Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів icon

Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Скачати 42.06 Kb.
НазваНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Дата14.08.2012
Розмір42.06 Kb.
ТипДокументи


Назва дисципліни - Ресурсна політика банків (ВС 1)


Зміст дисципліни: Змістовий модуль 1. Порядок структурного формування банківських ресурсів. Тема 1. Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів. Тема 2. Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль 2. Планування та регулювання ресурсів комерційних банків. Тема 3. Планування ресурсів комерційних банків. Тема 4. Основні засади регулювання ресурсів комерційних банків в Україні.

Попередні умови - Вивчення курсу ”Ресурсна політика банків” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (економічна теорія, гроші та кредит, банківські операції, центральний банк та грошово-кредитна політика, грошово-кредитні системи зарубіжних країн тощо), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

^ Мета й завдання вивчення дисципліни. Головним завданням курсу „Ресурсна політика комерційних банків” є вивчення студентами методологічних та методичних питань соціально-економічних процесів, принципів організації та формування ресурсі комерційних банків, методик розрахунку нормативів, пов’язаних із капіталом банку, прийомів статистичного аналізу та подання інформації. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичної реалізації проведення та управління банківськими ресурсами.

В результаті вивчення курсу ”Ресурсна політика банків” студенти повинні:

 • засвоїти суть, значення, будову, класифікацію, порядок формування та використання капіталу комерційних банків тощо;

 • вміти розрізняти та виконувати основні банківські операції, знати їх законодавчу основу;

 • здійснювати аналіз та економічну інтерпретацію банківської фінансової інформації та робити обґрунтовані висновки;

 • набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності на робочому місці в комерційному банку.

Навчальні матеріали.

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 21.12.00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. – 2001.- № 8.- С.5 - 12.

 2. Закон України “Про заставу” від 2.10.1992р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 47.- С. 141.

 3. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України №141 від 14 квітня 1998р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1998.- Випуск 2.- С. 12.

 4. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / Затверджене постановою Правління Національного банку Україн № 279 від 6 липня 2000р. // Нормативні акти Національного банку України.- 2000.- Випуск 9.- С. 54.

 5. Положення “Про кредитування” / Затверджене постановою Правління Національного банку України № 246 від 28 вересня 1995р.

Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни.

Усі наведені вище теми є обов’язковими.

Статус дисципліни – вибіркова дисципліна для підготовки магістрів з циклу дисциплін за вибором навчального закладу.

^ Викладацький склад – лектор і екзаменатор к.е.н., доцент Галапуп Н.Д.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 72 год. (2 кредити ECTS), в тому числі лекції – 12 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота студентів 46 год., індивідуальна робота – 2 год. Дисципліна вивчається на 5 курсі протягом 2 триместру, тижневе навантаження – 1 год. лекцій та 1 год. практичних занять.

^ Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються лекції, в тому числі з використанням мультимедійного проектора та інших ТЗН, практичні заняття, індивідуальні заняття, виконання ситуаційних завдань під керівництвом викладача та самостійно тощо.

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • оцінювання виконання ІНДЗ;

 • підсумковий письмовий екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

(%)

Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (Поточне опитування)

Модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ)

Модуль 4

(письмовий залік)

Разом

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

10

10

10

30

40

100


Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)Схожі:

Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconТематика практичних занять з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconТематика самостійної роботи студентів з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”

Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconМісце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconЗміст дисципліни
...
Назва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів iconНапрямки оптимізації ресурсної бази банку
В умовах посилення конкуренції на ринку банківських послуг особливої актуальності набуває питання формування фінансових ресурсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи