Закон України «Про банки І банківську діяльність» icon

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Скачати 96.52 Kb.
НазваЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Дата14.08.2012
Розмір96.52 Kb.
ТипЗакон

ЛІТЕРАТУРА

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ»


 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3-47. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

 2. Закон України «Про вексельний обіг в Україні» від 5 квітня 2001 року N 2374-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.128 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2374-14

 3. Закон України «Про відповідальність за невчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року №543/96-ВР. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=543%2F96-%E2%F0

 4. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – №7. – С.3 – 23. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=679-14

 5. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 6. – С. 3 – 21. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14

 6. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р., № 1280-ІV // Відомості Верховної Ради України, 1995 р., – № 20. – ст. 143.

 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. – № 5. – С. 46 – 110. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

 8. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2006. – № 10. – С. 8 – 64. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0483-04

 9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. – № 2. – С. 3 – 70. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

 10. Положення про електронні гроші в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 04.22.2020 № 481 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1336-10

 11. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 16.12.2003 р. № 508 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 3. – С.3– 32. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0174-03

 12. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223 Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-10

 13. Правила Національної системи масових електронних платежів / Затверджено постановою Правління Національного банку України № 620 від 10.12.2004 р. // Нормативні акти Національного банку України. – 2005. – № 2. – С. 100 – 140.

 14. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с.

 15. Банківські операції: Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М.Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 16. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

 17. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 18. Берніков В. Аналітичний огляд роботи Національної системи масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 64 – 66.

 19. Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2005 році // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 2. – С. 5 – 7.

 20. Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у першому кварталі 2006 року // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 5. – С. 33.

 21. Берніков В. НСМЕП: огляд розвитку у 2006 році // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 2. – С. 23 – 25.

 22. Віднійчук-Вірван Л. А. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2007. – 190 с.

 23. Вовчак О. Д., Шпаргало Г. Є., Андрійків Т. Я. Платіжні системи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 341 с.

 24. Демківський А. В. Вексельна справа: Навч. посібник. К.: Либідь, 2003. – 336с.

 25. Доклад рабочей группы по принципам и практическим аспектам банка международных расчетов (БМР): «Ключевые принципы для системно значимых платежных систем» // Вестник Банка России.–2002.–№18.–19.

 26. Дьяченко Б., Денисов В. Оценка эффективности платежной системы // Корпоративные системы. – 2000. – № 2. – С. 59 – 67.

 27. Єгоричева С. Б.Організація діяльності банків у зарубіжних країнах: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 28. Єрохіна Н. А., Микитина О. Г. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2002. – № 3. – С. 134 – 140.

 29. Жидко К. Шляхи забезпечення дохідності операцій банку з платіжними картками // Вісник Національного банку України. – 2003.–№5.–С.28–31.

 30. Івченко І., Лук’янов Д. Побудова онлайнової підсистеми управління криптографічними ключами для внутрішньої інформаційної мережі НБУ // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 4. – С. 44 – 48.

 31. Канафина Р. М., Медяк Н. А. и др. Отдельные направления развития платежных систем и расчетов // Деньги и кредит. – 2003. –№2.–С.48–56.

 32. Коваль І., Берніков В. Огляд розвитку системи масових електронних платежів із квітня 2004 року // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 2. – С. 15 – 17.

 33. Коваль І., Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 1. – С. 8 – 10.

 34. Компанієць С. Перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 4. – С. 33 – 34.

 35. Концепція оверсайту платіжних систем в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua /B_zakon/Draft/19022010/proekt.pdf

 36. Копытин В. Ю. Модели осуществления расчетов в платежных системах // Финансы и кредит. – 2005. – № 3 (171). – C. 9 – 20.

 37. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – С. 21 – 23.

 38. Кравець В. М. Інтернет комерція в Україні // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 3. – С. 9 – 12.

 39. Кравець В. М. Місце та роль НСМЕП на картковому рину України // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 3. – С. 14 – 17.

 40. Кравець В., Мумінова-Савінова Г. Організація контролю за операціями з банківськими платіжними картками // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 1. – С. 39 – 40.

 41. Куриляк В. Платіжні системи в Інтернеті: порівняльний аналіз // Банківська справа. – 2001. – С. 29 – 33.

 42. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2007 році // Вісник Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 42 – 44.

 43. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2008 році // Вісник Національного банку України. – 2009. – №2. – С. 29 – 31.

 44. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році // Вісник Національного банку України. – 2010. – №2. – С. 29 – 31.

 45. Макарова М. В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”. – 2002. – 272с.

 46. Махаєва О. Електронні гроші в Європі та в Україні // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 9. – С. 22 – 24.

 47. Махаєва О. Основні принципи для системно важливих платіжних систем // Вісник Національного банку України. – 2000. – №6. – С.56–58.

 48. Махаєва О., Харченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 12. – С.48 – 53.

 49. Міжбанківські розрахунки через СЕП НБУ у 2006 році // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 3. – С. 40 – 41.

 50. Мірошниченко Т. Підсумки роботи СЕП у 2000 році // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 2. – С. 57 – 59.

 51. Мірошниченко Т. СЕП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2001 році // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 3. – С. 55 – 56.

 52. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у четвертому кварталі 2007 року // Вісник Національного банку України.– 2008. – № 2. – С. 39 – 41.

 53. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф., А. М.Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 54. Нестеренко Г., Чорновіл В., Білоус О., Калініченко В., Сокол О. Система платежів по телефону “Телебанк-24” // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 9. – С. 44 – 49.

 55. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів – новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 9. – С. 44 – 49.

 56. Омельчук Л. Стан міжбанківських розрахунків, що здійснювалися через СЕМП НБУ в 2003 році // Вісник Національного банку України. – 2004.– № 3. – 28 – 29.

 57. Офіційний сайт асоціації учасників НСМЕП [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ansmep.kiev.ua.

 58. Офіційний сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua

 59. Патрікац Л. Банкіри вчилися на Поділлі // Вісник Національного банку України. – 2008, № 7. – С. 3 – 7.

 60. Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 41 – 43.

 61. Пиріг С. О. Платіжні системи. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 62. Підсумки роботи НСМЕП у 2007 році [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/NSMEP/2007.pdf

 63. Підсумки роботи НСМЕП у 2008 році // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 3. – С. 37-38.

 64. Підсумки роботи НСМЕП у 2008 році [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/NSMEP/NSMEP_4years.pdf.

 65. Підсумки роботи НСМЕП у 2010 році [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/NSMEP/2010.pdf

 66. Підсумки роботи НСМЕП у першому півріччі 2009 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/NSMEP/2009_H1.pdf.

 67. Платіжні системи: навч. посібник для студентів вищ. Закладів освіти / В.А.Ющенко, А.С.Савченко, С.Л.Цокол, І.М.Новак, В.П.Страхарчук. К.:Либідь, 1998.–416с.

 68. Режим реального часу. Проблеми практичного застосування СЕП // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 4. – С. 26.

 69. Решетніков П. Досвід використання інформаційних технологій у банківській справі // Вісник Національного банку України. – 2004. – №4. – С.40 – 43.

 70. Річний звіт Національного банку України за 2009 рік. К.: НБУ, 2010.– 206 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2009.pdf

 71. Руденко Л. В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 376 с.

 72. Савлук М. І. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 11. – С. 10 – 14.

 73. Савченко А., Бондарович Г. ТОПАЗ – основа для побудови інтегрованої платіжної системи України // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 3. – С. 11 – 14.

 74. Савченко А., Бургіна Є. Виконання Базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 8. – С. 38 – 41.

 75. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 8.–С.3–12.

 76. Савченко А., Івченко І., Михайлова В. Система електронних платежів нового покоління // Вісник Національного банку України. – 2007. – №2.– С. 2–4.

 77. Савченко А., Коваль І. СЕП: виповнюється перше десятиліття // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 7. – С. 28 – 31.

 78. Савченко А., Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 5. – С.10 – 12.

 79. Савченко А., Михайлова В. СЕП-2: результати промислового впровадження // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 4. –С.24–25.

 80. Система термінових переказів НБУ // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 5. – С. 10 – 12.

 81. Скорик М., Герасимова О. Функціонування кредитної установи в Національній системі масових електронних платежів: досвід Імексбанку // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 5. – С. 47 – 51.

 82. Страхарчук В. П. Ризики платіжних систем: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 94 с.

 83. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 11. – С. 69 – 71.

 84. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2002 році // Вісник Національного банку України. – 2003. – №4. – С. 29 – 37.

 85. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2004 році // Вісник Національного банку України. – 2005. – №4. – С. 9 – 14.

 86. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник Національного банку України. – 2007. – №4.–С.2–9.

 87. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році // Вісник Національного банку України. – 2008. – №4. – С. 30 – 35.

 88. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2008 році // Вісник Національного банку України. – 2009. – №4. –С.44–51.

 89. Харченко В. Регулювання функціонування платіжних систем та процесу переказу грошей в Україні з використанням платіжних карток // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 7. – С. 62 – 66.

 90. Харченко В., Капралов Р. “Електронний студентський” – перший крок до впровадження “соціальної картки” // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 7. – С. 42 – 45.

 91. Харченко В., Капралов Р. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 32 – 37.

 92. Харченко В., Самійленко А. Європейське право та договірно-правові відносини банків і клієнтів при здійсненні операцій із використанням платіжних карток в Україні // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С. 22 – 26.

 93. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: A. M. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. A. M. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 94. Чайковський Я. І. Аналітична оцінка функціонування платіжної системи України // Обліково-аналітичні системи господарської діяльності в Україні. Науковий збірник / За ред. В. Є Швеця. – Львів: Інтереко, 2005. – Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск. 15 (частина 2). – С. 450 – 454.

 95. Чайковський Я. І. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 210 с.

 96. Чайковський Я. І. Порівняльний аналіз моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. Випуск 14. 2005 рік. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”. – С. 94 – 97.

 97. Чайковський Я. Платіжна система України у контексті розвитку світогосподарських зв’язків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004 . – 174 – 178.

 98. Чистякова Т., Гаврилюк О. Чеки в системі безготівкових розрахунків // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 8. – С. 57 – 59.

 99. Чмелик Г. Розвиток внутрішньодержавних небанківських платіжних систем // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 3. – С. 30 – 33.

 100. Шевченко С. СЕП і СТП: підсумки роботи за рік // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 2. – С. 41 – 42.

 101. Шкудун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 1. – С. 41 – 43.

 102. Шульга Н., Сокольська О., Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 3. – С.50 – 54.

 103. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 4. – С. 32 – 35.

 104. Электронная система денежных расчетов: Пер. с англ. А. Липис, Т. Маршалл, Я. Линкер; Предисл. А. А. Мовчана. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 269 с.

Схожі:

Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. 2001. № С. 5 12
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. – 2001. № С. 5 12
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. № С. 3 47
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № – С. 3 –...
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47
...
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон України «Про Національний банк України». Закон України «Про банки І банківську діяльність». Головна мета банківського регулювання І банківського нагляду.
move to 0-13673366
Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Закон України «Про банки І банківську діяльність» iconЛ и с т n 5-16н245 від 28. 05. 2001 Повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 62 Закон
Про банки І банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану юридичних І фізичних осіб, яка становить банківську...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи