охарактеризувати форми заощаджень населення, та дати оцінку їх розвитку в умовах ринкового господарювання.

 6. Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 15% річних, на 6 місяців за ставкою 20% річних і на рік за ставкою 25% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 4400 грн в усіх трьох випадках.ВАРІАНТ 4


 1. Охарактеризувати операції банків для фізичних осіб по кредитних картках. Покажіть переваги використання кредитних карток поряд з готівкою, та дебетовими картками.

 2. Дати оцінку факторам, що впливають на вибір різними категоріями населення тих чи інших послуг.

 3. Охарактеризувати форми безготівкових розрахунків населення, та показати переваги та недоліки використання їх в Україні.

 4. Дати оцінку розвитку довгострокового кредитування населення в Україні комерційними банками.

 5. Визначити економічний зміст споживчого кредиту, та дати оцінку його соціальному значенню.

 6. Банк видав кредит у розмірі 15000 грн на 9 місяців за ставкою 25% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.ВАРІАНТ 5


 1. Дати оцінку системі депозитного страхування в Україні, показати її позитивні і негативні сторони

 2. Охарактеризувати порядок залучення грошових коштів населення на депозити, та обгрунтувати їх значення для комерційних банків.

 3. Визначити принципи та умови кредитування населення комерційними банками, та дати оцінку їх дотримання вітчизняними комерційними банками.

 4. Проаналізувати основні напрямки посилення конкурентної спроможності банків на ринку банківських послуг.

 5. Дати оцінку основним методам просування роздрібних банківських послуг на ринок.

 6. Внесок у сумі 500 грн покладено в банк на півроку із щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою 26% річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного щомісячного рівня інфляції 5%.ВАРІАНТ 6


 1. Охарактеризувати види роздрібних банківських послуг, та дати оцінку їх використанню в практиці комерційних банків України.

 2. Визначити особливості банківських кредитних та дебетових карток, та проаналізувати сучасний стан їх застосування .

 3. Дати оцінку впливу психологічних, моральних та культурних якостей банківських працівників на залучення потенційних клієнтів.

 4. Визначити основні принципи організації безготівкових розрахунків населення через установи банків, та проаналізувати їх дотримання комерційними банками України.

 5. Визначити основні напрямки вдосконалення організації банківського обслуговування населення комерційними банками України.

 6. Кредит у розмірі 50000 грн, виданий за ставкою 24% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.ВАРІАНТ 7


 1. Дати оцінку процентній політиці комерційних банків в сфері споживчого кредитування.

 2. Проаналізувати основні маркетингові схеми просування роздрібних банківських послуг на ринок, які мають застосування в практиці вітчизняних комерційних банків.

 3. Охарактеризувати методи погашення споживчого кредиту, та визначити недоліки системи споживчого кредитування в Україні.

 4. Дати оцінку перспективам розвитку безготівкових розрахунків населення в Україні.

 5. Дати загальну характеристику нетрадиційних банківських послуг для населення, та оцінити сучасний стан їх розвитку в Україні.

 6. Залишок вкладів на початок року становив 250 тис.грн, надійшло вкладів за рік – 100 тис.грн, видано вкладів за рік – 60 тис.грн, залишок вкладів на кінець року – 290 тис.грн. Визначте середній залишок вкладів та середній термін зберігання вкладів.ВАРІАНТ 8


 1. Охарактеризувати загальний порядок здійснення переказів в іноземній валюті, та дати оцінку різними системам, які використовуються в практиці комерційних банків України.

 2. Визначити економічний зміст трастових операцій, та обгрунтувати доцільність їх впровадження в практику комерційними банками України.

 3. Охарактеризувати порядок продажу дорожніх чеків фізичним особам, та показати переваги використання дорожніх чеків.

 4. Обгрунтувати в чому полягають особливості обслуговування фізичних осіб комерційними банками.

 5. Дати порівняльну характеристику депозитів фізичних осіб, та проаналізувати особливості депозитної політики комерційних банків України.

 6. Споживчий кредит на суму 12000 грн видано на 2 роки зі ставкою 20% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.ВАРІАНТ 9


 1. Визначити нетрадиційні прийоми маркетингу як фактора поліпшення діяльності комерційних банків з населенням.

 2. Дати оцінку основним видам застави при споживчому кредитуванні. Обгрунтувати переваги та недоліки гарантії та поруки при кредитних операціях.

 3. Дати оцінку основним напрямкам зниження собівартості вкладних операцій.

 4. Визначити основні положення роботи комерційних банків щодо прийому платежів від населення.

 5. Охарактеризувати особливості використання розрахункових чеків населенням в Україні, та дати оцінку їх використання.

 6. Прийнято депозит від фізичної особи 10.01.2007р в сумі 10000 грн на строковий вклад терміном зберігання 7 місяців з процентною ставкою 25% річних. Визначити яку суму процентів необхідно виплатити вкладнику за весь термін зберігання вкладу.ВАРІАНТ 10


 1. Визначити основні фактори які зумовлюють перерахування грошових доходів фізичних осіб на рахунки за вкладами.

 2. Визначити зміст і шляхи впровадження в Україні іпотечного кредитування житлового будівництва.

 3. Обгрунтуйте необхідність вдосконалення існуючої системи страхування депозитів в Україні.

 4. Дати оцінку маркетингу як складової роботи банків з обслуговування фізичних осіб.

 5. Визначити основні напрямки розвитку консультаційних послуг для населення в Україні.

 6. Депозит у розмірі 4000 грн було покладено в банк 20.01 07 і знято 7.10.07. Ставка відсотків банку складала 20% річних. Визначити суму нарахованих відсотків.ВАРІАНТ 11


 1. Визначити умови, за якими приймаються вклади “до запитання”, та дати оцінку їх місцю у ресурсній базі комерційних банків.

 2. Визначити і охарактеризувати основні напрями державної підтримки іпотечного кредиту на житлове будівництво в Україні.

 3. Дати оцінку основним методам акумуляції грошових коштів населення комерційними банками.

 4. Дати порівняльну характеристику визначення кредитоспроможності індивідуального позичальника за вітчизняною методикою, та за методикою закордонних банків.

 5. Дати оцінку розвитку інвестиційних операцій для населення в Україні.

 6. Споживчий кредит на суму 70000 грн видано на три роки за ставкою 20% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щомісячно.ВАРІАНТ 12


 1. Розкрити економічний зміст банківського депозиту. Проаналізувати чинники які визначають його провідне місце в структурі банківських ресурсів.

 2. Обгрунтувати доцільність виділення в банківській діяльності роздрібного банківського бізнесу. Назвати його особливості.

 3. Дати оцінку сучасному стану та перспективам торгівлі у розстрочку в Україні.

 4. Охарактеризувати посередницькі та агентські послуги для населення, дати оцінку їхньому розвитку в Україні.

 5. Дати оцінку розвитку операцій з чеками в іноземній валюті в Україні.

 6. Прийнято депозит від фізичної особи 10.01.2008р. в сумі 10000 грн на строковий вклад терміном зберігання 9 місяців з процентною ставкою 25% річних та виплатою відсотків щоквартально. Вклад був достроково – 17.05.2008р. – закритий власником рахунку. За умовами договору при достроковому закритті депозиту відсотки перераховуються та сплачуються вкладнику з розрахунку 1,5% річних. Визначити суму сплачених відсотків вкладнику.ВАРІАНТ 13


 1. Дати оцінку ролі ломбардів і пунктів прокату у вітчизняній системі споживчого кредитування.

 2. Обгрунтувати класифікацію банківських депозитів.

 3. Дати оцінку сучасному стану ринку нетрадиційних банківських послуг для населення в Україні.

 4. Проаналізувати основні форми безготівкових розрахунків для населення, які використовуються в Україні, та показати їх переваги та недоліки.

 5. Дати оцінку системи захисту заощаджень населення в банківській системі України.

 6. Банк приймає вклади до запитання за ставкою 6% річних. Визначити суму процентів на вклад 1400грн, який розміщено на півроку.ВАРІАНТ 14


 1. Проаналізувати сучасні схеми банківської роботи з депозитними рахунками стосовно вітчизняних умов.

 2. Проаналізувати особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

 3. Визначити основні напрямки посилення конкурентної спроможності банківського сектору на ринку роздрібних послуг.

 4. Визначити соціально – економічну природу грошових заощаджень населення.

 5. Охарактеризувати порядок надання трастових послуг населенню, та дати оцінку їх розвитку в Україні.

 6. Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 15% річних, на 6 місяців за ставкою 20% річних і на рік за ставкою 35% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 5000 грн в усіх трьох випадках.ВАРІАНТ 15


 1. Дати оцінку значення депозитного договору для процесу здійснення банками депозитних операцій.

 2. Визначити специфіку роботи комерційних банків в сфері споживчого кредитування.

 3. Дати оцінку факторам, що впливають на вибір різними категоріями населення тих чи інших послуг.

 4. Визначити основні методи просування роздрібних банківських послуг на ринок, та дати оцінку.

 5. Охарактеризувати порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків. Дайте оцінку перевагам та недолікам даних видів рахунків для фізичних осіб.

 6. Банк видав кредит у розмірі 8000 грн на 6 місяців за ставкою 28% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.ВАРІАНТ 16


 1. Проаналізувати особливості чекового кредиту як різновиду банківського споживчого кредиту.

 2. Проаналізувати особливості встановлення відсоткової ставки, нарахування і виплати відсотків за депозитними операціями.

 3. Дати оцінку розвитку безготівкових розрахунків населення в Україні.

 4. Охарактеризувати особливості банківських послуг. Показати відмінні риси банківських послуг та банківських операцій.

 5. Проаналізувати вплив економічних чинників на підвищення ролі грошових коштів населення в ресурсах комерційних банків.

 6. Внесок у сумі 1000 грн покладено в банк на півроку із щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою 18% річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного щомісячного рівня інфляції 3%.ВАРІАНТ 17


 1. Порівняти економічний зміст та дати оцінку значення строкових депозитів і депозитів до запитання.

 2. Визначити особливості грошового споживчого кредиту, та дати оцінку його основним видам.

 3. Дати оцінку розвитку безготівкових розрахунків населення в Україні.

 4. Обгрунтувати значення банківських послуг для населення, та дати оцінку їх розвитку в Україні.

 5. Дати оцінку факторам, що впливають на вибір різними категоріями населення тих чи інших послуг.

 6. Кредит у розмірі 20000 грн, виданий за ставкою 25% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.ВАРІАНТ 18


 1. Визначити що таке ощадний сертифікат, та проаналізувати порядок випуску, видачі та погашення сертифікатів.

 2. Визначити і проаналізувати основні параметри споживчого кредиту .

 3. Обгрунтувати в чому полягають особливості обслуговування фізичних осіб комерційними банками та небанківськими фінансово-кредитними установами.

 4. Охарактеризувати обмінні валютні операції для населення, та дати оцінку їх розвитку в Україні.

 5. Охарактеризувати форми безготівкових розрахунків населення, та показати переваги та недоліки використання їх в Україні.

 6. Залишок вкладів на початок року становив 350 тис.грн, надійшло вкладів за рік – 200 тис.грн, видано вкладів за рік – 40 тис.грн, залишок вкладів на кінець року – 390 тис.грн. Визначте середній залишок вкладів та середній термін зберігання вкладів.ВАРІАНТ 19


 1. Що таке прості відсотки і складні відсотки? Проаналізувати яке значення мають механізми їх нарахування в банківській практиці.

 2. Дати оцінку сучасному стану і перспективам торгівлі у розстрочку в Україні.

 3. Дати оцінку правовому та інформаційному забезпеченню організації банківського обслуговування фізичних осіб комерційними банками України.

 4. Проаналізувати основні напрямки посилення конкурентної спроможності банків на ринку банківських послуг.

 5. Охарактеризувати порядок виплати доходів населення через комерційні банки, показати переваги та недоліки.

 6. Споживчий кредит на суму 10000 грн видано на 2 роки зі ставкою 24% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.ВАРІАНТ 20


 1. Проаналізувати проблеми та основні напрямки подальшого розвитку споживчого кредиту в Україні.

 2. Проаналізуйте конкретні методи здійснення внутрішнього банківського контролю за депозитними операціями.

 3. Дати оцінку основним методам просування роздрібних банківських послуг на ринок.

 4. Охарактеризувати види роздрібних банківських послуг, та дати оцінку їх використанню в практиці комерційних банків України.

 5. Дати загальну характеристику нетрадиційних банківських послуг для населення, та оцінити сучасний стан їх розвитку в Україні.

 6. Прийнято депозит від фізичної особи 10.01.2008р в сумі 1000 грн на строковий вклад терміном зберігання 7 місяців з процентною ставкою 17% річних. Визначити яку суму процентів необхідно виплатити вкладнику за весь термін зберігання вкладу.


ВАРІАНТ 21

 1. Охарактеризувати операції банків для фізичних осіб по кредитних картках. Покажіть переваги використання кредитних карток поряд з готівкою, та дебетовими картками.

 2. Дати оцінку системі депозитного страхування в Україні, показати її позитивні і негативні сторони

 3. Дати оцінку впливу психологічних, моральних та культурних якостей банківських працівників на залучення потенційних клієнтів.

 4. Визначити принципи та умови кредитування населення комерційними банками, та дати оцінку їх дотримання вітчизняними комерційними банками.

 5. Дати загальну характеристику нетрадиційних банківських послуг для населення, та оцінити сучасний стан їх розвитку в Україні.

 6. Депозит у розмірі 2500 грн було покладено в банк 20.01 08 і знято 7.10.09. Ставка відсотків банку складала 20% річних. Визначити суму нарахованих відсотків.ВАРІАНТ 22


 1. Проаналізувати основні маркетингові схеми просування роздрібних банківських послуг на ринок, які мають застосування в практиці вітчизняних комерційних банків.

 2. Визначити економічний зміст трастових операцій, та обгрунтувати доцільність їх впровадження в практику комерційними банками України.

 3. Охарактеризувати методи погашення споживчого кредиту, та визначити недоліки системи споживчого кредитування в Україні.

 4. Дати оцінку впливу психологічних, моральних та культурних якостей банківських працівників на залучення потенційних клієнтів.

 5. Охарактеризувати особливості використання розрахункових чеків населенням в Україні, та дати оцінку їх використання.

 6. Споживчий кредит на суму 50000 грн видано на три роки за ставкою 22% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щомісячно.ВАРІАНТ 23


 1. Дати оцінку основним видам застави при споживчому кредитуванні. Обгрунтувати переваги та недоліки гарантії та поруки при кредитних операціях.

 2. Охарактеризувати загальний порядок здійснення переказів в іноземній валюті, та дати оцінку різними системам, які використовуються в практиці комерційних банків України.

 3. Визначити основні фактори які зумовлюють перерахування грошових доходів фізичних осіб на рахунки за вкладами.

 4. Дати порівняльну характеристику депозитів фізичних осіб, та проаналізувати особливості депозитної політики комерційних банків України.

 5. Охарактеризувати форми заощаджень населення, та дати оцінку їх розвитку в умовах ринкового господарювання.

 6. Прийнято депозит від фізичної особи 10.01.2003р. в сумі 1000 грн на строковий вклад терміном зберігання 9 місяців з процентною ставкою 20% річних та виплатою відсотків щоквартально. Вклад був достроково – 17.05.2003р. – закритий власником рахунку. За умовами договору при достроковому закритті депозиту відсотки перераховуються та сплачуються вкладнику з розрахунку 1,5% річних. Визначити суму сплачених відсотків вкладнику.

ВАРІАНТ 24


 1. Визначити умови, за якими приймаються вклади “до запитання”, та дати оцінку їх місцю у ресурсній базі комерційних банків.

 2. Дати оцінку сучасному стану та перспективам торгівлі у розстрочку в Україні.

 3. Дати оцінку розвитку інвестиційних операцій для населення в Україні.

 4. Охарактеризувати порядок продажу дорожніх чеків фізичним особам, та показати переваги використання дорожніх чеків.

 5. Розкрити економічний зміст банківського депозиту . проаналізувати чинники які визначають його провідне місце в структурі банківських ресурсів.

 6. Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 21% річних, на 6 місяців за ставкою 36% річних і на рік за ставкою 41% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 3600 грн в усіх трьох випадкахВАРІАНТ 25


 1. Дати порівняльну характеристику визначення кредитоспроможності індивідуального позичальника за вітчизняною методикою, та за методикою закордонних банків

 2. Визначити і охарактеризувати основні напрями державної підтримки іпотечного кредиту на житлове будівництво в Україні

 3. Визначити основні фактори які зумовлюють перерахування грошових доходів фізичних осіб на рахунки за вкладами.

 4. Охарактеризувати особливості використання розрахункових чеків населенням в Україні, та дати оцінку їх використання.

 5. Охарактеризувати форми заощаджень населення, та дати оцінку їх розвитку в умовах ринкового господарювання.

 6. Банк видав кредит у розмірі 13000 грн на 9 місяців за ставкою 28% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.ВАРІАНТ 26


 1. Охарактеризувати особливості банківських послуг. Показати відмінні риси банківських послуг та банківських операцій.

 2. Охарактеризувати порядок виплати доходів населення через комерційні банки, показати переваги та недоліки.

 3. Охарактеризувати порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків. Дайте оцінку перевагам та недолікам даних видів рахунків для фізичних осіб.

 4. Дати оцінку значення депозитного договору для процесу здійснення банками депозитних операцій.

 5. Проаналізувати особливості чекового кредиту як різновиду банківського споживчого кредиту.

 6. Внесок у сумі 1500 грн покладено в банк на півроку із щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою 20% річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного щомісячного рівня інфляції 4%.ВАРІАНТ 27


 1. Дати оцінку розвитку безготівкових розрахунків населення в Україні.

 2. Визначити економічний зміст трастових операцій, та обгрунтувати доцільність їх впровадження в практику комерційними банками України.

 3. Дати оцінку розвитку маркетингових стратегій роздрібного банківського бізнесу в Україні.

 4. Порівняти економічний зміст та дати оцінку значення строкових депозитів і депозитів до запитання.

 5. Дати оцінку ролі ломбардів і пунктів прокату у вітчизняній системі споживчого кредитування.

 6. Внесок у сумі 800 грн покладено в банк на півроку із щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою 26% річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного щомісячного рівня інфляції 6%.

ВАРІАНТ 28


 1. Визначити умови, за якими приймаються вклади “до запитання”, та дати оцінку їх місцю у ресурсній базі комерційних банків.

 2. Проаналізувати особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

 3. Проаналізувати основні форми безготівкових розрахунків для населення, які використовуються в Україні, та показати їх переваги та недоліки.

 4. Визначити основні методи просування роздрібних банківських послуг на ринок, та дати оцінку.

 5. Дати загальну характеристику нетрадиційних банківських послуг для населення, та оцінити сучасний стан їх розвитку в Україні.

 6. Кредит у розмірі 32000 грн, виданий за ставкою 25% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.ВАРІАНТ 29


 1. Розкрити економічний зміст банківського депозиту . проаналізувати чинники які визначають його провідне місце в структурі банківських ресурсів.

 2. Проаналізувати сучасні схеми банківської роботи з депозитними рахунками стосовно вітчизняних умов.

 3. Дати оцінку основним методам акумуляції грошових коштів населення комерційними банками.

 4. Визначити соціально – економічну природу грошових заощаджень населення.

 5. Дати оцінку впливу психологічних, моральних та культурних якостей банківських працівників на залучення потенційних клієнтів.

 6. Залишок вкладів на початок року становив 400 тис.грн, надійшло вкладів за рік – 250 тис.грн, видано вкладів за рік – 70 тис.грн, залишок вкладів на кінець року –500 тис.грн. Визначте середній залишок вкладів та середній термін зберігання вкладів.ВАРІАНТ 30


 1. Визначити основні положення роботи комерційних банків щодо прийому платежів від населення.

 2. Визначити зміст і шляхи впровадження в Україні іпотечного кредитування житлового будівництва.

 3. Визначити нетрадиційні прийоми маркетингу як фактора поліпшення діяльності комерційних банків з населенням.

 4. Що таке прості відсотки і складні відсотки? Проаналізувати яке значення мають механізми їх нарахування в банківській практиці.

 5. Охарактеризувати посередницькі та агентські послуги для населення, дати оцінку їхньому розвитку в Україні.

 6. Споживчий кредит на суму 17000 грн видано на 2 роки зі ставкою 18% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

Відповідь на питання оцінюється у 19 балів, якщо:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) наведено повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлені творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально - програмного матеріалу;

4) продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) проявлено здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в10 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) ;

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно відповідно до зазначених вимог зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн-учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді);

 1. характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.


^ Критерії оцінювання відповіді на задачі


Розв’язок задачі (виробничої ситуації) оцінюється в 5балів, якщо:

• дана правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

• правильно зазначене теоретичне обгрунтування відповідного розрахунку;

• правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

• правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Розв’язок задачі оцінюється у 3 бали, якщо:

• дана неправильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

• неправильно зазначене теоретичне обгрунтування (пояснення) відповідного розрахунку;

• неправильно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок — 0 балів за відповідну задачу.


^ 4. ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентами на протязі семестру. На перевірку дане завдання повинне бути здане не пізніше 15 тижня семестру. Завдання які здані після зазначеного терміну на перевірку прийматися не будуть.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Базилюк, А. В. Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А. В. Базилюк, І. М. Дугін // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 184-192.

2. Банківська система України / [В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль] — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — 187 с.

3. Банковская система в современной экономике : учеб. пособие. / [Лаврушин О. И. и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2011. — 353, [1] с.

4. Баханова М. В. Удосконалення банківського обслуговування і реклама // Теорії мікро-макроекономіки. — К., 2005. — Вип.20. — С.264–268.

5. Безкоровайний, Є. О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / Є. О. Безкоровайний // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 9. - С. 19-23.
Букин, М. Активная безопасность ДБО [Текст] / М. Букин // Банковский менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 26-28.

6. Вахнюк С. В. Принципи фінансового стимулювання розвитку систем віддаленого банківського обслуговування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2004. — Т.10. — С.186–191.

7. Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа : підручник. / О.Д.Вовчак, Н.М.Рущишин, Т.Я.Андрейків. — К.: Знання, 2008. — 564 с.

8.Вовчак, О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 560 с. - (Вища освіта в Україні).

9.Волошин, І. Автоматизоване регулювання строковими вкладами фізичних осіб [Текст] / І. Волошин // Финансовые риски. - 2008. - № 2. - С. 73-74

10. Галкін А. А. Автоматизація обліку рівнів доходності від операцій з комплексного обслуговування клієнтів банку // Науковий вісник. — О., 2008. — N15 (71). — С. 152–161.
11. Герцик Д. О. Дослідження критеріїв якості обслуговування клієнтів банку // Маркетинг: теорія і практика. — Луганськ, 2004. — N10. — С.20–24.

12. Дроб'язко, А. Аналіз монополізації та регіональний перерозподіл ринків депозитів і кредитів фізичних осіб в Україні в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Дроб'язко // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 32-41

13.Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи / А. Дробязко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 9. - С. 8-13

14. Дутка, Г. Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення / Г. Я. Дутка, О. Й. Гірна // Регіональна економіка . - 2009. - № 3. - С. 98-106

15. Жупанин, В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення [Текст] / В. Жупанин // Банківська справа. - 2008. - № 3. - С. 65-74.

16.Іщенко, О. В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду [Текст] / О. В. Іщенко // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - 2007. - № 7. - С. 47-52

17.Калініченко Л. Л. Банківська справа : навч. посіб. / Л. Л. Калініченко, Н. М. Островерх; М-во трансп. та зв’язку України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х.: УкрДАЗТ, 2010. — 138 с.

18.Кириленко С. В. Перспективи запровадження персонального банківського обслуговування // Вісник. — Львів, 2007. — Вип.27. — С.131–135.

19. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика. / В. В. Коваленко. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — 228 с.
20. Компанейцева, С. И. Управление частными инвестициями в банке: некоторые аспекты мирового опыта [Текст] / С. И. Компанейцева // Международная экономика. - 2009. - № 11. - С. 60-66.

21. Косенчук, В. Переважне право фізичних осіб-вкладників банку на отримання вкладу [Текст] / В. Косенчук // Юридичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 82-84.

22. Кугаткін, Ю. Бюро кредитних історій забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій [Текст] / Ю. Кугаткін // Юридичний журнал. - 2008. - № 6. - С. 79-81.

23. Мазуренко В. І. Електронне банківське обслуговування та його вплив на міжнародні розрахунки в системі сучасних електронних фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2003. — Вип.42, ч.1. — С.196–202.

24. Мазуренко В. І. Електронне банківське обслуговування та його вплив на міжнародні розрахунки в системі сучасних електронних фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2003. — Вип.42, ч.1. — С.196–202.

25. Назімок, Н. Інститут банкрутства фізичних осіб: перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід [Текст] / Н. Назімок // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 10. - С. 47-50.

26. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання / [О. В. Дзюблюк та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка. — Т.: ТНЕУ, 2010. — 383 с.
27. Розвиток банківської системи України / [У. Я. Грудзевич та ін.]; за заг. ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юка; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. — К.: УБС НБУ, 2010. — 462 с.

28.Сологуб К. С. Проблеми та перспективи впровадження дистанційного банківського обслуговування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2003. — Т.8. — С.26–32.

29. Світлична, Г. О. Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб [Текст] / Г. О. Світлична // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 11. - С. 25-31.

30. Степаненко А. І. Управління банківською системою України у стратегії економічного зростання / А. І. Степаненко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. — К.: УБС НБУ, 2010. — 319 с.

31. Червінська О. С. Проблеми банківського обслуговування клієнтів в умовах стабілізації фінансової кризи // Науковий вісник. — Львів, 2009. — Вип. 19.6. — С.242–247.
32. Чернышев, А. Системы ДБО: аутентификация для контроля и защиты [Текст] / А. Чернышев // Банковский менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 23-25.

33.Шурупова Ю. Г. Сучасні інформаційні технології в електронному банківському обслуговуванні // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К., 2001. — Вип.66. — С.34–41.

34. Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / А.О. Шаповалова; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09saokpu.zip
35. Продуктова політика комерційного банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / С.В. Оніщенко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2001. — 23 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01osvpkb.zip

36. Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / З.К. Сороківська;Терноп.держ.екон.ун-т.-Т.,2006.-20с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06szkpru.zip
37. Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Ольга Віталіївна Меренкова; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". — Суми, 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09movtok.zip
38. Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних осіб: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / О.І. Білик; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06boipfo.zip

39. Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / І.О. Карєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kiodkb.zip 

^ 6.ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 • Тернопільський національний економічний університет

 • Факультет банківського бізнесу

 • Кафедра банківської справиКОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКИЙ РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС»

ВАРІАНТ 1


Виконала студентка групи БСм-51

Петренко Марія Іванівна


Тернопіль-12Схожі:

Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Робочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи