Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Скачати 194.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Дата14.08.2012
Розмір194.88 Kb.
ТипДокументи
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами

заочно-дистанційної форми навчання


Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період між сесіями і здається викладачеві напередодні екзамену.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, що охоплює грунтовний виклад двох із основних питань програми, а також із розрахункової частини у вигляді задачі.

Кожен із студентів вибирає свій варіант із наведеного нижче переліку. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи.

Контрольна робота виконується у звичайному шкільному зошиті обсягом до 24 сторінок. Обсяг самої роботи може бути різним і залежить від специфіки обраних питань, їх складності тощо. Загалом обсяг роботи повинен складати близько 5-7 листків для кожного питання роботи та 2-4 сторінки для задачі.

При виконанні та оформленні контрольної роботи слід дотримуватися наступних вимог: на першій сторінці роботи необхідно повторити номер варіанту і з нового рядку назву першого питання. Друге питання та задача розпочинаються з нової сторінки, на якій вказують назву другого питання, а для задачі слід переписати повну умову та завдання. Розв’язок задачі оформлюється поєднанням розрахункової частини із детальним викладенням логічного ходу вирішення задачі. У контрольній роботі повинні бути посилання на літературні джерела, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформлений список використаної літератури.

Контрольна робота виконується до початку екзаменаційної сесії. Її слід написати заздалегідь, щоб викладач мав змогу ознайомитись з нею до екзамену. Без виконання контрольної роботи та її заліку студент не допускається до іспиту.

Варіанти контрольних робіт

Варіант № 1


Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

Стан готівкового грошового обігу в Україні та шляхи його скорочення.

Задача.

Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю кредитів через процентний тендер. Які потенційні можливості у кожного з них є на купівлю кредиту, якщо відомо:

обсяг кредитів, що виставляються на продаж – 300 одиниць;

термін кредиту – 1 місяць;

стартова ціна кредиту – 20%.

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь у тендері:

Умови купівлі кредиту

Банки


“А”

“Б”

“В”

Сума кредиту

Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

1000


18%

500


21%

300


21%

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 2


Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу.

Політика обов’язкових резервних вимог та оцінка її ефективності в Україні.

Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, а також оцініть динаміку окремих грошових агрегатів і швидкість обороту окремих платіжних засобів:

Дані для розрахунку


Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

Кількість готівки на руках у населення

Кількість готівки у касах підприємств

Кількість готівки у касах комерційних банків

Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

Залишок коштів на поточних рахунках

Залишок коштів на строкових рахунках

Валовий внутрішній продукт

700

900

2000

1500

4000

5000

50000

800

800

1800

2000

3500

4000

60000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 3


Незалежність центрального банку від органів державної влади. Взаємозв’язок ступеню незалежності з економічним розвитком держави.

Процентна політика НБУ останніх років та оцінка її ефективності.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошові агрегати М1 і М3, а також грошовий мультиплікатор за цими агрегатами.

Показник

Сума, грн.

Готівка поза банками

Кількість готівки в касах комерційних банків

Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

Строкові депозити

Кошти клієнтів за трастовими операціями

5000

3000

4000

10000

1000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 4


Структура центрального банку. Характеристика регіональної та функціональної структури НБУ.

Операції НБУ на відкритому ринку, ефективність їх проведення в Україні.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошовий агрегат М2 і грошову базу:

Показник

Сума, грн.

Готівка поза банками

Кількість готівки в касах комерційних банків

Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

Строкові депозити

Кошти клієнтів за трастовими операціями

5000

3000

4000

10000

1000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 5


Функції та операції НБУ, їх характеристика.

Аналіз проведення грошово-кредитної політики НБУ в поточному році, оцінка її ефективності.

Задача.

Сума резервів комерційного банку складає 220 тис. грн. Депозити становлять 950 тис. грн. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 15%. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати усі свої надлишкові резерви для видачі позик?

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 6


  1. Емісійна діяльність центрального банку (готівкова та безготівкова).

  2. Платіжний баланс України та методи його прогнозування.

  3. Задача.

Резерви комерційних банків складають 1 млн. Депозити становлять 4 млн. Норма обов’язкових резервів складає 25%. Якщо центральний банк знизить норму резервування до 20%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 7


Характеристика грошової маси і грошової бази, їх взаємозв’язок.

Курсова політика в Україні та проблеми курсоутворення національної грошової одиниці.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації визначте загальну величину довгої відкритої валютної позиції банку.

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

3800

5.40

Євро

1500

1700

4.70

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 8


Процес створення грошей комерційними банками. Грошовий мультиплікатор.

Валютне ліцензування комерційних банків в Україні, його необхідність та види.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації обчисліть загальну величину відкритої валютної позиції банку:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

4500

5.00

Євро

1500

1000

4.50

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 9


Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

Порядок реєстрації та ліцензування банківської діяльності в Україні.

Задача.

Яку загальну суму кредиту надасть НБУ комерційним банкам при проведенні кількіного тендеру, якщо відомо, що обсяг кредитів, які виставляються на продаж становить 1500 одиниць; стартова ціна кредиту – 21%; заявки на купівлю кредиту подали наступні банки:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”


Сума кредиту

Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

700


22%

1700


20%

500


21%

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 10


Організація обігу готівки в позабанківській сфері (встановлення лімітів, касова дисципліна, витрачання готівки тощо).

Повноваження НБУ в сфері валютного регулювання і валютного контролю.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації обчисліть загальну величину короткої відкритої валютної позиції банку:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

3800

5.00

Євро

1500

1700

4.80

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 11


Регулювання грошового обороту Національним банком України, його методи.

Валютне регулювання та його основні методи.

Задача.

Значення банківського мультиплікатора становить 4. Максимальна додаткова кількість грошей, які можуть створити комерційні банки становить 35 млн. грн. Визначте норму обов’язкових резервів і суму, яку банки використали для видачі позик. Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 12


Кредитування комерційних банків Національним банком, його суть та значення.

Економічні нормативи банківської діяльності: суть та значення. Охарактеризуйте їх основні групи.

Задача.

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 6000 грн. Загальна сума поточних депозитів – 100000 грн. Строкові депозити відсутні. Норма обов’язкового резервування – 10%. Визначте фактичні резерви банку. Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 13


Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні.

Становлення системи валютного регулювання в Україні.

Задача.

Грошова база становить 5000 грн., готівка в обігу – 3000 грн., грошовий мультиплікатор – 2,3. Обчисліть грошову масу, що знаходиться в обігу держави. Відповідь обгрунтуйте. Охарактеризуйте взаємозв’язок грошової бази з грошовою масою, його значення для грошово-кредитного регулювання.

Варіант № 14


Кредитування банківських установ під забезпечення державними цінними паперами. Операції РЕПО.

Регулювання НБУ поточних валютних операцій.

Задача.

Клієнт вносить у комерційний банк 4000 грн. готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позичку в розмірі 2000 грн. Яким чином після проведення трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 15


Депозитні сертифікати НБУ, їх суть та застосування.

Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

Задача.

Відомо, що валовий внутрішній продукт становить 100 млрд. грн. Яка теоретично необхідна кількість грошей для обслуговування грошового обороту, якщо відомо, що швидкість обігу грошей за рік становить 4 рази, а грошова база складає 10 млрд. грн. Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 16


Аналіз світового досвіду рефінансування комерційних банків.

Валютний контроль, його необхідність і завдання. Проблеми лібералізації валютного контролю в Україні.

Задача.

Комерційний банк продав на відкритому ринку облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 10000 грн. Виручку банк повністю доклав до своїх резервів. Норма резервування становить 20%. Обчисліть, як зміниться у зв’язку з проведеними операціями пропозиція грошей. Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 17


Соціально-економічна суть грошово-кредитної політики, її значення для економіки країни.

Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу України.

Задача.

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 3000 грошових одиниць, загальний обсяг депозитів (строкових і до запитання) – 3000 грошових одиниць. Обчисліть фактичні резерви даного банку, якщо відомо, що норма обов’язкового резервування складає 20%. Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 18


Цілі грошово-кредитної політики. Суперечливість стратегічних цілей монетарного регулювання економіки.

Офіційні валютні резерви та методи управління ними. Роль НБУ на ринку золота.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації обчисліть загальну величину відкритої валютної позиції банку:

Валюта

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

USD

4000

3800

5.20

Євро

1500

1700

4.70

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 19


Роль грошово-кредитної політики у загальноекономічній політиці держави. Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною.

Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками економічних нормативів. Заходи впливу.

Задача.

Визначте, як зміниться пропозиція грошей (збільшиться, зменшиться, залишиться незмінною) у результаті здійснення кожного з наступних заходів:

а) НБУ збільшує норму обов’язкових резервів;

б) НБУ видає кредити рефінансування комерційним банкам;

в) НБУ збільшує облікову ставку;

г) НБУ купує цінні папери на відкритому ринку.

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 20


Характеристика адміністративних інструментів грошово-кредитної політики, їх застосування НБУ.

Безвиїзний нагляд за діяльністю комерційних банків, порядок його здійснення.

Задача.

Визначте, як зміниться пропозиція грошей (збільшиться, зменшиться, залишиться незмінною) у результаті здійснення кожного з наступних заходів:

а) НБУ зменшує норму обов’язкових резервів;

б) НБУ здійснює операції “зворотнього РЕПО”;

в) НБУ збільшує облікову ставку;

г) НБУ надає урядові кредит.

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 21


Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування центральними банками у світі та в Україні.

Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

Задача.

Поясніть, як зміниться здатність банку створювати нові гроші внаслідок здійснення банком наступних операцій (незалежно одна від одної):

Клієнт вносить у банк готівку;

Банк видає позику в безготівковій формі;

Банк залучає депозит від іншого банку;

Банк збільшує свої резерви.

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 22


Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та його перспективи як інструмента грошово-кредитного регулювання.

Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків. Порядок створення комерційних банків.

Задача.

Визначіть на основі наведених у таблиці даних коефіцієнт банківського мультиплікатора:

Дані для розрахунку


Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

Кількість готівки на руках у населення

Кількість готівки у касах підприємств

Кількість готівки у касах комерційних банків

Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

Залишок коштів на поточних рахунках

Залишок коштів на строкових рахунках

Кошти клієнтів за трастовими операціями банків

700

900

2000

1500

4000

5000

500

800

800

1800

2000

3500

4000

600

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 23


Дієвість інструментів грошово-кредитної політики в перехідній економіці.

Заходи впливу до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства. Примусові і непримусові заходи.

Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, швидкість обороту окремих платіжних засобів, а також коефіцієнт монетизації економіки:

Дані для розрахунку


Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

Кількість готівки на руках у населення

Кількість готівки у касах підприємств

Кількість готівки у касах комерційних банків

Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

Залишок коштів на поточних рахунках

Залишок коштів на строкових рахунках

Валовий внутрішній продукт

600

800

2500

1000

4500

5000

50000

800

900

1500

2800

3000

4500

55000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 24


Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

Керівні органи НБУ. Особливості їх формування і діяльності.

Задача.

Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю кредитів через кредитний тендер (процентний). Які потенційні можливості у кожного з них є на купівлю кредиту, якщо відомо:

обсяг кредитів, що виставляються на продаж – 1000 одиниць;

термін кредиту – 1 місяць;

стартова ціна кредиту – 23%.

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь в тендері:

Умови купівлі кредиту

Банки


“А”

“Б”

“В”

Сума кредиту

Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

1000


23%

500


23%

300


24%

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 25


Аналіз та прогнозування НБУ економічної ситуації в країні на макрорівні, його необхідність.

Державний борг України та роль НБУ в його обслуговуванні.

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації розрахуйте грошові агрегати (за методикою НБУ), а також грошовий мультиплікатор за цими агрегатами.

Показник

Сума, грн.

Готівка поза банками

Кількість готівки в касах комерційних банків

Кошти комерційних банків на їх коррахунках у НБУ

Строкові депозити

Кошти клієнтів за трастовими операціями

35000

30000

45000

80000

7000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 26


Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів.

Кредитні відносини НБУ з урядом, їх розвиток в Україні.

Задача.

Сума резервів комерційного банку складає 300 тис. грн. Депозити становлять 1500 тис. грн. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 10%. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати усі свої надлишкові резерви для видачі позик? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 27


Канали механізму грошової трансмісії, їх дієвість у перехідних економіках та Україні.

Система електронних платежів НБУ, її завдання та функції.

Задача.

Резерви комерційних банків складають 4,5 млн. Депозити становлять 18 млн. Норма обов’язкових резервів складає 25%. Якщо центральний банк знизить норму резервування до 20%, на яку максимальну величину може збільшитися пропозиція грошей в межах банківської системи? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 28


Валютна позиції комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

Європейська система центральних банків – основи її організації та діяльності.

Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, обчисліть загальний обсяг грошової маси, а також оцініть динаміку окремих грошових агрегатів і швидкість обороту окремих платіжних засобів. Розрахуйте коефіцієнт монетизації економіки на початок і кінець року.

Дані для розрахунку


Сума на поч. року, грн.

Сума на кінець року, грн.

Кількість готівки на руках у населення

Кількість готівки у касах підприємств

Кількість готівки у касах комерційних банків

Залишок коштів на коррахунках комерційних банків

Залишок коштів на поточних рахунках

Залишок коштів на строкових рахунках

Валовий внутрішній продукт

1200

900

2000

2000

3000

6000

100000

1000

1400

1800

2500

3500

4900

90000

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 29

Роль НБУ в забезпеченні касового виконання державного бюджету.

Теорії попиту на гроші, їх розвиток та характеристика (класична кількісна теорія, теорія переваги ліквідності, модель Баумоля-Тобіна та інші).

Задача.

На підставі наведеної у таблиці інформації визначте загальну величину довгої відкритої валютної позиції банку.

Код валюти

Активи в іноземній валюті

Зобов’язання в іноземній валюті

Курс НБУ, грн

(за одиницю валют)

840 USD

100000

85000

5.40

280 DEM

75000

90000

2.50

Відповідь обгрунтуйте.

Варіант № 30

Основні завдання і функції Європейської системи центральних банків.

Аналіз сучасних валютних режимів. Пропозиції щодо оптимізації режиму курсоутворення в Україні.

Задача.

Яку загальну суму кредиту надасть НБУ комерційним банкам при проведенні кредитного тендеру (кількісного), якщо відомо, що обсяг кредитів, які виставляються на продаж становить 10000 одиниць; стартова ціна кредиту – 19%; заявки на купівлю кредиту через кредитний тендер подали наступні банки:

Умови купівлі кредиту

Банки

“А”

“Б”

“В”


Сума кредиту

Плата за кредит, що пропонується комерційним банком

15000


25%

1700


20%

500


18%
Список рекомендованої літератури

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 72 с.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

Закон “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР від 3 червня 1997 р. // Галицькі контракти. – 1998. – № 50. – С.81-84.

Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.

Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.

Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475 с.

Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 1998. – 413 с.

Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк у системі влади. – К., 1997. – 36 с.

Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.- 180 с.

Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль: Джура, 1999. – 260 с.

Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592 с.: ил.

Мішкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

Немецкий Федеральный банк: Денежно-политические задачи и ин-струменты. – Спец. издание Немецкого Федерального банка. – 1993. – 178 с.

Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

Фридмен М. Количественная теория денег. Пер. с англ. – М.: “Эльф пресс”, 1996. – 131 с.

Хоггарт Г. Введение в денежно-кредитную политику / Пер. с англ. – Лондон: Центр по изучению деятельности центральных банков, 1996. – 32 с.

Шаров А.Н. Конвертируемость валют. – К.: Нива, 1995. – 295 с.

Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе эеономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 1994. – 112 с.

Ющенко В.А, Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківський нагляд” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно у період...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання icon8. методичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжний оборот І грошовий обіг” для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Платіжний оборот І грошовий обіг” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання iconГрафіки виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання Графік виконання контрольних робіт студентами 1 курсу (заочна форма навчання) в 2011/2012 н р. Термін навчання 4,5 та 5,5 років
move to 1143-14622
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи