Банківські електронні послуги” icon

Банківські електронні послуги”
НазваБанківські електронні послуги”
Сторінка1/2
Дата14.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Банківські електронні послуги”


 1. Структура залікового кредиту дисципліни

Банківські електронні послуги”

денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Ринок банківських електронних послуг

Тема 1. Розвиток ринку банківських електронних послуг

4

4

8


-

Тема 2. Технічне та програмне забезпе­чення банківських систем

4

4

8

1

Тема 3. Роздрібні банківські електронні послуги

4

4

8

1

Змістовий модуль 2. Розвиток сучасних банківських електронних послуг та проблем безпеки

Тема 4. Послуги, що надаються комер­ційними банками через мережу Інтернет

4

4

8

1

Тема 5. Послуги комерційних банків, пов’язані з мобільним зв’язком

2

2

8

1

Тема 6. Електронні системи обміну банківськими повідомленнями

4

4

8

1

Тема 7. Захист і безпека інформації при використанні електронних пос­луг банків

2

2

7

-

Разом

24

24

55

5


2. Варіанти завдань


Варіант 1

 1. Дайте оцінку системі сучасних банківських електронних послуг, що надаються комерційними банками в Україні.

 2. Назвіть та поясніть можливі варіанти роботи банку з платіжними картками.

 3. Охарактеризуйте покоління автоматизованих банківських систем, їх переваги і недоліки.

4. Скільки розрізняють поколінь автоматизованих банківських систем? Відповідь обґрунтуйте.

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять;

д) шість;

е) жоден з варіантів.

5. TCP/IP – це:

а) інструкції з користування ЕОМ у локальних і глобальних мережах;

б) група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в Інтернет;

в) найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних мережах;

г) протокол, за допомогою якого здійснюється факсимільний зв’язок;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.

6. Смарт-картка це:

а) банківська платіжна картка, що надає можливість здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах визначеного банком-емітентом ліміту кредиту;

б) банківська платіжна картка, яка показує, що її власнику відкритий кредит;

в) картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, здатним виконувати розрахунки;

г) банківська платіжна картка, що використовує режим он-лайн;

д) правильними є усі зазначені варіанти відповідей

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

7. Що таке Інтернет-банкінг?

а) можливість здійснювати майже усі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку;

б) організація первинного ринку з продажу акцій через Інтернет;

в) модемне з’єднання клієнта, що має спеціальне банківське програмне забезпечення на своєму комп’ютері, з модемним пулом банку;

г) можливість купівлі через Інтернет державних цінних паперів;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Які види послуг надають банківські установи у сфері мобільного зв’язку?

а) інформацію про баланс на картковому рахунку;

б) інформацію про стан рахунку;

в) інформацію про надходження коштів з рахунку;

г) здійснення усіх видів розрахунків;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а), б), в).

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 2


 1. Проаналізуйте основні напрями розвитку банківських інформаційних технологій.

 2. Дайте оцінку системам банківських телекомунікацій. Поясніть переваги застосування їх у діяльності комерційних банків України.

 3. Розкрийте перспективи розвитку послуг банків, пов’язаних з мобільним зв’язком.

 4. "Роздрібні" банківські електронні послуги це:

а) усі види обслуговування приватних осіб;

б) обслуговування системи розрахунків у закладах торгівлі;

в) обслуговування клієнтів удома і в офісі;

г) використання пластикових карток;

д) усі перераховані вище варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей б), в), г).

Відповідь обґрунтуйте.

5. Які основні засоби захисту інформації автоматизованих банківських систем?

а) фізичні;

б) апаратні;

в) програмні;

г) криптографічні;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей в) і г).

Відповідь обґрунтуйте.

6. Із скількох символів складається ім’я поштового вузла в електронній пошті НБУ?

а) одного;

б) двох;

в) трьох;

г) чотирьох;

д) п’ятьох;

е) кількість символів необмежена.

Відповідь обґрунтуйте.

7. "Віртуальні банки" це:

а) підрозділи комерційних банків, що надають послуги через мережу Інтернет;

б) банківські установи, що мають свої відділення у декількох країнах;

в) банківські установи, що надають банківські електронні послуги;

г) установи, які надають банківські послуги лише через мережу Інтернет;

д) усі зазначені варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Що таке стоп-файл?

а) файл, що містить інформацію про PIN-код власників магнітних карток;

б) файл, що використовується для авторизації пластикових карток;

в) файл, що містить дані про власника картки;

г) файл, до якого заноситься інформація про втрачені чи викрадені картки;

д) варіанти відповідей а) і в);

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 3

 1. Проаналізуйте інформаційні потоки в системах розрахунків з використанням магнітних та електронних карток.

 2. Дайте оцінку система “клієнт-банк” у порівнянні з традиційним обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, розкрийте переваги її використання.

 3. Обґрунтуйте можливість використання у банківській діяльності комп’ютерної мережі Інтернет.

4. Основні загрози безпеці при здійсненні банками електронних послуг поділяють на групи:

а) інформаційні;

б) програмно-математичні;

в) фізичні;

г) організаційно-правові;

д) усі варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.

5. Електронна пошта НБУ це:

а) програмно-технічна система відкритого типу, що забезпечує електронний обмін даними в банківській системі України;

б) програмно-технічна система закритого типу, що забезпечує електронний обмін даними в банківській системі України;

в) програмно-технічна система, що забезпечує електронний обмін даними між установами НБУ;

г) програмно-технічна система, призначена для розповсюдження інформації про діяльність НБУ серед усіх учасників ринку;

д) усі зазначені варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

6. Мобільна торгівля здійснюється через:

а) торговельні автомати;

б) підприємства сервісу;

в) віртуальні магазини;

г) підприємства зв’язку;

д) операторів мобільного зв’язку;

е) можливі усі варіанти відповідей.

Відповідь обґрунтуйте.

7. Чим зумовлена необхідність автоматизації діяльності банків?

а) розвитком інформаційних технологій;

б) зменшенням витрат на придбання комп’ютерної техніки;

в) наявністю прикладного програмного забезпечення автоматизації діяльності банку;

г) зменшенням операційних витрат банку;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Модуль "фронтофіс" забезпечує виконання банківських операцій:

а) первинний облік;

б) зовнішню взаємодію банку з клієнтами;

в) формування банківських документів;

г) введення даних про банківські операції;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) правильні варіанти відповідей а) і б). Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 4


 1. Дайте оцінку електронним системам міжбанківських розрахунків. Розкрийте їх переваги і недоліки.

 2. Визначте перспективи розвитку електронних послуг банків, що надаються через мережу Інтернет, пов’язаних з інструментами фінансового ринку.

 3. Обґрунтуйте причини, що зумовили автоматизацію банківської діяльності.

4. Технологічні засоби контролю включають:

а) механізм обміну квитанціями;

б) інформування банків-учасників про поточний стан-коррахунків;

в) програмний комплекс самодіагностики;

г) механізм контролю програмних засобів;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.

5. У якому році заснована система SWIFT?

а) 1962;

б) 1968;

в) 1973;

г) 1978;

д) 1983;

е) 1997.

Відповідь обґрунтуйте.


6. Які основні способи надання брокерських послуг через мережу Інтернет розрізняють?

а) інтернет-брокерідж з сайту компанії;

б) інтернет-брокерідж з використанням клієнтського програмного забезпечення;

в) послуги фінансових посередників;

г) особиста участь при біржових торгах;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.


7. Яка з наведених можливостей не може бути реалізована з допомогою Інтернет-банкінгу?

а) надання брокерських послуг;

б) отримання кредиту безпосередньо через Інтернет;

в) проведення операцій з готівкою;

г) доступ до свого банківського рахунку;

д) забезпечення ролі емісійного платіжного агента або андерайтеру;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.


8. Скільки рівнів складає система банківських електронних послуг?

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять;

д) шість;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 5


 1. Які переваги отримують клієнти банків при використанні системи “клієнт-банк”?

 2. Обґрунтуйте правові аспекти надання банками розрахункових послуг через мобільний телефон.

 3. У чому переваги і недоліки прикладного програмного забезпечення міжнародних банківських систем?

4. Що з наведеного нижче входить у перелік головних вимог до проведення банківських операцій через мережу Інтернет?

а) збереження таємниці;

б) цілісність;

в) автентифікація;

г) авторизація;

д) шифрування даних;

е) усі зазначені вище варіанти.

Відповідь обґрунтуйте.

5. Які послуги у сфері мобільного зв’язку банки надають юридичним особам?

а) здійснення розрахунків;

б) отримувати інформацію про стан рахунку;

в) надання кредитів;

г) переказ коштів з рахунку на рахунок;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) юридичним особам банки не надають послуг, пов’язаних з мобільним зв’язком.

Відповідь обґрунтуйте.

6. Автоматизовані банківські системи поділяються на:

а) забезпечуючі підсистеми;

б) інтегровані підсистеми;

в) функціональні підсистеми;

г) локальні підсистеми;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) варіанти відповідей а) і в).

Відповідь обґрунтуйте.

7. Локальна комп’ютерна мережа банку за Інтернет-технологією це:

а) Runet;

б) Uanet;

в) Internet;

г) Intranet;

д) WWW-net;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Які основні вимоги ставляться до автоматизованих банківських систем?

а) простота у використанні;

б) дешева ціна;

в) наявність зручного інтерфейсу;

г) функціональна повнота;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 6


 1. Проаналізуйте яка інформація передається через електронну пошту НБУ?

 2. Розкрийте можливості комерційних банків надавати послуги через мережу Інтернет.

 3. Які завдання дозволяють виконувати модулі “фронтофіс” та “бекофіс”? дайте оцінку даним модулям.

4. Що є метою Закону "Про електронний цифровий підпис"?

а) забезпечення юридичного визнання угод, укладених шляхом електронних повідомлень;

б) забезпечення гарантії дійсності електронних угод, їх захисту від несанкціонованого доступу;

в) охорона прав споживачів у сфері електронних банківських послуг;

г) пожвавлення розвитку банківських електронних послуг в державі;

д) усі зазначені варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), б), в).

Відповідь обґрунтуйте.

5. Яка інформаційна система розраховує індекс LIBOR?

а) REUTERS;

б) SWIFT;

в) Dow Jones;

г) Tenfore;

д) Bloomberg;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

6. Якими банківськими послугами у сфері мобільного зв’язку можуть користуватися фізичні особи?

а) отримувати інформацію про стан рахунку;

б) здійснювати розрахунки;

в) отримувати кредити;

г) здійснювати переказ коштів з рахунку на рахунок;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) фізичним особам банки не надають послуг, пов’язаних з мобільним зв’язком.

Відповідь обґрунтуйте.

7. Host–ЕОМ це:

а) ЕОМ, встановлена у відділеннях банку;

б) ЕОМ, встановлена у вузлах обчислювальної мережі для вирішення питань комунікації у мережі;

в) ЕОМ, під’єднана до мережі Інтернет;

г) ЕОМ, яка виступає у ролі сервера;

д) усі зазначені вище варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. До складу забезпечуючих підсистем банку входять:

а) підсистеми технічного забезпечення;

б) підсистеми організаційно-правового забезпечення;

в) підсистеми лінгвістичного забезпечення;

г) підсистеми математичного забезпечення;

д) підсистеми інформаційного забезпечення;

е) усі варіанти відповідей.

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 7


 1. Дайте оцінку інформаційному забезпеченню системи “клієнт-банк”.

 2. Порівняйте магнітні картки та старт-картки. Обґрунтуйте тезу підвищеної захищеності старт-карток.

 3. Які можливості мають комерційні банки щодо надання послуг клієнтам при розвитку послуг Інтернет-страхування?

4. Які групи послуг надає інформаційне агентство REUTERS?

а) фінанси та кредит;

б) укладання угод;

в) новини;

г) телебачення;

д) усі перераховані групи послуг;

е) варіанти відповідей а), б), в).

Відповідь обґрунтуйте.

5. Що перешкоджає розвитку послуг банків, пов’язаних з мобільним зв’язком в Україні?

а) недосконалість правової бази;

б) велика собівартість даних послуг;

в) низький рівень безпеки;

г) небажання банківських установ розвивати даний вид послуг;

д) усі варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

6. Що таке інтернет-брокерідж?

а) послуга, що надається комерційним банком з метою купівлі-продажу цінних паперів у реальному часі через Інтернет;

б) послуга, що передбачає безпосередню можливість купівлі-продажу фінансових активів;

в) послуга банку, що дозволяє створити інвестиційний портфель інвестора;

г) послуга, що дозволяє отримувати в режимі он-лайн фінансову інформацію, яка часто змінюється;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) правильними є варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.

7. Які способи перевірки PIN-коду існують?

а) механічний;

б) математичний;

в) статистичний;

г) алгоритмічний;

д) усі варіанти відповідей;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Модуль "бекофіс" забезпечує виконання банківських операцій:

а) первинний облік;

б) формування звітності;

в) формування банківських документів;

г) введення даних про банківські операції;

д) усі зазначені варіанти відповідей є правильними;

е) правильні варіанти відповідей а) і б).

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 8


 1. Проаналізуйте систему “клієнт-банк”, технологію її функціонування.

 2. Які види карток використовуються у банківській діяльності? Дайте їм порівняльну оцінку. Який вид платіжних карток найбільш перспективний в Україні?

 3. Проаналізуйте, які можливості надає мережа Інтернет для банківських установ?

4. Яким чином відбувається спілкування між клієнтом банку і банком при користуванні послугою GSM-банкінг?

а) шляхом телефонного дзвінку;

б) текстовими повідомленнями на мобільний телефон;

в) періодичними виписками з рахунку;

г) засобами електронної пошти;

д) усі варіанти відповідей правильні;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

5. Які з названих послуг не виконують банки України через мережу Інтернет?

а) кредитування підприємств;

б) обслуговування рахунків;

в) здійснення розрахунків;

г) видача готівки;

д) емісія пластикових карток;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

6. Що належить до переваг смарт-карток порівняно з магнітними картками?

а) "інтелектуальність" картки;

б) можливість використання режиму "он-лайн";

в) багатофункціональність картки;

г) надійність та безпека картки;

д) усі зазначені варіанти відповідей;

е) варіанти відповідей а), в), г).

Відповідь обґрунтуйте.

7. Банк-еквайєр, що бере участь у проведенні платежів з допомогою кредитних карток, – це:

а) банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця;

б) банк, що обслуговує продавців;

в) банк, який займається моніторингом кредитних платіжних систем;

г) банк. який виступає посередником при здійсненні розрахунків кредитними картками;

д) усі варіанти відповідей є правильними;

е) жоден з варіантів.

Відповідь обґрунтуйте.

8. Які з названих типів мікросхем використовуються для пластикових карток?

а) мікросхеми пам’яті;

б) мікроконтролери;

в) криптоконтролери;

г) безконтактні мікросхеми;

д) мікросхеми захищеної пам’яті;

е) усі варіанти відповідей.

Відповідь обґрунтуйте.

  1   2

Схожі:

Банківські електронні послуги” iconПлани практичних занять з дисципліни
Вимоги до абс. Система електронних платежів нбу. Система “клієнт-банк”. “Файл-серверні” та “клієнт-серверні” технології. Роздрібні...
Банківські електронні послуги” iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Банківські електронні послуги” iconОсновна література
Адамик Б. П. Банківські електронні послуги: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2011. – 94 с
Банківські електронні послуги” iconТема Роздрібні банківські послуги
Необхідність впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Банківські електронні послуги” iconТема Роздрібні банківські послуги
Тестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому
Банківські електронні послуги” iconВищий навчальний заклад
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Банківська справа», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Банківські електронні послуги” iconБанківські операції
Банківські операції: Навч посіб. — 6-те вид., перероб. І доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
Банківські електронні послуги” iconТема Роздрібні банківські послуги, їх зміст, значення І сучасний стан Значення та роль роздрібного банківського бізнесу в діяльності вітчизняних комерційних банків
Перспективи впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Банківські електронні послуги” icon6. 050902 — Радіоелектронні апарати
Напрям підготовки 050802 – Електронні пристрої та системи Спеціальність: Електронні прилади та системи
Банківські електронні послуги” iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи