Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики icon

Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики
Скачати 197.12 Kb.
НазваТестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики
Дата14.08.2012
Розмір197.12 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ «ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА»


Змістовий модуль 1. Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики

Завдання 1. Грошова одиниця даної країни, а також кредитні та платіжні інструменти (чеки, акредитиви), що вираженні у цій одиниці і використовуються у міжнародних розрахунках – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютні цінності;

б) валютні відносини;

в) валюта;

г) валютний оборот;

д) суб’єкти валютної політики;

е) об’єкти валютної політики.


Завдання 2. Іноземна валюта – це (виберіть правильні варіанти відповіді):

а) золото і метали іридієво-платинової групи;

б) іноземні грошові знаки, що є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;

в) кошти у грошових одиницях іноземних держав, що перебувають на банківських рахунках;

г) платіжні документи, виражені в іноземній валюті.


Завдання 3. Сукупність здійснюваних державою заходів, спрямованих на регулювання економічних процесів – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютна політика;

б) державна економічна політика;

в) зовнішньоекономічна політика;

г) міжнародні економічні відносини;

д) валютне регулювання.


Завдання 4. Що з перерахованого нижче є стратегічними цілями валютної політики:

а) забезпечення стійкого економічного росту;

б) оперативне регулювання платіжного балансу країни;

в) підтримання низьких темпів інфляції;

г) регулювання операцій господарюючих суб’єктів на валютному ринку задля недопущення спекулятивного тиску і фінансових криз;

д) обмеження рівня безробіття;

е) підтримання рівноваги платіжного балансу;

є) забезпечення стійкості національної валюти;

ж) організація контролю за операціями, пов’язаними із рухом іноземного капіталу;

з) стимулювання експортного потенціалу країни;

и) формування сприятливого правового поля для зовнішньоекономічної діяльності;

і) забезпечення макроекономічної рівноваги;

ї) створення умов для стимулювання зовнішньоекономічних операцій.


Завдання 5. Що з перерахованого нижче є тактичними цілями валютної політики:

а) забезпечення стійкого економічного росту;

б) оперативне регулювання платіжного балансу країни;

в) підтримання низьких темпів інфляції;

г) регулювання операцій господарюючих суб’єктів на валютному ринку задля недопущення спекулятивного тиску і фінансових криз;

д) обмеження рівня безробіття;

е) підтримання рівноваги платіжного балансу;

є) забезпечення стійкості національної валюти;

ж) організація контролю за операціями, пов’язаними із рухом іноземного капіталу;

з) стимулювання експортного потенціалу країни;

и) формування сприятливого правового поля для зовнішньоекономічної діяльності;

і) забезпечення макроекономічної рівноваги;

ї) створення умов для стимулювання зовнішньоекономічних операцій.


Завдання 6. Що з перерахованого нижче є елементами валютної політики (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) регулювання валютного курсу;

б) валютні інтервенції;

в) управління платіжним балансом країни;

г) валютні обмеження, тобто регламентація валютних операцій;

д) дисконтна політика;

е) управління офіційними золотовалютними резервами країни;

є) суб’єкти валютної політики;

ж) міжнародне співробітництво у сфері валютних відносин;

з) об’єкти валютної політики;

и) валютний оборот.


Завдання 7. Учасники економічних процесів, які реалізують державний вплив на валютні відносини, а також ті економічні агенти, на діяльність яких поширюється даний вплив – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) об’єкти валютної політики;

в) суб’єкти валютної політики;

г) елементи валютної політики;

д) інструменти валютної політики;

е) інститути валютної політики.


Завдання 8. Основними цілями поточної валютної політики є (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) підтримання рівноваги платіжного балансу;

б) поглиблення міжнародного економічного співробітництва;

в) створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності;

г) уникнення чи ефективне подолання наслідків валютних криз.


Завдання 9. Основними цілями довгострокової валютної політики є (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) підтримання рівноваги платіжного балансу;

б) поглиблення міжнародного економічного співробітництва;

в) створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності;

г) уникнення чи ефективне подолання наслідків валютних криз.


Завдання 10. Що з перерахованого нижче є елементами міжнародної валютної системи (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) національна валюта;

б) умови конвертування національної валюти;

в) міжнародні платіжні засоби (долар, SDR, євро);

г) режим курсу національної валюти;

д) валютні обмеження;

е) режим взаємної конвертованості валют;

є) регламентація режимів валютних курсів;

ж) регламентація міжнародних розрахунків;

з) міждержавне регулювання валютних обмежень;

и) уніфікація форм міжнародних розрахунків та правил використання міжнародних платіжних засобів;

і) умови функціонування національних ринків валют і золота;

ї) режим світових ринків валют і золота;

й) національні органи, що регулюють валютні відносини в країні.

к) інститути, що здійснюють міждержавне валютне регулювання (МВФ і Світовий банк).


Завдання 11. Сукупність заходів щодо практичної реалізації центральним банком державної валютної політики через вплив на усі валютні операції, що здійснюються на території країни – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) інструменти валютної політики;

б) загальні інструменти валютної політики;

в) спеціальні інструменти валютної політики;

г) валютне регулювання;

д) валютний ринок;

е) девізна політика;

є) валютні обмеження.


Завдання 12. Що з перерахованого нижче є кінцевими (стратегічними) цілями грошово-кредитної політики (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) стимулювання економічного росту;

б) обсяг грошової маси в обігу;

в) підтримання високої зайнятості;

г) забезпечення стабільності цін (низькі темпи інфляції);

д) рівень процентних ставок на ринку;

е) валютний курс;

є) забезпечення рівноваги платіжного балансу.


Завдання 13. Що з перерахованого нижче є проміжними (тактичними) цілями грошово-кредитної політики (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) стимулювання економічного росту;

б) обсяг грошової маси в обігу;

в) підтримання високої зайнятості;

г) забезпечення стабільності цін (низькі темпи інфляції);

д) рівень процентних ставок на ринку;

е) валютний курс;

є) забезпечення рівноваги платіжного балансу.


Завдання 14. Політика, спрямована на обмеження грошової маси і ріст курсу національної валюти – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютна політика;

б) монетарна політика;

в) рестрикційна політика;

г) експансіоністська політика;

д) валютно-курсова політика;

е) девізна політика;

є) дисконтна політика;

ж) політика обов’язкових резервів.


Завдання 15. Політика, спрямована на збільшення маси грошей в обігу і зниження обмінного курсу національної валюти – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютна політика;

б) монетарна політика;

в) рестрикційна політика;

г) експансіоністська політика;

д) валютно-курсова політика;

е) девізна політика;

є) дисконтна політика;

ж) політика обов’язкових резервів.


Завдання 16. Що з перерахованого нижче є загальними інструментами валютної політики (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) девізна політика;

б) дисконтна політика;

в) диверсифікація валютних резервів;

г) управління режимом валютного курсу;

д) політика обов’язкових резервів;

е) девальвації і ревальвації;

є) подвійний валютний ринок;

ж) політика відкритого ринку;

з) валютні обмеження;

и) валютні інтервенції.


Завдання 17. Що з перерахованого нижче є спеціальними інструментами валютної політики (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) девізна політика;

б) дисконтна політика;

в) диверсифікація валютних резервів;

г) управління режимом валютного курсу;

д) політика обов’язкових резервів;

е) девальвації і ревальвації;

є) подвійний валютний ринок;

ж) політика відкритого ринку;

з) валютні обмеження;

и) валютні інтервенції.


Завдання 18. Інструмент монетарного регулювання економіки, суть якого полягає у встановленні для комерційних банків мінімальної обов’язкової норми ресурсів у процентному відношенні від величини залучених пасивів – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) девальвації і ревальвації;

б) дисконтна політика;

в) управління режимом валютного курсу;

г) політика обов’язкових резервів;

д) диверсифікація валютних резервів;

е) подвійний валютний ринок;

є) політика відкритого ринку;

ж) девізна політика;

з) валютні обмеження;

и) валютні інтервенції.


Завдання 19. Пряме втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою регулювання курсу національної валюти – (виберіть правильний варіант відповіді):

а) девальвації і ревальвації;

б) дисконтна політика;

в) управління режимом валютного курсу;

г) політика обов’язкових резервів;

д) диверсифікація валютних резервів;

е) подвійний валютний ринок;

є) політика відкритого ринку;

ж) девізна політика;

з) валютні обмеження;

и) валютні інтервенції.


Завдання 20. Які існують основні різновиди режиму валютного курсу (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) фінансовий;

б) плаваючий;

в) ринковий;

г) фіксований;

д) номінальний;

е) реальний;

є) курс купівлі;

ж) курс продажу.


Завдання 21. Положенням якої з наведених нижче теорій є необхідність активного державного регулювання платіжного балансу країни (виберіть правильний варіант відповіді):

а) теорія фінансової глобалізації;

б) теорія відкритої економіки;

в) кейнсіанська теорія;

г) монетаристська теорія.


Завдання 22. Яка з наведених нижче теорій передбачає систему регулювання міжнародних фінансових ринків, за якої валютні політики країн підпорядковується єдиним міжнародним фінансовим стандартам і правилам гри (виберіть правильний варіант відповіді):

а) теорія фінансової глобалізації;

б) теорія відкритої економіки;

в) кейнсіанська теорія;

г) монетаристська теорія.

^

Завдання 23. Девізну політику на внутрішньому валютному ринку країни можуть проводити (виберіть правильний варіант відповіді):


а) центральний банк;

б) міжбанківська валютна біржа;

в) міністерство фінансів;

г) комерційні банки;

д) господарюючі суб’єкти – резиденти.


Завдання 24. Якщо центральний банк проводить девальвацію національної валюти стосовно іноземних валют, то (виберіть правильний варіант відповіді):

а) вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а імпортні товари дешевше;

б) вітчизняні товари на зовнішніх ринках коштуватимуть дешевше, а імпортна продукція дорожче;

в) ціни на експорт і імпорт не зміняться.


^ Змістовий модуль 2. Елементи валютної політики та їх ефективність


Завдання 1. Валютна політика держави, спрямована на визначення порядку встановлення та особливостей регулювання курсу національної валюти стосовно валют інших країн – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) монетарна політика;

б) рестрикційна політика;

в) експансіоністська політика;

г) валютно-курсова політика;

д) девізна політика;

е) дисконтна політика;

є) політика обов’язкових резервів.


Завдання 2. Вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у валюті іншої країни, групі валют або міжнародних грошових одиницях – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютний курс;

б) паритет купівельної спроможності;

в) монетний паритет;

г) котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість.


Завдання 3. Граничні межі відхилень курсів валют від монетного паритету, що визначаються величиною витрат на транспортування золота з однієї країни в іншу – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютний курс;

б) паритет купівельної спроможності;

в) монетний паритет;

г) котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) золоті точки.


Завдання 4. Співвідношення між двома або кількома валютами за їх купівельною спроможністю відносно певного набору товарів і послуг – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) валютний курс;

б) паритет купівельної спроможності;

в) монетний паритет;

г) котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) золоті точки.


Завдання 5. Вираження одиниці іноземної валюти у певній кількості національної – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) паритет купівельної спроможності;

б) монетний паритет;

в) котирування;

г) пряме котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) зворотне котирування.


Завдання 6. Прирівнювання одиниці національної валюти до певної кількості іноземної – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) паритет купівельної спроможності;

б) монетний паритет;

в) котирування;

г) пряме котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) зворотне котирування.


Завдання 7. Визначення і реєстрація міжбанківського обмінного курсу шляхом послідовного порівняння попиту і пропозиції за кожною валютою – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) паритет купівельної спроможності;

б) монетний паритет;

в) котирування;

г) пряме котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) зворотне котирування.


Завдання 8. Що з перерахованого нижче є структурними факторами впливу на динаміку обмінного курсу (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) темпи інфляції в країні;

б) рівень відсоткових ставок;

в) зміна представницької влади;

г) стан платіжного балансу країни;

д) політичні рішення, що позначаються на грошовій системі;

е) державне регулювання обмінного курсу;

є) спекулятивні потоки капіталів;

ж) участь у воєнних діях;

з) нестабільність законодавчої бази;

и) поширення інформації, що викликає надмірний ажіотаж на валютному ринку;

і) рівень розвитку національної економіки і динаміка ВВП.


Завдання 9. Визначення обмінного курсу, при якому встановлюється коридор коливань національної валюти відносно іноземної – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) вільне плавання;

б) обмежене плавання;

в) колективне плавання;

г) кероване плавання.


Завдання 10. Режим управління курсом, що полягає у цілеспрямованій зміні вартості національної валюти за активного втручання центрального банку – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) вільне плавання;

б) обмежене плавання;

в) колективне плавання;

г) кероване плавання.


Завдання 11. Здатність валюти даної країни обмінюватись на валюти інших країн за діючим обмінним курсом – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) паритет купівельної спроможності;

б) монетний паритет;

в) котирування;

г) пряме котирування;

д) фіксинг;

е) режим валютного курсу;

є) конвертованість;

ж) зворотне котирування.


Завдання 12. На сьогоднішній день валютний курс гривні встановлюється на основі (виберіть правильний варіант відповіді):

а) торгів на міжбанківському валютному ринку України;

б) операцій на Українській міжбанківській валютній біржі;

в) інформації про купівлю-продаж валют на світовому валютному ринку;

г) операцій на готівковому валютному ринку;

д) операцій на ринку валютних капіталів.


Завдання 13. Співвідношення усіх фактичних платежів, здійснюваних даною країною іншим країнам та всіх надходжень, отриманих нею із-за кордону за певний період часу – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) платіжний баланс;

б) сальдо платіжного балансу;

в) дефіцит платіжного балансу;

г) структура платіжного балансу;

д) баланс поточних операцій;

е) баланс операцій з капіталом і фінансовими інструментами.


Завдання 14. Розділ платіжного балансу, який містить інформацію про рух резервних активів офіційних органів даної країни – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) фінансовий рахунок;

б) офіційні валютні резерви;

в) рахунок операцій з капіталом;

г) баланс операцій з капіталом і фінансовими інструментами;

д) баланс поточних операцій.


Завдання 15. Балансовий підсумок визначеного набору зовнішньоекономічних операцій, здійснених за певний період часу – це (виберіть правильний варіант відповіді):

а) активне сальдо платіжного балансу;

б) пасивне сальдо платіжного балансу;

в) платіжний баланс;

г) дефіцит платіжного балансу;

д) сальдо платіжного балансу;

е) структура платіжного балансу.


Завдання 16. Що з перерахованого нижче є внутрішніми факторами впливу на платіжний баланс (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) міжнародний рух капіталів що позначається на спрямованості фінансових потоків між країнами;

б) рівень інфляції в країні, що позначається на конкурентоспроможності національних виробників та впливає на динаміку експортно-імпортних операцій;

в) структура світової торгівлі, що впливає на попит на продукцію виробників різних країн;

г) державні витрати і величина бюджетного дефіциту, що визначають масштаби державних запозичень, в тому числі і на зовнішніх ринках;

д) структура національної економіки, що визначає частку експортно-орієнтованих підприємств;

е) зміни у світовій валютній системі, що визначають вплив міжнародних валютно-кредитних відносин і організацій, які їх забезпечують на стан платіжних балансів різних країн;

є) форс-мажорні обставини, що впливають на зовнішньоекономічні умови;

ж) рівень міжнародної конкуренції, який визначає частку окремих країн у світовій економіці.


Завдання 17. Що з перерахованого нижче є зовнішніми факторами впливу на платіжний баланс (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) міжнародний рух капіталів що позначається на спрямованості фінансових потоків між країнами;

б) рівень інфляції в країні, що позначається на конкурентоспроможності національних виробників та впливає на динаміку експортно-імпортних операцій;

в) структура світової торгівлі, що впливає на попит на продукцію виробників різних країн;

г) державні витрати і величина бюджетного дефіциту, що визначають масштаби державних запозичень, в тому числі і на зовнішніх ринках;

д) структура національної економіки, що визначає частку експортно-орієнтованих підприємств;

е) зміни у світовій валютній системі, що визначають вплив міжнародних валютно-кредитних відносин і організацій, які їх забезпечують на стан платіжних балансів різних країн;

є) форс-мажорні обставини, що впливають на зовнішньоекономічні умови;

ж) рівень міжнародної конкуренції, який визначає частку окремих країн у світовій економіці.


Завдання 18. Що з перерахованого нижче є економічними інструментами впливу на стан платіжного балансу (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) обов’язковий продаж валютної виручки експортерами;

б) девальвація;

в) ревальвація;

г) концентрація валютних операцій в уповноважених банках;

д) дисконтна політика;

е) обмеження норм вивезення іноземної валюти резидентами і нерезидентами;

є) дефляційна політика;

ж) обмеження на купівлю-продаж валюти на внутрішньому валютному ринку.


Завдання 19. Що з перерахованого нижче є адміністративними інструментами впливу на стан платіжного балансу (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) обов’язковий продаж валютної виручки експортерами;

б) девальвація;

в) ревальвація;

г) концентрація валютних операцій в уповноважених банках;

д) дисконтна політика;

е) обмеження норм вивезення іноземної валюти резидентами і нерезидентами;

є) дефляційна політика;

ж) обмеження на купівлю-продаж валюти на внутрішньому валютному ринку.


Завдання 20. Що з перерахованого нижче є компонентами офіційних золотовалютних резервів (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) іноземна валюта;

б) норма обов’язкового резервування;

в) операції на валютному ринку;

г) резервна позиція в МВФ;

д) SDR (спеціальні права запозичення);

е) валютні інтервенції;

є) кошти комерційних банків на рахунку у центральному банку;

ж) золотий запас;

з) валютні депозити юридичних та фізичних осіб;

и) готівкові валютні заощадження населення.


Завдання 21. Що з перерахованого нижче є основними причинами необхідності формування офіційних золотовалютних резервів країни (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) забезпечення міжнародних торгово-економічних та фінансово-кредитних відносин, що здійснюються на рівні держав, належною кількістю платіжних засобів;

б) накопичення необхідних ресурсів для інвестування економіки;

в) покриття дефіциту державного бюджету;

г) покриття дефіциту платіжного балансу;

д) проведення центральним банком девізної політики;

е) формування національного багатства;


Завдання 22. Диверсифікація офіційних золотовалютних резервів відноситься до (виберіть правильний варіант відповіді):

а) інструментів грошово-кредитної політики;

б) загальних інструментів валютної політики;

в) спеціальних інструментів валютної політики;

г) інструментів девальвації і ревальвації національної валюти;

д) інструментів загальноекономічної політики;

е) інструментів зовнішньоекономічної політики.


Завдання 23. Що з перерахованого нижче є головними завданнями диверсифікації офіційних золотовалютних резервів (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) мінімізація валютних ризиків;

б) підвищення ліквідності центрального банку;

в) забезпечення стійкості вітчизняної банківської системи;

г) оптимізація структури національного багатства;

д) забезпечення відповідності резервів структурі зовнішньоторгового обороту.


Завдання 24. Що з перерахованого нижче є факторами впливу на обсяги офіційних золотовалютних резервів (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) масштаби зовнішньоекономічних операцій;

б) попит на кредитні ресурси всередині країни;

в) сальдо платіжного балансу;

г) величина зовнішнього боргу країни;

д) величина дефіциту державного бюджету;

е) політична ситуація;

є) темпи інфляції;

ж) динаміка руху капіталів і кредитів.


Завдання 25. Що з перерахованого нижче є факторами впливу на склад та структуру офіційних золотовалютних резервів (виберіть правильні варіанти відповідей):

а) ступінь доларизації економіки;

б) динаміка обмінних курсів резервних валют на світових валютних ринках;

в) угоди та домовленості в рамках МВФ та інших міжнародних валютно-кредитних організацій;

г) показники економічного розвитку країн-емітентів резервних валют;

д) величина зовнішнього боргу країн-емітентів резервних валют;

е) рівень розвитку строкового сегменту національного валютного ринку;

є) кон’юнктура на світових ринках золота;

ж) особливості митно-тарифної політики країни.


Завдання 26. До валютних операцій, які підлягають ліцензуванню, належать (виберіть правильні варіанти відповіді):

а) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України;

б) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

г) неторговельні операції з валютними цінностями;

д) усі перелічені вище операції.


Завдання 27. Основними формами організації міжнародних розрахунків є наступні (виберіть правильні варіанти відповіді):

а) інкасо;

б) платіжне доручення;

в) платіжна вимога-доручення;

г) акредитив;

д) відкритий рахунок.


Завдання 28. Моментом здійснення авансового платежу на користь іноземного партнера вважається (виберіть правильний варіант відповіді):

а) дата списання коштів з валютного рахунку резидента;

б) дата зарахування коштів на рахунок партнера;

в) дата отримання банківського кредиту на здійснення платежу.


Завдання 29. Суб’єктами міжбанківського валютного ринку України є (виберіть правильні варіанти відповіді):

а) Національний банк України;

б) підприємства, установи й організації;

в) комерційні банки;

г) фізичні особи – нерезиденти;

д) фізичні особи – резиденти.


Завдання 30. Обов’язковий продаж валютної виручки експортерами в Україні передбачає (виберіть правильний варіант відповіді):

а) продаж 100% валютних надходжень;

б) продаж 50% валютних надходжень;

в) продаж 30% валютних надходжень;

г) продаж 20% валютних надходжень;

д) відмінено в Україні.


Завдання 31. Які різновиди валютних операцій дозволяється здійснювати на міжбанківському валютному ринку України (виберіть правильні варіанти відповіді):

а) операції “спот”;

б) операції “форвард”;

в) операції “своп”;

г) ф’ючерсні операції;

д) опціонні операції.

Схожі:

Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconПрограма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Поняття валютної політики, її стратегічні І тактичні цілі. Характеристика основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів...
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconРобочий зошит з дисципліни «валютна політика»
Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні основи валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «валютна політика»
Суб’єкти валютної політики. Основні функції органів державного регулювання валютної сфери в Україні
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconТема Світова валютна система Сутність валютного курсу та його види
Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconТема світова валютна система сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи

Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconТеорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І
...
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconІндивідуальні завдання з курсу «валютна політика»
Роль золота у структурі офіційних валютних резервів І у міжнародній валютній системі
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconМетодика викладання англійської мови (ІІІ курс) Структура навчальної дисципліни
Змістовий модуль Теоретичні засади методики навчання іноземних мов. Формування фонетичних навичок
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconМодуль: Організац
Тема Праця як об’єкт організації. (Соціально-економічна сутність праці. Предмет, завдання та зміст курсу. Функції та принципи організації...
Тестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи