Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки icon

Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Скачати 42.54 Kb.
НазваМісце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Дата14.08.2012
Розмір42.54 Kb.
ТипДокументи

Тематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни „Банківські операції”

 1. Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки.


 2. Правова система діяльності банків в Україні, її структура.

 3. Структура банківської системи України, та функції банків.

 4. Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків.

 5. Банківські активи (вимоги) та характеристика операцій по їх формуванню банками.

 6. Банківські послуги (гарантійні, посередницькі, трастові, консультаційні), їх суть та значення при здійсненні банківської діяльності.

 7. Перспективи розширення та розвитку ринку банківських послуг в Україні.

 8. Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення в сучасний період.

 9. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення та класифікація.

 10. Принципи організації безготівкових розрахунків та характеристика основних методів їх здійснення.

 11. Поточні та інші рахунки клієнтів в банках, порядок їх відкриття та закриття.

 12. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками. Електронні платежі.

 13. Документооборот та документообіг, проблеми та шляхи їх вдосконалення на сучасному етапі.

 14. Характеристика розрахунків за допомогою платіжних доручень.

 15. Характеристика розрахунків за допомогою платіжних вимог-доручень.

 16. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників.

 17. Акредитивна форма розрахунків.

 18. Характеристика чекової форми розрахунків.

 19. Розрахункові операції банків з векселями.

 20. Розрахунки за допомогою заліку взаємних вимог.

 21. Контроль банків при здійсненні безготівкових розрахунків.

 22. Організація системи міжбанківських розрахунків в Україні: зміст, організаційні та нормативно-правові засади.

 23. Кореспондентські відносини між банками України, моделі обслуговування кореспондентських рахунків, контроль за їх станом.

 24. Характеристика системи електронних міжбанківських розрахунків на рівні регіональних розрахункових палат.

 25. Характеристика системи електронних міжбанківських розрахунків на рівні центральної розрахункової палати.

 26. Характеристика платіжних інструментів СЕП (програмно-технічні комплекси; захист інформації; електронна пошта).

 27. Розрахунки шляхом прямих кореспондентських відносин.

 28. Характеристика власних розрахункових систем комерційних банків.

 29. Клірингові центри, особливості організації та роботи.

 30. Економічний контроль за здійсненням міжбанківських розрахунків.

 31. Необхідність, зміст та основні завдання роботи банків з готівкового обігу.

 32. Порядок проведення касових операцій в народному господарстві України.

 33. Методи визначення ліміту залишку готівки в касах клієнтів банку, їх роль та значення в народному господарстві.

 34. Порядок та строки здавання готівки (виручки) підприємствами і організаціями в каси комерційних банків.

 35. Необхідність та основні завдання прогнозування надходжень готівки до кас комерційних банків.
^

36. Контроль банків за виконанням прогнозованих обсягів надходжень готівки в їх каси.


37. Необхідність та основні завдання прогнозування видач готівки з кас комерційних банків.

38. Організація контролю банків за видачею готівки із їх кас.

 1. Порядок регулювання касових ресурсів в Україні. Касово-емісійний прогноз комерційного банку.

 2. Суть та значення системи емісійно-касового регулювання.

 3. Загальна характеристика основних елементів системи емісійно-касового регулювання в Україні.

 4. Резервні фонди грошових білетів та монети НБУ, порядок їх створення та лімітування.

 5. Оборотні каси НБУ, порядок організації та їх значення у системі емісійно-касового регулювання в Україні.

 6. Касове обслуговування НБУ комерційних банків.

 7. Контроль за здійсненням емісійно-касових операцій.

 8. Поняття, суть та значення банківських ресурсів, їх види та класифікація.

 9. Власний капітал банку, його структура та джерела формування.

 10. Функції та механізм поповнення власного капіталу банку.

 11. Характеристика основних форм та видів залучених банківських ресурсів.

 12. Депозитні операції комерційних банків, їх види та характеристика.

 13. Характеристика методів управління ресурсами комерційних банків на макро- та мікроекономічному рівнях.

 14. Облікова політика НБУ, її суть та механізм дії.

 15. Політика регулювання мінімальних резервів.

 16. Політика відкритого ринку, її межі та наслідки.

 17. Управління ресурсами на мікрорівні комерційними банками.

 18. Кредитні та інші вкладення ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання.

 19. Загальна характеристика основних нормативних показників діяльності комерційного банку, їх роль та значення для регулювання ресурсів банків та їх розміщення.

 20. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах.

 21. Суб’єкти та об’єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова робота банків з позичальниками.

 22. Форми позичкових рахунків та сфера їх застосування.

 23. Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин.

 24. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування.

 25. Визначення строків та порядок погашення позик.

 26. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

 27. Умови та порядок відстрочки погашення позик.

 28. Кредитні ризики та управління ними. Їх класифікація.

 29. Форми забезпечення своєчасності та повноти повернення позик.

 30. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Економічна робота банків з “кредитним портфелем”.

 31. Банківський контроль та кредитні санкції. Напрямки вдосконалення механізму видачі та погашення позик.

Схожі:

Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconМ. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”
З’ясувати суть І особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль в соціально-економічному розвитку...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconТема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Роль І значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconЗабезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків
Стабільний розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить від рівня достатності ресурсного потенціалу банків, який виступає...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconЗабезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків
Стабільний розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить від рівня достатності ресурсного потенціалу банків, який виступає...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconЗабезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків
Стабільний розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить від рівня достатності ресурсного потенціалу банків, який виступає...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconТема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу
Статус центрального банку І основна мета його діяльності. Правовий статус центрального банку. Основний правовий акт, що регулює діяльність...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconКартка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи
«Центрально-міське відділення Промінвестбанку в м. Фастів» І зат банк»Ренесанс» м. Фастів Київської обл. Проведено аналіз формування...
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconТема Роздрібні банківські послуги, їх зміст, значення І сучасний стан Значення та роль роздрібного банківського бізнесу в діяльності вітчизняних комерційних банків
Перспективи впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки iconОцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва
України виступає суттєвим фактором економічного зростання в умовах глобалізації світової економіки. Виконання важливих функцій, таких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи