Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 icon

Закон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47
Скачати 26.66 Kb.
НазваЗакон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47
Дата14.08.2012
Розмір26.66 Kb.
ТипЗакон

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


    1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - №1.- С.3 – 47.

    2. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р. (№2346 – ІІІ) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - №6.- С.3 – 21.

3.Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664 – 02 від 02.10.2002р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №1. – 45с.

4.Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій на виконання окремих операцій / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №275 від 17.07.2001р. // www.zakon.rada.gov.ua.

5.Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням / Затверджено постановою Правління Національного банку України №367 від 27.08.2001р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - №12.- С.3 – 20.

6. Положення про порядок здійснення операцій з чеками на території України / Затверджено постановою Правління Національного банку України №520 від 29.12.2000р.

7.Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах / Затвердженою Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003р. // www.zakon.rada.gov.ua.

8. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін..; за ред.. д.е.н, проф.. А.М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2008. -608с.

9. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф.. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., випр.. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 455с.

11. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навч. посіб. / За ред.. д.е.н., проф.. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.

12. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Банковский розничный бизнес. – М.: «БДЦ-пресс», 2006. – 424 с.

13. Косова Т.Д. Циганов О.Р. Банківські операції: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літ., 2008. – 372 с.

14. Снігунська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч.посіб. для студ. вищ. Навч. Закл. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.

15. Чайковський Я.І. Платіжні системи: Навч.посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 210 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1.Білик О. Маркетингова стратегія банку при впровадженні нових банківських послуг // Регіональна економіка. – 2009. - №4. – С.127 – 131.

2.Брегеда О.А. Розвиток сфери банківських послуг в Україні в сучасних умовах // Економіка і підприємництво: Збірка наук. праць молодих вчених та аспірантів. – Випуск 3. – К.: КНЕУ, 2007. – 235с.

3.Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К: Т–во “Знання”, 2007. – 324 с.

4.Вересюк А. Управление отношениями с клиентами: новые подходы в эпоху Интернета // Банковская практика за рубежом.-2010.-№3.-С.62-69.

5.Грищенко Р. Сучасні платіжні технології та їх використання у соціальній сфері // Вісник Національного банку України. –2008.–№10.–С.18–20.

6.Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К: КНЕУ, 2008. – 802 с.

7.Дзюблюк О.В. Особливості розвитку ринку роздрібних банківських послуг в умовах перехідної економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. - №1. - С.35-43.

8.Дзюблюк О.В. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа. - 2005. - №3. - С.40-52.

9.Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. – М: АО ДИС, 2003. – 352 с.

10.Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д. е. н. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – К: Кондор. - 2008. – 461 с.

11.Решетніков П. Досвід використання інформаційних технологій у банківській справі // Вісник Національного банку України. –2010.-№4.-С.40–44.

12.Савченко А., Івченко І., Михайлова В. Система електронних платежів нового покоління // Вісник Національного банку України. – 2010. - №2. – С.2-4.
Схожі:

Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. № С. 3 47
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № – С. 3 –...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЛ и с т n 5-16н245 від 28. 05. 2001 Повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 62 Закон
Про банки І банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану юридичних І фізичних осіб, яка становить банківську...
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність" від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. 2001. № С. 5 12
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. – 2001. № С. 5 12
Закон України \"Про банки І банківську діяльність\" // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. 2001. №1. С. 3 47 iconЗакон України „Про Національний банк України" // ввр. 1999. №29. Ст. 238. Закону України „Про банки І банківську діяльність"// ввр. 2001. №5 Ст. 281
move to 0-13673368
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи