Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб icon

Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Скачати 63.93 Kb.
НазваТестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Дата14.08.2012
Розмір63.93 Kb.
ТипДокументи

Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях і курсу в цілому


Тема1. Основи організації банківського кредитування фізичних осіб

1.Кредити фізичним особам надаються шляхом:

а) видачі готівки з каси банку;

б) перерахування коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження;

в) перерахування коштів на рахунки юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) встановлення кредитного ліміту під пластикову картку.

2.Бланковий кредит це:

а) кредит під заставу цінних паперів;

б) кредит без забезпечення;

в) кредит під заставу майнових прав;

г) державний кредит

3.Положення НБУ Про кредитування визначає короткостроковий кредит, як кредит, що надається на строк:

а) до трьох місяців;

б) до шести місяців;

в) до одного року;

г) до півтора року;

4.Споживчий кредит в іноземній валюти надається:

а) готівкою через касу банку або касу відділення банку;

б) перерахуванням коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження;

в) перерахуванням коштів на рахунок юридичних осіб згідно розпорядження позичальника;

г) не надається.

5.Яким чином можна використати кредитні кошти в національній валюті з карткового рахунку?

а) отримати готівку в банкоматі;

б) отримати готівку в касі банку;

в) перерахувати кошти на інший рахунок;

г) розрахуватися в торговій мережі за товари та послуги.

6.Хто може отримати споживчий кредит:

а) громадяни України;

б) резиденти України;

в) нерезиденти України.

г) неповнолітні.


Тема 2. Технологія банківського кредитування фізичних осіб


1.З якою періодичністю здійснюється нарахування відсотків за споживчими кредитами:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) згідно умов кредитного договору.

2.Оцінка фінансового стану позичальника-фізичної особи для розрахунку резерву проводиться:

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щорічно;

г) одноразово в момент надання кредиту.

3.Кредити в іноземній валюті надаються:

а) на поточний рахунок позичальника;

б) на картковий рахунок позичальника;

в) готівкою через касу банку;

г) безготівковим переводом на рахунок юридичної особи –продавця товарів та послуг.

4.Які картки можуть бути використані для видачі кредиту в іноземній валюті:

а) будь які карти;

б) картки міжнародних платіжних систем;

в) внутрішні картки банку;

г) см аорт-картки.

5.Яке забезпечення споживчих кредитів приймається до уваги при розрахунку резервів:

а) застава майна позичальника;

б) застава майна інших юридичних та фізичних осіб;

в) порука інших фізичних та юридичних осіб;

г) страхування фінансових ризиків.

6.Як часто складається акт перевірки заставного майна позичальника:

а) одноразово при наданні кредиту;

б) один раз на протязі календарного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.


Тема 3. Особливості споживчого кредитування фізичних осіб

  1. Чи повинен банк обов’язково укладати договір про співпрацю з магазином для здійснення кредитування фізичних осіб на придбання товарів народного споживання цього магазину?

а) так;

б) ні.

2.Чи може фізична особа, перебуваючи за кордоном, погасити валютний кредит?

а) може погасити;

б) не може погасити;

в) може якщо це передбачено кредитним договором;

г) може якщо передбачено інструктивними матеріалами.

3.Якими документами оформлюється видача кредиту у безготівковому вигляді фізичним особам ?

а) платіжне доручення, підписане уповноваженим працівником дирекції;

б) розпорядження клієнта;

в) платіжне доручення, підписане уповноваженими працівниками дирекції/філіалу та розпорядження клієнта;

г) видатковий ордер.

4.Кредитні лінії в іноземній валюті відкриваються позичальникам за допомогою:

а) дебетової картки;

б) кредитової картки;

в) будь-якої платіжної картки;

г) кредитної картки міжнародних платіжних систем.

5. Короткотерміновий кредит, фіксований за розміром, який забезпечується рухомим майном або фінансовими правами, які можна легко реалізувати: а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.

6. Вид кредитних відносин з приводу надання кредитів під заставу виключно нерухомого майна:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.


Тема 4. Особливості іпотечного житлового кредитування фізичних осіб

1. Метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого ліміту здійснює платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит.

2. Позика що надається банком клієнту – фізичній особі в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і поновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту:

а) іпотечний кредит;

б) ломбардний кредит;

в) овердрафт;

г) револьверний кредит .

3. Яким чином можна використати кредитні кошти в національній валюті з карткового рахунку?

а) отримати готівку в банкоматі;

б) отримати готівку в касі банку;

в) перерахувати кошти на інший рахунок;

г) розрахуватися в торговій мережі за товари та полуги.

4. Хто може отримати споживчий кредит:

а) громадяни України;

б) резиденти України;

в) нерезиденти України.

5. З якою періодичністю здійснюється нарахування відсотків за споживчими кредитами:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) згідно умов кредитного договору.

6. Яке забезпечення споживчих кредитів приймається до уваги при розрахунку резервів:

а) застава майна позичальника;

б) застава майна інших юридичних та фізичних осіб;

в) порука інших фізичних та юридичних осіб;

г) страхування фінансових ризиків.


^ Тема 5. Зарубіжний досвід банківського кредитування фізичних осіб

1..Як часто складається акт перевірки заставного майна позичальника:

а) одноразово при наданні кредиту;

б) один раз на протязі календарного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.

2. Джерелом сплати процентів за кредит є:

а) прибуток кредитора;

б) позичковий капітал;

в) прибуток позичальника;

г) дотації державного бюджету;

3. Положення НБУ «Про кредитування» визначає короткостроковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) до трьох місяців;

б) до шести місяців;

в) до одного року;

г) до двох років.

4.Положення НБУ «Про кредитування» визначає середньо-
строковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) від трьох місяців до одного року;

б) від шести місяців до одного року;

в) від одного року до двох років;

г) від одного року до трьох років;

5. Положення НБУ «Про кредитування» визначає довгостроковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) понад один рік;

б) понад півтора року;

в) понад два роки;

г) понад три роки;

6.У товарній формі може бути кредит:

а) споживчий;

б) комерційний;

в) банківський;

г) державний.

7.Який із видів кредиту може виконувати емісійну функцію? Виберіть варіант відповіді:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

8. Комерційний банк надав у кредит 100 тис. грн строком на 1 рік за умови сплати позичальником 48 % річних. Ставка, за якою банк залучив кошти, — 24 %, інфляція за період очікується у розмірі 7 %. Визначте банківську маржу та реальну ставку позичкового процента:

а) 48 %; 7 %;

б) 24 %; 48 %;

в) 7 %; 24 %;

г) 24 %; 41 %;

9.Кредитна картка - це:

а) засіб здійснення безготівкових розрахунків;

б) різновид пластикових карток;

в) картка яка дозволяє клієнту отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом карти ліміту при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів.

10. Який власний внесок покупця за товар встановлено за програмою «Розстрочка»?:

а) 0%;

б) не менше 10%;

в) не менше 25%;

г) не менше 30%;

11. Який вид страхування використовується за програмою «Автомобілі в кредит»?

а) Будь-який;

б) Повне КАСКО;

в) ЦВ;

г) КАСКО;

12. Максимальний термін кредитування по споживчому кредитування (за винятком програми «Житло у кредит» складає:

в) 3 роки;

б) 5 років;

в) 10 років; г) за згодою банку більше 15 років.

Схожі:

Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconТема Роздрібні банківські послуги
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconПлани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття 1
Практичне заняття Основи організації банківського кредитування фізичних осіб – 2 год
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconПрограма дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб ” Тема Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Принципи банківського кредитування фізичних осіб. Методи кредитування фізичних осіб, їх характеристика, переваги та недоліки. Стадії...
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, що проводитиметься у третій декаді жовтня І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке проводитиметься у третій декаді листопада І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб”
Характеристика основних моделей системи організації іпотечного кредитування, діючих за кордоном
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconТестові завдання з дисципліни «Кредитування І контроль»
Г рух банківського кредиту як послідовний перебіг його організаційно-правових форм
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб icon«Організація банківського споживчого кредитування»
Вступ розділ теоретичні аспекти організації банківського споживчого кредитування
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб iconІмені Володимира Даля
Крім тематичних індивідуальних завдань на кожне практичне заняття, студент отримує комплексне завдання для самостійної роботи, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи