Структура залікового кредиту дисципліни icon

Структура залікового кредиту дисципліни
Скачати 273.42 Kb.
НазваСтруктура залікового кредиту дисципліни
Дата14.08.2012
Розмір273.42 Kb.
ТипДокументи

 1. Структура залікового кредиту дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”

денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки

Тема 1. Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки

8

8

1

-

Тема 2. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі

8

8

1

1

Тема 3. Організація грошового обігу Національним банком України

8

8

1

1

Тема 4. Кредитні відносини НБУ з банківськими установами

8

8

1

1

Тема 5. Інструменти реалізації грошо-во-кредитної політики

8

8

2

1

Тема 6. Валютна політика Національ-ного банку України

8

8

2

1

Змістовий модуль 2. Дослідження регулюючих, обслуговуючих, контрольних функцій центрального банку та їх вплив на економіку

Тема 7. Регулювання банківської дія-льності та нагляд

8

8

4

1

Тема 8. Обслуговуючі функції Націо­наль­ного банку України

6

6

5

1

Тема 9. Організація діяльності та здійс­нення монетарної політики цен­т­ра­ль­ними банками зарубіжних країн

4

4

5

1

Тема 10. Вплив грошово-кредитного регулювання на макроекономіку

6

6

5

1

Разом

72

72

27

9


2. Варіанти завдань


Варіант № 1

 1. Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

 2. Стан готівкового грошового обігу в Україні та шляхи його скорочення.

 3. Задача.

Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю кредитів через процентний тендер. Які потенційні можливості у кожного з них є на купівлю кредиту, якщо відомо:

 • обсяг кредитів, що виставляються на продаж – 300 одиниць;

 • термін кредиту – 1 місяць;

 • стартова ціна кредиту – 10%.

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь у тендері:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”

 1. Сума кредиту

 2. Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

1000


10%

500


11%

300


11%

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 2

 1. Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу.

 2. Політика обов’язкових резервних вимог та оцінка її ефективності в Україні.

 3. Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, а також оцініть динаміку окремих грошових агрегатів і швидкість обороту окремих платіжних засобів. Відповідь обґрунтуйте.

Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Валовий внутрішній продукт

700

900

2000

1500

4000

5000

50000

800

800

1800

2000

3500

4000

60000

Варіант № 3

 1. Незалежність центрального банку від органів державної влади. Взаємозв’язок ступеню незалежності з економічним розвитком держави.

 2. Процентна політика НБУ останніх років та оцінка її ефективності.

 3. Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошові агрегати М1 і М3, а також грошовий мультиплікатор за цими агрегатами. Відповідь обґрунтуйте.

Показник

Сума, грн.

 1. Готівка поза банками

 2. Кількість готівки в касах комерційних банків

 3. Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

 4. Строкові депозити

 5. Цінні папери власного боргу банків

5000

3000

4000

10000

1000

Варіант № 4

 1. Структура центрального банку. Характеристика регіональної та функціональної структури НБУ.

 2. Операції НБУ на відкритому ринку, ефективність їх проведення в Україні.

 3. Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошовий агрегат М2 і грошову базу. Відповідь обґрунтуйте.

Показник

Сума, грн.

 1. Готівка поза банками

 2. Кількість готівки в касах комерційних банків

 3. Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

 4. Строкові депозити

 5. Цінні папери власного боргу банків

5000

3000

4000

10000

1000

Варіант № 5

 1. Функції та операції НБУ, їх характеристика.

 2. Аналіз проведення грошово-кредитної політики НБУ в поточному році, оцінка її ефективності.

 3. Задача.

Сума резервів комерційного банку складає 220 тис. грн. Депозити становлять 950 тис. грн. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 8%. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати усі свої надлишкові резерви для видачі позик?

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 6

 1. Емісійна діяльність центрального банку (готівкова та безготівкова).

 2. Завдяки яким функціям центральний банк стає основним органом, що проводить грошово-кредитну політику в країні?

 3. Задача.

Резерви комерційних банків складають 1 млн. Депозити становлять 4 млн. Норма обов’язкових резервів складає 15%. Якщо центральний банк знизить норму резервування до 10%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 7

 1. Характеристика грошової маси і грошової бази, їх взаємозв’язок.

 2. Охарактеризуйте цілі грошово-кредитної політики НБУ.

 3. Задача.

Яку загальну суму кредиту надасть НБУ комерційним банкам при проведенні процентного тендера, якщо відомо, що обсяг кредитів, які виставляються на продаж становить 20000 одиниць; стартова ціна кредиту – 12%; заявки на купівлю подали наступні банки:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”

1.Сума кредиту

2.Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

15000


12%

17000


14%

5000


11%

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 8

 1. Процес створення грошей комерційними банками. Грошовий мультиплікатор.

 2. Валютне ліцензування комерційних банків в Україні, його необхідність та види.

 3. Задача.

Резерви комерційних банків складають 15 млн. Депозити становлять 49 млн. Норма обов’язкових резервів складає 8%. Якщо центральний банк збільшить норму резервування до 10%, на яку максимальну величину може змінитися пропозиція грошей в межах банківської системи? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 9

 1. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

 2. Проаналізуйте можливість таргетування інфляції в Україні.

 3. Задача.

Яку загальну суму кредиту надасть НБУ комерційним банкам при проведенні кількісного тендеру, якщо відомо, що обсяг кредитів, які виставляються на продаж становить 1500 одиниць; стартова ціна кредиту – 11%; заявки на купівлю кредиту подали наступні банки:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”

 1. Сума кредиту

 2. Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

700


12%

1700


10%

500


11%

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 10

 1. Організація обігу готівки в позабанківській сфері (встановлення лімітів, касова дисципліна, витрачання готівки тощо).

 2. Які нормативні акти складають правову основу діяльності НБУ? Розкрийте правовий статус НБУ.

 3. Задача.

Значення банківського мультиплікатора становить 10. Максимальна додаткова кількість грошей, які можуть створити комерційні банки становить 350 млн. грн. Визначте норму обов’язкових резервів і суму, яку банки використали для видачі позик. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 11

 1. Регулювання грошового обороту Національним банком України, його методи.

 2. Розкрийте взаємозв’язок між рівнем незалежності центрального банку і рівнем інфляції.

 3. Задача.

Значення банківського мультиплікатора становить 4. Максимальна додаткова кількість грошей, які можуть створити комерційні банки становить 35 млн. грн. Визначте норму обов’язкових резервів і суму, яку банки використали для видачі позик. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 12

 1. Кредитування комерційних банків Національним банком, його суть та значення.

 2. Розкрийте роль НБУ як організатора грошового обігу в державі.

 3. Задача.

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 56000 грн. Загальна сума поточних депозитів – 120000 грн. Строкові депозити 50000 грн. Норма обов’язкового резервування – 7%. Визначте фактичні резерви банку. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 13

 1. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні.

 2. Охарактеризуйте цілі грошово-кредитної політики центрального банку.

 3. Задача.

Грошова база становить 56000 грн., готівка в обігу – 35000 грн., грошовий мультиплікатор – 2,3. Обчисліть грошову масу, що знаходиться в обігу держави. Відповідь обґрунтуйте. Охарактеризуйте взаємозв’язок грошової бази з грошовою масою, його значення для грошово-кредитного регулювання.

Варіант № 14

 1. Кредитування банківських установ під забезпечення державними цінними паперами. Операції РЕПО.

 2. Як ви оцінюєте ефективність реалізації Основних напрямів грошово-кредитної політики в Україні?

 3. Задача. Клієнт вносить у комерційний банк 4000 грн. готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позичку в розмірі 2000 грн. Яким чином після проведення трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 15

 1. Депозитні сертифікати НБУ, їх суть та застосування.

 2. Охарактеризуйте статус НБУ.

 3. Задача. Відомо, що валовий внутрішній продукт становить 80 млрд. грн. Яка теоретично необхідна кількість грошей для обслуговування грошового обороту, якщо відомо, що швидкість обігу грошей за рік становить 3 рази, а грошова база складає 15 млрд. грн. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 16

 1. Аналіз світового досвіду рефінансування комерційних банків.

 2. Розкрийте роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці.

 3. Задача. Комерційний банк продав на відкритому ринку облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 10000 грн. Виручку банк повністю доклав до своїх резервів. Норма резервування становить 20%. Обчисліть, як зміниться у зв’язку з проведеними операціями пропозиція грошей. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 17

 1. Соціально-економічна суть грошово-кредитної політики, її значення для економіки країни.

 2. В чому полягають особливості виникнення та розвитку центральних банків?

 3. Задача. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 30000 грошових одиниць, загальний обсяг депозитів (строкових і до запитання) – 300000 грошових одиниць. Обчисліть фактичні резерви даного банку, якщо відомо, що норма обов’язкового резервування складає 7%. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 18

 1. Цілі грошово-кредитної політики. Суперечливість стратегічних цілей монетарного регулювання економіки.

 2. Які основні макроекономічні показники використовує НБУ при розробленні Основних засад грошово-кредитної політики?

 3. Задача.

 1. Визначте на основі наведених у таблиці даних коефіцієнт банківського мультиплікатора. Відповідь обґрунтуйте.

Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Цінні папери власного боргу банків

500

1000

20000

11500

40000

56000

5400

600

800

18000

21000

30500

49000

4600

Варіант № 19

 1. Роль грошово-кредитної політики у загальноекономічній політиці держави. Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною.

 2. Охарактеризуйте типи грошово-кредитної політики і поясніть доцільність їх застосування в різний період розвитку економіки.

 3. Задача. Визначте, як зміниться пропозиція грошей (збільшиться, зменшиться, залишиться незмінною) у результаті здійснення кожного з наступних заходів:

а) НБУ збільшує норму обов’язкових резервів;

б) НБУ видає кредити рефінансування комерційним банкам;

в) НБУ збільшує облікову ставку;

г) НБУ купує цінні папери на відкритому ринку.

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 20

 1. Характеристика адміністративних інструментів грошово-кредитної політики, їх застосування НБУ.

 2. У чому особливості організаційної побудови НБУ? Охарактеризуйте структуру НБУ.

 3. Задача. Визначте, як зміниться пропозиція грошей (збільшиться, зменшиться, залишиться незмінною) у результаті здійснення кожного з наступних заходів:

а) НБУ зменшує норму обов’язкових резервів;

б) НБУ здійснює операції “зворотнього РЕПО”;

в) НБУ збільшує облікову ставку;

г) НБУ надає урядові кредит.

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 21

 1. Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та його перспективи як інструмента грошово-кредитного регулювання.

 2. Проаналізуйте цілі грошово-кредитної політики НБУ за останні роки.

 3. Задача. Визначте на основі наведених у таблиці даних коефіцієнт банківського мультиплікатора. Проаналізуйте динаміку зміни грошової маси і грошової бази. Відповідь обґрунтуйте.

Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Цінні папери власного боргу банків

700

900

2000

1500

4000

5000

500

800

800

1800

2000

3500

4000

600

Варіант № 22

 1. Дієвість інструментів грошово-кредитної політики в перехідній економіці.

 2. Охарактеризуйте переваги і недоліки дворівневої системи управління НБУ.

 3. Задача. Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, швидкість обороту окремих платіжних засобів, а також коефіцієнт монетизації економіки:

^ Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Валовий внутрішній продукт

600

800

2500

1000

4500

5000

50000

800

900

1500

2800

3000

4500

55000

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 23

 1. Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування центральними банками у світі та в Україні.

 2. Функції емісії грошей. Охарактеризуйте емісійну діяльність НБУ останніх років.

 3. Задача. Поясніть, як зміниться здатність банку створювати нові гроші внаслідок здійснення банком наступних операцій (незалежно одна від одної):

 • Клієнт вносить у банк готівку;

 • Банк видає позику в безготівковій формі;

 • Банк залучає депозит від іншого банку;

 • Банк збільшує свої резерви.

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 24

 1. Незалежність НБУ. Проаналізуйте незалежність НБУ з точки зору факторів незалежності центрального банку.

 2. Керівні органи НБУ. Особливості їх формування і діяльності.

 3. Задача.

Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю кредитів через кількісний тендер. Які потенційні можливості у кожного з них є на купівлю кредиту, якщо відомо:

 • обсяг кредитів, що виставляються на продаж – 10500 одиниць;

 • термін кредиту – 1 місяць;

 • стартова ціна кредиту – 13%.

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь у тендері:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”

 1. Сума кредиту

 2. Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

10500


13%

1500


13%

45300


14%

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 25

 1. Аналіз та прогнозування НБУ економічної ситуації в країні на макрорівні, його необхідність.

 2. Проаналізуйте повноваження Ради НБУ як керівного органу. В чому переваги дворівневої системи управління НБУ?

 3. Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошові агрегати (за методикою НБУ), а також грошовий мультиплікатор за цими агрегатами.

Показник

Сума, грн.

 1. Готівка поза банками

 2. Кількість готівки в касах комерційних банків

 3. Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

 4. Строкові депозити

 5. Цінні папери власного боргу банків

35000

30000

45000

80000

7000

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 26

 1. Охарактеризуйте функції правління НБУ.

 2. Кредитні відносини НБУ з урядом, їх розвиток в Україні.

 3. Задача.

Сума резервів комерційного банку складає 300 тис. грн. Депозити становлять 1500 тис. грн. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 10%. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати усі свої надлишкові резерви для видачі позик? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 27

 1. Завдяки яким функціям центральний банк стає основним органом, що проводить грошово-кредитну політику в країні?

 2. Європейська система центральних банків – основи її організації та діяльності.

 3. Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, а також оцініть динаміку окремих грошових агрегатів і швидкість обороту окремих платіжних засобів. Розрахуйте коефіцієнт монетизації економіки на початок і кінець року.

^ Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Валовий внутрішній продукт

1200

900

2000


2000

3000

6000

100000

1000

1400

1800


2500


3500

4900

90000

Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 28

 1. Розкрийте взаємозв’язок між рівнем незалежності центрального банку і рівнем інфляції.

 2. Проаналізуйте можливість таргетування інфляції в Україні.

 3. Задача.

Резерви комерційних банків складають 4,5 млн. Депозити становлять 18 млн. Норма обов’язкових резервів складає 25%. Якщо центральний банк знизить норму резервування до 20%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 29

 1. Розкрийте роль НБУ як організатора грошового обігу в державі.

 2. Як ви оцінюєте ефективність реалізації Основних напрямів грошово-кредитної політики в Україні?

 3. Задача.

 1. Визначте на основі наведених у таблиці даних грошову масу, грошову базу на початок і на кінець року, коефіцієнт банківського мультиплікатора. Відповідь обґрунтуйте.

Дані для розрахунку

Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

 1. Кількість готівки на руках у населення

 2. Кількість готівки у касах підприємств

 3. Кількість готівки у касах комерційних банків

 4. Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

 5. Залишок коштів на поточних рахунках в нац. валюті

 6. Залишок коштів на строкових рахунках

 7. Цінні папери власного боргу банків

1700

1900

12000

11500

14000

15000

1500

1800

1800

11800

12000

13500

14000

1600Варіант № 30

 1. Охарактеризуйте цілі грошово-кредитної політики центрального банку.

 2. Розкрийте роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці.

 3. Задача.

Яку загальну суму кредиту надасть НБУ комерційним банкам при проведенні кількісного тендера, якщо відомо, що обсяг кредитів, які виставляються на продаж становить 10000 одиниць; стартова ціна кредиту – 12%; заявки на купівлю подали наступні банки:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”

1.Сума кредиту

2.Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

15000


12%

1700


14%

500


11%

Відповідь обґрунтуйте.


^ Методичні поради щодо виконання КПІЗ


Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” виконуються самостійно кожним студентом на основі запропонованого переліку напрямів роботи. КПІЗ передбачає ґрунтовне аналітичне дослідження певного аспекту діяльності центрального банку на основі знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях. Метою виконання КПІЗ є поглиблення та закріплення набутих знань, а також розвиток навичок науково-дослідної та аналітичної роботи при опрацюванні матеріалів економічного характеру. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Word та Excel. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою із врахуванням таких параметрів, як наукова глибина дослідження, якість аналітичної роботи, рівень володіння отриманими знаннями, дотримання встановлених вимог щодо оформлення. Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика”.


^ 3. Критерії оцінювання КПІЗ.


Оцінка за виконання студентом КПІЗ встановлюється за 100 бальною шкалою наступним чином:

Відмінно” (90-100 балів) – повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у питанні проблеми;

 2. повний перелік необхідних економічних категорій, законів положень з організації діяльності центрального банку; вірне розкриття їх змісту, а також механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

 3. висвітлення методологічних та практичних аспектів організації грошово-кредитного регулювання з урахуванням світового та вітчизняного досвіду;

 4. уміння користуватись методами наукового, функціонального аналізу явищ та процесів, пов’язаних з діяльністю центрального банку, характеризувати їхні риси та форми виявлення;

 5. демонстрація здатності сформулювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

 6. практичне завдання (ситуація) розв’язане в повному обсязі. Обчислення виконані без помилок, з поясненням дається повний аналіз розрахунків та досконалі висновки.

Добре” у (75-89 балів) , якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б один із вище вказаних теоретичних пунктів, або якщо:

 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами допущено несуттєві помилки, які явно не впливають на повне розкриття питання, або якщо:

 3. практичне завдання виконане в повному обсязі, але мають місце не істотні помилки в обчисленнях, які незначно вплинули на результати і висновки.

Задовільно”, (60-74 балів), якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито два чи три пунктів, зазначених у вимогах (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

 2. зроблені висновки чи певні визначення неповністю відповідають загальновизнаним, порушена логічна послідовність при викладенні відповіді на питання;

 3. практична частина КПІЗу виконана без пояснень та висновків.

^ Незадовільно” (нижче 60 балів), якщо:

1) характер виконаної теоретичної частини КПІЗу дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповів на нього за змістом, допустивши грубі помилки при відповіді;

2) практичне завдання не виконане або виконане з помилками які вплинули на хід його виконання та висновки.


^ 4. Графік виконання та здачі завдання


Видача завдання студентам

Виконання завдання

^ Здача завдання на перевірку

Виставлення оцінок

1,2 тиждень

2-13 тиждень

14 тиждень

15 тиждень^ 5. Список рекомендованої літератури


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ . – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.

 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Методичні вказівки з інспектування банків „Система оцінки ризиків”, затверджені Постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 2004 року. – www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 01  березня 2011 року

 6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" від 07.10.2010 № 454, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за № 1273/18568

 7. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS», затвердженого постановою НБУ №171 від 08.05.2002 р.

 8. Положення «Про порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затвердженого постановою НБУ №369 від 28.08.2001 р.

 9. Положення «Про порядок накладання адміністративних штрафів», затвердженого постановою НБУ №563 від 29.12.2001 р.

 10. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень», затвердженого постановою НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 11. Положення «Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду», затвердженого постановою НБУ №45 від 30.01.2002 р.

 12. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07. 2000 р. № 279.

 13. Положення про порядок формування та використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 р. № 505.

 14. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.03.2007 р. № 31.

 15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості" від 13.09.2010 № 424, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 998/18293

 16. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 10.09.2009 № 541, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2009 № 928/16944.

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 20.12.2010 № 564, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 37/18775

 18. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків " від 30.06.2011 № 213, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 906/19644.

 19. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 31.05.2011 № 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 677/19415.

 20. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України" від 04.05.2011 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2011 за № 627/19365.

 21. Постанова НБУ № 104 від 16.03.2004 р. «Про затвердження методичних вказівок з інспектування банків на основі «Системи оцінки ризиків».

 22. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву " від 01.06.2011 № 172, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 722/19460.

 23. Постанова Правління Національного банку України "Про схвалення Методичних рекомендацій до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками" від 28.02.2009 № 109 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 13.04.2011 № 110.

 24. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

 25. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза. – М.ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 191 с.

 26. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 438с.

 27. Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури// Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 3–10.

 28. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

 29. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності // Вісник НБУ. – 2010. – № 12. – С. 3–7.

 30. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці: Монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Карт-Бланш», 2007. – 308 с.

 31. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

 32. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4–9.

 33. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання, КОО. – 2004. – 372 с.

 34. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачеев, С.Л. Лондар. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2004. – 237 с.

 35. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

 36. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К. – КНЕУ, 2002. – 316 с.

 37. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 38. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 39. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд.; Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – М.: Catallaху, 1994. – 820 с.

 40. Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 20–25.

 41. Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля II // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С. 9–25.

 42. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2006. – 556 с.

 43. Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 83–92.

 44. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання: КОО, 1998. – 444 с.


6. Взірець оформлення титульного листа


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ


Кафедра банківської справи
Комплексне практичне індивідуальне завдання


з дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”


Виконав____________

Перевірив ____________


Тернопіль – 2011

Схожі:

Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльності ”
Структура залікового кредиту дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Структура залікового кредиту дисципліни iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Структура залікового кредиту дисципліни iconОрієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення» для спеціальностей «Фармація»
Орієнтовна структура залікового кредиту модуля: «Культура писемного та усного професійного мовлення»
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”
Тема Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів
Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Структура залікового кредиту дисципліни iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
Структура залікового кредиту дисципліни icon1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Змістовий модуль Суть та учасники платіжної системи, загальна концепція, технологічна інфраструктура І безпека платіжних систем
Структура залікового кредиту дисципліни iconРобочий зошит з дисципліни «банківський роздрібний бізнес» структура залікового кредиту з дисципліни
Варіант обирається студентом відповідно до порядкового номера у списку. Завдання виконується у звичайному зошиті або ж за допомогою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи