Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б icon

Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б
НазваДодаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б
Сторінка1/8
Дата14.08.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8Додаток 1

ЗАЯВА-КЛОПОТАННЯ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ


П.І.Б. _______________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________

Прошу надати мені кредит:

Сума кредиту _________________________________________________________________

Строком на ______________ місяців.

Ціль кредитування ___________________________________________________________

Забезпечення кредиту: придбаний товар _________________________________________


Паспорт: _______________________________ виданий: _____________________________ _____________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код: _________________ виданий: ______________________________


^ Реєстрація (прописка):_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Фактичне місце проживання: __________________________________________________ _____________________________________________________________________________


^ Строк проживання в даній місцевості (кількість повних років)_____________________


Освіта _______________________________________________________________________


Відношення до військової служби:


 в Збройних силах не служив  пройшов строкову військову службу в Збройних силах


 призовник  професійний військовослужбовець


 військовозобов‘язаний, який перебуває в запасі


 звільнений від призову на строкову військову службу


^ Сімейний стан:  одружений,  не одружений

Чоловік/дружина (ПІБ, дата народження, місце роботи, посада) ________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Діти (ПІБ, вік, працюють/навчаються):_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


^ Місце роботи (назва підприємства): _______________________________________________

Посада: _______________________________________________________________________


Стаж роботи на даному підприємстві: ______________________________________________

Вид діяльності (для ФОП (СПД))__________________________________________________

Адреса підприємства:___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


^ Середньомісячний платіжний місячний баланс сім’ї (середні показники за 1 місяць)

Доходи:

Заробітна плата позичальника____________________________________________________

Заробітна плата інших членів сім’ї_________________________________________________

Соціальні виплати______________________________________________________________

Аліменти______________________________________________________________________

Доходи по цінних паперах, депоз.вкладах___________________________________________

Гонорари_____________________________________________________________________

Інші доходи___________________________________________________________________

Витрати:

Харчування___________________________________________________________________

Одяг_________________________________________________________________________

Комунальні послуги_____________________________________________________________

Мобільний зв’язок______________________________________________________________

Найм житла ___________________________________________________________________

Витрати на автомобіль___________________________________________________________

Оплата за навчання_____________________________________________________________

Утримання за виконавчими листами _______________________________________________


Майно, яким володієте (автотранспорт, нерухомість тощо) ________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


^ Наявність на даний час отриманих кредитів в інших банках _______________

Назва банку:________________________________

Сума заборгованості:_________________________грн.

Процентна ставка:________%

Термін дії договору: з ____________________ по __________________.


Телефон: дом______________ роб. _________________ , моб ___________________


Підтверджую достовірність усіх вищевикладених відомостей та у відповідності з діючим законодавством України несу відповідальність за їх неправдивість або приховування.


Підтверджую, що Банк повідомив мене у письмовій формі у відповідності з вимогами статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” про особу та місцезнаходження банку та кредитні умови (мета, для якої кредит може бути витрачений; форми забезпечення кредиту; наявні форми кредитування з кортким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача; тип відсоткової ставки; суму, на яку кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту; строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення кредиту та його умови; необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здйснюється; податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування).

_________________ ________________ __________________

дата (підпис) ПІБ

Додаток 2

Назва підприємства, установи, організації _______________
Місцезнаходження _____________________ тел.__________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ______________________

Вихідний номер____________ від__________20__р.


^ ДОВІДКА ПРО ОТРИМАНІ ДОХОДИ

Видана гр. ______________________________________________________________________,

Паспорт: серії ______№ ______________, виданий: _______________________ «__» ____ __р.

Ідентифікаційний номер в ДРФО ___________________________________________________

В тому, що він (вона) працює у_____________________________________________________

(повна назва підприємства (організації, установи)

з “_____” __________________р. на посаді ___________________________________________

Форма працевлаштування _________________________________________________________

(зазначити: основна, за сумісництвом, за строковим контрактом)

та його (її) доход за останні 6 місяців становив:

Період

Нараховано заробітної плати* (грн.)

Відрахування із заробітної плати (прибутковий податок та соціальні фонди) (грн.)

Утримання за виконавчими листами та іншими документами (грн.)

^ Отримано заробітної плати* (грн.)

__________200__р.

__________200__р.

__________200__р.

__________200__р.

__________200__р.

__________200__р.

Всього:

* До суми зазначеної заробітної плати не включені разові виплати: матеріальна допомога, разова премія та інші разові виплати.


Строки виплати заробітної плати:


Аванс – щомісячно не пізніше ________ числа у розмірі _______% від заробітної плати.

Заробітна плата – щомісячно не пізніше ________числа. (вказати дату виплати заробітної плати)

Умови надання довідки:

  1. ^ Довідка не надається особі, що підлягає звільненню з організації з будь-яких причин.

  2. До довідки додається копія трудової книжки працівника завірена підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (установи, організації).

  3. Виправлення в довідці не допускаються.

  4. Керівник та головний бухгалтер підприємства (установи, організації) несуть персональну відповідальність за подання недостовірної інформації щодо доходів працівника.


З умовами надання довідки ознайомлений та підтверджую достовірність усіх вищевикладених відомостей та у відповідності з діючим законодавством України несу відповідальність за їх неправдивість або приховування.

Додаток 3


Додаток №1: копія трудової книжки.

Керівник ____________________ __________________________

(підпис) (П.І.Б.)

м.п.

Гол.бухгалтер _______________ __________________________

(підпис) (П.І.Б)
АНКЕТА

^ ПОРУЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ


Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________________________Паспорт серія ______№___________ виданий( ким, коли) ___________________________________________________^ Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру № _____________________________________________________,

присвоєний(ким, коли)__________________________________________________________________________________^ Дата, місце народження

«____»______________ _____року_______________________________________________________________________Прописаний/зареєстрований___________________________________________________________________________^ Адреса фактичного проживання, тел.;

період проживання (років, місяців)

адреса_______________________________________________________________________________________

дом. телефон _________________________________________________________________________________

власник нерухомості ___________________________________________________________________________

документ, який підтверджує проживання __________________________________________________________

^ Контактні телефони (вказувати з кодом населеного пункту)/електронна адреса

Домашній

Робочий

Мобільний

e-mailОсвіта:

1. Вид освіти:

□ вища освіта ___________________________________________________________________________________________(навчальний заклад);

□ середня-спеціальна або незакінчена вища освіта____________________________________________________________(навчальний заклад);

□ середня освіта;

□ немає середньої освіти.
Місце роботи:

1. Повна назва (державне/недержавне, ФОП, комерційне/некомерційне, з іноземним капіталом/без іноземного капіталу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

адреса місця роботи_____________________________________________________________________________________________________________

фактична адреса головного офісу (наявність філій) та тел. відділу кадрів___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

^ 2. Вид діяльності підприємства (торгівля, виробництво, фінанси, сільське господарство, тощо) _____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Посада:_____________________________________________________________________________________________________________________

^ 4. Стаж на останньому місці роботи:

□ до 1 року; □ від 1 до 3 років; □ від 3 до 5 років; □ більше 5 років.

5. Загальний стаж роботи:

□ менше 1 року; □ від 1 до 3 років; □ від 3 до 5 років; □ більше 5 років.

6. Попереднє місце роботи (назва підприємства, стаж роботи)______________________________________________________________________

Адреса, телефон_______________________________________________________________________________________________________________

посада___________________________________________________________

Сімейний стан:

^ 1. Сімейний стан:

□ одружений/одружена; □ вдовець /вдова; □ неодружений або розлучений; □ цивільний шлюб.

*Якщо Ви не перебуваєте у зареєстрованому або цивільному шлюбі, то повинні подати заяву про відсутність фактичних сімейних відносин.

^ 3. Наявність шлюбного контракту □ так; □ ні;

4. ПІБ дружини/чоловіка ____________________________________________________________________________________________________

5. Вік дружини/чоловіка: ______________________________ років

6. Контактні телефони дружини/чоловіка: □ мобільний ___________________□ робочій _____________________ □ контактний ____________

^ 7. Працевлаштування дружини/чоловіка:

□ працює (вказати назву підприємства, адресу та тел. відділу кадрів) ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

□ не працює

^ 8. Вид діяльності підприємства (торгівля, виробництво, фінанси, сільське господарство, тощо) _____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Посада дружини/чоловіка:____________________________________________________________________________________________________

10. Діти:

1) Дата народження ____._____.________р. ПІБ_________________________________________________________ проживає: □ Спільно □ Окремо

2) Дата народження ____._____.________р. ПІБ_________________________________________________________ проживає: □ Спільно □ Окремо

3) Дата народження ____._____.________р. ПІБ_________________________________________________________ проживає: □ Спільно □ Окремо

□ не маю дітей.


^ 11. Інформація щодо працевлаштування дітей:

1) □ не працевлаштований, □ студент; 2) □ не працевлаштований, □ студент; 3) □ не працевлаштований, □ студент.^ 12. Форма навчання дітей:

1) □ за контрактом, □ бюджетна форма; 2) □ за контрактом, □ бюджетна форма; 3) □ за контрактом, □ бюджетна форма.

1) □ має місце роботи (вказати назву підприємства, адресу, телефон, посаду) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2) □ має місце роботи (вказати назву підприємства, адресу, телефон, посаду) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3) □ має місце роботи (вказати назву підприємства, адресу, телефон, посаду) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

11. Батьки:

Батько (ПІБ)__________________________________________________________________________________________________________________

^ Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру №____________________________________________

Адреса реєстрації (прописки):___________________________________________________________________________________________________

Адреса фактичного проживання:_______________________________________________________________________________________________

^ Контактні телефони батька: □ домашній___________ □ мобільний _______________□ робочий ______________ □ контактний _____________

□ має місце роботи (вказати назву підприємства, посаду) ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________;

□ безробітний;

□ пенсіонер.

Мати (ПІБ) __________________________________________________________________________________________________________________

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру №__________________________________________________

Адреса реєстрації(прописки):___________________________________________________________________________________________________

Адреса фактичного проживання:________________________________________________________________________________________

^ Контактні телефони матері: □ домашній___________ □ мобільний _______________□ робочій _______________ □ контактний _____________

□ має місце роботи (вказати назву підприємства, посаду) ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________;

□ безробітна;

□ пенсіонерка.

^ 12. Наявність утриманців:

□ маю утриманців; ___________________чоловік □ не маю утриманців.Ділова репутація Поручителя:

    1. Наявність судимостей:

□ притягався до кримінальної відповідальності; □ притягались до кримінальної відповідальності члени сім’ї;

□ не притягався до кримінальної відповідальності.

Якщо є судимості, то вказати ознаку злочину (стаття Кримінального кодексу)________________________________________________________

^ 2. Кредитна історія:

2.1. наявність діючих кредитів (вказати так/ні) ____________________________ ____________________(поставте підпис)

1) банк ______________________________________________________________________________________________________________________

сума кредиту, валюта ________________________________________________ сума заборгованості _________________________________________ щомісячний платіж по кредиту ___________________________________________строк дії договору ________________________________________

ціль кредиту____________________________________________________________________________________________________


2) банк ______________________________________________________________________________________________________________________

сума кредиту, валюта ________________________________________________ сума заборгованості _________________________________________ щомісячний платіж по кредиту ___________________________________________строк дії договору ________________________________________

ціль кредиту___________________________________________________________________________________________________________________

користувався кредитами, але повністю виплатив.

^ 2.2. наявність діючих порук за кредитами (вказати так/ні) ____________________________ ____________________(поставте підпис)

1) ПІБ особи, за яку поручився, телефон____________________________________________________________________________________________

банк ______________________________________________________________________________________________________________________

сума кредиту, валюта ________________________________________________ сума заборгованості _________________________________________ щомісячний платіж по кредиту ___________________________________________строк дії договору ________________________________________

ціль кредиту_____________________________________________________________________________________________

2) ПІБ особи, за яку поручився, телефон___________________________________________________________________________________________

банк ______________________________________________________________________________________________________________________

сума кредиту, валюта ________________________________________________ сума заборгованості _________________________________________ щомісячний платіж по кредиту ___________________________________________строк дії договору ________________________________________

ціль кредиту_____________________________________________________________________________________________

^ 3. Наявність платіжної картки:

□ Visa Gold/Platinum або MasterCard Gold/Platinum: □ Дебетна □ Кредитна □ Зарплатна

□ Visa Classic/MasterCard Classic: □ Дебетна □ Кредитна □ Зарплатна

□ Visa Electron/Cirrus Maestro: □ Дебетна □ Кредитна □ Зарплатна

□ Не маю платіжної картки.

^ 4. Наявність поточних рахунків:

□ маю поточні рахунки:

Банк: □ ПАТ “Банк “____________”; □ Інший (зазначити)_________________________________ Валюта: □ Гривня □ Долар США□ Євро;

Банк: □ ПАТ “Банк “____________”; □ Інший (зазначити)_________________________________ Валюта: □ Гривня □ Долар США□ Євро;

Банк: □ ПАТ “Банк “____________”; □ Інший (зазначити)_________________________________ Валюта: □ Гривня □ Долар США□ Євро.

□ не маю поточних рахунків.

^ 5. Наявність депозитних рахунків:

□ маю депозитний рахунок в ПАТ “________________”_________________________________________________________(сума, валюта вкладу);

□ маю депозитний рахунок в іншому банку__________________________________________________________(Назва банку, сума, валюта вкладу);

□ не маю депозитних рахунків.Наявність власності (в т.ч. придбана в шлюбі):

^ 1. Наявність нерухомого майна (орієнтовна вартість в доларах США):

□ будинок: спільна власність □ так □ ні вартість____________Адреса_____________________________________________________

□ квартира: спільна власність □ так □ ні вартість____________Адреса_____________________________________________________

□ земельна ділянка: спільна власність □ так □ ні вартість____________Адреса_____________________________________________________ цільове призначення земельної ділянки ____________________________________________________________________________________________

□ Інша власність: спільна власність □ так □ ні вартість____________ Вид майна__________________________________________________ Адреса________________________________________________________________________________________________________________________

□ не маю у власності нерухомого майна.

^ 2. Спосіб придбання нерухомого майна:

□ за власні кошти або в кредит, який повністю погашений;

□ у кредит, який не повністю погашений;

□ у спадок, за договором дарування, приватизована.

3. Наявність автомобілю: __________________________________________________________________________________________(назва)

спільна власність □ так □ ні Рік випуску авто__________ Вартість (у долларах США)_______________________________

□ не маю автомобіля

Водійський стаж ____________________років

^ 4. Спосіб придбання автомобілю:

□ за власні кошти або в кредит, який повністю погашений;

□ у кредит, який не повністю погашений;

□ у спадок або за договором дарування.

^ 5. Наявність активів (цінні папери, інші ліквідні активи)____________________________________________________________________________


Щомісячні доходи Поручителя

(доходи повинні бути підтвердженими)

Заробітна плата
Дохід від здачі майна в оренду
Соціальні виплати (пенсія, аліменти тощо)
Премії, бонуси, гонорари
Дохід з активів (цінних паперів, депозитних вкладів)
Інші доходи (вказати які)
Власні непідтверджені доходи (вкажіть джерела отримання)
^ Всього доходів Поручителя
Щомісячні доходи інших членів родини Поручителя

(доходи повинні бути підтвердженими)

Заробітна плата
Дохід від здачі майна в оренду
Соціальні виплати (пенсія, аліменти тощо)
Премії, бонуси, гонорари
Дохід з активів (цінних паперів, депозитних вкладів)
Інші доходи (вказати які)
Непідтверджені доходи (вкажіть джерела)
Всього доходів інших членів родини Поручителя
^ ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ


^ Щомісячні витрати

Поручителя та його родини

Споживчі витрати сім’ї (комунальні платежі, телефон, харчування)
Одяг
Оренда майна
Погашення інших кредитів
Утримання автомобілю/витрати на транспорт
Інші витрати
^ Всього середньомісячних витратРічні витрати

Поручителя та його родини

Оплата навчання
Відпустка
Страхування майна
Ремонт майна
Інші витрати
Всього річних витрат^ ЗАГАЛЬНА СУМА ВИТРАТ
Я, громадянин (ка) ________________________________________________________________ , підтверджую, що вся інформація, наведена в цій анкеті та наданих мною документах, є достовірною, у відношенні мене не існували і не існують рішення про обмеження моєї дієздатності. Є згода чоловіка/дружини для отримання мною кредиту та надання майна в заставу. Про відповідальність за надання недостовірної інформації або її приховування попереджений(а), зі змістом ст. 222 Кримінального кодексу України ознайомлений(а).

В разі необхідності, не заперечую проти:

  • додаткової перевірки відомостей, викладених в цій анкеті, в тому числі шляхом отримання інформації від третіх осіб;

  • передачі копій будь-яких документів до ТОВ «Перше всеукраїнське Бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11 в обсязі необхідному для формування кредитної історії; а також до колекторської компанії та/або будь-яких інших третіх осіб у випадку невиконання (неналежного виконання) своїх зобов’язань за кредитним договором для стягнення заборгованості;

  • повідомлення про мою заборгованість за кредитним договором за всіма адресами/телефонами, вказаними в цій анкеті.

Підтверджую, що Банк повідомив мене у письмовій формі у відповідності з вимогами статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” про особу та місцезнаходження банку та кредитні умови (мета, для якої кредит може бути витрачений; форми забезпечення кредиту; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача; тип процентної ставки; методику встановлення курсу гривні до іноземних валют в банку, суму, на яку кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту; строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення кредиту та його умови; необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування), визнаю їх прийнятними для себе.

Якщо є особа, до якої не бажано звертатися банку за певною інформацію, Поручитель може вказати ім’я такої особи та причину__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


Якщо Поручитель по тим або іншим причинам не бажає, щоб хто-небудь був інформований про надану Банку інформацію, то Поручителю варто повідомити кредитному інспектору ім'я (найменування) такої особи і причину.


“____”________________ 20__ року Поручитель ____________________________/___________________________/

(підпис) (ПІБ)

Додаток 4

ДОГОВІР ПОРУКИ №____________

(Поручителем є фізична особа)

м. ____________


ПАТ “___________________”, в особі_____________________ , який діє на підставі_____________________- , далі - “КРЕДИТОР”, з однієї сторони та громадянин(ка)__________________ , ідентифікаційний номер_________________ , паспорт: серія________ №________ , виданий______________ року, далі - “ПОРУЧИТЕЛЬ”, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:


^ 1. Терміни договору

1.1 “Кредитор” - ПАТ “___________________”.

1.2 “Поручитель”- .
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconФорми, види І роль кредиту
Товарна і грошова форми кредиту є рівноправними і рівнозначними, по суті, двома проявами єдиної форми кредиту вартісної. Вони між...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconДодаток до Тимчасового положення про впровадження
Підсумкова семестрова атестація (оцінювання) з навчальної дисципліни (залікового кредиту) може здійснюватись наступним чином
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconДокументи
1. /62/Ф 62-01 Граф.в_дп.сп_вроб.каф.ДонНМУ.docx
2. /62/Ф...

Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconОкр – магістр
...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconПрограма переддипломної практики студентів денного та заочного відділення Освітньо-кваліфікаційний рівень
Череп А. В., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кушинова Н. Г., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кущик А. П., к...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconЗавдання Які показники використовуються банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи? Що являє собою скоринг, як метод дослідження? Завдання 2
Опара Олена Георгіївна звернулася до банку „кб атб” із клопотанням про отримання кредиту на придбання телевізора
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconУ м. Полтаві запрошує громадян до декларування доходів за 2010 рік! Згідно вимог закон
Згідно вимог законодавства України платники податків у відповідних випадках зобов’язані або мають право (для отримання податкового...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconГ. В. Сидор, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Акцентовано увагу на ролі кредиту як основи безперервності процесу відтворення. Звернено увагу на значення кредиту в кредитному забезпеченні...
Додаток 1 заява-клопотання на отримання кредиту п.І. Б iconСписок документів, що подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Заява на ім’я ректора університету, яка пишеться власноруч за зразком – див додаток 1 (реєструється у канцелярії протягом 30 днів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи