Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” icon

Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Скачати 125.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Дата14.08.2012
Розмір125.21 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“БАНКІВСЬКА СПРАВА”


Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська справа” самостійно у період між сесіями і здається викладачу напередодні іспиту.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань програми та розрахункової частини у вигляді задачі.

Кожен студент вибирає свій варіант контрольної роботи. Номер варіан­та повинен відповідати номеру студента у журналі обліку відвіду­­вання занять академічної групи. Наприклад, 1 – 1, 2 – 2, … 21 – 21, 22 – 1, 23 – 2 і т д.

Наступним етапом після вибору варіанту є опрацювання 3-4 літе­ра­турних джерел з обраних питань і задачі (підручники і навчальних посібники, монографії і наукові статті).

Контрольна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обся­гом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може бути різним залежно від специфіки обраних питань, наявності статистичного і фактичного матеріа­лу, схем, таблиць чи графіків тощо. В середньому він повинен склада­ти до 10 сторінок для кожного питання роботи та до 4 сторінок для задачі.

При виконанні і оформленні контрольної роботи необхідно дотриму­ва­тись наступних вимог:

 • на титульній сторонці студент повинен обов’язково вказати назву дис­ципліни (наприклад, контрольна робота з дисципліни “Платіжні сис­теми”), групу (наприклад, студента групи БСсз – 51), прізвище, ім’я та по батькові (Іваськів Наталії Миколаївни) та номер варіанта (наприклад, варіант № 5);

 • на першій сторінці роботи слід повторити № варіанта і з нового рядка написати назву першого питання і відповідь;

 • друге питання розпочинається з нової сторінки, на якій вказують назву другого питання і відповідь;

 • задача розпочинається з нової сторінки, на якій переписують повну умову та завдання. Розв’язок задачі оформляється поєднанням розрахункової частини із стислим викладенням логічного ходу вирішення задачі;

 • на останній сторінці роботи оформляється список використаної літерату­ри, який складається за алфавітом з дотриманням певних стандартів: спочатку вказується прізвище та ініціали автора, потім назва роботи, місце видання і видавництво, а також рік видання і загальна кількість сторінок (див. список рекомендованої літератури).

Контрольна робота виконується до початку сесії, під час якої відбува­ється іспит з дисципліни “Платіжні системи”. Без контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту з дисципліни “Платіжні системи”. Контрольна робота подається студентом безпосередньо на іспиті з дисципліни “Платіжні системи”.

Варіанти контрольних робіт

Варіант № 1

 1. Суть, значення і правова основа діяльності платіжної системи.

 2. Система міжнародних автоматизованих розрахунків ТАРГЕТ (TARGET).

 3. Задача 1.

Варіант №2

 1. Елементи платіжної системи України.

 2. Швейцарська міжбанківська клірингова система ШМКС (SIC).

 3. Задача 2.

Варіант № 3

 1. Основні вимоги до платіжних систем.

 2. Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій СВІФТ (SWIFT).

 3. Задача 3.

Варіант № 4

 1. Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками.

 2. Становлення системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

 3. Задача 4.

Варіант № 5

 1. Учасники платіжних систем та їх функції: банківські установи.

 2. Організаційна структура і нормативна база НСМЕП.

 3. Задача 5.

Варіант № 6

 1. Учасники платіжних систем та їх функції: центральний банк.

 2. Спеціальні платіжні засоби (платіжні картки) НСМЕП.

 3. Задача 6.

Варіант № 7

 1. Учасники платіжних систем та їх функції: спеціалізовані посередники.

 2. Суть та мета створення Національної системи масових електронних платежів.

 3. Задача 7.

Варіант № 8

 1. Класифікація платіжних систем.

 2. Еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток.

 3. Задача 8.

Варіант № 9

 1. Суть та види платіжних інструментів.

 2. Емісія платіжних карток.

 3. Задача 9.

Варіант № 10

 1. Інструменти безготівкових розрахунків. Загальна характеристика кредитового і дебетового переказу.

 2. Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

 3. Задача 10.

Варіант № 11

 1. Дебетові платіжні інструменти: переказний і простий вексель; чек, єврочеки і дорожній (туристський) чек; банківська тратта, поштовий переказ (поштове доручення) і прямий дебет..

 2. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП.

 3. Задача 11.

Варіант № 12

 1. Кредитові платіжні інструменти.

 2. Функціонування СЕП у файловому режимі та у режимі реального часу.

 3. Задача 12.

Варіант № 13

 1. Платіжна картка – інструмент розрахунків і кредитування: суть і види платіжних карток, кредитні і дебетові картки.

 2. Загальні умови виконання міжбанківського переказу через СЕП.

 3. Задача 13.

Варіант № 14

 1. Проблема вибору платіжного інструмента. Переваги карткових розрахунків.

 2. Відкриття та закриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні.

 3. Задача 14.

Варіант № 15

 1. Організація розрахунків: розрахунки на чистій основі.

 2. Суть та структурна схема системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

 3. Задача 15.

Варіант № 16

 1. Організація розрахунків: розрахунки на валовій основі.

 2. Система термінових міжнародних грошових переказів Вестерн Юніон (Western Union).

 3. Задача 16.

Варіант № 17

 1. Ризики в платіжних системах.

 2. Система “Інтернет-банкінг”.

 3. Задача 17.

Варіант № 18

 1. Відповідальність при здійсненні переказу грошей.

 2. Чековий кліринг у розрахункових палатах США.

 3. Задача 18.

Варіант № 19

 1. Система переказу грошових коштів і цінних паперів Федеральної резервної системи США Фед Уайр (Fedwire).

 2. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

 3. Задача 19.

Варіант № 20

 1. Система міжбанківських клірингових розрахунків США ЧІПС (CHIPS).

 2. Розвиток Національної системи масових електронних платежів.

 3. Задача 20.

Варіант № 21

 1. Автоматизована система клірингових розрахунків Великобританії ЧАПС (CHAPS).

 2. Сучасний стан системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

 3. Задача 21.ЗАДАЧА 1


Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 2


Клієнт банку 10 червня подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

 1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 3


Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 4


Клієнт банку 10 червня подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

 1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 5


Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк А і банк В використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк А відправив платіжне повідомлення до банку В для отримання від нього грошових коштів на суму 110000 грн., а банк В відправив платіжне повідомлення до банку А для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і В.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Чи є ефективним залік?

ЗАДАЧА 6


Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк А і банк В використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк А відправив платіжне повідомлення до банку В для отримання від нього грошових коштів на суму 110000 грн., а банк В відправив платіжне повідомлення до банку А для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і В.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Вирахуйте відсоток заліку та обрунтуйте його ефективність у даному випадку.

ЗАДАЧА 7


Тернопільська меблева фабрика “Нова” і Тернопільенерго уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, заснованих на кредитовому переказі.

Станом на 05 червня Тернопільська меблева фабрика “Нова” спожила електроенергії на суму 120000 грн.

На поточному рахунку Тернопільенерго на початок операційного дня 05 червня знаходилось 100000 грн., а меблевої фабрики – 125000 грн.

Завдання:

 1. Поясність сутність кредитового переказу.

 2. Які платіжні інструменти базуються на кредитових переказах коштів?

 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на кредитовому переказі коштів?

 4. Якими будуть дії банку платника і банку отримувача коштів?

ЗАДАЧА 8


01 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 52 на суму 200000 грн. на перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності відповідно до договору. На 20 червня залишок на рахунку клієнта банку склав 210000 грн. Банк списав 200000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які платник має право застосовувати до обслуговуючого банку за несвоєчасне списання коштів з поточного рахунку.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 9


10 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 32 на суму 300000 грн. на перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до договору. 01 червня банк платника оплатив платіжне доручення. Банк отримувача списав 300000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 20 червня.

Завдання.

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 10


Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк С і банк Д використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк С відправив платіжне повідомлення до банку Д для отримання від нього грошових коштів на суму 10000 грн., а банк Д відправив платіжне повідомлення до банку С для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і Д.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Чи ефективним є залік?

ЗАДАЧА 11

01 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 52 на суму 200000 грн. на перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності відповідно до договору. На 20 червня залишок на рахунку клієнта банку склав 210000 грн. Банк списав 200000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які платник має право застосовувати до обслуговуючого банку за несвоєчасне списання коштів з поточного рахунку.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 12

Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 13

Клієнт банку 10 червня подав у банк платіжне доручення № 22 на суму 100000 грн. на перерахування грошових коштів за відвантажені товари і надані послуги згідно договору. Банк платника оплатив доручення протягом операційного часу, але через вину банку отримувача сума була списана з його кореспондентського рахунку 30 червня.

Завдання:

 1. Які санкції отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 14

Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк А і банк В використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк А відправив платіжне повідомлення до банку В для отримання від нього грошових коштів на суму 110000 грн., а банк В відправив платіжне повідомлення до банку А для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і В.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Чи є ефективним залік?

ЗАДАЧА 15

10 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 32 на суму 300000 грн. на перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до договору. 01 червня банк платника оплатив платіжне доручення. Банк отримувача списав 300000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 20 червня.

Завдання.

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 16

Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк С і банк Д використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк С відправив платіжне повідомлення до банку Д для отримання від нього грошових коштів на суму 10000 грн., а банк Д відправив платіжне повідомлення до банку С для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть та вид клірингу, використовують банки А і Д.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Вирахуйте відсоток заліку та обрунтуйте його ефективність у даному випадку.

ЗАДАЧА 17

Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 50000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 18

01 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 52 на суму 200000 грн. на перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності відповідно до договору. На 20 червня залишок на рахунку клієнта банку склав 210000 грн. Банк списав 200000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 10 червня.

Завдання:

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які платник має право застосовувати до обслуговуючого банку за несвоєчасне списання коштів з поточного рахунку.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 19

10 червня клієнт подав у банк платіжне доручення № 32 на суму 300000 грн. на перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до договору. 01 червня банк платника оплатив платіжне доручення. Банк отримувача списав 300000 грн. зі свого кореспондентського рахунку 20 червня.

Завдання.

 1. Визначити та обгрунтувати санкції, які отримувач має право застосовувати до банку за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок.

 2. Розрахувати суму штрафу.

ЗАДАЧА 20

Клієнт банку 01 червня подав у банк платіжне доручення № 12 на суму 150000 грн. на перерахування коштів за тару згідно договору. Залишок на рахунку дозволяв оплатити платіжне доручення в термін, але через вину банку сума була списана з його кореспондентського рахунку 20 червня.

Завдання:

 1. Які санкції клієнт (платник) має право застосовувати до банку за несвоєчасне списання коштів з рахунку? Відповідь обґрунтуйте за допомогою чинного законодавства.

 2. Визначте суму штрафу.

ЗАДАЧА 21

Для зменшення потреби в грошових коштах і для спрощення процесу обміну платіжними повідомленнями банк С і банк Д використовують систему взаємозаліку на основі клірингу.

Банк С відправив платіжне повідомлення до банку Д для отримання від нього грошових коштів на суму 10000 грн., а банк Д відправив платіжне повідомлення до банку С для отримання від нього грошових коштів на суму 90000 грн.

Завдання:

 1. Поясніть суть клірингу. Який вид клірингу використовується банками А і Д.

 2. Які етапи включає кліринг.

 3. Визначте сальдо взаємних вимог.

 4. Проведіть операції з клірингу.

 5. Чи ефективним є залік?

Схожі:

Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” icon8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот І грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи