Перелік екзаменаційних питань icon

Перелік екзаменаційних питань
Скачати 57.87 Kb.
НазваПерелік екзаменаційних питань
Дата14.08.2012
Розмір57.87 Kb.
ТипДокументи
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПО ДИСЦИПЛІНІ
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

 1. Передумови появи грошей та зміст основних концепцій їх походження.

 2. Суть грошей як економічної категорії. Характеристика основних підходів до розуміння суті грошей.

 3. Загальна характеристика функцій грошей як проявів їхньої суті.

 4. Функція грошей як міри вартості, її еволюція. Поняття масштабу цін.

 5. Функція грошей як засобу обігу, сфери її застосування.

 6. Функція грошей як засобу платежу, її роль в сучасних умовах.

 7. Функція грошей як засобу нагромадження, її історичний розвиток.

 8. Функція світових грошей. Роль грошей в міжнародних економічних відносинах.

 9. Характеристика основних форм грошей, що знаходяться в обігу.

 10. Особливості розвитку та основні форми повноцінних грошей.

 11. Знаки вартості як форма грошей в обігу, їх основні види та особливості розвитку.

 12. Паперові та кредитні гроші, їх суть, спільні та відмінні риси.

 13. Порівняльна характеристика основних форм кредитних грошей, їх переваги та недоліки.

 14. Суть і види векселів, основні способи їх використання.

 15. Суть і особливості емісії та обігу банкноти. Класичні і сучасні банкноти: порівняльна оцінка.

 16. Процес демонетизації грошових металів.

 17. Чек як кредитний засіб обігу, характеристика його основних форм та способів їх використання.

 18. Вартість грошей, характеристика основних етапів її еволюції.

 19. Роль грошей в економічному розвитку суспільства, основні фактори, що її визначають.

 20. Металістична теорія грошей

 21. Номіналістична теорії грошей.

 22. Суть, історичні витоки та основні положення кількісної теорії грошей.

 23. Характеристика основних неокласичних напрямів кількісної теорії грошей.

 24. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей, його значення для підтримання макроекономічної рівноваги.

 25. Варіант касових залишків кількісної теорії грошей (кембріджська версія).

 26. Кейнсіанські погляди на роль грошей в економіці. передавальний механізм монетарного регулювання за Дж.М.Кейнсом.

 27. Суть, історичні витоки та основні положення монетаристської теорії.

 28. Монетаристська версія кількісної теорії грошей і ділових циклів, її роль у формуванні грошово-кредитної політики.

 29. Грошово-кредитна політика в Україні в світлі положень монетаристських теорій.

 30. Поняття, суб’єкти та структура грошового обороту. Безготівковий і готівковий грошовий обіг.

 31. Суть грошових потоків і загальна схема їх руху в економіці. балансування національного продукту та національного доходу.

 32. Характеристика безготівкової сфери обігу грошей. Умови і принципи організації безготівкових розрахунків.

 33. Грошова маса, її структура та кількісна оцінка за агрегатами: порівняння зарубіжних та вітчизняної методик.

 34. Швидкість обігу грошей: роль в економіці, фактори впливу та порядок розрахунку.

 35. Закон грошового обігу, його зміст та значення у підтриманні рівноваги в економічній системі.

 36. Механізм грошової емісії, його основні складові частини.

 37. Вторинна емісія грошей, особливості ефекту мультиплікації. Розрахунок депозитного і грошового мультиплікаторів.

 38. Поняття, структура та основні інститути грошового ринку.

 39. Особливості формування попиту на гроші і грошової пропозиції.

 40. Характеристика основних мотивів формування попиту на гроші, їх графічне відображення.

 41. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку, оцінка факторів, що впливають на її зміну.

 42. Поняття грошової системи та зміст її основних елементів.

 43. Характеристика основних типів грошових систем.

 44. Порівняльна оцінка систем біметалізму та монометалізму. Закон Коперника-Грешема.

 45. Монометалізм як форма організації грошового обігу. Системи золотого стандарту.

 46. Особливості системи обігу знаків вартості, її переваги і недоліки.

 47. Грошова система України, особливості її формування при переході до ринкових відносин.

 48. Державне регулювання грошової сфери економіки: основні методи реалізації, стратегічні і тактичні цілі.

 49. Суть і форми прояву інфляції, її основні види. Кількісна оцінка рівня інфляції в країні.

 50. Характеристика основних причин інфляційних процесів. Поняття інфляції попиту та інфляції витрат.

 51. Механізм розвитку інфляції.

 52. Вплив інфляції на економіку та соціальну сферу.

 53. Основні напрями антиінфляційної політики, їх переваги та недоліки.

 54. Грошова реформа як метод стабілізації грошового обігу. Механізми проведення грошових реформ.

 55. Грошова реформа в Україні, її особливості.

 56. Необхідність кредиту і передумови формування кредитних відносин.

 57. Суть кредиту як економічної категорії, специфіка його руху, суб’єкти і об’єкт кредитних відносин.

 58. Характеристика основних функцій кредиту.

 59. Принципи організації кредитних відносин, їх значення для ефективності процесу кредитування.

 60. Форми і види кредиту, їх класифікація та взаємозв’язок.

 61. Процент за кредит: суть, особливості розрахунку і фактори, що його визначають.

 62. Роль кредиту в економічному розвитку суспільства.

 63. Загальна характеристика основних теоретичних концепцій кредиту.

 64. Натуралістична теорія кредиту: основні напрями та представники.

 65. Капіталотворча теорія кредиту: основні положення та особливості розвитку.

 66. Поняття, передумови становлення та структура кредитної системи.

 67. Походження, суть і функції банків, їх роль в економіці.

 68. Центральний банк, його суть, особливості організації та основні функції.

 69. Суть і функції комерційних банків як основи кредитної системи. Універсальні і спеціалізовані комерційні банки.

 70. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, їх основні види, операції та роль у кредитній системі.

 71. Характеристика основних тенденцій розвитку кредитних систем у промислово розвинутих країнах.

 72. Банківська система України: основні етапи формування та проблеми діяльності кредитних установ.

 73. Загальна характеристика банківських операцій, їх класифікація.

 74. Пасивні операції комерційного банку: загальна характеристика.

 75. Власний капітал комерційного банку: функції, структура та механізм формування.

 76. Порядок формування залучених ресурсів комерційного банку. Характеристика основних видів банківських депозитів.

 77. Недепозитні способи формування залучених ресурсів комерційного банку.

 78. Активні операції комерційного банку: загальна характеристика і класифікація.

 79. Основні форми організації банківського кредитування. Етапи кредитного процесу.

 80. Лізинг як форма організації кредитних відносин.

 81. Загальна характеристика комісійно-посередницьких операцій комерційного банку.

 82. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів комерційного банку.

 83. Організація валютних операцій комерційних банків.

 84. Трастові послуги комерційних банків, їх види та порядок надання клієнтам.

 85. Характеристика факторингових операцій комерційного банку.

 86. Консультаційно-інформаційні та інші види додаткових послуг комерційного банку.

 87. Характеристика основних видів банківських ризиків та методи їх мінімізації.

 88. Поняття, структура та основні елементи валютної системи.

 89. Еволюція світової валютної системи.

 90. Валютний курс, фактори, що на нього впливають та механізм регулювання.

 91. Платіжний баланс, його структура та механізм регулювання. Поняття розрахункового балансу.

 92. Міжнародний кредит, характеристика основних форм кредитування зовнішньоекономічних відносин.

 93. Порядок організації міжнародних розрахунків, їх основні види.

Схожі:

Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань
Фактори, що впливають на вибір різними категоріями населення тих чи інших послуг
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань
Фактори, що впливають на вибір різними категоріями населення тих чи інших послуг
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань
Двосторонні договори про мир, дружбу та роззброєння. 22. Поняття І зміст миротворчості
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань
Забезпечення стійкості комерційних банків на грошовому ринку та її значення в сучасних умовах
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни
Космополітичний (універсальний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни
Космополітичний (універсальний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань
Форми та методи надання кредиту, його документальне оформлення. Обов‘язкова та додаткова кредитна документація
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань з курсу “Банківські операції”
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Перелік екзаменаційних питань iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «валютна політика»
Суб’єкти валютної політики. Основні функції органів державного регулювання валютної сфери в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи