Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год icon

Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год
Скачати 48.38 Kb.
НазваПлани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год
Дата14.08.2012
Розмір48.38 Kb.
ТипДокументи

Плани проведення практичних (семінарських) занять


Практичне заняття 1. Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год.

 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.

 2. Походження та форми організації центральних банків.

 3. Особливості організації та функціонування Федеральної резервної системи США як центрального банку цієї країни.

 4. Статус центрального банку і основна мета його діяльності.

 5. Незалежність центральних банків.


Практичне заняття 2. Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год.

 1. Функції центральних банків у країнах з ринковою економікою:

 • емісія банкнот;

 • банк банків;

 • банкір уряду;

 • реалізація грошово-кредитної політики.

 1. Особливості організації та діяльності Європейського центрального банку:

 • необхідність створення Європейського центрального банку;

 • організаційна структура та органи управління ЄЦБ;

 • функції та операції, які виконє Європейський центральний банк.


Практичне заняття 3. Створення та організація діяльності комерційних банків – 2 год.

 1. Сутність та основні види комерційних банків.

 2. Створення комерційних банків та контроль за їх діяльністю.

 3. Зарубіжна практика рейтингової оцінки надійності комерційних банків. Американська система САМЕLS.

 4. Організаційна структура комерційного банку.

 5. Зміст та завдання банківського менеджменту.


Практичне заняття 4. Формування ресурсів комерційного банку – 2 год.

 1. Формування та функції власного капіталу банку. Загальна методика визначення складу капіталу і розрахунку його достатності, затверджена Базельським комітетом з банківського нагляду.

 2. Депозитні операції комерційного банку.

 3. Характеристика основних видів рахунків, що відкривають і обслуговують зарубіжні банки:

 • НАУ-рахунок;

 • “рахунки автоматичного перерахування коштів” (ATS-рахунки);

 • “рахунки з автоматичною очисткою”;

 • депозитні рахунки грошового ринку.


Практичне заняття 5. Формування ресурсів комерційного банку – 2 год.

 1. Системи страхування банківських депозитів.

 2. Недепозитні методи залучення ресурсів комерційними банками.

 3. Депозитно-кредитні операції на міжбанківському ринку. Ставка LIBOR.

 4. Механізми рефінансування комерційних банків з боку центрального банку.

 5. Сутність та причини виникнення євровалютного ринку. Його сегменти.


Практичне заняття 6. Комерційний банк у системі грошових розрахунків – 2 год.

 1. Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків. Механізм відкриття рахунків клієнтів у зарубіжних краї­нах.

 2. Механізм чекових розрахунків. Новації, які застосовують зарубіжні банки при організації роботи з чеками. Кросований чек.

 3. Банківські платіжні картки та механізм їх використання.

 4. Переваги використання банківських платіжних карток при проведенні розрахунків.


Практичне заняття 7. Комерційний банк у системі грошових розрахунків – 2 год.


 1. Новітні банківські технології у розрахунковому обслуговуванні клієнтів. Банківські автомати.

 2. Види дистанційного обслуговування клієнтів зарубіжних ко­мерційних банків:

 • телефонний банкінг;

 • SMS-банкінг;

 • система “домашній банк”;

 • Інтернет-банкінг. Переваги та недоліки Інтернет-банків.

 1. Міжбанківські системи переказу коштів:

 • Fedwire та СНІРS (Clearing House Interbank System);

 • Швейцарська міжбанківська клі­рингова система SIC (Swiss Interbank Clearing);

 • система розрахункової мережі банку Японії (ВOJ-NET);

 • ВАСS – Bankers Automated Clearing Services і CHAPS – Clearing House Automated System.


Практичне заняття 8. Кредитні операції банків – 2 год.

 1. Організація кредитної діяльності у зарубіжних банках.

 2. Кредитна політика комерційного банку. Меморандум про кредитну політику.

 3. Класифікація банківських кредитів відповідно до міжнародної практики.


Практичне заняття 9. Кредитні операції банків – 2 год.

 1. Організація кредитної діяльності в зарубіжних банках. Функції та завдання підрозділів зарубіжного банку по управлінню кредитним процесом.

 2. Етапи процесу кредитування.

 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника і ризику, що пов’язаний з наданням позики:

 • зарубіжна банківська практика комплексної рейтингової оцінки кредитних заявок;

 • правило п’яти “сі”, що застосовується у США;

 • система оцінки кредитоспроможності клі­єнта CAMPARI, що використовується в англійських банках.


Практичне заняття 10. Кредитні операції банків – 2 год.

 1. Механізм формування відсоткової ставки за позиками:

 • модель встановлення ставки за кредитами – “вартість плюс”;

 • модель встановлення плати за кредит виходячи з розміру певної уніфікованої ставки.;

 • ставка “прайм – рейт”, що приймається у США за базову ставку;

 • міжбанківські ставки пропозиції кредитних ресурсів (ставка LIBOR, у США – ставка купівлі ресурсів на ринку федера­льних фондів);

 • політика цінового лідерства.

 1. Особливості процедури споживчого кредитування у промислово розвинених країнах:

 • економічний зміст споживчого кредитування;

 • характеристика видів споживчого кредитування, які пропонують зарубіжні банки;

 • створення та функціонують бюро кредитних істо­рій;

 • система кредитного скорингу.


Практичне заняття 11. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами – 2год.

  1. Сутність та види банківських інвестицій. Спільні та відмінні риси, які є у кредитуванні та інвестуванні. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції.

  2. Класифікація цінних паперів. Державні цінні папери. Недержавні цінні папери.

  3. Цілі інвестиційної діяльності зарубіжного банку.

  4. Інвестиційна політика та управління портфелем цінних паперів. Інвестиційний портфель. Ризики інвестиційної діяльності. Активні стратегії. Пасивні стратегії. “Метод сходів”. “Метод штанги”.


Практичне заняття 12. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами – 2год.

 1. Види емісійної діяльності комерційного банку:

 • як інвестори;

 • як професійні учасники ринку, виконуючи рі­зноманітні види діяльності;

 • як емі­тенти цінних паперів.

 1. Процедура емісії зарубіжними банками акцій та облігацій.

 2. Сек’юритизація активів комерційних банків.

 3. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Банківскь “європейська” та небанківська “американська” моделі організації ринку цінних паперів. Дилерська та брокерська діяльність банків.

Схожі:

Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconПлани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття 1
Практичне заняття Основи організації банківського кредитування фізичних осіб – 2 год
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год icon4. плани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconПлани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconТематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconТематика практичних занять з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconV. плани семінарських занять змістовий модуль І загальні питання психології дитячої семінарське заняття 1 (2 год.). Методологія, методика та метод у психології дитячій. Семінарське заняття до лекцій за темами
Предмет та завдання психології дитячої. Основні теорії психічного розвитку дитини
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Плани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття Центральні банки та їх роль в економіці – 2 год iconПлани семінарських занять змістовий модуль І методологічні засади підготовки вчителя початкових класів до викладання української мови в початкових класах. Семінарське заняття 1
Літературознавча підготовка майбутнього вчителя до аналізу художнього твору (4 год). Форма роботи «Круглий стіл»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи