Плани практичних занять з дисципліни icon

Плани практичних занять з дисципліни
Скачати 258.41 Kb.
НазваПлани практичних занять з дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір258.41 Kb.
ТипДокументи

Плани практичних занять з дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”

для студентів денної форми навчання


Практичне заняття № 1.

Тема: Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки

 1. Місце та роль центрального банку в економіці країни.

 2. Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення та етапи розвитку.

 3. Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення статусу НБУ.

 4. Незалежність центрального банку від органів державної влади: форми та фактори незалежності.

 5. Структура центрального банку. Особливості структури НБУ (регіональної та функціональної).

 6. Рада НБУ: особливості формування та діяльності.

 7. Правління НБУ: особливості формування та діяльності.

 8. Функції центральних банків, їх особливості.

 9. Функції та операції НБУ.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Центральний банк. Роль центрального банку. Еволюційний та директивний шляхи виникнення центральних банків. Статус центрального банку. Правова основа діяльності центральних банків. Форми незалежності. Фактори незалежності центрального банку. Незалежність НБУ. Моделі організаційної побудови центральних банків. Структура НБУ. Структура центрального апарату НБУ. Рада НБУ. Правління НБУ. Основні засади грошово-кредитної політики. Голова НБУ. Основна функція НБУ.


^ Запитання для перевірки знань

 1. Завдяки яким функціям центральний банк стає основним органом, що проводить грошово-кредитну політику в країні?

 2. Розкрийте причини виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

 3. У чому полягає статус центрального банку?

 4. Які нормативні акти складають правову основу діяльності НБУ?

 5. Розкрийте взаємозв’язок між рівнем незалежності центрального банку і рівнем інфляції.

 6. Яке призначення та основні функції НБУ?

 7. Які переваги та недоліки сучасної системи керівних органів НБУ?

 8. Порівняйте функції та повноваження Ради НБУ і Правління НБУ.

 9. Яким чином термін перебування Голови НБУ на своїй посаді може впливати на ефективність здійснення грошово-кредитного регулювання?^

Теми рефератів


 1. Становлення та розвиток Національного банку України.

 2. Функції Національного банку України.

 3. Причини та шляхи виникнення центральних банків.

 4. Керівні органи центрального банку: особливості діяльності у розвинутих країнах.

 5. Правова основа діяльності НБУ та шляхи її вдосконалення.


Рекомендована література: 3, 7, 13, 21, 22, 25, 26, 31, 34, 39, 41, 43, 48, 56.


Практичне заняття № 2.

Тема: Грошово-кредитна політика, її суть та цілі

 1. Сутність грошово-кредитної політики, її економічний зміст.

 2. Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитного регулювання.

 3. Типи грошово-кредитної політики.

 4. Завдання та цілі грошово-кредитного регулювання економіки.

 5. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики, їх суперечливість.

 6. Роль та місце монетарної політики у загальноекономічній політиці держави.

 7. Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною та валютною політикою.

 8. Цілі грошово-кредитної політики НБУ, їх генезис.

 9. Аналіз грошово-кредитної політики НБУ з точки зору типу її проведення.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Грошово-кредитна (монетарна) політика. Економічний зміст монетарної політики. Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитної політики. Кредитна експансія. Кредитна рестрикція. Завдання грошово-кредитної політики. Стратегічні, проміжні й тактичні цілі грошово-кредитного регулювання. Інструменти грошово-кредитного регулювання. Дерево цілей макроекономічної політики держави. Фіскальна політика. Кон’юнктурна політика. Валютна політика.


Запитання для перевірки знань

 1. Що таке грошово-кредитна політика?

 2. Назвіть типи грошово-кредитного регулювання економіки.

 3. Чи погоджуєтесь ви з визначенням грошово-кредитної політики, що дається у Законі “Про Національний банк України”?

 4. Назвіть цілі грошово-кредитної політики НБУ.

 5. У чому полягає “суперечливість стратегічних цілей” грошово-кредитного регулювання?

 6. Чи існує взаємозв’язок між фіскальною та монетарною політикою?

 7. У чому відмінність між проміжними та тактичними цілями монетарного регулювання економіки?

 8. Який тип грошово-кредитної політики використовується в Україні?

 9. Яким є вплив грошово-кредитної політики на реальну економіку?^

Теми рефератів


 1. Місце та роль грошово-кредитної політики у системі державного регулювання економіки.

 2. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики, особливості їх визначення.

 3. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетно-податковою, валютною політикою.

 4. Типи монетарної політики та необхідність їх узгодження з діловим циклом економіки.

 5. Цілі грошово-кредитної політики Національного банку України.


Рекомендована література: 3, 4, 7, 12, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 52, 56, 57.


Практичне заняття № 3.

Тема: Організація грошового обігу Національним банком України

 1. НБУ – організатор грошового обігу в країні. Принципи грошового обігу.

 2. Емісійна діяльність НБУ. Первинна та вторинна емісія.

 3. Структура грошової маси. Грошові агрегати.

 4. Грошова база. Взаємозв’язок грошової бази з грошовою масою.

 5. Пропозиція грошей. Роль НБУ в формуванні пропозиції грошей.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Емісія грошей (готівкова та безготівкова). Грошовий оборот. Грошовий обіг. Канали руху грошей. Модель грошового обороту. Канали емісії грошей центрального банку. Грошова маса. Грошова база. Грошові агрегати. Закон грошового обігу. Пропозиція грошей.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому відмінність між грошовим оборотом та грошовим обігом?

 2. НБУ володіє повною монополією щодо емісії грошей, чи ні?

 3. Який взаємозв’язок між грошовою базою та грошовою масою?

 4. Які чинники впливають на зростання грошової маси?^

Теми рефератів


 1. Емісійна діяльність Національного банку України.

 2. Особливості платіжної системи та грошової маси в Україні.

 3. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

 4. Вплив швидкості обігу грошей на загальну грошову масу.


Рекомендована література: 6, 7, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 54, 57.


Практичне заняття № 4.
^

Тема: Організація грошового обігу Національним банком України (продовження)

 1. Грошовий мультиплікатор. Механізм утворення грошей комерційними банками.

 2. Швидкість обігу грошей, значення для монетарного регулювання економіки.

 3. Показник монетизації, значення для монетарного регулювання економіки.

 4. Роль НБУ в регулюванні обігу готівки. Організація роботи з готівкового обігу.

 5. Методи регулювання грошового обігу НБУ.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Грошовий мультиплікатор. Швидкість обігу грошей. Коефіцієнт монетизації. Система електронних платежів. Оборотні каси НБУ. Резервні фонди НБУ. Економічні показники регулювання діяльності банків.


Запитання для перевірки знань

 1. Коефіцієнт монетизації та шляхи підвищення його значення в Україні.

 2. Як впливає швидкість обігу грошей на стан грошового ринку?

 3. Як здійснюється управління грошовим обігом НБУ?

 4. Які методи НБУ використовує при регулювання депозитної емісії грошей?

 5. Як здійснюється прогнозування готівкового грошового обігу в Україні?^

Теми рефератів


 1. Регулювання НБУ готівкової грошової маси в обігу.

 2. Процес формування пропозиції грошей та чинники, що на неї впливають.

 3. Стан готівкового грошового обігу в Україні та шляхи його скорочення.


Рекомендована література: 6, 7, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 54, 57.


Практичне заняття № 5.

Тема: Кредитні відносини Національного банку України з банківськими установами

 1. Економічна суть кредитних відносин центральних банків з комерційними банками.

 2. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні.

 3. Основні методи рефінансування комерційних банківських установ.

 4. Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку.

 5. Стабілізаційні кредити НБУ.

 6. Проведення НБУ операцій купівлі/продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

 7. Депозитні сертифікати Національного банку, сфера їх застосування.

 8. Операції репо, порядок їх здійснення та особливості.

 9. Світовий досвід рефінансування комерційних банків.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Рефінансування комерційних банків. “Кредитор останньої інстанції”. Ефект “доміно”. Кредитні аукціони. Операції репо. “Пряме” репо. “Зворотне” репо. Ломбардне кредитування. Ломбардний список НБУ. Тендер НБУ (кількісний та процентний). Ціна тендера. Постійно діюча лінія рефінансування. Кредит “овернайт”. Стабілізаційний кредит. День Т+1. Позабіржові операції купівлі/продажу цінних паперів. Депозитний сертифікат. Депозитарій НБУ. Нічне, відкрите та строкове репо.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому полягає суть функції центрального банку як “кредитора останньої інстанції”?

 2. У чому відмінність ломбардних кредитів від облікових?

 3. Яким був порядок проведення кредитних аукціонів? Їх роль.

 4. Назвіть основні відмінності у системі рефінансування комерційних банків у 2001 році порівняно з попереднім.

 5. Які різновиди операцій репо ви можете назвати?

 6. Який порядок проведення коротко- та середньострокового рефінансування комерційних банків шляхом тендеру?

 7. У чому полягає відмінність між кількісним та процентним тендером?

 8. Які основні відмінності стабілізаційного кредиту від інших методів рефінансування?

 9. З якою метою НБУ випускає депозитні сертифікати?^

Теми рефератів


 1. Ломбардне кредитування в Україні: проблеми та шляхи розвитку.

 2. Методи рефінансування комерційних банків, їх розвиток в Україні.

 3. Світовий досвід рефінансування комерційних банків та можливості його використання в Україні.

 4. Роль та значення операцій репо для грошово-кредитного регулювання економіки.

 5. Особливості здійснення рефінансування комерційних банків шляхом операцій на відкритому ринку в сучасних умовах.


Рекомендована література: 2, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 56.


Практичне заняття № 6.

Тема: Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ

 1. Класифікація інструментів грошово-кредитного регулювання.

 2. Адміністративні інструменти впливу центрального банку на основні параметри грошового обігу.

 3. Селективна кредитна політика, сфера її застосування.

 4. Система опосередкованого регулювання грошового обігу.

 5. Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування.

 6. Функції мінімальних резервів, їх роль.

 7. Розвиток політики обов’язкового резервування в Україні.

 8. Дієвість мінімальних резервних вимог як інструменту грошово-кредитної політики в Україні.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Адміністративні (прямі) інструменти грошово-кредитної політики. Ринкові (опосередковані) інструменти. Кредитні “стелі”. Селективна кредитна політика. Маржа кредитних ресурсів. Межа вартості кредитних ресурсів. Облікова ставка. Норма банківських резервів. Операції на відкритому ринку. Функції мінімальних резервних вимог. Пасиви комерційного банку. Диференціація норм мінімальних резервів. Надлишкові резерви. Фактичні резерви. Необхідні резерви.


Запитання для перевірки знань

 1. Як поділяються інструменти грошово-кредитної політики за своєю формою?

 2. Які інструменти монетарного регулювання є дієвішими – прямі чи опосередковані?

 3. Які з адміністративних інструментів застосовує НБУ?

 4. Чи є можливість застосування селективної кредитної політики в Україні і щодо яких галузей?

 5. Наведіть приклади застосування мінімальних резервних вимог у розвинутих країнах.

 6. Які функції виконують мінімальні резерви як інструмент грошово-кредитної політики?

 7. Які операції комерційних банків потребують резервування частини коштів в Україні?

 8. Як змінювалися норми резервів в Україні?

 9. Назвіть недоліки існуючого в даний час механізму мінімальних резервних вимог в Україні.^

Теми рефератів


 1. Характеристика та класифікація інструментів грошово-кредитного регулювання.

 2. Ефективність застосування НБУ адміністративних інструментів монетарного регулювання.

 3. Селективна кредитна політика та можливості її застосування в Україні.

 4. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання.

 5. Політика обов’язкових резервних вимог у 200-2001 роках та оцінка її ефективності.


Рекомендована література: 3, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 47, 50, 53, 56, 57.


Практичне заняття № 7.

Тема: Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ (продовження)

 1. Регулювання облікової ставки та банківського процента як інструмент монетарної політики.

 2. Механізм регулювання за допомогою змін облікової ставки, його дієвість.

 3. Принципи ефективності облікової політики.

 4. Облікова політика НБУ та оцінка її ефективності.

 5. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитного регулювання.

 6. Функції ринку державних цінних паперів.

 7. Класифікація операцій на відкритому ринку та принципи їх ефективності.

 8. Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні.

 9. Дієвість інструментів грошово-кредитного регулювання в Україні.

 10. Розв’язування тестів, задач, ситуаційних завдань.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Облікова політика. Офіційна облікова ставка. Ломбардна ставка. Принципи ефективності облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Державні цінні папери. Облігації внутрішньої державної позики. Фондовий ринок. Функції ринку державних цінних паперів. Прямі та зворотні операції на відкритому ринку. Операції репо. Політика відкритого ринку. Емітент державних цінних паперів. Генеральний агент щодо розміщення держаних цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів. Ефект запізнення. Монетаризм. Кейнсіанство.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому суть регулювання облікової ставки як інструмента грошово-кредитної політики?

 2. Чи є облікова політика ефективною в Україні? Чому?

 3. Як впливає зміна облікової ставки на сукупну пропозицію грошей?

 4. Яким принципам повинна відповідати облікова ставка, щоб бути ефективним інструментом грошово-кредитної політики?

 5. Що таке ломбардна політика НБУ? Який її взаємозв’язок з обліковою політикою?

 6. У чому суть операцій на відкритому ринку як інструмента монетарного регулювання?

 7. Які проблеми грошово-кредитної політики можна вирішити за допомогою операцій на відкритому ринку?

 8. Чи вважаєте ви перспективним розвиток операцій на відкритому ринку в Україні?

 9. Оцініть дієвість ринкових інструментів монетарної політики в Україні.^

Теми рефератів


 1. Оцінка ефективності облікової політики НБУ останніх років.

 2. Облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання економіки.

 3. Операції на відкритому ринку як інструмент монетарного регулювання.

 4. Дієвість інструментів грошово-кредитної політики у перехідних економіках та шляхи її підвищення.

 5. Шляхи вдосконалення інструментарію грошово-кредитної політики НБУ.


Рекомендована література: 3, 7, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 47, 50, 53, 57.


Практичне заняття № 8.

Тема: Валютна політика Національного банку України

 1. Значення центрального банку у регулюванні зовнішньоекономічних відносин.

 2. Поняття і завдання валютного регулювання і контролю.

 3. Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання. Органи валютного контролю в Україні, їх повноваження.

 4. Методи валютного регулювання, їх застосування НБУ.

 5. Регулювання валютних курсів, їх методи. Курсова політика НБУ.

 6. Офіційні валютні резерви та управління ними.

 7. Регулювання НБУ поточних валютних операцій (торговельних і неторговельних).

 8. Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

 9. Розв’язування тестів, задач, ситуаційних завдань.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Валютна політика. Валютні відносини. Валютні бюро. Валютне регулювання. Валютний контроль. Міжнародне валютне співробітництво. Валютний курс. Валютні обмеження. Завдання валютного регулювання. Суб’єкти валютного регулювання. Об’єкти валютного регулювання. Методи валютного регулювання. Валютні інтервенції. Девальвація та ревальвація валюти. Дисконтна політика. Диверсифікація валютних резервів. Корирування валюти. Функції валютного курсу. Купівельна спроможність валюти. Фіксований валютний курс. Плаваючий валютний курс. Регульований валютний курс. Система множинних валютних курсів. Валютний коридор. Офіційні валютні резерви. Валові валютні резерви. Чисті валютні резерви. Критерії управління валютними резервами. Форми розміщення валютних резервів. Валютні операції. Поточні валютні операції. Термінові валютні операції. Операції “спот”. Торговельні поточні валютні операції. Неторговельні поточні валютні операції. Валютний рахунок. Пункт обміну валюти. Експортно-імпортні операції. Кореспондентські рахунки. Лоро-рахунки. Операції, пов’язані з рухом капіталу. Іноземні інвестиції. Індивідуальна ліцензія НБУ.


Запитання для перевірки знань

 1. Які нормативні акти складають правову основу валютної політики в Україні?

 2. Які повноваження має НБУ в сфері валютного регулювання?

 3. Які методи валютного регулювання застосовує НБУ?

 4. Який режим курсоутворення ви б запропонували для України?

 5. Що входить до складу валютних резервів НБУ?

 6. Які обмеження застосовує НБУ щодо поточних валютних операцій?

 7. Що означає приєднання України до статті VIII Статуту МВФ?

 8. Як НБУ регулює приплив та відплив іноземного капіталу в Україну?

 9. Якими методами можна вирівняти чи досягти позитивного сальдо платіжного балансу?^

Теми рефератів


 1. Становлення системи валютного регулювання і валютного контролю в Україні.

 2. Курсова політика НБУ останніх років та оцінка її ефективності.

 3. Діяльність НБУ на валютному ринку.

 4. Валютне регулювання на міжнародному рівні: ефективність та проблеми здійснення.

 5. Валютна рада та перспективи її запровадження в Україні.


Рекомендована література: 4, 7, 12, 15, 16, 17, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 45, 55, 58, 59.


Практичне заняття № 9.

Тема: Регулювання банківської діяльності та нагляд

 1. Економічна суть, необхідність та завдання банківського регулювання і нагляду.

 2. Принципи банківського нагляду.

 3. Система органів нагляду у зарубіжних країнах.

 4. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

 5. Порядок створення та реєстрація комерційних банків в Україні.

 6. Ліцензування банківських операцій в Україні.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Банківське регулювання. Банківський нагляд. Органи банківського нагляду. Реєстрація комерційного банку. Дозвіл на здійснення банківської діяльності. Організаційно-правова форма створення комерційних банків. Філія комерційного банку. Представництво комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності. Критерії ліцензування. Вимоги, що пред’являються при ліцензуванні банківських операцій.


Запитання для перевірки знань

 1. Назвіть повноваження регулятивно-наглядових банківських органів в Україні.

 2. Які вимоги висуває НБУ щодо реєстрації комерційних банків?

 3. У чому відмінність між філіями та представництвами банків?

 4. Який порядок надання комерційним банкам ліцензій?

 5. Який порядок надання комерційним банкам дозволів?^

Теми рефератів


 1. Повноваження НБУ в сфері банківського нагляду та доцільність їх переорієнтації.

 2. Порядок створення комерційних банків в Україні.

 3. Органи банківського нагляду у розвинутих країнах, їх повноваження.

 4. Необхідність та завдання банківського нагляду.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 10.

Тема: Регулювання банківської діяльності та нагляд (продовження)


 1. Економічні нормативи діяльності комерційних банків.

 2. Регулятивний капітал комерційного банку, його суть та значення.

 3. Нормативи капіталу.

 4. Нормативи ліквідності.

 5. Нормативи кредитного ризику.

 6. Нормативи інвестування.

 7. Нормативи загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

 8. Контроль НБУ за дотриманням банками економічних нормативів.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Економічні нормативи. Регулятивний капітал. Ліквідність. Валютна позиція комерційного банку (закрита, відкрита). Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. Субординований капітал. Субординований борг. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів.


Запитання для перевірки знань

 1. За якими економічними нормативами встановлена щоденна звітність?

 2. Порівняйте нову редакцію економічних нормативів (від 28.08.2001р.) з тією, що діяла раніше. Вкажіть переваги та недоліки.

 3. Які заходи впливу застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів?

 4. Навіщо НБУ визначає регулятивний капітал банку?

 5. Що включає у себе поняття “субординований капітал”?^

Теми рефератів


 1. Валютна позиція комерційного банку та необхідність її регулювання.

 2. Економічні нормативи діяльності банків, їх необхідність.

 3. Регулятивний капітал банку.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 11.

Тема: Регулювання банківської діяльності та нагляд (продовження)


 1. Методи банківського нагляду, їх застосування у різних країнах.

 2. Безвиїзний нагляд, його особливості.

 3. Інспекційні перевірки банків на місцях.

 4. Рейтингова система CAMEL.

 5. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства.

 6. Реорганізація та ліквідація комерційних банків.

 7. Процедура банкрутства.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Безвиїзний нагляд. Інспекційні перевірки. Звітність комерційних банків. Звіт про інспектування. Рейтингова система CAMEL. Примусові та непримусові заходи впливу. Тимчасова адміністрація. Реорганізація комерційного банку. Ліквідація комерційного банку. Процедура банкрутства.


Запитання для перевірки знань

 1. Які заходи впливу застосовує НБУ за порушення комерційними банками економічних нормативів?

 2. Яким є порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду?

 3. На основі яких документів проводиться виїзне інспектування комерційних банків?

 4. У чому полягає суть рейтингової системи CAMEL?^

Теми рефератів


 1. Режим фінансового оздоровлення комерційних банків: суть та порядок проведення в Україні.

 2. Банкрутство комерційних банків.

 3. Рейтингові системи визначення оцінки діяльності комерційних банків.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 12.
^

Тема: Обслуговуючі функції Національного банку України

 1. Основи організації кореспондентських відносин між банками.

 2. Міжбанківські розрахунки, їх характеристика.

 3. Система електронних платежів НБУ.

 4. Моделі обслуговування консолідованого коррахунку комерційного банку.

 5. Напрями розвитку платіжної системи України.

 6. Система термінових переказів, перспективи її розвитку.

 7. Особливості здійснення розрахунків через платіжні системи провідних країн світу.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Суть міжбанківських розрахунків. Кореспондентські відносини. Банки-кореспонденти. Рахунки “лоро” і “ностро”. Принципи здійснення міжбанківських розрахунків. Методи здійснення міжбанківських розрахунків, їх переваги і недоліки. Кліринг. Система електронних платежів НБУ. Функції і структура СЕП. Принципи організації роботи СЕП. Моделі обслуговування консолідованих коррахунків комерційних банків у СЕП НБУ. Внутрішньобанківська платіжна система, особливості здійснення розрахунків. Система електронних міжбанківських розрахунків, її складові. Система термінових переказів.


Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду. Державний борг, його суть. Внутрішній та зовнішній державний борг, методи їх фінансування. Обслуговування державного боргу центральними банками. Управління державним боргом.

Участь центральних банків у касовому обслуговуванні державного бюджету. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому переваги здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП НБУ?

 2. Навіщо банкам встановлювати прямі корвідносини з іншими банками?

 3. Яка роль центрального банку при організації міжбанківських розрахунків?

 4. У чому особливості розрахунків у платіжній системі TARGET?^

Теми рефератів


 1. Система термінових переказів та перспективи її розвитку в Україні.

 2. Платіжні системи розвинутих країн світу.

 3. Технологія здійснення розрахунків у СЕП НБУ.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 13.
^

Тема: Обслуговуючі функції Національного банку України (продовження)

 1. Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду.

 2. Обслуговування НБУ внутрішнього державного боргу.

 3. Обслуговування НБУ зовнішнього державного боргу.

 4. Управління державним боргом.

 5. Участь центрального банку у касовому виконанні державного бюджету.

 6. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду. Державний борг, його суть. Внутрішній та зовнішній державний борг, методи їх фінансування. Обслуговування державного боргу центральними банками. Управління державним боргом. Участь центральних банків у касовому обслуговуванні державного бюджету. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.


Запитання для перевірки знань

 1. Яка роль відводиться НБУ при обслуговуванні зовнішнього боргу?

 2. Які методи фінансування внутрішнього державного боргу Ви знаєте?

 3. Який критичний рівень зовнішнього державного боргу?

 4. Як відбувалося касове виконання державного бюджету в Україні упродовж 1992-2000 рр?^

Теми рефератів


 1. Управління державним боргом України.

 2. Казначейська система касового виконання державного бюджету.

 3. Внутрішній державний борг та методи його фінансування.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 14.
Тема: Організація діяльності та здійснення монетарної політики центральними банками зарубіжних країн
 1. Європейський центральний банк, його статус.

 2. Незалежність центральних банків країн-учасників ЄСЦБ.

 3. Організаційна структура ЄЦБ.

 4. Грошово-кредитна політика ЄЦБ.

 5. Федеральна резервна система як центральний банк США: структура, статус, цілі діяльності.

 6. Особливості реалізації монетарної політики ФРС.

 7. Діяльність центральних банків в країнах з перехідними економіками та особливості реалізації грошово-кредитної політики.


^ Ключові терміни та поняття для вивчення

Статус ЄСЦБ. Незалежність центральних банків країн-учасників ЄСЦБ. Стратегія діяльності ЄЦБ. Організаційна структура ЄСЦБ. Рада керуючих ЄСЦБ. Виконавчий комітет ЄСЦБ. Завдання і цілі ЄСЦБ. Грошово-кредитна політика ЄСЦБ. Інструменти реалізації монетарної політики: процентні ставки, кредитно-депозитні операції на відкритому ринку, мінімальні резервні вимоги. Особливості застосування інструментів монетарної політики ЄЦБ. Особливості здійснення розрахунків через платіжну систему TARGET. Особливості введення та організація обігу єдиної європейської валюти – євро. Регулювання грошового обігу ЄЦБ. Федеральна резервна система як центральний банк США: структура, статус, цілі діяльності.


Запитання для перевірки знань

 1. У чому переваги організаційної структури ЄЦБ?

 2. Які функції у центральних банків-учасників ЄСЦБ?

 3. Як здійснюється регулювання грошового обігу в ЄЦБ?

 4. У чому особливості організаційної побудови ФРС?

 5. Чи є можливість Україні приєднатися до платіжної системи TARGET?^

Теми рефератів


 1. Європейська система центральних банків: особливості організації та діяльності.

 2. ЄВРО – єдина валюта Європи.

 3. Грошово-кредитна політика ФРС.


Рекомендована література: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 56.


Практичне заняття № 15.

Тема: Вплив грошово-кредитного регулювання на макроекономіку

 1. Аналіз та прогнозування економічної ситуації в Україні. Роль НБУ.

 2. Макроекономічна рівновага та макроекономічна нестабільність.

 3. Ефективність грошово-кредитної політики.

 4. Механізм грошової трансмісії, його суть та значення.

 5. Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців.

 6. Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні монетаристів.

 7. Канали механізму грошової трансмісії.

 8. Дієвість каналів механізму грошової трансмісії в Україні.


Ключові терміни та поняття для вивчення

Основні напрями грошово-кредитної політики. Валовий внутрішній продукт. Рівень споживчих цін. Макроекономічні показники. Макроекономічна рівновага. Макроекономічна нестабільність. Модель IS-LM. Механізм грошової трансмісії (передавальний механізм грошово-кредитної політики). Канал зміни грошової маси. Канал процентної ставки. Канал номінального рівня цін. Теорія q Тобіна. Ефект багатства. Канал зміни валютного курсу. Інфляційні очікування, невизначеність.


^ Запитання для перевірки знань

 1. Яку участь приймає НБУ в аналізі та прогнозуванні економічної ситуації в Україні?

 2. Які основні макроекономічні показники використовує НБУ при розробленні Основних засад грошово-кредитної політики?

 3. Для чого НБУ потрібно здійснювати моніторинг реального сектору економіки України?

 4. Як ви оцінюєте ефективність проведення грошово-кредитної політики в Україні?

 5. У чому полягає суть передавального механізму грошово-кредитної політики?

 6. Назвіть канали механізму грошової трансмісії.

 7. Які з каналів механізму грошової трансмісії є дієвими в Україні? Чому?

 8. Які заходи слід здійснити в державі для підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки?

 9. У чому полягає відмінність між монетаристським та кейнсіанським підходом на шляхів впливу грошово-кредитної політики на реальний сектор економіки?^

Теми рефератів


 1. Ефективність грошово-кредитної політики в Україні.

 2. Основні напрями грошово-кредитної політики: зміст та значення цього документу.

 3. Механізм грошової трансмісії, його суть та значення для грошово-кредитного регулювання економіки.

 4. Дієвість каналів передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні.

 5. Проблеми грошово-кредитного регулювання економіки України на сучасному етапі.


Рекомендована література: 10, 12, 20, 27, 28, 36, 37, 41, 43, 47, 53.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 72 с.

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 3. Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

 4. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

 5. Збірник нормативних актів Національного банку України за 1996 рік: У двох частинах. – К.: НБУ, 1997. – 340 с.

 6. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 р. № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1998. – № 7. – С. 11-68.

 7. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. – 278 с.

 8. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 336 с.

 9. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

 10. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 11. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 12. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.

 13. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.

 14. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 112 с.

 15. Валютное регулирование: в 2-х ч. / Налоги и бухгалтерский учет. – Харьков: Типография № 16, 1997. – Ч.1. – 125 с.

 16. Валютный портфель (Книга финансиста. Книга коммерсанта. Кни-га банкира) / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. – М.: СОМИНТЭК, 1995. – 681 с.

 17. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475 с.

 18. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,1998. – 343 с.

 19. Гайгер Линдвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 560 с.

 20. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 1998. – 413 с.

 21. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997. – 208 с.

 22. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк у системі влади. – К., 1997. – 36 с.

 23. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861-1892 годы). – М.: Госфиниздат, 1960. – 416 с.

 24. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.- 180 с.

 25. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 26. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 27. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

 28. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. В. Мусієнко, В. Овсієнко. – К.: Основи, 1996. – 814 с.

 29. Илларионов А. Россия в меняющемся мире // Институт экономического анализа. – М. – 1997. – 682 с.

 30. История Государственного банка СССР в документах. – М.: Финансы и статистика, 1971. – 792 с.

 31. Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль: Джура, 1999. – 260 с.

 32. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

 33. Лэттер Т. Выбор режима валютного курса / Пер. с англ. – Лондон: Центр по Изучению Деятельности Центральных Банков, 1996. – 34 с.

 34. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

 35. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592 с.: ил.

 36. Менкью Н. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 802 с.

 37. Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 38. Наговицин А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

 39. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 40. Національний банк України у 1993-1996 роках. Довідкові матеріали для народних депутатів Верховної Ради України. – К., 1997. – 50с.

 41. Немецкий Федеральный банк: Денежно-политические задачи и ин-струменты. – Спец. издание Немецкого Федерального банка. – 1993. – 178 с.

 42. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. – К.: Либра, - 1994. – 330 с.

 43. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

 44. Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: Границы и протоворечия. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 207 с.

 45. Пресняков В., Соколов В. Валютное регулирование в зарубежных странах. – М.: Год планеты, 1994. – 380 с.

 46. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи / Відп. редактор М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 47. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с.

 48. Смит В. Происхождение центральных банков. – Тверь, 1993. – 288с.

 49. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. Учебное пособие. – М.: Дело, 1997. – 304 с.

 50. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 51. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 160 с.

 52. Фридмен М. Количественная теория денег. Пер. с англ. – М.: “Эльф пресс”, 1996. – 131 с.

 53. Хоггарт Г. Введение в денежно-кредитную политику / Пер. с англ. – Лондон: Центр по изучению деятельности центральных банков, 1996. – 32 с.

 54. Хорошенькая Н.Г., Козенко Ю.А. Центральный эмиссионный банк: структура, значение, опыт: Учебное пособие. – Волгоград, 1997. – 88с.

 55. Шаров А.Н. Конвертируемость валют. – К.: Нива, 1995. – 295 с.

 56. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе эеономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1994. – 112 с.

 57. Ющенко В.А, Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

 58. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 59. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

Схожі:

Плани практичних занять з дисципліни iconПлани практичних занять з дисципліни
Тема. Необхідність та організація системи банківського регулювання І нагляду – 2 год
Плани практичних занять з дисципліни icon4. плани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани практичних занять з дисципліни iconПлани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Плани практичних занять з дисципліни iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Плани практичних занять з дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Плани практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк плани практичних занять з дисципліни
«Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 050702 ? «Електромеханіка»
Плани практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України
Плани лекційних І практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона...
Плани практичних занять з дисципліни iconI. Мета і завдання вивчення курсу
Плани лекційних і практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона...
Плани практичних занять з дисципліни iconДокументи
1. /ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.doc
Плани практичних занять з дисципліни iconВ. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз
Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни „Ландшафтна екологія” для студентів 3-го курсу спеціальності 070801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи