Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни icon

Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни
Скачати 249.92 Kb.
НазваБанківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір249.92 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»


1.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль3(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль4 (підсумкова оцінка за ІНДЗ)

Заліковий модуль5(письмовий екзамен)

10%

10%

30%

10%

100

Тиждень

(6 )

Тиждень

(10 )

Тиждень

(11)

Тиждень

( 12)


^ 2.ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентом самостійно на основі опрацьованого матеріалу. Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою комп’ютера. Об’єм КПІЗ повинен не перевищувати 24 сторінки.

Варіант 1

 1. Оформити пакет документів для отримання споживчого кредиту.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Банк видав кредит у розмірі 15000 грн на 9 місяців за ставкою 25% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.

4.Кредити фізичним особам надаються шляхом:

а) видачі готівки з каси банку;

б) перерахування коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження;

в) перерахування коштів на рахунки юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) встановлення кредитного ліміту під пластикову картку.

5.Бланковий кредит це:

а) кредит під заставу цінних паперів;

б) кредит без забезпечення;

в) кредит під заставу майнових прав;

г) державний кредит

6.Споживчий кредит в іноземній валюти надається:

а) готівкою через касу банку або касу відділення банку;

б) перерахуванням коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження;

в) перерахуванням коштів на рахунок юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) не надається.


Варіант 2

 1. Оформити пакет документів для отримання автокредиту

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Кредит у розмірі 50000 грн, виданий за ставкою 24% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.

 4. Яким чином можна використати кредитні кошти в національній валюті з карткового рахунку?

а) отримати готівку в банкоматі;

б) отримати готівку в касі банку;

в) перерахувати кошти на інший рахунок;

г) розрахуватися в торговій мережі за товари та послуги.

 1. Хто може отримати споживчий кредит:

а) громадяни України;

б) резиденти України;

в) нерезиденти України.

г) неповнолітні.

 1. З якою періодичністю здійснюється нарахування відсотків за споживчими кредитами:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) згідно умов кредитного договору.


Варіант 3

 1. Оформити пакет документів для отримання іпотечного кредиту

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 12000 грн видано на 2 роки зі ставкою 20% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.

 4. Оцінка фінансового стану позичальника-фізичної особи для розрахунку резерву проводиться:

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щорічно;

г) одноразово в момент надання кредиту.

 1. Кредити в іноземній валюті надаються:

а) на поточний рахунок позичальника;

б) на картковий рахунок позичальника;

в) готівкою через касу банку;

г) безготівковим переводом на рахунок юридичної особи –продавця товарів та послуг.

 1. Які картки можуть бути використані для видачі кредиту в іноземній валюті:

а) будь які карти;

б) картки міжнародних платіжних систем;

в) внутрішні картки банку;

г) смарт-картки.


Варіант 4

 1. Оформити пакет документів для видачі кредитної картки

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 70000 грн видано на три роки за ставкою 20% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щомісячно.

 4. Яке забезпечення споживчих кредитів приймається до уваги при розрахунку резервів:

а) застава майна позичальника;

б) застава майна інших юридичних та фізичних осіб;

в) порука інших фізичних та юридичних осіб;

г) страхування фінансових ризиків.

 1. Як часто складається акт перевірки заставного майна позичальника:

а) одноразово при наданні кредиту;

б) один раз на протязі календарного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.

 1. Чи повинен банк обов’язково укладати договір про співпрацю з магазином для здійснення кредитування фізичних осіб на придбання товарів народного споживання цього магазину?

а) так;

б) ні.


Варіант 5

 1. Оформити пакет документів для отримання позики на нагальні потреби. .

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Банк видав кредит у розмірі 8000 грн на 6 місяців за ставкою 28% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.

4. Чи може фізична особа, перебуваючи за кордоном, погасити валютний кредит?

а) може погасити;

б) не може погасити;

в) може якщо це передбачено кредитним договором;

г) може якщо передбачено інструктивними матеріалами.

5.Якими документами оформлюється видача кредиту у безготівковому вигляді фізичним особам ?

а) платіжне доручення, підписане уповноваженим працівником дирекції;

б) розпорядження клієнта;

в) платіжне доручення, підписане уповноваженими працівниками дирекції/філіалу та розпорядження клієнта;

г) видатковий ордер.

6.Кредитні лінії в іноземній валюті відкриваються позичальникам за допомогою:

а) дебетової картки;

б) кредитової картки;

в) будь-якої платіжної картки;

г) кредитної картки міжнародних платіжних систем.


Варіант 6

 1. Оформити пакет документів для видачі кредиту фізичній особі-підприємцю.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Кредит у розмірі 20000 грн, виданий за ставкою 25% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.

4.Короткотерміновий кредит, фіксований за розміром, який забезпечується рухомим майном або фінансовими правами, які можна легко реалізувати: а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.

5. Вид кредитних відносин з приводу надання кредитів під заставу виключно нерухомого майна:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.

6. Метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого ліміту здійснює платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.


Варіант 7

 1. Оформити пакет документів для видачі споживчого кредиту під заставу депозиту.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 10000 грн видано на 2 роки зі ставкою 24% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.

4.Позика що надається банком клієнту – фізичній особі в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і поновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит .

5. Яким чином можна використати кредитні кошти в національній валюті з карткового рахунку?

а) отримати готівку в банкоматі;

б) отримати готівку в касі банку;

в) перерахувати кошти на інший рахунок;

г) розрахуватися в торговій мережі за товари та послуги.

6. Хто може отримати споживчий кредит:

а) громадяни України;

б) резиденти України;

в) нерезиденти України.


Варіант 8

 1. Банк видав іпотечний кредит у сумі 80 000 грн на термін 12 років під 18 відсотків річних. Необхідно розробити графік щомісячних платежів погашення основної суми боргу та відсотків.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 50000 грн видано на три роки за ставкою 22% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щомісячно.

4. З якою періодичністю здійснюється нарахування відсотків за споживчими кредитами:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) згідно умов кредитного договору.

5. Яке забезпечення споживчих кредитів приймається до уваги при розрахунку резервів:

а) застава майна позичальника;

б) застава майна інших юридичних та фізичних осіб;

в) порука інших фізичних та юридичних осіб;

г) страхування фінансових ризиків.

6.Як часто складається акт перевірки заставного майна позичальника:

а) одноразово при наданні кредиту;

б) один раз на протязі календарного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.


Варіант 9

 1. Оформити кредитну справу.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Банк видав кредит у розмірі 13000 грн на 9 місяців за ставкою 28% річних. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків за кредит.

4. Джерелом сплати процентів за кредит є:

а) прибуток кредитора;

б) позичковий капітал;

в) прибуток позичальника;

г) дотації державного бюджету;

5. У товарній формі може бути кредит:

а) споживчий;

б) комерційний;

в) банківський;

г) державний.

6. .Який із видів кредиту може виконувати емісійну функцію? Виберіть варіант відповіді:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський.


Варіант 10

 1. Здійснити порівняльний аналіз програм іпотечного кредитування двох банків (на вибір).

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Кредит у розмірі 32000 грн, виданий за ставкою 25% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.

4. Кредитна картка - це:

а) засіб здійснення безготівкових розрахунків;

б) різновид пластикових карток;

в) картка яка дозволяє клієнту отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом карти ліміту при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів.

5. Який власний внесок покупця за товар встановлено за програмою «Розстрочка»?:

а) 0%;

б) не менше 10%;

в) не менше 25%;

г) не менше 30%;

6. Який вид страхування використовується за програмою «Автомобілі в кредит»?

а) будь-який;

б) Повне КАСКО;

в) ЦВ;

г) КАСКО;


Варіант 11

 1. Здійснити порівняльний аналіз програм споживчого кредитування двох банків (на вибір).

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 17000 грн видано на 2 роки зі ставкою 18% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально

4. Максимальний термін кредитування по споживчому кредитування (за винятком програми «Житло у кредит» складає:

в) 3 роки;

б) 5 років;

в) 10 років;

г) за згодою банку більше 15 років.

5. Вкажіть обов’язкові умови застосування програми «Автомобіль в кредит»:

а) страхування;

б) договір з автоділером;

в) зворотній викуп;

г) відмітка у техпаспорті.

6. Яке цільове призначення вказується в кредитному договорі, валюта-долари США?

а) для споживчих потер;

б) для придбання товарів народного споживання;

в) для проведення розрахунків платіжною карткою;

г) для проведення розрахунків за товарами народного споживання.


Варіант 12

 1. Порівняти програми автокредитування двох банків.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

3. Визначити, якою буде норма процента, якщо надано позику в розмірі 250 тис. грн., а річний дохід з цього капіталу — 20 тис. грн. Проаналізувати чинники, від яких залежить норма процента.

4. Що є забезпеченням за програмою «ОНІКС-розстрочка»?

а) застава побутової техніки;

б) страхування фінансового ризику;

в) застава побутової техніки + договір страхування фінансового ризику;

г) страхування фінансового ризику = зворотній викуп.

5. Який максимальний термін кредитування за програмою «Автомобіль в кредит»?

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 7 років;

г) 10 років.

6. Кредит за програмою «Розстрочка» надається позичальнику, який має заробітну платню за останні 6 місяців:

а) у 1,5 рази більше, ніж сума кредиту;

б) у 2 рази більше, ніж сума кредиту;

в) яка дозволяє своєчасне погашення кредиту та відсотків за користування;

г) не менше, ніж сума кредиту.


Варіант 13

 1. Оцінити маркетингові позиції двох банків у сфері споживчого кредитування на ринку.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

3. Визначити, як змінилась норма процента, якщо відомо, що річний дохід від наданих кредитів зріс із 312 тис.грн. до 386 тис. грн., сума позичкового капіталу зменшилась із 2135 тис.грн. до 1967 тис.грн.

4. Якими документами оформлюється видача кредиту у безготівковому вигляді фізичним особам?

а) платіжне доручення, підписане уповноваженим працівником дирекції;

б) платіжне доручення, підписане позичальником;

в) платіжне доручення, підписане уповноваженими працівниками дирекції/ філіалу та розпорядження клієнта;

г) видатковий ордер.

5. Кредитні лінії в іноземній валюті відкриваються позичальникам за допомогою:

а) дебетової картки;

б) кредитової картки;

в) будь-якої платіжної картки.

г) міжнародної платіжної картки.

6. Засіб здійснення безготівкових розрахунків за кредитовою схемою, що дозволяє власнику отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом картки ліміту при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів це:

а) кредитна картка;

б) дебетова картка;

в) смарт картка;

г) соціальна картка.


Варіант 14

 1. Оцінити маркетингові позиції двох банків у сфері іпотечного кредитування на ринку.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

3.Визначити максимально можливий сукупний обсяг кредитів, який можуть надати 3 комерційних банки на основі залучених депозитів, якщо відомо, що:

а) норма обов’язкових резервів становить 11%;

б) банк “А” залучив депозитів на 15,2 млн.грн.;

в) банк “Б” залучив депозитів на 13,7 млн.грн.;

г) банк “В” залучив депозитів на 16,4 млн.грн.

4. Інструмент управління рахунком в банку за дебетовою схемою для здійснення безготівкових розрахунків при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів в межах залишку коштів на картрахунку це:

а)дебетова картка;

б) дисконтна клубна картка;

в) платіжна картка;

г) соціальна картка.

5. Працівник банку, який очолює Кредитний комітет згідно рішення Правління банку, Дирекції філіалу, має повноваження що визначені положенням про Кредитний комітет з споживчого кредит:

а) голова кредитного комітету;

б) кредитний інспектор;

в) керуючий банку;

г) головний бухгалтер банку.

6. Банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою БПК:

а) картковий рахунок;

б) депозитний рахунок;

в) поточний рахунок;


Варіант 15

 1. Оцінити маркетингові позиції двох банків у сфері автокредитування на ринку.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

3. Визначити, якою буде норма процента, якщо надано позику в розмірі 300 тис. грн., а річний дохід з цього капіталу — 25 тис. грн. Проаналізувати чинники, від яких залежить норма процента.

4. Позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання:

а) основний капітал;

б) кредит;

в) лихварський капітал;

г) рента.

5. Згода банку надати кредит у майбутньому у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів:

а) кредитна лінія;

б) овердрафт;

в) револьверний кредит;

г) форфейтинг.

6. Операція яка передбачає надання та повернення банківського кредиту на умовах платності відповідно до умов кредитного договору:

а) лізингова операція;

б) кредитна операція;

в) розрахунково-касове обслуговування;

г) депозитна операція.


Варіант 16

 1. Здійснити порівняльний аналіз структури та змісту кредитних договорів двох банків.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

3. Визначити, як змінилась норма процента, якщо відомо, що річний дохід від наданих кредитів зріс із 328 тис.грн. до 394 тис. грн.., сума позичкового капіталу зменшилась із 2093 тис.грн. до 1941 тис.грн.

4. Кредитний комітет з споживчого кредитування – це:

а) колегіальний орган, який створюється за рішенням Правління банку, дирекції, філіалі, діяльність якого спрямована на ефективне розміщення вільних коштів шляхом надання кредитів фізичним особам, визначення методів та засобів їх використання та повернення, виходячи з інтересів банку, його акціонерів та вкладників;

б) це те ж що й кредитний відділ;

в) колегіальний орган, діяльність якого спрямована на ефективне розміщення вільних коштів;

г) всі відповіді не вірні.

5. Здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями:

а) платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) дієздатність;

г) правоздатність.

6. Співробітник банку, який склав кваліфікаційний іспит та одержав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача:

а) оцінювач;

б) ріелтер;

в) фінансист;

г) лізингодавець.


Варіант 17

 1. Оцінити привабливість програм споживчого кредитування для клієнтів на прикладі двох банків.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Кредит у розмірі 60000 грн, виданий за ставкою 20% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 6 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.

4. Здатність позичальника своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань:

а) платоспроможність;

б) фінансова стабільність;

в) кредитоспроможність;

г) дієздатність

5. Суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, строковості, платності:

а) позичальник;

б) орендував;

в) кредитор;

г) податківець.

6. Прострочений кредит- це:

а) раніше виданий кредит,за яким за взаємною згодою банку і позичальника продовжений строк його користування;

б) це кредит, не повернений банку у встановлений строк».

в) револьверний кредит;

г) онкольний кредит .


Варіант 18

 1. Проаналізувати програми соживчого кредитування ПАТ Райфайзен банк Аваль.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 10000 грн видано на 2 роки зі ставкою 22% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватись щоквартально.

4. Пролонгований кредит – це:

а) раніше виданий кредит,за яким за взаємною згодою банку і позичальника продовжений строк його користування;

б) це кредит, не повернений банку у встановлений строк».

в) револьверний кредит;

5. Кредит, що надається банком позичальнику на споживчі цілі останнього:

а) банківський кредит;

б) споживчий кредит;

в) іпотечний кредит;

г) державний кредит

6. Суб’єкти кредитних відносин – це:

а) фізичні особи, які виступають у якості кредиторів і позичальників;

б) тільки банківські установи;

в) фізичні і юридичні особи які виступають у якості кредиторів та позичальників;

г)держава.


Варіант 19

 1. Проаналізувати ефективність програм кредитування фізичних осіб-підприємців на прикладі ПАТ Приватбанку.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Споживчий кредит на суму 50000 грн видано на три роки за ставкою 20% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту, суму, що погашається і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щомісячно.

4. Відносини, що виникають між банком та фізичними особами:

а) кредитні відносини;

б) довірчі відносини;

в) лізингові відносини;

г) податкові відносини.

5. Яким органом визначається політика банку у сфері кредитування фізичних осіб:

а) Правлінням банку;

б) загальними зборами акціонерів;

в) кредитним комітетом;

г) керуючим банку.

6. Термін по закінченні якого втрачає свою силу рішення кредитного комітету:

а) 30 днів з моменту прийняття відповідного рішення, якщо кредит не було надано за цей період;

б) 15 днів після прийняття рішення;

в) 1 рік

г) 2 роки.


Варіант 20

 1. Оформити пакет документів для видачі іпотечного кредиту.

 2. Здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника – фізичної особи за методиками двох різних банків.

 3. Кредит у розмірі 20000 грн, виданий за ставкою 25% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються один раз у кінці року.

4. Вимоги яким має відповідати позичальник для отримання кредит:

а) постійно проживати та мати прописку в регіоні, за розміщенням банку;

б) мати постійне місце роботи;

в) мати позитивну ділову репутацію;

г) мати сім’ю.

5. Основне джерело погашення кредиту – це:

а) грошові надходження позичальника;

б) проценти по вкладах;

в) стипендія;

г) дивіденди по цінних паперах.

6. Вторинне джерело погашення кредиту – це:

а)застава, щодо якої банк має пріоритетне право вимоги, інші активи позичальника, на які може бути звернено стягнення;

б) інші активи позичальника, на які може бути звернено стягнення;

в) майно поручителя;

г) грошові кошти гаранта.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

Перші два завдання оцінюються по 40 балів кожне. Третє завдання оцінюється у 10 балів і відповідно у 10 балів оцінюються 4-6 завдання.

Максимальну суму балів можна отримати лише у випадку повного розкриття питань, наведення практичних прикладів та здійснення відповідного аналізу.


^ 4. ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентами на протязі семестру. На перевірку дане завдання повинне бути здане не пізніше 15 тижня семестру. Завдання які здані після зазначеного терміну на перевірку прийматися не будуть.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Базилюк, А. В. Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А. В. Базилюк, І. М. Дугін // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 184-192.

2. Банківська система України / [В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль] - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - 187 с.

3. Банковская система в современной экономике : учеб. пособие. / [Лаврушин О. И. и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011. -353 с.

4. Баханова М. В. Удосконалення банківського обслуговування і реклама // Теорії мікро-макроекономіки- К., 2005. - Вип.20- С.264–268.

5. Безкоровайний, Є. О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / Є. О. Безкоровайний // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 9. - С. 19-23.

Букин, М. Активная безопасность ДБО [Текст] / М. Букин // Банковский менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 26-28.

6. Вахнюк С. В. Принципи фінансового стимулювання розвитку систем віддаленого банківського обслуговування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. -Суми, 2004. - Т.10. - С.186–191.

7. Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа : підручник. / О.Д.Вовчак, Н.М.Рущишин, Т.Я.Андрейків. - К.: Знання, 2008. - 564 с.

8.Вовчак, О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 560 с. - (Вища освіта в Україні).

9.Волошин, І. Автоматизоване регулювання строковими вкладами фізичних осіб [Текст] / І. Волошин // Финансовые риски. - 2008. - № 2. - С. 73-74

10. Галкін А. А. Автоматизація обліку рівнів доходності від операцій з комплексного обслуговування клієнтів банку // Науковий вісник. - О., 2008. - №15 (71). - С. 152–161.

11. Герцик Д. О. Дослідження критеріїв якості обслуговування клієнтів банку // Маркетинг: теорія і практика. -Луганськ, 2004. -№10. - С.20–24.

12. Дроб'язко, А. Аналіз монополізації та регіональний перерозподіл ринків депозитів і кредитів фізичних осіб в Україні в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Дроб'язко // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 32-41

13.Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи / А. Дробязко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 9. - С. 8-13

14. Дутка, Г. Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення / Г. Я. Дутка, О. Й. Гірна // Регіональна економіка . - 2009. - № 3. - С. 98-106

15. Жупанин, В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення [Текст] / В. Жупанин // Банківська справа. - 2008. - № 3. - С. 65-74.

16.Іщенко, О. В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду [Текст] / О. В. Іщенко // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - 2007. - № 7. - С. 47-52

17.Калініченко Л. Л. Банківська справа : навч. посіб. / Л. Л. Калініченко, Н. М. Островерх; М-во трансп. та зв’язку України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х.: УкрДАЗТ, 2010. - 138 с.

18.Кириленко С. В. Перспективи запровадження персонального банківського обслуговування // Вісник. -Львів, 2007.- Вип.27. -С.131–135.

19. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика. / В. В. Коваленко. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - 228 с.

20. Компанейцева, С. И. Управление частными инвестициями в банке: некоторые аспекты мирового опыта [Текст] / С. И. Компанейцева // Международная экономика. - 2009. - № 11. - С. 60-66.

21. Косенчук, В. Переважне право фізичних осіб-вкладників банку на отримання вкладу [Текст] / В. Косенчук // Юридичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 82-84.

22. Кугаткін, Ю. Бюро кредитних історій забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій [Текст] / Ю. Кугаткін // Юридичний журнал. - 2008. - № 6. - С. 79-81.

23. Мазуренко В. І. Електронне банківське обслуговування та його вплив на міжнародні розрахунки в системі сучасних електронних фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2003.- Вип.42, ч.1. -С.196–202.

24. Мазуренко В. І. Електронне банківське обслуговування та його вплив на міжнародні розрахунки в системі сучасних електронних фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2003. - Вип.42, ч.1. -С.196–202.

25. Назімок, Н. Інститут банкрутства фізичних осіб: перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід [Текст] / Н. Назімок // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 10. - С. 47-50.

26. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання / [О. В. Дзюблюк та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка. - Т.: ТНЕУ, 2010. - 383 с.

27. Розвиток банківської системи України / [У. Я. Грудзевич та ін.]; за заг. ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юка; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К.: УБС НБУ, 2010. - 462 с.

28.Сологуб К. С. Проблеми та перспективи впровадження дистанційного банківського обслуговування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми, 2003. - Т.8. - С.26–32.

29. Світлична, Г. О. Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб [Текст] / Г. О. Світлична // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 11. - С. 25-31.

30. Степаненко А. І. Управління банківською системою України у стратегії економічного зростання / А. І. Степаненко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К.: УБС НБУ, 2010. - 319 с.

31. Червінська О. С. Проблеми банківського обслуговування клієнтів в умовах стабілізації фінансової кризи // Науковий вісник. - Львів, 2009. -Вип. 19.6. - С.242–247.

32. Чернышев, А. Системы ДБО: аутентификация для контроля и защиты [Текст] / А. Чернышев // Банковский менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 23-25.

33.Шурупова Ю. Г. Сучасні інформаційні технології в електронному банківському обслуговуванні // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - К., 2001. - Вип.66. - С.34–41. 

 1. ^ ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 • Тернопільський національний економічний університет

 • Факультет банківського бізнесу

 • Кафедра банківської справиКОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

ВАРІАНТ 1


Виконала студентка групи БСс-51

Петренко Марія Іванівна


Тернопіль-2011Схожі:

Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconПрограма дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб ” Тема Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Принципи банківського кредитування фізичних осіб. Методи кредитування фізичних осіб, їх характеристика, переваги та недоліки. Стадії...
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconБанківське обслуговування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб”
Характеристика основних моделей системи організації іпотечного кредитування, діючих за кордоном
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconПрограма дисципліни “Банківське обслуговування фізичних осіб”
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconУдосконалення організаційного забезпечення обліку операцій з кредитування фізичних осіб
Облення та впровадження відповідних технологічних карток. При цьому, технологічною карткою банку є документ, що містить детальний...
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Банківське кредитування фізичних осіб структура залікового кредиту з дисципліни iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи