Міжнародна банківська справа icon

Міжнародна банківська справа
НазваМіжнародна банківська справа
Сторінка1/14
Дата14.08.2012
Розмір1.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міжнародна банківська справа

ТЕМА 1

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ


 1. Головною невід’ємною ланкою сучасної банківської системи рин­кового типу є:

а) банківська система;

б) небанківські фінансово-кредитні установи;

в) центральний емісійний банк;

г) кредитна система.

 1. Органом еко­номічного та організаційно-правого регулювання банківської системи рин­кового типу є:

а) уряд;

б) центральний емісійний банк;

в) Міністерство фінансів;

г) комерційні банки.

 1. Що відрізняє центральний емісійний банк від інших ланок грошово-кредитної системи?

а) функції;

б) операції;

в) послуги;

г) банківські продукти.

 1. Центральний емісійний банк особливу роль відіграє в:

а) економіці;

б) зовнішній політиці;

в) соціальній сфері;

г) внутрішній політиці.

 1. Органом координування і регулювання грошово-кредитної системи країни є:

а) уряд;

б) центральний банк;

в) Міністерство фінансів;

г) державна податкова адміністрація.

 1. У різних країнах центральні банки називають по-різному:

а) комерційний;

б) центральний, національний;

в) фінансовий;

г) народний, державний, резервний.

 1. Центральний банк – це

а) установа другого рівня банківської системи держави;

б) установа першого рівня банківської системи держави, яка виконує притаманні тільки їй функції і завдання;

в) установа третього рівня кредитної системи;

г) комерційна установа.

 1. Коли виникли центральні емісійні банки?

а) у ХVII столітті;

б) у ХVIIІ столітті;

в) у ХХ столітті;

г) у ХІХ столітті.

 1. До якого періоду між банками не існувало розподілу функцій?

а) до ХХ століття;

б) до ХІХ століття;

в) до ХХІ століття;

г) до 1990-х рр.

 1. Яка причина об’єктивно вимагала централізації і державної монополізації емісії банкнот?

а) розвиток товарного виробництва та обміну;

б) швидкий розвиток кредитної системи у ХІХ ст. супроводжувався ростом банкнотної емісії;

в) розвиток торгівлі;

г) розвиток комерції.

 1. Як спочатку називався центральний банк?

а) народним;

б) центральним;

в) емісійним;

г) національним.

 1. Протягом якого століття у більшості кра­їн світу було створено спеціальні емісійні банки?

а) ХVIIІ століття;

б) ХІХ століття;

в) ХХ століття;

г) ХХІ століття.

 1. Практично створення емісійних банків йшло двома шляхами:

а) 1) революційний; 2) еволюційний;

б) 1) еволюційний; 2) створення центрального банку державою;

в) 1) суб’єктивний; 2) об’єктивний;

г) 1) централізований; 2) децентралізований.

 1. Яким шляхом у більшості країн світу були створені центральні банки?

а) еволюційним;

б) створення центрального банку державою;

в) суб’єктивним;

г) децентралізованим.

 1. Центральні банки за характером власності поділяються на:

а) емісійні, національні, народні;

б) державні, акціонерні, змішані;

в) акціонерні та товариства з обмеженою відповідальністю;

г) приватні, кооперативні.

 1. Особливості статусу центральних бан­ків обумовлені тим, що:

а) у державних банків капітал належить державі;

б) вони поєднують у собі окремі риси банків­ської установи і органу державного управління;

в) це комерційні установи;

г) це установи мікроекономічного рівня.

 1. Під правовим статусом центрального банку розуміють:

а) його функції;

б) його роль і місце в системі інших державних органів, що закріплені законодавством;

в) операції;

г) банківські послуги.

 1. Центра­льні банки є юридичними особами, майно яких:

а) не відокремлено від майна держави;

б) відокремлено від майна держави;

в) майно належить державі;

г) майно належить комерційним банкам.

 1. Основним правовим актом, що регулює діяльність центрального банку, є:

а) закон про державний бюджет країни;

б) закон про центральний банк країни;

в) закон про грошову систему країни;

г) закон про кредитну систему.

 1. Закон про центральний банк країни встановлює:

а) основні права і обов’язки кредитних інститутів щодо до центрального банку;

б) організаційно-правовий статус центрального банку, процедуру призначення його керівництва, його статус у взаємовідносинах з державою, його пов­новаження як емісійного центру країни;

в) операції комерційних банків;

г) функції комерційних банків.

 1. Разом із законом про центральний банк його взаємовідносини з іншими установами банківської системи регулюються, як правило:

а) законом про державний бюджет країни;

б) законом про грошову систему країни;

в) законом про банківську діяльність;

г) законом про спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

 1. Який закон визначає основні права і обов’язки кредитних інститутів щодо до центрального банку?

а) закон про банківську діяльність.

б) закон про центральний банк країни;

в) закон про державний бюджет країни;

г) закон про спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

 1. Який закон встановлює організаційно-правовий статус центрального банку, процедуру призначення його керівництва, його статус у взаємовідносинах з державою, його пов­новаження як емісійного центру країни?

а) закон про банківську діяльність;

б) закон про центральний банк країни;

в) закон про державний бюджет країни;

г) закон про спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

 1. Основною метою діяльності усіх центральних банків країн сві­ту, яка зазначена у відповідних законах, є

а) отримання прибутку;

б) забезпечення стабільності національної валюти;

в) комерційний розрахунок;

г) забезпечення стабільності функціонування фінансово-кредитної системи держави.

 1. Критерії незалежності центрального банку:

а) ефективність, оперативність, економічність, безпека, надійність, зручність;

б) підзвітність центрального банку, самостійність центрального банку;

в) строковість, повернення, платність, цільовий характер, забезпечення;

г) взаємовідносини з урядом, визначення в Законі функцій, Порядок призначення Голови.

 1. Відповідно до рішення країни-членів ЄС країна, що не забезпечила на законодавчому рівні і в реальності високого ступеня незалежності свого центрального банку

а) може бути членом Об’єднаної Європи;

б) не може бути членом Об’єднаної Європи;

в) може бути членом Об’єднаної Європи частково;

г) може бути членом Європейського Союзу.

 1. Якою функцією передбачено, що центральному банку країни, як правило, належить монопольне право емісії (створення) готівки (банкнот і монет)?

а) банк банків;

б) емісія грошей;

в) регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики;

г) банк уряду.

 1. Якою функцією передбачено, що центральний банк здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування комерційних банків?

а) банк банків;

б) емісія грошей;

в) регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики;

г) банк уряду.

 1. Якою функцією передбачено, що центральний банк веде рахунки урядових установ, у тому числі міністерства фінансів, акумулює податки і проводить платежі за розпорядженням казначейства, виступає радником уряду з фі­нансових питань?

а) банк банків;

б) емісія грошей;

в) регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики;

г) банк уряду.

 1. Якою функцією передбачено, що центральний банк займається розробкою і реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку стійкого розвитку економіки через цінову стабільність?

а) банк банків;

б) емісія грошей;

в) регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики;

г) банк уряду.

 1. Виконуючи функцію банку банків, центральний банк країни:

а) здійснює емісію готівки;

б) здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування комерційних банків;

в) веде рахунки урядових установ, у тому числі міністерства фінансів, акумулює податки і проводить платежі за розпорядженням казначейства, виступає радником уряду з фі­нансових питань;

г) займається розробкою і реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку стійкого розвитку економіки через цінову стабільність.

 1. Виконуючи функцію банку уряду, центральний банк країни:

а) здійснює емісію готівки;

б) здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування комерційних банків;

в) веде рахунки урядових установ, у тому числі міністерства фінансів, акумулює податки і проводить платежі за розпорядженням казначейства, виступає радником уряду з фі­нансових питань;

г) займається розробкою і реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку стійкого розвитку економіки через цінову стабільність.

 1. Виконуючи регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики, центральний банк країни:

а) здійснює емісію готівки;

б) здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування комерційних банків;

в) веде рахунки урядових установ, у тому числі міністерства фінансів, акумулює податки і проводить платежі за розпорядженням казначейства, виступає радником уряду з фі­нансових питань;

г) займається розробкою і реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку стійкого розвитку економіки через цінову стабільність.

 1. Випускаючи грошові кошти, центральний банк країни:

а) здійснює емісію готівки;

б) здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування комерційних банків;

в) веде рахунки урядових установ, у тому числі міністерства фінансів, акумулює податки і проводить платежі за розпорядженням казначейства, виступає радником уряду з фі­нансових питань;

г) займається розробкою і реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку стійкого розвитку економіки через цінову стабільність.

 1. Депозитні гроші емітують (випускають):

а) тільки центральний банк;

б) тільки комерційні банки;

в) як центральний банк, так і комерційні банки;

г) тільки спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

 1. Центральний банк здійснює кредитно-розрахункове і касове обслуговування:

а) підприємств;

б) населення;

в) підприємств і населення;

г) комерційних банків.

 1. Центральний банк країни безпосередньо:

а) не має справ з суб’єктами господарювання та з насе­ленням;

б) має справи з суб’єктами господарювання та з насе­ленням;

в) має справи тільки з суб’єктами господарювання;

г) має справи тільки з насе­ленням;

 1. Клієнтурою центрального банку є:

а) суб’єкти господарювання та насе­лення;

б) саме комерційні банки, які виступають у ролі посередників між економікою країни та центральними банками;

в) тільки суб’єкти господарювання;

г) тільки насе­лення;

 1. Головним за­вданням грошово-кредитної політики центрального банку є:

а) отримання прибутку;

б) забезпе­чення розвитку вироб­ництва товарів і послуг;

в) збере­ження стабільної купівельної спроможності національної грошової одиниці та забезпечення еластичної системи платежів та розрахун­ків;

г) комерційний розрахунок.

 1. Для грошово-кредитної політики характерні:

а) прямі методи впливу на процес відтворення;

б) непрямі методи впливу на процес відтворення;

в) об’єктивні методи впливу на процес відтворення;

г) суб’єктивні методи впливу на процес відтворення.

 1. Залежно від господарської кон’юнктури, розріз­няють два основних типи грошово-кредитної політики, кожен з яких характеризується відповідним набором інструментів і поєд­нанням економічних та адміністративних методів:

а) революційна та еволюційна;

б) рестрикційна та експансіоністська;

в) суб’єктивна та об’єктивна;

г) макроекономічна та мікроекономічна.

 1. Рестрикційна грошово-кредитна політика:

а) су­проводжується розширенням масштабів кредитування, послаб­ленням обмежень зростання кількості грошей в обігу;

б) спрямована на створення більш жорстких умов та об­меження обсягів кредитних операцій комерційних банків;

в) супроводжується розширенням товарного виробництва та обігу;

г) спрямована на зростання обсягів кредитних операцій комерційних банків.

 1. Експансіоністська грошово-кредитна політика:

а) су­проводжується розширенням масштабів кредитування, послаб­ленням обмежень зростання кількості грошей в обігу;

б) спрямована на створення більш жорстких умов та об­меження обсягів кредитних операцій комерційних банків;

в) супроводжується розширенням товарного виробництва та обігу;

г) спрямована на зниження обсягів кредитних операцій комерційних банків.

 1. Яка грошово-кредитна політика су­проводжується розширенням масштабів кредитування, послаб­ленням обмежень зростання кількості грошей в обігу?

а) рестрикційна;

б) експансіоністська;

в) революційна;

г) еволюційна;

 1. Яка грошово-кредитна політика спрямована на створення більш жорстких умов та об­меження обсягів кредитних операцій комерційних банків?

а) рестрикційна;

б) експансіоністська.

в) революційна;

г) еволюційна;

 1. Центральні банки мають у своєму розпорядженні три основних інструменти грошово-кредитної політики:

а) активні операції, пасивні операції, банківські послуги;

б) зміна облікового відсотка, зміна норм обов’язкових резервів комерційних банків, операції на відкритому ринку;

в) депозитні операції, кредитні операції, розрахунково-касове обслуговування;

г) залучення депозитів, видача кредитів, ведення рахунків.

 1. На спроможність комерційних банків отримувати креди­ти у центральному банку впливає:

а) зміна норм обов’язкових резервів комерційних банків;

б) операції на відкритому ринку;

в) зміна облікового відсотка;

г) пасивні операції.

 1. Операції по купівлі або продажу центральним банком цінних паперів з фік­сованою дохідністю за власний рахунок представляють собою:

а) зміна норм обов’язкових резервів комерційних банків;

б) операції на відкритому ринку;

в) облікову або дисконтну політику;

г) пасивні операції.

 1. Маастрихтська угода набула чинності:

а) 1 січня 1999 року;

б) 1 листопада 1993 року;

в) 1 січня 1990 року;

г) 1 січня 1995 року.

 1. Європейський центральний банк розпочав роботу:

а) 1 січня 1999 року;

б) 1 листопада 1993 року;

в) на початку липня 1998р;

г) 1 січня 1995 року.

 1. Європейський центральний банк знаходиться у:

а) Києві;

б) Базелі (Швейцарія);

в) Франкфурті-на-Майні (ФРН);

г) Парижі (Франція).

 1. До складу Європейської сис­теми центральних банків (ЄСЦБ) входять Європейський центральний банк та на­ціональні центральні банки:

а) держав Східної Європи;

б) держав – членів ЄС;

в) держав Центральної Європи;

г) держав Західної Європи.

 1. Якому центральному банку характерний еволюційний шлях розвитку;

а) НБУ;

б) банк Англії;

в) Німецький федеральний банк;

г) Федеральна резервна система.

 1. Організаційно-правовими формами центральних банків є:

а) унітарний державний банк;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) акціонерне товариство з різною часткою участі держави;

г) система банків, які у сукупності виконують функції центрально­го банку.

 1. Функція центрального банку – “банк банків” полягає у:

а) веденні рахунків урядових установ;

б) забезпеченні функціонування платіжної системи;

в) реалізації грошово-кредитної політики;

г) наданні кредитів банківським установам.

 1. Європейська система центральних банків – це:

а) національні центральні банки держав-членів ЄС;

б) Європейський центральний банк;

в) Європейський центральний банк, національні центральні банки держав-членів ЄС, НБУ;

г) національні центральні банки держав-членів ЄС.

 1. Керівними органами Європейської системи центральних банків є:

а) Рада Правління;

б) Керівна Рада і Правління;

в) Керівна Рада, Виконавчий Комітет, Генеральна Рада;

г) Рада директорів.

 1. До банків другого рівня належать:

а) центральний банк, комерційні банки;

б) комерційні банки, фінансово-кредитні установи;

в) тільки комерційні банки;

в) спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

 1. Які центральні банки є державними, капітал яких належить державі?

а) Австрійський національний банк;

б) Банк Англії, Банк Франції, Німецький федеральний банк;

в) Банк Японії;

г) Федеральна резервна система.

 1. Головною ланкою банківської системи ринкового типу є:

а) комерційні банки;

б) уряд;

в) центральний банк;

г) фінансові посередники.

 1. Створення ЦБ державою характерно для такого шляху:

а) еволюційний;

б) директивний;

в) базисний;

г) немає вірної відповіді.

 1. Якого ЦБ не існує, за характером власності:

а) державний;

б) приватний;

в) змішаний;

г) акціонерний.

 1. Основною метою діяльності усіх ЦБ, яка зазначається як головна у банківському законодавстві є:

а) емісія грошей;

б) регулювання грошового ринку;

в) контроль за комерційними банками;

г) забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

 1. Що із вищезазначеного не належить до критеріїв незалежності центрального банку:

а) підзвітність ЦБ;

б) взаємовідносини з урядом;

в) економічна незалежність;

г) порядок призначення Голови ЦБ;

д) самостійність ЦБ.

 1. Для якої із вищезазначених ознак ЦБ характерно: здійснення кредитно-розрахункового обслуговування банків:

а) банк уряду;

б) провідник грошово-кредитної політики;

в) регулятор грошового ринку;

г) банк банків;

д) немає вірної відповіді.

 1. Політика ЦБ, котра спрямована на обмеження кредитних операцій банків – це:

а) рестрикційна;

б) інфляційна;

в) експансійна;

г) стабілізаційна.

 1. Який ЦБ розпочав свою роботу у 1998 році у Франкфурті-на-Майні:

а) Німецький ЦБ;

б) Французький ЦБ;

в) Європейський ЦБ;

г) немає вірної відповіді.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Міжнародна банківська справа iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Міжнародна банківська справа icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Міжнародна банківська справа iconПерелік питань до заліку з дисципліни "Міжнародна банківська справа"
Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника І ризику, що пов’язаний з наданням позики
Міжнародна банківська справа iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Міжнародна банківська справа iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Міжнародна банківська справа iconС. С. Родченко банківська справа конспект
Родченко, С. С. Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – Облік І аудит І 050107...
Міжнародна банківська справа icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Міжнародна банківська справа iconНа 2014-2015 навчальний рік
Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування,...
Міжнародна банківська справа iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Міжнародна банківська справа iconПротокол №6 від 15. 12. 2010
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси І кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи