Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання icon

Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Скачати 48.88 Kb.
НазваПерелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Дата14.08.2012
Розмір48.88 Kb.
ТипДокументи

Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції”

для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Вибір варіанту контрольної роботи

повинен відповідати номеру

у журналі академічної групи


Варіант № 1
  1. Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки.

  2. Контроль банків за виконанням прогнозованих обсягів надходжень готівки в їх каси.


Варіант № 2

1. Правова система діяльності банків в Україні, її структура.

2.Необхідність та основні завдання прогнозування видач готівки з кас комерційних банків.

Варіант № 3

1. Структура банківської системи України, та функції банків.

2. Організація контролю банків за видачею готівки із їх кас.


Варіант № 4

1. Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків.

2. Порядок регулювання касових ресурсів в Україні. Касово-емісійний прогноз комерційного банку.

Варіант № 5

1. Банківські активи (вимоги) та характеристика операцій по їх формуванню банками.

2. Суть та значення системи емісійно-касового регулювання.


Варіант № 6

1. Банківські послуги (гарантійні, посередницькі, трастові, консультаційні), їх суть та значення при здійсненні банківської діяльності.

2.Загальна характеристика основних елементів системи емісійно-касового регулювання в Україні.

Варіант № 7

1. Перспективи розширення та розвитку ринку банківських послуг в Україні.

2. Резервні фонди грошових білетів та монети НБУ, порядок їх створення та лімітування.

Варіант № 8

1. Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення в сучасний період.

2. Оборотні каси НБУ, порядок організації та їх значення у системі емісійно-касового регулювання в Україні.


Варіант № 9

1. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення та класифікація.

2. Касове обслуговування НБУ комерційних банків.


Варіант № 10

1. Принципи організації безготівкових розрахунків та характеристика основних методів їх здійснення.

2. Контроль за здійсненням емісійно-касових операцій.


Варіант № 11

1. Поточні та інші рахунки клієнтів в банках, порядок їх відкриття та закриття.

2. Поняття, суть та значення банківських ресурсів, їх види та класифікація.


Варіант № 12

1. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками. Електронні платежі.

2. Власний капітал банку, його структура та джерела формування.


Варіант № 13

1. Документооборот та документообіг, проблеми та шляхи їх вдосконалення на сучасному етапі.

2. Функції та механізм поповнення власного капіталу банку.


Варіант № 14

1. Характеристика розрахунків за допомогою платіжних доручень.

2. Характеристика основних форм та видів залучених банківських ресурсів.


Варіант № 15

1. Характеристика розрахунків за допомогою платіжних вимог-доручень.

2. Депозитні операції комерційних банків, їх види та характеристика.


Варіант № 16

1. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників.

2. Характеристика методів управління ресурсами комерційних банків на макро- та мікроекономічному рівнях.

Варіант № 17

1.Акредитивна форма розрахунків.

2.Облікова політика НБУ, її суть та механізм дії.


Варіант № 18

1.Характеристика чекової форми розрахунків.

2.Політика регулювання мінімальних резервів.


Варіант № 19

1.Розрахункові операції банків з векселями.

2.Політика відкритого ринку, її межі та наслідки.

Варіант № 20

1.Розрахунки за допомогою заліку взаємних вимог.

2. Управління ресурсами на мікрорівні комерційними банками.


Варіант № 21

1.Контроль банків при здійсненні безготівкових розрахунків.

2.Кредитні та інші вкладення ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання.

Варіант № 22

1.Організація системи міжбанківських розрахунків в Україні: зміст, організаційні та нормативно-правові засади.

2.Загальна характеристика основних нормативних показників діяльності комерційного банку, їх роль та значення для регулювання ресурсів банків та їх розміщення.


Варіант № 23

1.Кореспондентські відносини між банками України, моделі обслуговування кореспондентських рахунків, контроль за їх станом.

2.Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах.


Варіант № 24

1.Характеристика системи електронних міжбанківських розрахунків на рівні регіональних розрахункових палат.

2.Суб’єкти та об’єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова робота банків з позичальниками.


Варіант № 25

1.Характеристика системи електронних міжбанківських розрахунків на рівні центральної розрахункової палати.

2.Форми позичкових рахунків та сфера їх застосування.


Варіант № 26

1.Характеристика платіжних інструментів СЕП (програмно-технічні комплекси; захист інформації; електронна пошта).

2.Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин.


Варіант № 27

1.Розрахунки шляхом прямих кореспондентських відносин.

2.Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування.

Варіант № 28

1.Характеристика власних розрахункових систем комерційних банків.

2.Визначення строків та порядок погашення позик


Варіант № 29

1.Клірингові центри, особливості організації та роботи.

2.Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

Варіант № 30

1.Економічний контроль за здійсненням міжбанківських розрахунків.

2.Умови та порядок відстрочки погашення позик.


Варіант № 31

1.Необхідність, зміст та основні завдання роботи банків з готівкового обігу.

2.Кредитні ризики та управління ними. Їх класифікація.


Варіант № 32

1.Порядок проведення касових операцій в народному господарстві України.

2.Форми забезпечення своєчасності та повноти повернення позик.


Варіант № 33

1.Методи визначення ліміту залишку готівки в касах клієнтів банку, їх роль та значення в народному господарстві.

2.Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Економічна робота банків з “кредитним портфелем”.


Варіант № 34

1.Порядок та строки здавання готівки (виручки) підприємствами і організаціями в каси комерційних банків.

2.Банківський контроль та кредитні санкції. Напрямки вдосконалення механізму видачі та погашення позик.

Варіант № 35

1.Необхідність та основні завдання прогнозування надходжень готівки до кас комерційних банків.

2.Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки.
Питання склала кандидат економічних наук, доцент Галапуп Наталія Дем’янівна

Схожі:

Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconПерелік питань до заліку з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Перелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи