Збірник завдань для практичних занять з дисципліни icon

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни
НазваЗбірник завдань для практичних занять з дисципліни
Сторінка1/3
Дата14.08.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни

Центральний банк і грошово-кредитна політика”

для студентів денної форми навчання


Практичне заняття № 1.

Тема: Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки

 1. Основною функцією Національного банку України є:

а) емісія національної валюти та організація її обігу;

б) проведення грошово-кредитної політики;

в) здійснення банківського регулювання та нагляду;

г) забезпечення стабільності грошової одиниці України;

д) організація системи рефінансування комерційних банків;

е) визначення системи, порядку і форми платежів, у тому числі між банками та фінансово-кредитними установами.

 1. До повноважень Ради Національного банку України відноситься:

а) встановлення порядку надання ліцензій на ведення банківських операцій;

б) видання нормативних актів Національного банку України;

в) встановлення економічних нормативів для банків та фінансово-кредитних установ;

г) прийняття рішень щодо емісії валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет;

д) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням;

е) усі перераховані вище повноваження.

 1. До складу якого грошового агрегату входить готівка в обігу:

а) до М0;

б) до М1;

в) до М2;

г) до М3;

д) до складу всіх перерахованих вище агрегатів;

е) до складу тільки агрегатів М0 і М1.

 1. Рада Національного банку України складається з:

а) 5 осіб; б) 7 осіб; в) 10 осіб; г) 12 осіб; д) 14 осіб; е) 15 осіб.

 1. Строк повноважень членів Ради Національного банку України складає:

а) 3 роки; б) 4 роки; в) 5 років; г) 6 років; д) 7 років; е) 10 років.

 1. Формування Ради Національного банку України здійснюється:

а) Президентом України;

б) Головою Національного банку України;

в) Правлінням НБУ;

г) Верховною Радою України;

д) Президентом і Верховною Радою України;

е) Кабінетом міністрів України.

 1. Термін перебування Голови НБУ на своїй посаді складає:

а) 3 роки; б) 4 роки; в) 5 років; г) 6 років; д) 7 років; е) 10 років.

 1. У якому випадку незалежність Голови центрального банку буде більшою?

а) якщо термін перебування його на посаді складає 2 роки;

б) якщо термін перебування його на посаді складає 4 роки;

в) якщо термін перебування його на посаді складає 5 років;

г) якщо термін перебування його на посаді складає 3 роки;

д) якщо термін перебування його на посаді складає 7 років;

е) жоден з варіантів.

 1. Керівними органами Національного банку України є:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Рада Національного банку України;

д) Правління Національного банку України;

е) Рада і Правління Національного банку України.

 1. Голова Ради НБУ та його заступник обираються Радою НБУ строком на:

а) 1 рік; б) 3 роки; в) 5 років; г) 7 років; д) 10 років;

е) на термін діяльності Ради НБУ.

 1. Голова НБУ призначається на посаду:

а) Прем’єр-міністром за поданням Президента;

б) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра;

в) Радою НБУ;

г) Президентом України;

д) Верховною Радою за поданням Президента України;

е) Правлінням НБУ.

 1. Який орган влади розробляє Основні напрями грошово-кредитної політики?

а) Правління НБУ;

б) Рада НБУ;

в) Кабінет міністрів;

г) Верховна Рада;

д) Міністерство фінансів разом з НБУ;

е) Кабінет міністрів разом з НБУ.


Практичне заняття № 2.

Тема: Грошово-кредитна політика, її суть та цілі

1. Під грошово-кредитною політикою розуміють…

а) комплекс взаємопов'язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить уряд;

б) комплекс взаємопов'язаних, стратегічно визначених, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк.

в) комплекс взаємопов'язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк;

г) жодне твердження не вірне.


2. Державне регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних інструментів є:

а) впливом на ціну позичкового капіталу, для того щоб впливати на попит і механізм використання кредитів в економіці;

б) впливом на кількість позичкового капіталу, для того щоб впливати на попит і механізм використання кредитів в економіці;

в) впливом на кількість і ціну позичкового капіталу, для того щоб впливати на попит і механізм використання кредитів в економіці;

г) жодне твердження не вірне.


3. Економічний зміст грошово-кредитної політики полягає у наступному:

а) монетарна політика - це один із секторів економічної політики вищих органів державної влади;

б) вищі органи державної влади регулюють гроші, як систему відносин суб'єктів економіки;

в) монетарна політика забезпечується притаманними їй монетарними механізмами.

г) всі твердження вірні;

д) жодне твердження не вірне.


4. Суть державного регулювання за допомогою грошових інструментів – це …

а) кількісна та якісна зміна пропозиції вільних грошей і зміна "ціни кредиту" -процента, що визначає попит на позичковий капітал і масштаби формування пропозиції кредитних засобів.

б) кількісна зміна попиту вільних грошей і зміна процента, що визначає попит на позичковий капітал і масштаби приросту вкладів, тобто формування пропозиції кредитних засобів.

в) кількісна зміна пропозиції вільних грошей і зміна процента, що визначає попит на позичковий капітал і масштаби приросту вкладів, тобто формування пропозиції кредитних засобів.


5. Регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних методів передбачає створення умов, при яких економічний суб'єкт сам приймає рішення, що відповідають інтересам держави через:

а) ринок цінних паперів;

б) зміну грошової маси;

в) банківських резервів;

г) процентних ставок;

д) всіх вище перерахованих.


6. Суб'єктом грошово-кредитної політики виступає:

а) держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи;

б) центральний банк;

в) відповідні урядові структури - міністерства фінансів чи скарбниці, органи нагляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обігом, інституції щодо страхування депозитів, а також інші установи

г) всі вище наведені.


7. В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є:

а) держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи;

б) центральний банк;

в) відповідні урядові структури - міністерства фінансів чи скарбниці, органи нагляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обігом, інституції щодо страхування депозитів, а також інші установи

г) всі вище наведені.


8. У визначені грошово-кредитної політики беруть участь:

а) Міністерство фінансів;

б) безпосередньо уряд;

в) Верховна Рада;

г) інші органи державного регулювання економіки;

д) всі вище наведені.


9. Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики:

а) обсяг ВВП;

б) розмір бюджетного дефіциту;

в) платіжний та торговий баланси;

г) рівень зайнятості;

д) всі вище наведені.


10. Грошово-кредитна політика…

а) стимулює ділову активність в умовах депресії;

б) утруднює економічне зростання при перегріві кон'юнктури;

в) стимулює ділову активність в умовах депресії і пригнічує, утруднює економічне зростання при перегріві кон'юнктури;

д) жодне твердження не вірне.


11. Кінцева мета грошово-кредитного регулювання економіки

а) повинна збігатися з основоположними цілями макроекономічної політики держави.

б) не повинна збігатися з основоположними цілями макроекономічної політики держави.

в) не залежить від цілей макроекономічної політики держави;

г) жодне твердження не вірне.


12. Завдання монетарної політики поділяють:

а) на 2 групи;

б) на 3 групи;

в) на 4 групи;

г) на 5 групи;

д) не поділяють.


13. Стратегічні цілі висуваються:

а) для довготермінового періоду, для їх досягнення центральні банки розробляють проміжні цілі;

б) для системи проміжних цілей для того, щоб крок за кроком досягти головної;

в) всі варіанти правильні;

г) жодне твердження не вірне.


14. Стратегічними цілями монетарної політики центрального банку

а) повинні бути кінцеві цілі економічної політики держави - досягнення такого економічного зростання, при якому забезпечуватиметься висока зайнятість, нестабільність цін і обмінного курсу грошової одиниці;

б) повинні бути кінцеві цілі економічної політики держави - досягнення такого економічного зростання, при якому забезпечуватиметься висока зайнятість, стабільність цін і обмінного курсу грошової одиниці;

в) повинні бути кінцеві цілі економічної політики держави - досягнення такого економічного зростання, при якому забезпечуватиметься низька зайнятість, стабільність цін і обмінного курсу грошової одиниці;

г) жодне твердження не вірне.


15. Основні типи проміжних цілей монетарної політики виділяють:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5;

д) 6.


16. До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:

а) таргетування валютного курсу;

б) таргетування грошових агрегатів;

в) таргетування облікової ставки;

г) жодне твердження не вірне.


17. До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:

а) таргетування інфляції;

б) таргетування грошової бази;

в) грошово-кредитна політика без номінального якоря;

г) жодне твердження не вірне.


18. До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:

а) грошово-кредитна політика без номінальної ціни;

б) грошово-кредитна політика без номінального якоря;

в) таргетування валютного курсу;

г) правильні варіанти а) і в).


19. До основних типів проміжних цілей монетарної політики відносять:

а) таргетування валютного курсу;

б) таргетування облікової ставки;

в) таргетування грошового кошика.

г) жодне твердження не вірне.


20. До основних типів проміжних цілей монетарної політики відносять:

а) таргетування грошових показників;

б) таргетування грошового кошика;

в) таргетування грошових агрегатів.

г) жодне твердження не вірне.


21. Тактичні цілі монетарної політики:

а) мають короткостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.

б) мають середньостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.

в) мають довгостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.

г) жодне твердження не вірне.


Практичне заняття № 3.

Тема: Організація грошового обігу Національним банком України

1. Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей між:


а) центральним банком і комерційними банками; центральним банком і державою; комерційними банками; підприємствами й організаціями; банками і підприємствами й організаціями; державою, населенням і підприємствами; підприємствами, організаціями та населенням; фізичними особами; банками і фінансовими інститутами різноманітного призначення.

б) центральним банком і комерційними банками; центральним банком і державою; комерційними банками; підприємствами й організаціями; банками і підприємствами й організаціями; банками та населенням; державою, населенням і підприємствами; підприємствами, організаціями та населенням; фізичними особами; банками і фінансовими інститутами різноманітного призначення.

в) центральним банком і комерційними банками; центральним банком і державою; комерційними банками; підприємствами й організаціями; банками і підприємствами й організаціями; банками та населенням; державою, підприємствами, організаціями та населенням; фізичними особами; банками і фінансовими інститутами різноманітного призначення;

г) всі варіанти невірні.


2. Яким чином може центральний банк здійснювати випуск грошей в обіг?

а) здійснювати кредитування комерційних банків;

б) покривати дефіцит державного бюджету;

в) купувати цінні папери;

г) купувати іноземну валюту;

д) здійснювати готівкову емісію грошей;

е) усі перераховані вище варіанти.


3. Величина грошового мультиплікатора:

а) менша 1;

б) більша 1 ;

в) більша 0, але менша 1;

г) може бути будь-якою;

д) рівна 1;

е) жоден з варіантів.


4. До складу якого грошового агрегату входить готівка в обігу:

а) до M0;

б) до Ml;

в) до М2;

г) до М3;

д) до складу всіх перерахованих вище агрегатів;

е) до складу тільки агрегатів M0 і Ml.


 1. Грошова база включає в себе:

а) резерви комерційних банків на їх рахунках в НБУ;

б) готівку, що знаходиться в обігу поза банківською системою;

в) готівку в касах банків;

г) усі перераховані вище складові;

д) варіанти а) і б);

е) жоден з варіантів.

 1. Грошовий агрегат М3, що застосовується Національним банком, є:

а) більшим за агрегат М0;

б) меншим за агрегат М0;

в) більшим за агрегат М0, але меншим за агрегат М1;

г) меншим за агрегат М2, проте більший за агрегат М1;

д) найбільш ліквідним грошовим агрегатом;

е) жоден з варіантів.

 1. Швидкість обігу грошей можна визначити як:

а) відношення ВВП до грошової маси;

б) відношення грошової маси до ВВП;

в) відношення ВВП до швидкості обігу грошей;

г) відношення швидкості обігу грошей до ВВП;

д) відношення ВВП до ВНП;

е) жоден з варіантів.

 1. До складу грошового агрегату М2 входить:

а) готівка в обігу;

б) кошти на поточних рахунках у національній валюті;

в) строкові депозити у національній валюті;

г) кошти клієнтів за трастовими операціями;

д) усі перераховані вище варіанти;

е) варіанти відповідей а), б), в).

 1. Здатність банку створювати гроші залежить від:

а) схильності населення зберігати гроші в банку;

б) величини мінімальних резервів;

в) величини позичкового процента;

г) усі перераховані вище варіанти;

д) тільки варіанти а) і б);

е) тільки варіант б).

 1. Грошова база включає в себе:

а) строкові депозити;

б) грошові вклади на банківських рахунках до запитання;

в) кошти клієнтів за трастовими операціями;

г) готівку в касах банків;

д) усі перераховані вище складові;

е) жоден з варіантів.


^ Практичне заняття № 4.
  1   2   3

Схожі:

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. Б. Моісєєнко збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів денної...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова перша (додаткова)»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова перша (додаткова» (французька мова) (для студентів 3 курсу...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconФранцузька мова для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107 «туризм» Харків хнамг – 2012 Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства н. Д. Міщенко збірник текстів І завдань для практичних занять з дисципліни “ділова іноземна мова ” (англійська мова)
Для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconВ. Б. Збірник текстів І завдань з дисципліни «іноземна мова»
Збірник текстів І завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання...
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconГ. Б. Сергєєва збірник текстів І завдань з дисципліни “іноземна мова” (англійська мова) для організації практичної роботи
Збірник текстів І завдань складений за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп)
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни iconФранцузька мова для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107 «туризм» Харків хнамг – 2012 Збірник завдань для самостійних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова друга»
Збірник завдань для самостійних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи